Эйнштейннің фотоэффект құбылысына арналған формуласы қандай? А. h=А + mVДата01.07.2016
өлшемі89.14 Kb.
Теsт 9 grade

3-quater


1-нұсқа

 1. Эйнштейннің фотоэффект құбылысына арналған формуласы қандай?

А. h=А + mV2/2.

В. h=A- mv2/2.

С. /h=A- mv2/2.

D. h/=A+ mv2/2.

Е. h/=A- mv2/2.

2. Тізбекті реакция дегеніміз не?

A)Ядро синтезінің реакциясы.

B)Ядроның бөліну реакциясы.

C) реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.

D)Заттың ядросының изотоптары пайда болатын реакция.

E)Жауаптар арасында дұрыс жоқ.

3. Гамма -квант ядромен соқтығысында қос электрон –позитрон пайда болды. Магнит өрісінде орналасқан Вильсон камерасында суретке түсірілген бөлшектердің ізі қай суретте көрсетілген?

A)1-суретте.

B)2-суретте.

C)3- суретте.

D)4-суретте.

4. Төменде көрсетілген термоядролық реакцияның нәтижесінде пайда болған Х- бөлшектерін атаңыз.

1Н2+1Н3 2Не4 + Х.

A)Протондар.

B)Электрондар.

C)Нейтрондар.

D)ά- Бөлшектер.

E)Позитрондар.

5. Атом жұтатын фотонның энергиясы Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өткен кезде қандай мәнге ие болады?

A)Е0.

B)Е1.

C)Е01.

D)Е10.

E)Е10.

6. Атом шығаратын фотоның жиілігі Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өту кезінде неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

7. Ядролық реакцияның екінші өнімін көрсетіңіз:

147N+10n  146C+?

A)n.


B)p.

C)e-.

D)γ.

E)Не.8. Бета-сәуле шығару дегеніміз не?

A)Электрондар ағыны.

B) Протондар ағыны .

C)Гелий атомдары ядроларының ағыны.

D)Атом ядролары шығыратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

E)Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

9. Альфа-сәуле шығару дегеніміз не?

A)Электрондар ағыны.

B) Протондар ағыны .

C)Гелий атомдары ядроларының ағыны.

D)Атом ядролары шығыратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

E)Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

10. 1а.б=

А) 149 600 000 км B)200 000 000км C)150 000 000 м D)300 000 000м

11. Реттік номері Z элементінің ядросы ά- ыдыраудан кейінгі Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай болады?

A) Z +2


B) Z -2.

C) Z-4.


D Z-1.

E) Z+3.


12. 8О17 оттегі изотобының ядросында қанша протон Z және қанша нейтрон N бар?

A) Z =8, N = 17.

B) Z =8 N = 9.

C) Z =17, N = 8.

D Z = 9, N = 8.

E) Z = 6, N =11.

13. Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа- ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

14. Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны бетта- ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

15. Резерфорд атом ядросы моделін жасау үшін қандай тәжірибе негіз болды?

A)Ядролық реакциялар.

B)Метал фольгадан альфа бөлшектерінің шашырауы.

C)Атомдарының сәуле шығару спектрі байқау.

D)Сынап буынан кідіртуші потенциалдың көмегімен зарядтың вольт амперлік сипаттамасын зерттеу тәжірибелері.

E)Химиялық реакциялар.


16. Уранның 29325 U изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 235, N= 92.

B) Z= 92, N=92.

C) Z= 92 N= 143.

D) Z= 143, N= 92.

E) Z= 92, N=43.

17. Сутегінің 31 Н изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 1, N= 3.

B) Z= 3, N=1.

C) Z= 1 N= 1.

D) Z= 1, N= 2.

E) Z= 2, N= 1.

18. Реттік номер Z элементтің ядросы альфа - ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z+2.

B) Z-2.


C) Z-4.

D) Z-1.


E) Z+3.

19. Реттік номері Z элементінің ядросы бета ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z+2.

B) Z-2.


C) Z+1.

D) Z-1.


E) Z-3.

20. Реттік номер Z элементінің ядросы позитрондық β- ыдырауға ұшырағанда алынатын элементінің Менделеев таблицасында реттік номері қандай?

A) Z+2.

B)Z-2


C)Z+1

D)Z-1


E)Z.

21. Аталған 3 шығару сәуле типтерінің –α-,β-, γ- сәуле шығаруының қайсысы магниттік және электр өрістерінде ауытқымайды?

A)γ - сәуле шығару.

B)в- сәулесін шығару

C)а- сәулесін шығару

D)Үшеуі де ауытқымайды

E)Үшеуі де ауытқиды

22. Радиоактивтілік құбылысын ашқан 1. Беккерель

 2. Кюрилер

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

23. Атомның кекстік моделін жасаған-

 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

24 Кеплердің үшінші заңын көрсет:


А) В) С) D)

25.Жер тобындағы планеталарды ата.

А) Меркурий, уран, шолпан, плутон

В)Меркурий, юпитер, сатурн, марс

С) меркурий, марс,шолпан,жер

D)меркурий, уран, плутон, жер

26. Марстың серігін ата.

А)Гиперион, Энцелад C) Еуропа,Ио

B)Деймос, Фобос D) Ганимед, Каллиста

27 Марстың неше серігі бар.

А) 2 B)1 C)3 D)Дұрыс жауабы жоқ.

28 Ең жақын жұлдызда ата.

А) Сириус B) Темірқазық C) Күн D) Плутон

29. Юпитерде сақина бар ма?

А) Бар B)жоқ C) білмеймін D) белгісіз.

30. Зенит деген не?

А) сфераның ең шеткі нүктесі B) Сфераның жоғарғы нүктесі

C) Сфераның төменгі нүктесі D) Сфераның ортасы.

Теsт 9 grade

3-quater

2-нұсқа


1. Атомның ядросында 6 протон мен 8 нейтрон бар нейтраль атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?

A)2


B)6

C)8


D)14

E)4


2. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон бар?

A)1


B)3

C)4


D)7

E)6


3. Атомдық ядросында 16 протон мен 15 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон болады?

A)1


B)15

C)16


D)31

4. Ядролық реакцияның екінші өнімін көрсетіңіз: 147N+10n  146C+?

A)n.

B)p.


C)e-

D)e


E)Не.

5. Аталған сәуле шығарулардың үш типінің –а-,в-, у- сәуле шығаруының қайсысы басқаларына қандай магниттік және электрлік өрістерде көбірек ауытқиды?

A)α- сәуле шығару

B)в- сәуле шығару

C)у- сәуле шығару

D)Үшеуі де бірдей ауытқиды.

E)Үшеуі де ауытқымайды.

6. Сутегінің 21 Н изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 1, N= 3.

B) Z= 3, N=1.

C) Z= 1 N= 1.

D) Z= 1, N= 2.

E) Z= 2, N= 1.

7. 8О16 оттегі изотобының ядросында қанша протон Z және қанша нейтрон N бар?

A) Z =8, N = 17.

B) Z =8 N = 8.

C) Z =17, N = 8.

D Z = 9, N = 8.

E) Z = 6, N =11.

8. Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

9. Атомдық ядросында 8 протон мен 9 нейтрон бар нейтраль атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?

A)2

B) 8


C)7

D)14


E)4

10. Атомдық ядросында 16 протон мен 17 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон бар?

A)15

B)16


C)17

D)18


E)19

11. Реттік номер Z элементтің ядросы альфа - ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z-2.

B) Z+2.


C) Z-1.

D) Z-4.


E) Z+3.

12. Реттік номері Z элементінің ядросы бета ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z-3.

B) Z-2.


C) Z-1.

D) Z+1.


E) Z+2.

13. Реттік номер Z элементінің ядросы гамма квантты шығаруы нәтижесінде алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай?

A) Z-1..

B) Z


C) Z-2

D) Z+1..


E) Z+2.

14. Төменде көрсетілген термоядролық реакцияның нәтижесінде пайда болған Х- бөлшектерін атаңыз. 1Н2+1Н3 2Не4+Х.

A) ά- Бөлшектер.

B) Позитрондар.

C)Нейтрондар.

D) Протондар.

E) Электрондар.

15. Атом жұтатын фотонның энергиясы Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өткен кезде қандай мәнге ие болады?

A) Е0.

B) Е10.

C) Е10.

D) Е01.

E). Е1

16. Нейтрон бөлшегін ашқан кім? 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

17. Атомның планетарлық моделін жасаған- 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

18. Аталған 3 шығару сәуле типтерінің –а-,в-, у- сәуле шығаруының қайсысында ену қабілеті аз?

A)α- сәуле шығару

B)β- сәуле шығару

C)γ- сәуле шығару

D)Барлығы бірдей

E)Өлшеуінде де мұндай қабілеттілік жоқ.

19. Реттік номер Z элементінің ядросы гамма квантты шығаруы нәтижесінде алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай?

A) Z-2.


B) Z+1.

C) Z-1.


D) Z.

E) Z+2.


20. - бөлшегінің массасы неге тең?

А. m = 6,67*10-27кг

В. m = 9.1* 10-31кг

С. m = 1.37*10-27кг

D. m = 26.8*10-27кг

Е. m = 36,4-27кг.

21.Торийдің 90Тһ232 радиоактивті изотобы х элементінің тұрақты изотобына айналғанда алты - ыдырауы, төрт - ыдырауды басынан кешіреді. Бұл изотоптың заряды мен массалық саны неге тең?

А. Z=78. А=208.

В. Z=74,А=208.

С. Z=82.А=208. 1. Z=78. А=212.

 2. Z=76. A=210.

22. Төмендегі ядролық реакцияның екінші затын (өнімін) табыңыз.

37Li + 11Н -- 24Не+?

А. n.


В. р.

С. е.


D. .

Е. 24Не.

23. Фотоэффектің қызыл шекарасы деген не?


 1. Шектелген жиілік

 2. Фотоэффект құбылысы байқалатын ең минимал жиілік

 3. Шектелмеген жиілік

 4. Фотоэффект құбылысы болмайтын жиілік

 5. Дұрыс жауабы жоқ

24. Метагалактика-

 1. Галактикалар шоғыры

 2. Алыстағы галактика

 3. Жақындағы галактика

 4. Галактикалардың алыстауы

25. Хаббл заңы қандай түрде жазылады?

 1. V=H/r

 2. V=Hr

 3. V=r/H

 4. V=v+ r/H

26. Космология нені зерттейді?

 1. Жекелеген аспан денелерін зерттейді

 2. Бүкіл ғаламды тұтас зерттейді

 3. Күн жүйесін зерттейді

 4. Метагалактиканы зерттейді

27. Күндегі дақтар 1. Күн бетіндегі аралдар

 2. Күн бетіндегі магнит аралдары

 3. Күн бетіндегі температурасы төмен жер

 4. Күн бетіндегі ағыстар

28. Күн әрекеттілігі неше жылда қайталанады

 1. 10

 2. 11

 3. 12

 4. 13

29. 1 пк=

 1. 9.46*1012км

 2. 8.46*1011км

 3. 109.46*1012км

 4. 19.46*1012км

30. Надир деген не?

А) сфераның ең шеткі нүктесі

B) Сфераның жоғарғы нүктесі

C) Сфераның төменгі нүктесіD) Сфераның ортасы.
Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет