«Есеп және аудит» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал



жүктеу 1.03 Mb.
бет5/5
Дата22.02.2016
өлшемі1.03 Mb.
1   2   3   4   5

A) компанияның ұсынылған өсімі;


B) компания өзінің қызметін енді ғана бастайды;

C) әділ бағалылық құн жоғары өзіндік құннан;

D) сатылымының таза болуы мүмкін бағасын есепке алу мүмкін емес;

E) әрекет етеді және көзқарастық болашақта әрекет етеді, өтімділігі болмайды, және оның ұймының көлемі бір қатар қысқармайды;

62. Қызметтің ұздіксіз болуы компанияға мүмкіндік береді:

A) әрекет етеді және көзқарастық болашақта әрекет етеді, өтімділігі болмайды, және оның ұймының көлемі бір қатар қысқармайды;

B) басқа кәсіб орындар мен сатып алынады;

C) ілгері дамитын кәсіборын болып табылады;

D) жақын болашақта тарату;

E) кісіборынның көлемінің қысқаруы байқалады.

63. Есеп берудің осы немесе басқа маңыздылығын анықтау үшінбухгалтерге оны барлық төмендегілермен салыстырып шығыуы қажет:

A) жұмыскерлердің жалпы саны;

B) міндеттемелердің жиынтығы;

C) активтердің жиынтығы;

D) таза кірістен;

E) алынған шығыннан.

64. 2001 және 2002 қолданылған қордың есеп әдісі мынадай принцптерге жатады:

A) өзіндік құн;

B) уақыттылығы;

C) толықтық;

D) байқаушылығы;

E) мәнділік.

65. Кәсіпорынның әрекет нәтижесінде таурлар мен қызметттер үшін сатып алушылардың берешегі:.

A) сату;


B) сату емес;

C) қалыпты;

D) ақталмаған;

E) үмітсіз.

66. Кәсіпкеркерлік қызметпен байланыссыз дебиторлық берешек (жұмысшылардың берешегі).

A) сату емес;

B) сату;

C) қалыпты;

D) ақталмаған;

E) үмітсіз.

67. Бухгалтерлік баланста не көрініс табады?

A) активтер, негізгі құралдар;

B) шығындар, дивиденттер, акционерлік капитал;

C) кірістер, шығындар, акционерлік капитал;

D) кірістер, міндеттемелер, акционерлік капитал;

E) кірістер мен шығындар.

68. Негізгі баланстық теңдіктің тендеуі:

A) Акционерлік капитал + Міндеттемелер = Активтер;

B) Активтер = Акционерлік капитал = Міндеттемелер;

C) Активтер / Міндеттемелер = Акционерлік капитал;

D) Активтер + Міндеттемелер = Акционерлік капитал;

E) Активтер = Міндеттемелер

69. Компанияның міндетемелері

А) экономикалық пайданы құрайтын кәсіпорыннан ресурстарды шығу алып келетін өткен кезендерде түзелетін кәсіпорынның берешегі

B) келешекте экономикалық табысты күтетін өткен кезендердің оқиға нәтижесінде кәсіпорын бақылайтын ресурстар

C) барлық міндеттемелерді есептен шығарудан кейін қалатын, яғни фирмада меншік иесінің үлесі қалатын кәсіпорынның активтерінің бөлігі

D) қаржы-шаруашылық әрекет нәтижесінде меншік капиталдың артуы, капиталға иегерлердің салымынан басқасы

E) қаржы-шаруашылық әрекет нәтижесінде меншік капиталдың кеміу

70. Компанияның активтері – бұл:

А) келешекте экономикалық табысты күтетін өткен кезендердің оқиға нәтижесінде кәсіпорын бақылайтын ресурстар;

B) экономикалық пайданы құрайтын кәсіпорыннан ресурстарды шығу алып келетін өткен кезендерде түзелетін кәсіпорынның берешегі

C) барлық міндеттемелерді есептен шығарудан кейін қалатын, яғни фирмада меншік иесінің үлесі қалатын кәсіпорынның активтерінің бөлігі

D) қаржы-шаруашылық әрекет нәтижесінде меншік капиталдың артуы, капиталға иегерлердің салымынан басқасы

E) қаржы-шаруашылық әрекет нәтижесінде меншік капиталдың кеміу

71. Өтеу мерзімі басталмаған дебиторлік берешек;

A) қалыпты;

B) сату;

C) сату емес;

D) ақталмаған;

E) үмітсіз.

72. Егер барлық міндеттемелердің соммасы 6000 теңгеге ұлғайса, ол білідіреді

A) активтердің 6000 теңгеге ұлғайғандығын немесе акционерлік капитал 6000 теңгеге кемігендігін

B) акционерлік капитал 6000 теңгеге ұлғайғандығын;

C) активтердің 6000 теңгеге кемігендігін;

D) активтердің 3000 теңгеге артқандығын және акционерлік капитал 3000 теңгеге арттқандығын;

E) активтер азайса 3000 теңгеге және акционерлік капитал 3000 теңгеге азаяды

73. Кәсіпорын таңдап алған есеп саясатын бір есепті кезеңнен екіншісіне дәйекті түрде қолданады:

А) дұрыстық;

В) сақтық;

С) кезектілік;

D) салыстырмалық;

Е) тиянақтылық.

74. Кредиторлық берешекті 7000 тенге соммасына төлеу-нені білдіреді

A) активтер 7000 тенгеге азайды және міндеттемелер 7000 тенгеге азайды;

B) міндеттемелер 7000 тенгеге кобейеді және акционерлік капитал 7000 тенгеге азайды

C) активтер 7000 тенгеге азайды және актимвтер 7000 тенгеге кобейді

D) міндеттемелер 7000 тенгеге азайды және акционерлік 7000 тенгеге кобейді

E) активтер 7000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 7000 тенгеге азайды

75. Банктік кредит 100000 тенге соммасында алу нені білдіреді

A) активтер 100000 тенгеге кобейді және міндеттемелер 100000 тенгеге кобейді

B) міндеттемелер 100000 тенгеге кобейді және акционерлік капитал 100000 тенгеге азайды

C) активтер 100000 тенгеге азайды және міндеттемелер 100000 тенгеге азайды

D) міндеттемелер 100000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 100000 тенгеге кобейді

E) активтер 100000 тенгеге азайды және активтер 100000 тенгеге кобейді

76. Негізгі құралдарды 50000 тенгеге сатып алу нені білдіреді

A) активтер 50000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 50000 тенгеге кобейді

B) активтер 50000 тенгеге азайды және міндеттемелер 50000 тенгеге азайды

C) міндеттемер 50000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 50000 тенгеге азайды

D) активтер 50000 тенгеге азайды және активтер 50000 тенгеге көбейді

E) міндеттемер 50000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 50000 тенгеге көбейді

77. Материалдарды қолма-қол ақшамен сатып алу 15000 тенге

A) активтер 15000 тенгеге азайды және активтер 15000 тенгеге кобейді

B) міндеттемелер 15000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 15000 тенгеге кобейді

C) активтер 15000 тенгеге азайды және міндеттемер 15000 тенгеге азайды

D) міндеттемелер 15000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 15000 тенгеге азайды

E) активтер 15000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 15000 тенгеге кобейді

78. Кассадан 80000 тенге еңбекакы үшін төленді білдіреді

A) активтер 80000 тенгеге азайды және міндеттемелер 80000 тенгеге азайды

B) активтер 80000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 80000 тенгеге көбейді

C) активтер 80000 тенгеге азайды және активтер 80000 тенгеге көбейді

D) міндеттемелер 80000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 80000 тенгеге азайды

E) міндеттемелер 80000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 80000 тенгеге көбейді

79. Жеке табыс салықты еңбек ақынан 12000 тенге сомасынан ұсталынды білдіреді

A) міндеттемелер 12000 тенгеге азайды және міндеттемелер 12000 тенгеге көбейді

B) активтер 12000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 80000 тенгеге көбейді

C) активтер 12000 тенгеге азайды және міндеттемелер 80000 тенгеге азайды

D) міндеттемелер 12000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 12000 тенгеге көбейді

E) міндеттемелер 12000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 12000 тенгеге азайды

80. Кассадан ақша қаражаттары 30000 тенге соммасы есеп ұлғаға берілді

A) активтер 30000 тенгеге азайды және активтер 30000 тенгеге көбейді

B) міндеттемер 30000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 30000 тенгеге көбейді

C) міндеттемер 30000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 30000 тенгеге азайды

D) активтер 30000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 30000 тенгеге көбейді

E) активтер 30000 тенгеге азайды және міндеттемелер 30000 тенгеге азайды

81. Есеп айырысу шоттан 35000 тенге соммасында жабдықтаушылардың берешегі жабылды

A) активтер 35000 тенгеге азайды және міндеттемелер 35000 тенгеге азайды

B) активтер 35000 тенгеге азайды және міндеттемелер 35000 тенгеге көбейді

C) міндеттемелер 35000 тенгеге көбейді және акционерлік капитал 35000 тенгеге азайды

D) міндеттемелер 35000 тенгеге азайды және акционерлік капитал 35000 тенгеге көбейді

E) активтер 35000 тенгеге көбейді және міндеттемелер 35000 тенгеге көбейді

82. Дебиторлік берешек төлеу мерзімі келген, бірақ байырғы талап мерзімі әлі мерзімінен шыққан жоқ:

A) ақталмаған;

B) сату;

C) сату емес;

D) қалыпты;

E) үмітсіз.

83. Негізгі құралдар мынада көрінеді

A) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтерде

B) бухгалтерлік баланста сатып алу бағасымен негізгі құралдар сатыла алады;

C) бухгалтерлік баланстын айналымдағы активтер құрамында;

D) кіріс пен шығыс есепте өзге де шығындар;

E) бухгалтерлік баланста меншіктік капитал құрамында;

84. Дебиторлік берешек мынада

A) бухгалтерлік баланста қысқа және ұзақ мерзімді активтердің құрамында

B) бухгалтерлік баланста қысқа міндеттемелердің құрамында;

C) кіріс пен шығыс есепте өзге де шығындар;

D) бухгалтерлік баланста меншіктік капитал құрамында;

E) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді міндеттемелерде

85. Ақша қаражаттары мынада

A) бухгалтерлік баланста қысқа активтердіңдің құрамында;

B) бухгалтерлік баланста меншіктік капитал құрамында;

C) кіріс пен шығыстын есепте өзге де шығындары сияқты;

D) бухгалтерлік баланста ұзақ міндеттемелердің құрамында;

E) бухгалтерлік баланста қысқа міндеттемелердің құрамында;

86. Банктік кредит бойынша берешегі

A) бухгалтерлік баланс құрамында қысқа мерзімді және ұзақ мерзімдік міндеттемелік;

B)кіріс те және шғыста басқа есеп беру шығыстары сияқты;

C) бухгалтерлік баланста өзіндік капитал құрамында ;

D) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтін құрамында;

E) бухгалтерлік баланста айналымдағы активтер құрамында;

87. Бөлінбеген табыс мынада көрінеді

A) бухгалтерлік баланстың өзіндік капитал құрамы;

B бухгалтерлік баланстың ұзақ мерзімдік міндеттемелерінде;

C) кірістегі және шығыстағы басқа да есеп беру шығыстары сияқты;

D) бухгалтерлік баланстың айналымдағы активтер құрамында;

E) бухгалтерлік баланстың ұзақ мерзімді активтерінің құрамында;

88. Жабылмаған залап көрінеді

A) бухгалтерлік баланстың өзіндік капиталында;

B) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтін құрамында;

C) кіріс пен шығыстын есепте өзге де шығындары сияқты;

D) бухгалтерлік баланстың айналымдағы активтер құрамында;

E) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтерінің құрамында;

89. Еңбекақы төлеу бойынша берешек мынада көрінеді:

A) бухгалтерлік баланстың ағымдағы міндеттемелер ;

B) бухгалтерлік баланстың өзіндік капиталында;

C) бухгалтерлік баланста қысқа мерзімді активтін құрамында;

D) кіріс пен шығыстын есепте өзге де шығындары сияқты;

E) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамында;

90. Жеке табыс салығы бойынша берешегі мынада

A) бухгалтерлік баланстың ағымдағы міндеттемелер ;

B) бухгалтерлік баланстың өзіндік капиталында;

C) кіріс пен шығыстын есепте өзге де шығындары сияқты;

D) бухгалтерлік баланста қысқа мерзімді активтін құрамында;

E) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтердің құрамында;

91. Кәсіпорын құрамында активтер жыл аяғында 2500000 теңге, міндеттемелер – 900000 теңге және жарғылықты капитал – 1400000 тенге. Егер жыл басында бөлінбеген кіріс 100000 теңгеге тең болса кәсіборынның таза кірісі ағымдағы жылда неге тең?

А) 100000 теңгеге

В) 80000 теңгеге

С) 120000 теңгеге

D) 200000 теңгеге

Е) 150000 теңгеге

92. Жер салығы бойынша берешегі

A) бухгалтерлік баланстың ағымдағы міндеттемелер ;

B) бухгалтерлік баланстың өзіндік капиталында;

C) кіріс пен шығыстын есепте өзге де шығындары сияқты;

D) бухгалтерлік баланста қысқа мерзімді активтін құрамында;

E) бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді активтердің құрамында;

93. Дебиторлік берешектін байырғы талап мерзімі аяқталды.

A) үмітсіз.

B) сату;

C) сату емес;

D) қалыпты;

E) ақталмаған;

94. Тез уақытта ұзақ мерзімді қарызды ынталандыру женілдіктері.

A) ақша

B) сату;

C) сату емес ;

D) сандық;

E) сатылымдық;

95. Женілдіктер сатылым көлемін ынталандырады. Ұсынылған тауардың көлемі ұлғайғандықтан партия бірлігінде тауардың сатылған бағасы төмендейді.

A) сату;

B) ақша

C) сату емес ;



D) сандық;

E) сатылымдық;

96. Негізгі құралдарды сатып алу бойынша нақты өндірілген құрылу және алу шығындар қосылған төленген және орнына келтірілмеген салықтар мен жиынтықтар сонымен қатар жеткізу, монтаж, құру эксплуатацияға жіберу және басқа да активті жұмыс жағдайын келтіру шығындар.

A) бастапқы;

B) ағымдағы.

C) жою;


D) амортизациялық;

E) балансық;

97. Анықталған күнін нарықтық әрекеттің негізгі құралдардың құны

A) ағымдағы.

B) бастапқы;

C) жою;


D) амортизациялық;

E) балансық;

98. Жойылған кезде пайда болған құны

A) жою;


B) бастапқы;

C) ағымдағы.

D) амортизациялық;

E) баланстық;

99. Активтердің ғылымның дамуы мен техниканың қазіргі талаптарға сай келмеу процесінің нәтижесі

A) моральдық тозу;

B) физикалық тозу;

C) ағымдағы тозу;

D) амортизация нормасы;

E) жою;


100. Сыртқы факторлардың әсер етуі және негізгі құралдарды қолдану нәтижесі

A) физикалық тозу;

B) моральдық тозу;

C) ағымдағы тозу;

D) амортизация нормасы;

E) жою.


Әдебиет



  1. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон РК от 27.02.2007 №234-III – Алматы: Қаржы,2007.

  2. Каренова Г.С. Бухгалтерский учет. – Караганда, 2008.

  3. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М. : Финансы и статистика, 2000.

  4. Международные стандарты финансовой отчетности. – Алматы, 2007.
1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет