«Экология» және 050731 «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандықтарына арналғанДата17.07.2016
өлшемі93.45 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ4 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК 042-14-4-05-1.20.37

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

№1 басылым
050608-«Экология» және 050731 «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандықтарына арналған

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі » пәнінің

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей-2008

Е 042-13.1.10.0 -2005


№ 1 басылым


беттің 2-ші бетіАлғы сөз
1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы Жұмабеков С.Ж. доцент м.а., «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

2. ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында

« » қыркүйек 2007 ж., № 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі Апсаликов К.Н.


2.2 Құрылыс және қоршаған ортаны қорғау факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

« » қыркүйек 2007 ж., № 1 хаттама


Төраға Григорьева И. Я.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

« » қыркүйек 2007 ж., № хаттама

ОӘК төрағасы, бірінші проректор К. Муканов

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
Әзірлеген

ҚолыКелісілді

Қолы


Бекітілді

Қолы

Е 042-13.1.10.05-2005

№1 басылым

88 беттің 3-ші бетіМазмұны 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Әдебиет

5. Глоссарий

6. Студенттерге арналған силлабус бағдарламасы

7. Дәрістер

8. Емтихан сұрақтары
Әзірлеген

ҚолыКелісілді

Қолы


Бекітілді

Қолы


Е 042-13.1.10.05-2005

№1 басылым

88 беттің 4 -ші беті

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәнінің

оқу-әдістемелік кешені

« » қыркүйек 2007 ж., №1 хаттама университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен әрекетке енгізілді және бекітілді.

Енгізілген күні .
1. Қолдану аймағы

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050608-«Экология» және 050731 «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандық студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұны, өзектілігі мен маңыздылығымен, саясаттылығымен таныстырады. Осы курсты оқуда студенттер әдебиеттермен жұмыс істеуді, әдебиеттерді іздестірі жолдарымен және химиялық және биологиялық қауіпсіздік негізі әдістерімен танысады. Пәнді оқытуда оқу-әдістемелік кешен негізгі құрал болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесіне ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды.

050608-«Экология» және 050731 «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.0 -2004, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 7 тамыз 2004 жылғы, №671 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді. 1. Жалпы ереже

- Оқытушының аты-жөні- Жұмабеков С.Ж.-доцент м. а.;

-Кафедра-«Экология және қоршаған ортаны қорғау»;

-Байланыс ақпараты-53-37-60 (деканат), №8 оқу ғимараты, оқытушылар бөлмесі;

-Пән атауы - «Экологиялық нормалау және сараптама негізі»;

-Кредиттер саны-2;

-Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (1-кесте);
Әзірлеген

ҚолыКелісілді

Қолы


Бекітілді

Қолы

Е 042-13.1.10.05-2005

№1 басылым

88 беттің 5 -ші беті

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

1-кесте

Курс

Семестр

Кредит

ДР

(сағ.)


Зерт.

СОӨЖ

Барлығы

(сағ.)


Қорытынды бақылаудың формасы

4

7

3

30

15

22,5

67,5

Емтихан
  1. Пәндердің мазмұнының қысқаша сипаты.

«Экологиялық нормалау және сараптама негізі» пәні 050608-«Экология» және 050731 «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандығы бойынша қоршаған ортаны бағалау кезіндегі нормалық стандарт және сараптама негізін, қоршаған ортаны қорғау саласын оқыта отырып, жан-жақты талдауға, адамдар, өсімдік пен жануарлардың өмір сүріп отырған ортасындағы қауіпсіздік байланысын ашуға арналған.

Экологиялық нормалау және сараптама негізі - қоршаған ортадағы уландырғыш заттардың өсімдік пен жануарлар ағзасына әсерін бағалау, қауіпсіздік шараларына сараптама жасауға бағытталған ғылым.

3.2. Аталған пәннің мақсаты экология саласында кәсіби шеберлікті шыңдап, қоршаған ортаны қорғау мен еліміздегі экологиялық нормаларды және сараптама негізін қамтамасыз ету.


3.3. Тапсырмалары:

- қоршаған ортадағы химиялық және биологиялық уландырғыш заттардың қоршаған орта мен ондағы тіршілік иелеріне әсерін бағалау

- Экологиялық нормалау және сараптама негізінің заңдылықтарын оқыту

- агробиогеоценоз ерекшелігі мен табиғат процесстерін меңгеру- биологиялық ресурстар мен су, құрлық, минеральды қабаттардың сапасын төмендетпеу шараларын жоспарлау

- Экологиялық нормалау және сараптама негізі талаптарын орындау

- қоршаған орта жағдайына баға беру және сараптама жасау
Әзірлеген

ҚолыКелісілді

Қолы


Бекітілді

Қолы


Е 042-13.1.10.05-2005

№1 басылым

88 беттің 6 -ші беті4.1. Негізгі әдебиеттер

4.1.1. «Основы защиты окружающей среды». Москва-1998г.

4.1.2. Ә. Бейсенова, Ж. Шілдебаев. Экология және табиғатты тиімді пайдалану. Алматы, 2004.
4.1.3. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы. Экономика. 2002ж


   1. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экологиядан оқу –әдістемелік ќұрал. Алматы. Экономика. 200 ж.


4.2. Қосымша әдебиеттер

4.2.1. Аќбасова А.Ж. Саинова Г.Є. Экология. Алматы. 2003ж 4.2.1. В.И.Коробкин, Л.В.Передельский «Экология» Ростов-на Дону, 2001.

4.2.2. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

4.2.3. Т.К. Сагимбаев . Экология и экономика. Алматы. 1997

4.2.4. А.А. Горелов. Экология. М., 2000.

4.2.5. Чернова Н.М.,А.М. Былова, Экология М.: «Просвещение» 1988.

4.2.6. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П., Экономические основы экологии Санкт-Петербург « Специальная литература» 1997.

4.2.7. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. Москва. 2003.

4.2.8. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. Москва. 1998.

4.2.9. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата , 1991.

4.2.10.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие . Москва.1998.


Әзірлеген

ҚолыКелісілді

Қолы


Бекітілді

Қолы

Е 042-13.1.10.05-2005

№1 басылым

88 беттің 7-ші беті
5. ГЛОССАРИЙ


1. Экологиялық нормалау және сараптама негізі - қоршаған ортадағы уландырғыш заттардың өсімдік пен жануарлар ағзасына әсерін нормалау, қауіпсіздік шараларына сараптама жасауға бағытталған ғылым.

2. Агробиоценоз – адам қолымен жасалған және реттеліп отыратын егістіктердің тұрақсыз, жасанды экологиялық жүйесі.

3. Антропогенді сукцессия- адамның шаруашылық ќызметі нәтижесінде пайда болған сукцессия ( батпақты ќұрғату мен орманды кесу және олардың егістік жерлерге айналуы.

4. Аутэкология- физиологиялық экология, жеке организмнің қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын қарастыратын экологияның бөлімі.

5. Биогеоценоз- жер бетінің белгілі бір бөлігін алып жататын біртекті табиғи ќұбылыстардың бірлестігі.

6. Биоиндикатор- тіршілігі мен жағдайына қарап ортаның қасиеттері, бөгеу арқылы оларды су қоймаларына айналдыру.

7. Атмосфера- жермен ауырлық күші арқылы байланысқан ауа қабаты және оның тәуліктік, жылдық айналымына қатысатын массасы .

8. Абиогенді- тірі организмдердің қатысуынсыз жүретін процесс.

9. Абиотикалық факторлар- организмдерге тікелей не болмаса жанама әсер ететін бейорганикалық, өлі табиғаттың компоненттері ( климат, жарық, химиялық элементтер мен заттар, температура, қысым және ортаның қозғалысы, топырақ, т.б.).

10. Афтотрофтар- өздігінен қоректенетіндер, өздеріне қажетті заттарды өздері жасай алатын тірі организмдер.

11.Адаптация - (лат.–бейімделу)-организмнің, популяцияның, бірлестіктің сыртқы ортаның белгілі бір жағдайларына бейімделу процесі. Адаптация кезінде әдетте организмнің фенотиптік ерекшеліктерінің сапалық емес, сандық өзгірістері орын алады.

12. Антропогенді сукцессия- адамның шаруашылық қызметі нәтижесінде пайда болған сукцессия ( батпақты құрғату мен орманды кесу және олардың егістік жерлерге айналуы.

13. Аутэкология- физиологиялық экология, жеке организмнің қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын қарастыратын экологияның бөлімі.

14. Биогеоценоз- жер бетінің белгілі бір бөлігін алып жататын біртекті табиғи құбылыстардың бірлестігі.15. Биоиндикатор- тіршілігі мен жағдайына қарап ортаның қасиеттері, бөгеу арқылы оларды су қоймаларына айналдыру.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет