Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігібет4/10
Дата16.06.2016
өлшемі1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   103 курс

5, 6 семестр


Пәннің аталуы

М4б. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу


Қысқартылған атауы

ІҚМТЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ , ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

5

Оқытушының Т.А.Ә.

Танабаева Г., Есболаева И.

Доцент/оқытушы:

Ф.ғ.к., аға оқытушы; аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақтар– 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығы

Всего – 45 часов

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Орта мектеп көлеміндегі қазақ тілінен лексикалық, граматтикалық минимумдары игеру жөніндегі базалық білімнің болуы.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор.

Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады.Құжаттар фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу және оның әлеуметтік қызметін кеңейту. Студенттерді мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету. Студенттердің мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін ажырата білуге құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін, жете меңгерту.

Мазмұны

Елімізде Тіл туралы заң қабылданып, 1990 жылдың шілденің 1-нен бастап күшіне енуіне және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы ғ 4106 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен жасалуына байланысты Республикада мемлекеттік тіл-қазақ тілін ресми қолдану, іс қағаздарын осы тілде жүргізілуіне ерекше мән беріліп, жүзеге асырылуда. Тәуелсіз мемлекетімізде ана тілінің деңгейін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту-қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс құралы ретінде өмірдің барлық саласында пайдаланылады. Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, олардың тіршілігі үшін қажетті мәселелер мен мақсат-мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар. Іс қағаздарының қоғамдық барлық мүшелері үшін ортақ, қолдануға лайық қалыптасқан тілдік нормасы, өзіндік белгілері бар. Іс қағаздарының әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі болады. Сондықтан іс қағаздар сол белгілері бойынша бір-бірінен ажыратылады, өзіндік тиісті орындарына жұмсалады. Мысалы: өтініш, хабарландыру, қолхат, анықтама, сенімхат, хаттама, міндеттеме, тағы да басқа іс қағаздарының белгілері - қалыптасқан стилі (өлшемдік, жүйе, схеманың болуы). Іс қағаздарының алдына қойған міндеті-қазақ тілінде іс жүргізу мәселесіне тұрақты да тұрлаулы сипат беру, ұлт тағдыры, оның бірегей төлтума мәдениеті үшін түбегейлі маңызы бар мәселенің кері кетуіне жол бермеу мен ресми қарым-қатынас жасау. Ауызша және жазбаша түрде әр түрлі жанрдағы диалогтық және монологтық мәтіндердің өз ойын ұтымды жеткізе білуге, ғылыми мәтінді баяндама жасай білу қабілетті болу. Ресми іс қағаздары мәтіннің коммуникативтік прагматикалық функциясы. Ресми іс қағаздарындағы жазу мәдениеті мен этикет формулалар. Іс қағаздарын жазудың жалпы тәртібі, іс қағаздарының үлгілері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Мемлекеттік тілде іс құжаттарын сауатты толтыру.Пәннің аталуы

М12.4. Электронды үкімет

Қысқартылған атауы

ЭҮ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

5

Оқытушының Т.А.Ә.

Исмаилов Х.Б.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақ – 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курс мақсаты, меншікті басшылықтың және жергілікті басшылықтың механизмдарін үйрену, негізгі базалық ақпараттық технологияларды қолдану. Мақсатқа жету үшін, негізінен келесі жағдайларды үйрену: басқару мекемелермен тұлғмен қарым-қатынасы және мемлекеттік басқару, халыөқтың жағдайын ескере отырып тиісті шараларды іс-жүзінде өткере білу.

Мазмұны

Дәріс мазмұны: Кіріспе. Электронды үкіметтің мақсаты мен. Электронды үкіметтің қалыптасуы. Электронды үкімет басқару орындарында. Жергілікті жерлерге бейімделушілік. Электронды үкіметтің нормативті-құқықтық базасы. Электронды үкіметтің архитектурасы. Қазақстан Республикасындағы электронды үкіметтің концепциялары. Электронды қызмет көрсету. Қазақстан Республикасының іс-қағаздары жөніндегі электорнды үкіметтің жүйелі түрде заңды түрде айналымы. Қазақстан Республикасындағы электронда қамтамасыз ету және түрліше ұйымдасыру іс-шараларының орнығуы. Акімшілік қарамағындағы жағдайларды электронды түрде және ақпараттық жағдайларды қалыптастыру не енгізуді ұйымдастыру.

Практикалық сабақтар мазмұны: Ақпараттық көздерді ұйымдастыру және іске асыру. Электронды түрде құжаттарды басқару мен сан арқылы қол қоюшылық деңгейге жету.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде қала негізінде ақпараттық технологияларды қолдана білу және алдыңғы қатарлы технологияларды білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің аталуы

М12.5. Интелектуал меншікті қорғау

Қысқартылған атауы

ИМҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

5

Оқытушының Т.А.Ә.

Мыркасов Б.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық сабақ – 15, ОБСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәнді оқытудың мақсаты адам баласының қоршаған ортадағы негативті әсер ететін факторлардан қорғану болып табылады, обьектілердің сақталу принциптері мен әдістерін құруды қамту.

Компетенция: интелектуал меншігін қорғау негізінде техникалық құжаттарды тексеріп, бағыт бағдар жасай білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Адамзат құқығының мәнділінің деңгейі, Қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру барысында қоғамдық қағидаларға сүйене білу. Ғылыми-техникалық алға басуыдың әсері, Қоғамдағы табиғи дағдарыстан шығу мен оларды божау негізінде сақтандыру шараларының ұлғаюы, интелектуалды меншікке тигізетін зардабының көлемі мен өлшемін айқындай білу. Қауіпсіздік мәселелерін шешуді ұйымдастыру. Техникалық жағынан қауіпсіздік шараларының жоғары деңгейде ұйымдастырылуы. Мемлекеттің қоғамға деген қауіпсіздік шараларын және әскери қорғандарды құру мақсатында түрліше өзгерістер енгізе білу және жағдай туғызу. Кездейсоқ оқиғылар кезінде халықты сақтандыру білу тәсілдері. Әскери жағынан кездейсоқ оқиғаларға не соғыстарға дайындық түрлері мен дәрежесі. Қауіп туған жағдайда мемлекеттің экономикалық шығыны мен өзгерістердің түрлілігі , шығым өлшемі. Түптеп жоюдың қарулары. Олардың қолдану кезінде мемлекеттің алатын зардабының көлемі. Кездейсок оқиғалардың психологиялық аспектілері. Жаратылыстық, табиғи не антропогендік қауіптің көздері. Қарама-қарсы факторлардың классификациясы. Жоғары дәрежелі қауіп-қатерлер деңгейі. Атмосфера, гидросфера және жердің ластануы. Түрлері, өнеркәсіптік зардаптардың тікелей жоғары қауіпсіздік өлшемі. Қауіпті факторларджың классификациясы. Транспорттық жердегі аймақтардың ластану деңгейі. Жергілікті халықтың қауіпсіздігін ұйымдастыру іс-шараларының этаптары. Инженерлік іс-шаралар.

Практикалық сабақтардың мазмұны: Кездейсок дағдарыстар түрлері мен шығу ошағы. Радиациялық жағдайдағы бағалау. Химиялық жағдайда бағалау. Өрт жағдайындағы бағалау. Жергілікті тұрғынның инженерлік сақтандыру. Жарақаттану, жаралану, күю, сыну кезінде алғашқы медициналық көмек. Радияциялық не комбанарленген жарақаттар кезінде алғашқы көмек көрсету.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде меншікті қауіпсіздік шараларын түрлі жағдайларда түрліше қолдана білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет