Әож 378: 76: 37. 013 Қолжазба құқығында Танирбергенов Медеубек Жұматайұлыжүктеу 0.77 Mb.
бет5/5
Дата09.06.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

 • «Өнер» саласы бойынша білім беруді оңтайландырудың теориялық-әдістемелік аспектілері. // Ы.Алтынсарин атындағы қазақ білім академиясы, «Білім-образование» ғылыми-педагогикалық журнал.-Алматы:. 2007. (З.Ш.Айдаровамен бірлестікте).

 • Болашақ мұғалімдерді қазақ сәндік-қолданбалы өнері арқылы отбасы тәрбиесінде дайындаудың әдісі.// Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі. №1.-Шымкент, 2007.-60-61 б. (П.А.Абашевамен бірлестікте).

 • Методологические принципы при обучении графике. //Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию,- Ташкент:. 2007 .-б. 135-138, (Г.К.Абдалиева, Г.А.Нуржановалармен бірлестікте).

 • Наблюдение и созерцание как основа формирования художественного восприятия. Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию.- Ташкент 2007.-б. 82-85.( Н.А.Косячкова., Ж.Д.Джартыбаевалармен бірлестікте).

 • Методика организации кружковой работы «Художественная резьба по дереву» Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию.-Ташкент:. 2007.-б. 171-176. (Б.А.Айдарбекпен бірлестікте).

 • Табиғат көрінісін бейнелеу әдістемесі.// Мир исследования научный журнал. №№1-8, Шымкент:. 2009. (Г. Кұлжановамен бірлестікте).

 • Табиғат көрінісін бейнелеу әдістемесі. // Молодой исследователь №№1-2. – Шымкент:. 2010.- б.31-32 (Г. Кұлжановамен бірлестікте).

  34 Чет тили дарсларида рангшуносликка оид терминларни ургатиш методикаси. //Чет тилларни уқитиш ва урганиш муаммолари мавзусида утказилган Республика илмий-амалий анжумани (мақолалар туплами). Низами атындағы ТМПУ.- Ташкент:. 2005.-б. 109-112. (С.С.Булатов, Ш.Абдурахмоновтармен бірлестікте).

  Стандарттар мен типтік оқу бағдарламалары:

  35. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 050107-«Бейнелеу өнері және сызу»(бакалавриат) мамандығы. -Астана, 2006, Б. 37 (авторлық бірлестікте).

  36. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 050107-«Бейнелеу өнері және сызу»(бакалавриат) мамандығы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлық бірлестікте).

  37. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 5В010700-«Бейнелеу өнері және сызу»(бакалавриат) мамандығы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлық бірлестікте).

  38. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 6В0107-«Бейнелеу өнері және сызу»(магистратура) мамандығы. -Астана, 2009, Б. 37. (авторлық бірлестікте).

  39. «Графка үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі» пәніне жоғары оқу орнының студенттеріне арналған бағдарламасы 050107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.12.

  40. «Үйірме жұмысын ұйымдастыру» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

  41. «Ғылыми ізденіс жұмысының әдіснамасы» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

  42. «Суретті оқыту әдісінің тарихы» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.4.

  43. «Пластикалық анатомия» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

  44. «Сәндік қолданбалы өнер» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.11.

  45. «Мүсін» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.5.

  46. «Сурет» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.7.

  47. «Кескіндеме» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.6.

  48. «Дизайн негіздері» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.7.

  49. «Композиция» пәніне жоғары оқу орнының магистрантарына арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2009. –Б.6.

  50. «Өндірістік практика» жоғары оқу орнының 050107-Бейнелеу өнері және сызу мамандығы студенттеріне арналған бағдарламасы 6N0107-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша. Шымкент, 2010. –Б.27. (РсмаханбетоваШ.Е. авторлық бірлестікте)  Ғылыми-әдістемелік конференцияларындағы баяндамалардың тезистері:

  1. Теоретическое основы формирование творческих навыков у учащихся в процессе обучения курса «Художественное проектирование». //Международной конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова.- Алматы, 21-24.04.2005.- б.61-65 (Р.К. Маймаков, Д.А. Сайповтармен бірлестікте).

  2. Формирование знании, умений и навыков у учащихся по графике в курсе изобразительного искусства. //Международный конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова .-Алматы, 21-24.04.2005.- б.134-143

  3. Баланы еңбекке баулу арқылы кәсіптік білім беру. //Международный конференция казахская национальная академия искусства им. Т.Жургенова. - Алматы, 21-24.04.2005.- б.196-201 (Е.Көпжасарұлы, Е.К.Бибатыровтармен бірлестікте).

  4. Бейнелеу өнері саласы гравирлеуге арналған әдістемелік кеңестар. //Жас ғалымдардың Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне арналған халықаралық ғылыми практикалық конферециясының материалдары, М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ.-Шымкент, 2004, Б.115-116 (Р.К. Маймақов, Е.К. Бибатыровтармен бірлестікте).

  5. Тәрбие жұмыстарында жас ұрпақтарымыздың ұлттық-патриоттық сезімдерін қалыптастыру. //Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 60 жылдығына арналған «Тарих пен қауіпсіздік қазіргі заманда» аймақтық ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар тезистері.- 2005. М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкентқ., 2004.-Б. 78-80 (Р.К. Маймақов, Е.К. Бибатыровтармен бірлестікте).

  Графика сабағын оқыту мен ұйымдастыруға жаңаша көзқарас.// «Жұбанов тағылымы» XI-халықаралық ғылыми теориялық конференциясы. Ақтөбе., 2005.-Б. 348-349 (Е. Көпжасарұлы, Е.К.Бибатыровпен бірлестікте).

  1. Использование элементов нациолнального колорита в художественной подготовке учащихся в школах-гимназии. //Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари.- Ташкент, Низами атындағы ТМПУ,2005.-Б.183-186 бет (Д.А.Саиповпен бірлестікте).

  58. Развитие критического мышления у будущего педагога-художника. Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. - Ташкент, Низами атындағы ТМПУ,2005.- Б. 8-9 (С.С. Булатовпен бірлестікте)

  1. Учебно-методическая работа: поиск,решения, проблемы компьютер и учебный процесс. //Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. Низами атындағы ТМПУ.- Ташкент, 2005.- б.12-13 (С.С.Булатов, Я.Хайдаровтармен бірлестікте).

  2. Педагогичесий взгляд на формирование эстетического мироваззрения при помощи изобразительного искусства. -Ташкент, ТМПУ,2005.-Б. 38-39.

  3. Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари. -Ташкент, Низами атындағы ТМПУ,2005.-Б. 35-37.

  4. Графика казахстана как средство художественного образования школников. // Урта Махсус Касб-Хунар коллажлари ва умумтаълим мактаблари учун тасвирийва амалий санъат, чизмачилик фанларидан педагог кадрлар тайерлашнинг долзарб муаммолари.-Ташкент:.Низами атындағы ТМПУ, 2005.-Б. 180-183 (Е.Көпжасарулы, Е.К.Бибатыровтармен бірлестікте).

  5. Избразительное искусство как отражение национальной культуры.// Қазақстан Республикасы тәуілсіздігінің 15-жылдығына арналған «Әуезов оқулары-5»: «Қазақстанда гуманитарлық ілімдердің дамуы:ізденістер, даму перспективалары мен бағаттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері.- Шымкент:. М.Әуезов атындағы ОҚМУ., 2006.-Б. 239-240 (Г.К.Абдалиева., К. Ахметовалармен бірлестікте).

  6. Формирование эстетическихкачеств учащихся средствами изобразительного искусства.// Қазақстан Республикасы тәуілсіздігінің 15-жылдығына арналған «Әуезов оқулары-5»: «Қазақстанда гуманитарлық ілімдердің дамуы:ізденістер, даму перспективалары мен бағаттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері.- Шымкент:. М.Әуезов атындағы ОҚМУ., 2006.-Б. 241-243 (О.П.Германмен бірлестікте).

  7. Фалсафа фанини уқитилишидаги айрим муаммолар. //Олий ва урта Махсус, Касб-хунар Таълимини ривожлантиришнинг илмий-услубий муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари.- Тошкент:. 2006.-Б. 221-223 (С.С.Булатов, Б.А.Нормурадов, Р.Жабборовтармен бірлестікте).

  8. Жеке оқытуды ұйымдастыру факторы ретінде оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру. Қазақстан Республикасы тәуілсіздігіне 15 жыл және университеттің 5 жылдығына арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері. Шымкент:.ШӘПУ., 2006.- Б. 329-333 (Р.К.Маймақов., Ғ.К.Абдалиевалармен бірлестікте).

  9. «Бейнелеу өнері және сызу» мамндықтарының 2 курс студенттеріне арнайы сабақ барысын талдау жасаудың маңызы.// Қазақстан Республикасы тәуілсіздігіне 15 жыл және университеттің 5 жылдығына арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері. Шымкент.: ШӘПУ, 2006.- Б.319-321 (Г.Р.Мыңбаева., Ж.О.Тажбеновалармен бірлестікте).

  10. . Важнейшие подходы и методы научного педагогического исследования. //Қазақстан Республикасы тәуілсіздігіне 15 жыл және университеттің 5 жылдығына арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері. Шымкент:. ШӘПУ,.-Б. 243-244 (Я.Х.Хайдаров., С.С.Булатовтармен бірлестікте).

  11. Бейнелеу өнері сабағын оқыту арқылы оқушылардың дағдысын қалыптастыру.// «Қазақстандағы этнопсихология және этнопедагогика ғылымдарының ел дамуының жаңа кезеңіндегі өзекті мәселелері» атты аймақтық ғылыми- теориялық канференцияның материалдары.- Алматы:. 2007. –Б.216-219 ( Ж.О. Тажбеновамен бірлестікте).

  12. Методика проведения внеклассных работ по развитию творческой активности учащихся 5-6 классов. // «Қазақстандағы этнопсихология және этнопедагогика ғылымдарының ел дамуының жаңа кезеңіндегі өзекті мәселелері» атты аймақтық ғылыми- теориялық канференцияның материалдары.- Алматы:. 2007.-Б. 200-202 (Г.К.Абдалиевамен бірлестікте).

  13. Структура процесса учебно- графической деятельности. // «Қазақстандағы этнопсихология және этнопедагогика ғылымдарының ел дамуының жаңа кезеңіндегі өзекті мәселелері» атты аймақтық ғылыми- теориялық канференцияның материалдары.- Алматы:. 2007.-Б. 220-221 ( Ж.О. Тажбенова, Д.А.Тавановалармен бірлестікте).

  14. Проблемы обучения цветопсихологии. // МКТУ имени А.Яссауи.-Шымкент, 2007. (Нуржанова Г.А., Б.А.Айдарбектермен бірлестікте).

  15. Способы декорирования изделии из глины на занятиях кружка по художественной керамике.// МКТУ имени А.Яссауи.-Шымкент:. 2007.( Қ.Е.Ералин, Б.А.Айдарбек бірлестікте).

  16. Бейнелеу өнері арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастыру.// «М.Әуезов – Жаңа дәуір данышпаны» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. М.Әуезов атындағы ОҚМУ.- Шымкент:.ОҚМУ. 2007. (З.Б. Рустемов, М.И.Есназаровалармен бірлесткте).

  17. Қазақтың сәндік қолданбалы шығармашылығы арқылы оңтайландыру дидактикасының құрылымдық моделі.// «Әуезов оқулары-7. М.Әуезов және қазақтанудың өзекті мәселелері» Халақаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. –Шымкент:. ОҚМУ, 11-12 желтоқсан 2008. (Г.А.Нұржанова, З.Ш.Айдаровалармен бірлестікте).

  18. Жастарды шығармашылық жұмысқа дайындаудың маңызы.// «Әуезов оқулары-7. М.Әуезов және қазақтанудың өзекті мәселелері» Халақаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. –Шымкент:.ОҚМУ, 11-12 желтоқсан 2008. (Б.А.Айдарбек, А.Ахметовалармен бірлестікте).

  19. Графика өнерінің ерекшелігі және бейне алу технологиясы.// «Әуезов оқулары-7. М.Әуезов және қазақтанудың өзекті мәселелері» Халақаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. –Шымкент:.11-12 желтоқсан 2008.

  20. Простейшие элементы орнаментов применямых в гравюре.//М.Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары, магистранттары, дәрістенуші – зерттеушілердің ғылыми еңбектерінің жинағы .-Шымкент, 2008. (А.Т.Джумабаевамен бірлестікте).

  21. Сәндік қолданбалы өнері үйірме жұмысын жүргізудің мәні мен маңызы.// М.Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары, магистранттары, дәрістенуші – зерттеушілердің ғылыми еңбектерінің жинағы. –Шымкент, 2008. (М.С. Бейсенова, С.Д.Бейсеновтармен бірлестікте).

  22. Бейнелеу өнері арқылы оқушылардың рухани әлемін байытып, көркемдік дүниетанымын қалыптастыру. //АИУ, Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.IV-том.-Шымкент, 2010.- Б. 267-270

  23. Жекелей оқыту орқылы оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру. АИУ, Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.II-том.-Шымкент, 2010.- Б.189-192 (А.М.Танирбергеновпен бірлестікте).

  Танирбергенов Медеубек Жуматаевич


  Теоретические и методические основы обучения графике в высших учебных заведениях
  13.00.02- теория и методика обучения и воспитания
  Актуальность темы исследования: с педагогической точки зрения рассматриваются теоретические и методические основы, содержание и формы обучения искусству графики студентов специальности изобразительное искусство и черчение в высших учебных заведениях. Обосновываются необходимые условия и принципы выявления составляющих и выбор содержания урока графики в сфере художественного образования на основе требований современного общества. Подготовка методики обучения графике студентов изобразительного искусства выявляет педагогические требования и возможности через содержание методики обучения графике и степень влияния различных видов искусства на воспитание индивида.

  Цель исследования: теоретическое и методическое обоснование подготовки методики обучения предмету «графика» студентов специальности изобразительное искусство и черчение, составление программы и методики обучения и их практическое эксперементирование. Найдены пути решения проблемы на основе теории и практики в сфере графики, в том числе составлена педагогическая и методическая система решения проблемы с профессиональной точки зрения. Выявлены психологические аспекты проблемы, поэтапно введенные в педагогическую систему и ее составляющие: психологическое состояние студентов; эстетико-художественная воспитание; развитие творческих навыков и мастерства в практической деятелбности.

  Проблема исследования: каковы теоретико-педагогические и методологические условия унификации и интеграции ресурсов графического искусства в рамках формирования профессиональной образовательной среды в педагогическом вузе, направленных на системное и комплексное использование возможностей графического искусства для повышения эффективности профессиональной педагогической деятельности при подготовке педагогов.

  Объект исследования: профессионализация системы высшего педагогического образования.

  Предмет исследования: теория и методология формирования и использования художественной образовательной среды в педагогическом вузе.

  Гипотеза исследования: выявление научно-педагогических основ подготовки методики обучения предмету «графика» студентов специальности изобразительное искусство и черчение позволит повысить эффективность системы подготовки педагогов в вузе, в том числе:  • повысит причастность студентов к образовательной деятельности педагогического вуза, мотивацию к творчеству и овладению будущей профессией;

  • выявятся научно-педагогические основы подготовки методики обучения графическому искусству учителей изобразительного искусства;

  - активизирует научно-методическую и внеучебную работу студентов, направление которой будет соответствовать профилю и содержанию их подготовки к педагогической деятельности;

  - сформирует у студентов высокий уровень информационной культуры, а также потребность в подготовке школьников с использованием систематизированных средств художественного образования;

  - повысит доступность и открытость художественно-графических ресурсов, как в рамках отдельного педагогического вуза, так и в масштабах республиканской системы высшего педагогического образования.

  Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в:  • выявлении научно-методических основ подготовки методики обучения графике учителей изобразительного искусства;

  - разработке системы теоретико-педагогических, методических и технологических требований и рекомендаций по созданию модели методики обучения графике учителей изобразительного искусства, оценке качества и использованию художественно-графической образовательной среды педагогического вуза;

  • выявлении значения понятия повышение творческой активности и теоретическое обоснование составляющих компонентов, величин, степени значений, определяющих личность студентов;

  • составлении системы педагогических задач инновационной деятельности учителей изобразительного искусства в школе;

  • внедрении в учебный процесс практическо-эксперементальных итогов подготовки программы и методики подготовки обучения предмету «графика» учителей изобразительного искусства;

  • подготовлении итогов значимых предпосылок в достижении исследования качественно высокой степени развития педагогических возможностей творческой активности студентов высших учебных заведений средствами казахского графического искусства.

  Практическая значимость исследования заключается в подготовке программы элективного курса «Организация работы графического кружка» для студентов специальности изобразительное искусство и черчение на художественно-графическом факультете высших учебных заведений.

  Итоги исследования обширно используются в системе художественного образования в высших учебных заведениях с целью обучения основам графического искусства, а так же в системе образования в области изобразительного и прикладного искусства, курсов повышения квалификации, программ элективных курсов методики обучения графике в лицеях и гимназиях искусств.

  Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Проблемы науки, образования и устойчивого социально-экономического развития общества в начале ХХІ века» (Шымкент, 2003), «Халк таълими» (Ташкент, 2003), «Педагогик таълим мазмунига илгор технологияларни киритишнинг илмий-методик асослари»(Ташкент,2004), «Международная научно-практическая конференция, посвященная Дню независимости РК» (Шымкент, 2004), «Актуальные проблемы развития искусства в условиях глобализации современного мира» (Алматы, 2005), «Педагогик таълим мазмунига илгор технологияларни киритишнинг илмий-методик асослари» (Ташкент,2005, 2006), Сборник научных трудов ЮКГУ им. М.Ауезова (Шымкент, 2005), «Жұбанов тағлымы» (Ақтөбе, 2005), Ғылыми жұрналдарда (Алматы, 2005,2007), Наука и образование ЮКО (Шымкент, 2005), «Ауезовские чтения» (2005, 2006, 2007), «Чет тилларни ўкитиш ва ўрганиш муаммолари» (Ташкент,2006), «М.Ауезов- гений нового времени» (2007), «Актуальные проблемы казахстанской этно-психологии и этнопедагогики на новом этапе развития страны» (Алматы,2007), «Наука и образование-2007» (Астана, 2007), «Культура и власть» (Пенза,2008), «Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию» (Ташкент,2007), «Шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда (Шымкент-Москва, 2009), «Формирование казахской государственности и историко-культурные ценности туркского мира» (Шымкент, 2009), «Мир исследования» (Шымкент, 2009), «Молодой исследователь» (Шымкент, 2009), «Проблемы инновационного развития науки и образования» (Шымкент, 2010).

  “Graphic arts as means artistic education of scholchildren in Kazakhstan”


  Tanirbergenov Medeubek Zhumataevich
  Theoretical and methodical basis of teaching the graphic in Higher Educational Institutions

  13.00.02- theory and method of teaching and education
  The research’s theme actuality: theoretical and methodical basis , contents and forms of teaching graphic art the students of the fine arts and drawing speciality in Higher Educational Institutions (HEI) are considered from the point of view of pedagogics. Necessary conditions and principles of discovery compiling and choosing the content of graphic lesson are motivated on the base of modern society’s requirement in artistic education sphere. Training the method of teaching graphic the students of the fine arts is revealed pedagogical requirements and possibilities through contents the methods of teaching graphic and degree of influence the different kinds of arts on personality’s education

  The aim of research: theoretical and methodical grounds of training the method of teaching the “graphic’ subject for students of the fine arts and drawing specialty, working out the program and method of teaching and its practical experimentation. The ways of solving problems on the base of theory and practice in the sphere of graphic are founded and pedagogical and methodical system of solving problem from the point of view of professional is formed. Psychological aspects of problem are revealed, which introduce in pedagogical system on stage and its compilations: psychological condition of students; aesthetical and artistically education; development of creative skills and mastery in practical activity.

  The problem of research: what are theoretical, pedagogical and methodological condition of unification and integration the resources of graphic art in the framework of forming professional educational sphere in pedagogical higher educational institution which are directed on system and complex using of possibilities graphic art for increasing efficiency of professional pedagogical activity in treaning teaches

  The object of research: professionalization the system of higher pedagogical education

  The subject of research: theory and methodology of forming and using artistic educational surrounding in pedagogical higher educational institution.

  Hypothesis of research: the discovery of scientific and pedagogical basis of training method of teaching the “graphic” subject for students the fine arts and drawing will be make it possible to increase efficiency the system of preparing teaches at HEI including:  • to increase the participation of students to educational activity of pedagogical institution, motivation to creative work and possession of future profession;

  • To reveal scientific pedagogical basis the prepearing method of teaching graphic art of teachers the fine arts;

  - to activate scientific, methodical and over the educational work of students, the direction of which will be correspond to profile and maintain their training to pedagogical activity;

  - to form higher level of information culture at students and the needs in prepearing schoolchildren with using systematize means of artistic education;

  - to increase access and opening of artistic graphic recourses as within the framework of separate pedagogical institution and as on republican system of higher pedagogical education scale;

  Scientific novelty and theoretical meaning of research consist of:

  - to reveal the scientific methodical basis of preparing method of teaching graphic of teachers the fine arts;

  - to working out the system of theretical, pedagogical, methodical and technological requierements and recommendations on creation the model of metohod teaching graphic of teachers the fine arts, appreciation of quality and using artistic graphical educational surrounding of pedagogical institution;  • to reveal the meaning of definition increasing creative activity and theoretical grounds of compile components, sizes, degreeses of meaning determinating the student’s personality;

  • to form the system of pedagogical tasks innovation activity of teachers of the fine arts at school;

  • to adopt in educational process the practical and experimental results of prepearing the program and method of treaning teaching “graphic” subject of teachers of the fine arts;

  • to train the results of significant premises in achievement of investigation quality higher level of development pedagogical possibilities of creative activity the students in HEI by means of Kazakh graphic art.

  Practical meaning of research: is contained in preparing the program of elective course “Organization the work of graphic circle” for the fine arts and drawing specialty students in artistic graphical faculty of HEI .

  The results of investigation broadly used in artistic education system in HEI with the purpose of teaching the basis of graphic art and also in education system in in the sphere of fine and applied arts . the course of improvement of teacher’s qualifications, the program of elective method of teaching graphic in lysyms and gymnaziyms of arts.  Approbation and adaptation the results of research:. Theoretical positions, materials and results of investigation report and discuses on international practical conferences: “The problems of science, education and stability social economical development of society in the beginning of the XXI-st century” (Shymkent,2003).”National study” (Tashkent,2003 ), “”Pedagogic tagilym mazmunga ilgor technologiyalarny kiritishning ilimi metodika asoslary” (Tashkent ,2004) International scientific practical conference for dedicate The day of independence Republic of Kazakhstan” (Shymkent, 2004), “Actual problems the development of art in global condition of modern world” (Almaty,2005), “Pedagogic galym mazmunga ilgor technoligialarni kirtish ilimi-metodic assolary” (Tashkent, 2005,2006) The collection of scientific works of M.Auezov SKSU (Shymkent) (Shymkent, 2005), «Zhubanov study» (Aktobe, 2005), in scientific magazines (Almaty, 2005,2007), Science and education in the South Kazakhstan oblast (Shymkent, 2005), «Auezov reading» (2005, 2006, 2007), «Chet tilarni okytish ba urganish muammalari» (Tashkent,2006), «M. Auezov -the genius of new time» (2007), «Actual problem Kazahk ethno-psychology and ethno-pedagogic on the new stage of country development» (Almaty,2007), «Science and educationе-2007» (Astana, 2007), «Culture and power» (Penza,2008), «Personality orientation way to modern study and education» (Tashkent,2007), «Shygarmashylykh is-arekety damytu arkhaly basekege khabiletti zheke tulgany khalyptastru maseleri» in International scientific practical conference (Shymkent-Moskwa, 2009), «The forming of Kazakh state and historical and cultural value of Turkey world” (Shymkent, 2009), «The world of research» (Shymkentт, 2009), «Young researcher» (Shymkent, 2009), «The problems of innovation development of science and education» (Shymkent, 2010).
 • 1   2   3   4   5


  ©dereksiz.org 2016
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет