«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамыбет1/9
Дата24.02.2016
өлшемі0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ

ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2008 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жылға

шоғырландырылған қаржылық есептілік
және тәуелсіз аудиторлардың есебі

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
МАЗМҰНЫ
БАСШЫЛЫҚТЫҢ 2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

ТУРАЛЫ РАСТАУЫ 1


ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ 2-3
2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ


Шоғырландырылған бухгалтерлік теңгерім 4
Пайдалар мен залалдар туралы шоғырландырылған есеп 5
Меншік капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп 6
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 7-8
Шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертулер 9-43

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
БАСШЫЛЫҚТЫҢ 2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕНІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУЫ
Тәуелсіз аудиторлардың есебіндегі берілген 2-3-беттерде аудиторлардың міндеттемелерінің сипаттамасымен бірге қаралауы тиісті төменде көрсетілген өтініш аудиторлар мен басшылықтың «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан кейін – «Компания» немесе «KEGOC» АҚ) мен оның екі мекемесінің (бұдан әрі Компания мен мекеме бірге – «Топ») шоғырландырылған қаржылық есептемесіне қатысты жауапкершіліктерін айқындау мақсатында жасалған.
Басшылық Қаржылық есептеменің халықаралық стандартына (ҚЕХС) сәйкес 2008 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша барлық елеулі аспектілерде Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қызметінің шоғырландырылған нәтижелерін, ақша қаражатының қозғалысын және осы күнге аяқталатын жылдағы мешік капиталындағы өзгерістерді дұрыс көрсететін шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындауға жауапты.
Шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындаған кезде басшылық мынаған жауапты:


  • бухгалтерлік есептің тиісті қағидаларын таңдауға және олардың бірізді қолданылуына;

  • негізделген бағалар мен есеп айырысулардың қолданылуына;

  • ҚЕХС талаптарының сақталуына немесе шоғырландырылған қаржылық есептемеге берілген ескертулерде кездескен ҚЕХС-дан барлық елеулі ауытқуларды ашуға; және

  • Топ өзінің қызметін алдағы болашақта жалғастыратын болады деген болжамға, осындай болжамдар заңсыз болған жағдайларды қоспағанда, сүйене отырып, шоғырландырылған қаржылық есептеме дайындауға.

Топтың басшылығы мыналар үшін жауапты:  • бүкіл Топтар тиімді және сенімді ішкі бақылау жүйесін әзірлеуге, ендіруге және қызмет етуін қамтамасыз етуге;

  • Топтың шоғырлдандырылған қаржылық жағдайы туралы ақпаратты кез-келген сәтте жеткілікті дәрежеде дәлдікпен дайындауға және шоғырландырылған қаржылық есептеменің ҚЕХС талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік есеп жүйесін қолдау;

  • бухгалтерлік есепті заңнамаға және ҚЕХС-на сәйкес жүргізуге;

  • Топтың активтерін қорғау үшін өз құзыры шегінде шаралар қолдануға;

  • алаяқтық пен басқа да қиянатшылдық факторларын анықтау және жоюға.

Бұл 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептеме Топ басшылығымен мақұлданды және 2009 жылғы 27 наурызда шығару үшін бекітілді.

Топ басшылығының атынан:


______________________ _________________________

Бозымбаев Қ.А. Мұқанова Д.Т.

Президент Бас бухгалтер

2009 жылғы 27 наурыз 2009 жылғы 27 наурыз

Астана, Қазақстан Астана, Қазақстан

«Делойт» ЖШС

Алматы қаржы орталығы

Әл-Фараби даңғ., 36-үй, «Б» ғ.

Алматы, 050059

Қазақстан Республикасы


Тел.: +7(727)2581340

Факс: +7(727)2581341almaty@deloitte.kz

www.deloitte.kz

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»

акционерлік қоғамының акционеріне


Біз «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының және оның екі мекемесінің (бұдан әрі – «Топ») 2008 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша шоғырландырылған бухгалтерлік теңгерімі және пайдалар мен заладар, меншік капиталындағы өзгерістер мен осы күнге аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы туралы тиісті шоғырландырылған есептер, сондай-ақ есепке алу саясатының негізгі қағидаларының қысқаша мазмұны мен қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертулер кіретін қоса беріліп отырған шоғарландырылған қаржылық есептеменің аудитін жүргіздік.
Басшылықтың шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындауға деген жауапкершілігі
Топтың басшысы қоса беріліп отырған шоғырландырылған қаржылық есептеменің дайындалуы мен дұрыс ұсынылуы үшін және оның Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына сәйкестігі үшін жауапты. Аталған жауапкершілікке мыналар кіреді: шоғырландырылған қаржылық есептемеге әсер ететіндей қиянат жасау салдарынан не болмаса қателер салдарынан болған елеулі бұрмалаулары жоқ шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау мен дұрыс ұсынуды ішкі бақылау жүйесін құру, ендіру және қолдау; тиісті есепке алу саясатын таңдау және қолдану; сондай-ақ жағдайлармен негізделген бухгалтерлік бағалауларды қолдану.
Аудиторлардың жауапкершілігі
Біздің міндетіміз біз жүргізген аудит негізінде қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеменің дұрыстығы туралы пікір білдіру болып табылады. Біз аудитті Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргіздік. Бұл стандарттар аудиторлардың этикалық нормаларды міндетті түрде сақтауын, сондай-ақ қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есетемеде елеулі бұрмалаулардың жоқ екендігіне жеткілікті түрде сенімді болу мақсатында аудитті жоспарлауды және жүргізуді талап етеді.
Аудитке шоғырландырылған қаржылық есептеменің сандық көрсеткіштеріне және оған берілген ескертулерге қатысты аудиторлық дәлелдемелер алу үшін қажетті рәсімдер жүргізу кіреді. Таңдап алынған рәсімдер қиянат жасау немесе қателер салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептеменің елеулі бұрмалануы тәуекелдерін бағалауды қоса алғанда аудиторлардың кәсіби пайымдауларына негізделген. Осындай тәуекелдерді бағалауға ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында емес, аталған жағдайларда қолданылатын аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау мен оның дұрыстығын ішкі бақылау жүйесі кіреді. Аудитке қолданылатын есепке алу саясатының орындылығы мен басшылық жасаған есептік бағалардың негізделгендігін бағалау, сондай-ақ тұтастай шоғырландырылған қаржылық есептемені бағалау да кіреді.
Біз, өзіміз алған аудиторлық дәлелдер қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеме туралы пікір білдіру үшін жеткілікті негіз болып табылады деп пайымдаймыз.

«Делойт» атауы швейцария заңнамасына сәйкес ресімделген фирмалардың (Swiss Verein), әр қайсысы дербес және тәуелсіз заңды тұлға болып табылатын оның құрамына кіретін кез-келген фирмалардың бірлестігіне, «Делойт Туш Томацуға» қатысты. «Делойт Туш Томацу» мен оның құрамына кіретін фирмалардың құқықтық құрылымының егжей-тегжейлі сипаты www.deloitte.com|about мекен-жайы бойынша Интернет желісінде ұсынылған.


Member of Deloit Touche Tomatsu

Пікір
Біздің пікірімізше қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеме барлық елеулі аспектілерде Топтың 2008 жылғы 31 желтоқсандағы шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қызметінің шоғырландырылған нәтижелерін және осы күнге аяқталатын жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысын дұрыс көрсетеді.


Ұлболсын Нұрымова

Жоба бойынша әріптес

Қоғамдық бухгалтер, Орегон штаты, АҚШ

2006 жылғы 1 тамыздағы №11497 Лицензия

«Делойт» ЖШС

Қазақстан Республикасы бойынша аудит жүргізу құқығымен №0000015 лицензия, МФЮ-2 түрі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген

2009 жылғы 27 наурыз

Алматы, Қарағанды
Николай Демилов

Аудитор-орындаушы

Аудитордың біліктілік куәлігі №573, 2004 жылғы 20 желтоқсандағы, №13-р.

Нұрлан Бекенов

«Делойт» ЖШС-ның

Бас директоры
«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БУХГАЛТЕРЛІК ТЕҢГЕРІМ

(мың теңшемен)

Ескертулер

2008

2007

АКТИВТЕР

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:


Негізгі құралдар

5

112,630,089

97,033,715

Материалдық емес активтер

6

871,521

1,083,952

Қауымдастырылған компанияларға инвестициялар

7

20,496

23,225

Ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген аванстар

12

9,181,358

11,598,700

Басқа да ұзақ мерзімді активтер

8

88,046

17,512122,791,510

109,757,104
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР


Тауарлы-материалдық қорлар

9

1,242,322

1,258,637

Сауда-саттық дебиторлық берешек

10

911,183

544,879

Өтеуге салынатын салықтар

11

421,440

662,734

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
413,959

472,197

Басқа да дебиторлық берешек, алдағы кезеңдердің шығыстары мен берілген аванстар

12

3,425,571

61,170

Басқа да қаржылық активтер

13

2,538,308

1,122,592

Ақша қаражаттары және олардың баламалары

14

12,066,919

7,123,02121,019,702

11,245,233

БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР
143,811,212

121,002,337

МЕНШІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕ


МЕНШІК КАПИТАЛЫ


Жарғы капиталы

15

82,855,882

75,625,882

Қайта бөлінген пайда
7,634,060

310,230


90,489,942


75,936,112ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:


Заемдардың ұзақ мерзімді бөлігі

16

38,922,671

31,386,854

Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша міндеттемелер

27

4,279,166

5,980,13443,201,837

37,366,988

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Сауда-саттық кредиторлық берешек

17

4,295,618

3,596,011

Несиелердің қысқа мерзімді бөлігі

16

4,548,842

2,749,822

Алынған аванстар
490,767

289,770

Салықтар бойынша берешек

18

131,558

138,618

Басқа да кредиторлық берешек және есептелген міндеттемелер

19

652,648

925,01610,119,433

7,699,237

БАРЛЫҒЫ МЕНШІК КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР
143,811,212

121,002,337Топ басшылығының атынан қол қойылды:___________________________________

Бозымбаев Қ.А.

Президент
2009 жылғы 27 наурыз

Астана, Қазақстан

__________________________________

Мұқанова Д.Т.

Бас бухгалтер
2009 жылғы 27 наурыз

Астана, Қазақстан
9-43-беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептеменің ажырамас бөлігін құрайды. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-3-беттерде берілген.


«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛҒА

ПАЙДАЛАР МЕН ЗАЛАЛДАР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(мың теңгемен)
Ескерту

2008

2007

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКЕННЕН ТҮСКЕН ТАБЫС

20

30,962,021

24,717,932

КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

21

(20,994,951)

(18,539,928)

ЖАЛПЫ ПАЙДА
9,967,070

6,178,004

Қауымдастырылған компаниялардың залалдарындағы үлес

7

(2,729)

(7,710)

Жалпы және әкімшілік шығыстар

22

(3,840,880)

(3,954,687)

Сату бойынша шығыстар

23

(121,211)

(115,165)

Депозиттер мен ағымдағы шоттар бойынша пайыз түріндегі және облигациялар бойынша купон түріндегі табыстар
685,114

348,172

Қаржылық шығыстар

24

(1,155,041)

(980,957)

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ПАЙДА
5,532,323

1,467,657

Басқа да табыстар

25

938,803

806,790

Басқа да шығыстар

26

(441,434)

(720,426)

Бағамдық айырмашылықтан болған (шығыстар)/табыстар, нетто
(242,570)

1,049,751

НЕГІЗГІ ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ПАЙДА
254,799

1,136,115

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ҮНЕМДІ (ШЫҒЫСТАРДЫ) ЕСЕПКЕ АЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА
5,787,122

2,603,772

ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ҮНЕМ (ШЫҒЫС)

27

1,673,315

(1,237,706)

ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА
7,460,437

1,366,066


Топ басшылығының атынан қол қойылды:_________________________________

Бозымбаев Қ.А.

Президент
2009 жылғы 27 наурыз

Астана, Қазақстан

__________________________________

Мұқанова Д.Т.

Бас бухгалтер
2009 жылғы 27 наурыз

Астана, Қазақстан
9-43-беттердегі ескертулер аталған шоғырландырылған қаржылық есептеменің ажырамас бөлігін құрайды. Тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-3-беттерде берілген.

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2008 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛҒА МЕНШІК КАПИТАЛЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(мың теңгемен)

____________________________________________________________________________________Жарғылық капитал

Бөлінбеген пайда

Барлығы меншік капиталы

2007 жылғы 1 қаңтарға қарай

75,625,872

(974,034)

74,651,838

Бір жылдағы табыс

-

1,366,066

1,366,066

Акция шығарылымы

10

-

10

Дивидендтер (15-ескертуді қараңыз)

-

(81,802)

(81,802)

2007 жылғы 31 желтоқсанға қарай

75,625,882

75,936,112
Бір жылдағы пайда

-

7,460,437

7,460,437

Акция шығарылымы

7,230,000

-

7,230,000

Дивидендтер 16-ескертуді қараңыз)

-

(136,607)

(136,607)

2008 жылғы 31 желтоқсанда

82,855,882

7,634,060

90,489,942


Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет