Әкімдіктің 2011 жылғы 6 қаңтардағы №10002 Өскемен қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушыларбет1/5
Дата11.07.2016
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

Әкімдіктің 2011 жылғы 6 қаңтардағы

№ 10002 «Өскемен қаласының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға

Стратегиялық жоспарын бекіту туралы»

қаулысына толықтырулар енгізу туралы


Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар-дағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабының 1-тармағының 1-4) тармақ-шасына, Өскемен қалалық мәслихатының 2011 жылғы 24 наурыздағы № 32/2 «2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 29/5 «2011-2013 жылдарға Өске-мен қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне сәйкес, Өскемен қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


  1. Әкімдіктің 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 10002 «Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-биль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға Страте-гиялық жоспарын бекіту туралы» қаулысына (бұдан әрі – Стратегиялық жоспар), 2011 жылғы 18 мамырдағы № 11670 қаулысымен енгізілген өзгеріс-терді есепке ала отырып, келесі толықтырулар енгізілсін:


7-бөлімде:

7.1-кіші бөлімде:

028011 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» 028015 «Коммунал-дық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдар-ламасында):

«бірінші азатжол Шығыс Қазақстан облысы» сөзінен кейін «жобалау-іздестіру жұмыстары мен сараптаманы есепке ала отырып» сөздерімен толықтырылсын;

«екінші азатжол Шығыс Қазақстан облысы» сөзінен кейін «жобалау-іздестіру жұмыстары мен сараптаманы есепке ала отырып» сөздерімен толықтырылсын;

029011 «Сумен қамту жүйесін дамыту» 029015 «Сумен қамту жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):

«бірінші азатжол сумен қамту жүйесін дамыту» сөзінен кейін «жобалау-іздестіру жұмыстары мен сараптаманы есепке ала отырып» сөздерімен толықтырылсын.

«екінші азатжол сумен қамту жүйесін дамыту» сөзінен кейін «жобалау-іздестіру жұмыстары мен сараптаманы есепке ала отырып» сөздерімен толықтырылсын.

2. «Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі:

1) Стратегиялық жоспарға енгізілген өзгерістің бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулы қабылданған күнінен бастап он күн күнтізбелік ішінде жариялануын қамтамасыз етсін;

2) осы қаулыдан туындайтын басқа да шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Д.Ю. Кавригинге жүктелсін.Өскемен қаласының

әкімі И. Әбішев


2011 жылғы 6 қаңтардағы № 10002 «Өскемен қаласының тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль

жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға Стратегиялық жоспарын бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы Өскемен қаласы әкімдігінің қаулысының жобасына


КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Қаулының (өкімнің, шешімнің) жобасы енгізілген: Ж. Баирханов


«Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен «___» ______ 2011 жыл

(қолы, мөр)

Келісудің міндетті минимумы

Келісілді:

Қала әкімінің орынбасары Д. Кавригин


«___» ______ 2011 жыл

Қала әкімі аппаратының басшысы Қ. Оразбаев

«___» ______ 2011 жыл


Қала әкімі аппаратының

заңгерлік бөлімінің меңгерушісі А. Ермекпаева

«___» ______ 2011 жыл


«Өскемен қаласының экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің бастығы Ж. Нұрлан

«___» ______ 2011 жыл


«Өскемен қаласының қаржы бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің бастығы К. Бұқабаева

«___» ______ 2011 жыл


Қала әкімі аппаратының

жалпы бөлімінің меңгерушісі С. Бахтиярова

«___» ______ 2011 жыл

Құқықтық сараптаманы жүргізген: _______________

Мәтіннің дұрыстығына сарапта жүргізген: _______________

Ресімдеу және келісу

сараптамасын жүргізген: «___» ______ 2011 жыл

Орындаған: Э.К. Кустубаева

тел. 2640602011 жылғы 6 қаңтардағы № 10002 «Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға Стратегиялық жоспарын бекіту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Өскемен қаласы әкімдігінің қаулысының жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ
Көрсетілуге қажетті мәліметтер тізімі

Мемлекеттік әзірлеуші-органының ақпараты

1.

Жобаның атауы

2011 жылғы 6 қаңтардағы № 10002 ««Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруа-шылығы, жолаушылар көлігі жә-не автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға Стратегиялық жоспарын бекіту туралы» қаулы-сына толықтырулар енгізу туралы

2.

Мемлекеттік әзірлеуші-орган

«Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-лаушылар көлігі және автомо-биль жолдары бөлімі» мемле-кеттік мекемесі

3.

Жобаны қабылдау қажеттілігін негіздеу

«Ауыз су» салалық бағдарлама-сын іске асыру мақсатында

4.

Болжалынған әлеуметтік-экономи-калық немесе/ және қаулыны қабылдаған жағдайдағы құқықтық салдар

Тұтынушыларды сапалы комму-налдық қызметтермен қамтама-сыз ету, тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің сенімді жұмыс іс-теуі, инженерлік желілер мен имараттарды, коммуналдық шар-уашылықты дамыту және жаң-ғырту

5.

Жобаны іске асырумен байланыс-ты болжалынған қаржылық шы-ғындар

жоқ

6.

Жобаны қабылдау жағдайында күтілетін қорытындылардың нақ-ты мақсаттары және мерзімдері енгізілетін ұсыныстардың тиім-ділігі

жоқ

7.

Мемлекеттік орган басшысының құзырына кіретін, жобада көрсе-тілген сұрақтар бойынша рұқсат-намасының болмау себептері

жоқ

8.

Жобада қарастырылған сұрақтар жөнінде бұрын қандай нормативті құқықтық актілер қабылданғаны және әзірлеуші оларды қалай орындағаны туралы мәліметтер

жоқ

9.

Бұрын қабылданған актілерді соңынан жобаға сәйкес келтіру қажеттілігі

жоқ

10.

Басқа мәліметтер

жоқӨскемен қаласының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және автомобиль

жолдары бөлімінің бастығы Ж. БАИРХАНОВ
Өскемен қаласы әкімдігінің

2011 жылғы ____________

№ __________қаулысына

қосымша


7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

                            Бюджеттік бағдарла-
ма (кіші бағдарлама)

001 000 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттік қызметшілердің 33 штаттық бірлігін ұстау, ғимарат пен автокөлікті ұстау, негізгі құралдарға қызмет көрсету, штаттан тыс жұмысшыларды ұстау, бөлімнің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі, заңды және жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер төлемі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және көріктендіру саласында жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын орындау, жолдарды, көпірлер мен жол өтпелерін ұстау және жөндеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

Жобаланған

жыл


2009 жыл2010 жыл2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Бөлім аппаратын

ұстау
адам.

41

39

33

33

33

33

33

Нәтиже көрсеткіші

Жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіші

Жылына 1 бірлік ұстау

мың теңге

933

1035,6

1315,9

1309,8

1308,7

1308,7

1308,7

Сапа көрсеткіші-

-

-

-

-

-

-

Бағдарлама-ны іске асыруға жұмсалатын шығындар
мың теңге

38271

42444

48277

48660

49187

49187

49187
Бюджеттік бағдарла-ма (кіші бағдарлама)

003 000 «Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру»

Сипаттама

Мемлекеттік тұрғын үй қорының үйлеріне апаттық қызмет көрсету және ұстау, соның ішінде мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйлер ғимараттарының құрылыс құрылымдарының техникалық жағдайын тексеру, иесіз, қараусыз қалған деп анықталып, коммуналдық меншікке өткізілген үй жайлардың, мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйлерінің қасбеттерін, шатырларын жөндеу, ыстық, суық сумен қамту құбырларын жөндеу, жылу беру маусымына апаттық және тозған үйлерді дайындау бойынша жұмыстар – 12950,0 мың теңге, мүлік салығы бойынша төлемақы өсімін өтеу – 57,1 мың теңге, лифттерді күрделі жөндеу - 30 000,0 мың теңге, мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру бойынша шығындар – 36700 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

ұстауға байланысты

мемлекеттік функциялар мен өкілетті жүзеге асыру және одан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлы кезең

Жобалан-ған жыл

Жобалан-ған жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Сандық көрсеткіші

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру:

ыстық, суық сумен қамту құбырларын жөндеу;


үйлер


1

3

1

1

1

1

1


ескі тұрғын үйлердің шатырын жөндеу;

үйлер

1

1

1

1

1

1

1

ескі және апатты тұрғын үйлердің үй ішіндегі инженерлік желілеріне апат-тық қызмет көрсету және оларды қыс-қы кезеңде ұстау бойынша жұмыстар;

үйлер

52

52

50

37

37

3737

мемлекеттік тұрғын үй қоры тұрғын үйлер ғимараттарының құрылыс құры-лымдарының техникалық жағдайын тексеру

үйлер

-

-

1

1

2лифт жабдықтарын толық ауыстыру-мен лифттерді күрделі жөндеу

лифттер

3

17

4

7

-

-

-

Нәтиже көрсеткіші

Тұрғын үй қорын қанағаттанарлық деңгейде ұстау

бірлік

52

52

50

50

37

37

37

Тиімділік көрсеткіші

Пайдалануға тиісті бар мемлекеттік тұрғын үй қорын және тіршілікті қамтамасыз ету нысандарын қамтамасыз ету және ұстау

мың теңге


Сапа көрсеткіші

Кепілді мерзім
3

3

3

3

3

3

3

Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығындар
мың теңге

27 913,2

126782,8

73615

60857

11857

11857

11857

Каталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет