Әдістемелік нұСҚау «Қазан агрегаттарының жұмыс принцыпы, құрамы және жылулық есебі»жүктеу 89.51 Kb.
Дата27.06.2016
өлшемі89.51 Kb.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

«Қазан агрегаттарының жұмыс принцыпы, құрамы және жылулық есебі» тәртібі бойынша 050717 «Жылуэнергетика» мамандықтары студенттерінің тәжірибелік жұмыстарына арналған

Павлодар
Бекітемін

Э Ф деканы Кислов А.П.

____________________

«____»_________200 г.
Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж. А.Жылуэнергетика кафедрасы

Кафедра жиналысында ұсынылған

Хаттама №____«______»_____________200__ жыл
Кафедра меңгерушісі _________________ Глазырин С.А.
Энергетикалық факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен жақталған «____»_________200__ жыл хаттама №______
ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М.

Кіріспе
Әдістемелік нұсқаулар «Қазандық қондырғыларының жұмыс қағидасы, құрылымы және жылулық есебі» тәртібінің жұмыс бағдарламасына сәйкестікте 050717 «Жылуэнергетика» мамандықтарының студенттеріне арнайы құрастырылған және келесі мақсаттарды ұсынады:

- қазанның қызуы беттерінің жылулық есебінің негіздерін зерттеуі;

- қызу беттерінде жылу айырбас есебі

Тап осы тәжірибелік жұмыстардың тақырыптары тәртіптің жұмыс бағдарламасы бойынша алынған.


Тақырып 3. Энергетикалық отын және оның мінездемелері

Жұмыс 1. Отынның жану жылулығы және келтірілген мінездемелері. Қатты отынның техникалық мінездемелері. Мазут және табиғи газдардың техникалық мінездемелері.

Жұмыс мақсаты: отынның жану жылулығын және отынның келтірілген мінездемелерің анықтаудың дағдыларың алуы.

Жоғары және төмен отынның жану жылулығың айырады. Жану жоғары жылулығы ол 1 кг жану жанында бөлінетің қатты немесе сұйық және 1 м3 газды отынның су перісі булардың конденсациялау шарты жанында және жану барлық өнімдерінің 0 0С дейін салқындауының жылулық мөлшерін атайды. Жанудың төмен жылулығының жоғары жылулықтан айырмашылығы отын ылғал буланулары және ылғалдың, құрылушының сутегі жануы жанында болады.

Жанудың төмен жылулығың келесі бейнемен анықтауға болады

Жалпы оқиғада ылғал конденсация жылулығы

мұнда H және W – отындағы сутегі және дымқылдық мөлшері пайыздарда; 2500– жылулық конденсацияның 1 кг ылғалдың атмосфералық қысым жанында, кДж /кг.

Бұқаралық шығындардың толық мінездемесін көбірек салыстыру жанында өртенгендердің химиялық элементтердің ұстау және баласттың пайыздарда айтылған булы қазанында береді, апарып берілген ең төмен жылулық бірлігіне отын жанулары 1 МДж, отын келтірілген мінездемесімен атайды.

Келтірілген дымқылдық, күлдік және күкірттікті формулалармен анықтауға болады


Тап осы тақырыптарға теориялық мәлімдеулерді [3, 17-22 б.] алуға болады.

Дағдылардың алуына арналған отың мінездемелерінің анықтауға 1.1-1.8 [2] есептерді шығаруға ұсынылады ( есептердің саны және нөмірлері оқытушы қарауымен).Тақырып 4. Электрстанцияларында отындарды жағуға дайындау

Жұмыс 2. Көмірдің шаңының мінездемелері. Тарту үйлесімді дәрежесі.

Жұмыс мақсаты: шаңдарды сүзіп талдауын өндіруге үйрену, шаңдардың дәнді мінездемесің салу, шаңдарды тартуға энергия шығындарын анықтауға үйрену, шаң беті.

Отын қасиеттерінің үнтақтау бағалауына арналған лабораториялық салыстырмалы коэффициенті kл туралы ұғым енгізілген, ол қайсымен тарту жанында электр энергиясы салыстырмалы шығындарының көңіл болуын түсінеді эталондық және сыналатын отын стандартты лабораториялық диірменіне шарт жанында, екеі отынның кішкентай бөлшектердің бірдей бастапқы мөлшер және бірдей мінездемелі ұнтақталғаң шаңдардыңЕсептерді шешу үшін қажетті теориялық мәлімдеулерді [4, 26-31 б.] табуға болады.
Тақырып 6. Отын жылулығының қолдану нәтижелігі

Жұмыс 3. Булы қазанның жылу теңдігі. Пайдалы әрекет коэффициенті . Жылу шығындардың талдауы.

Жұмыс мақсаты: булы қазанның жылу теңдігің құрастыруының практикалық дағдыларың алу, қазанның пайдалы әрекет коэффициентің және жылу шығындарың анықтауын үрену.

Тап осы тақырыптарға есептерді шешуге қажетті теориялық мәлімдеулерді [4, 47-54б.] табуға болады.

3.1–3.4 [2, 23-34б.] есептерді шешуге ұсынылады (есептердің саны және нөмірлері оқытушы қарауымен).

Тақырып 7. Булы қазандардың шаңкөмірлік дүрсіл камералары

Жұмыс 4. Сұйық шлаккетірумен камералы оттықтар. Каты түрде шлаккетірумен камералы оттықтар.

Жұмыс мақсаты: камералардың геометриялық мөлшерлерінің анықтамауының практикалық дағдыларың алуы.

Тап осы тақырыптарға теориялық мәлімдеулерді [4, 54-62 б.] және [2, 35-51 б.] алуға болады.

4.1– 4.4 [2, 52-53 б.] есептерді шешуге ұсынылады (есептердің саны және нөмірлері оқытушы қарауымен).

Тақырып 8. Булы қазандардың газомазуттық дүрсіл камералары

Жұмыс 5. Дүрсіл камералардың контрукциялары. Мазуттық форсункалар. Газомазуттық қиыстырылған шілтердер.

Жұмыс мақсаты: практикалық дағдылардың алуы булы қазандардың газомазуттық дүрсіл камераларының конструктивті мөлшерлерінің анықтамасымен.

Теориялық мәлімдеудің, қажеттілер мақсаттардың шешімі жанында тап осы тематикамен табуға болады [4, 63-69 б.].


Тақырып 9. Мінездемелер, параметрлер және жұмысшы орта қозғалыстарының теңдеулері

Жұмыс 6. Гидродинамикалық негізгі теңдеулері және жылу айырбастың даңғыл жолдары. Гидравликалық кедергілер.

Жұмыс мақсаты: гидродинамиканың негізгі теңдеулерінің шешуінің практикалық дағдыларының алу және жылу айырбастың даңғыл жолдары, гидравликалық кедергілердің анықтамасы.

Бу аралас су сел ағымдарының негізгі мінездемелері болып келесілер келеді:Орта бұқаралық жылдамдық, өзімен таныстырушы бұқаралық шығын, апарып берілген бірлікке құбыр қималары, кг |( м2 )
.

Айналып жүруы жылдамдық – су жылдамдық тойдыру температурасы жанында, құбырларда жұмысшы дене шығыны, м|с

мұнда - қоспа бу аралас су бұқаралық шығыны құбырлардың жүйесі арқылы, кг/с;

- жұмысшы орта өтуына арналған қима, м2;

- су тығыздық тойдыру температурасы жанында, кг/м3.
Су келтірілген жылдамдық – жылдамдық, су, тап осы қима құбыр будайындағыш арқылы өтетін болу, шарт жанында, не ол оның қимасы, м|с
.
Келтірілген жылдамдық екі – жылдамдық, бу, тап осы қима құбыр будайындағыш арқылы өтетін болу, шарт жанында, не ол оның қимасы барлық орынға ие болу, м/с

мұнда - барлық құбырлар жүйесі арқылы өтетін бу шығыны, кг/с;- бу тығыздығы, кг/м3.
Будың салыстырмалы жылдамдығы, м
.
Бұқаралық буұстамы – селде шығын бұқаралық үлес екі бу аралас су қоспаның

Бұқарлық су ұстамы

Су мен бу қоспасының жылдамдығы, м/с

Қысымдық буұстам– құбыр қима үлес, бос болмаған бумен, су нағыз жылдамдық және екі лайықты
.
Будың нақты жылдамдығы

Судың нақты жылдамдығы

Қоспа бу аралас су шығыс тығыздық – тығыздық, су бірдей жылдамдық және екі, кг/ м3

Қоспа бу аралас су нақты тығыздық, екі және сулар, кгтарға жылдамдық нағыз мағыналарына лайықты, кг/м3

Айналып жүруы еселілігі – мөлшер, кері буұстаммен бұқаралық, екі алынған санға айналып жүруші су сан көңіл болуы айтады үшін бірді және анау ғой уақыттардың арасы
.
Қоспаның бу аралас су қозғалыс тәртіптері көріп шығуға ұсынылады тік және горизонталдық құбырларда, сонымен қатар гидравликалық кедергілердің анықтамасы.

Тап осы тақырыптарға теориялық мәлімдеулерді [4, 69-77 б.] алуға болады.


Тақырып 10. Қызу беттерінің температуралық тәртібі

Жұмыс 7. Дағдарыс бу жасау құбырларда жылуалмасу. Канал ұзындығымен температуралық тәртіп.

Жұмыс мақсаты: жылыту таптастыруымен және қызу беттерінің салқындауымен таныстыру; қайнау әртүрлі дағдарыстарының анықтау практикалық дағдыларының алуы; канал ұзындығымен температуралық тәртіп және периметрмен канал қималары бойынша температуралық тәртіп.

Температуралық тәртіп канал ұзындығы бойымен Нуссельт, Прандтль және Рейнольдс белгілерінің анықтамасы, және олардын аралық тәуелділіктерінің құруына апарылады.

Температуралық тәртіп құбырлардың метал есеп айыратын температуралары канал периметрімен анықтамаға апарылады. Тегіс құбырлардың артынан, құбырлардың плавникті бөлек температурасы анықталады, сонымен қатар қызу беттерінің температуралық тәртібіне бөлініп шығулардың ықпалын жасауы орналастырады.

Есептерді анықтауға қажетті теориялық мәлімдеулерді [4, 77-87 б.] табуға болады.Тақырып 11. Алшақ салынған гидравликалық жүйелердің

гидродинамикасы

Жұмыс 8. Жылулық разверка. Айналып жүруы нұсқаларының есеп-қисап әдістемесі.

Жұмыс мақсаты: алшақ салынған гидравликалық жүйелердің гидродинамикасының зерттеу практикалық дағдыларының алуы. Сел гидравликалық тұрақтылық анықтама, сел гидродинамикалық тұрақтылық бу жасау горизонталдық және тіктерді құбырларда.

Теориялық мәлімдеудің тап осы тематикаға [4, 89-102 б.] табуға болады.Тақырып 14. Жылу айырбас. Есеп-қисап әдістері

Жұмыс 9. Оттық сәулеленудің негізде ұқсау теориялары есеп-қисабы. Теңдеулердің жүйесі газдармен және жұмысшы денеге жылу айырбас жанында. Жылу жеткізу коэффициенті. Газдардың жылдамдық таңдау және жұмысшы ортаның конвективті қызу беттерінде.

Жұмыс мақсаты: қазан қызуы беттерінде жылу айырбас есеп-қисабы практикалық дағдыларының алуы әртүрлі әдістермен. Жылу айырбас түр құруы қызу нақтылы беттері.

Есептерді шығаруға қажетті теориялық млімдеулурді [4, 176-187 б.] және [2, 107-215 б.] табуға болады. [2, 130 -155 б., 175-183 б., 201- 215б.] есептерді шығаруға ұсынылады.Әдебиеттер
1 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий. М.: Энергия, 1978.

2 Безгрешнов А.Н., Липов Ю.М., Шлейфер Б.М.. Расчет паровых котлов в примерах и задачах. М.: Энергоатомиздат, 1991.

3 Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций. М.: Энергия, 1974.

4 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. Учебник для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981.5 Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Модель З.Г. Компоновка и тепловой расчет парогенераторов. М.: Энергия, 1975.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет