Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.68 Mb.
бет7/10
Дата16.06.2016
өлшемі1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Пәннің аталуы

М 20в. Металл конструкцияларын жобалау және есептеу І

Қысқартылған атауы

МК І

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, практикалық сабақтар, КЖ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Үсенқұлов Ж.А., Құлтаев М.С.

Доцент / оқытушы:

т.ғ.к., доцент; аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық -30, КЖ; ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3 несие

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика, физика, сызба геометриясы, теориялық механика, құрылыс метариалдары, құрылыстағы дәнекерлеу жұмыстары, өндірістік және азаматтық ғимараттар архитектурасы, материалдар кедергісі, құрылыс механикасы, және құрылыс бойынша мөлшерлік құжаттар.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жобалаудың автоматтандырылған элементтерін пайдалану; студенттерге конструкциялардың ұтымды варианттарын қабылдау арқылы экономикалық тиімділігін арттыру мәселелерін үйрету; инженерлiк конструкторлық ойлау мен тапқырлықты дамыту; Құрылыс металл конструкцияларын жобалауларының қазiргi әдiстерi мен тәсiлдерiн үйрету.

Мазмұны

Шектік жағдайлар бойынша конструкцияларды есептеу әдістемесінің негізі. Жүктемелер мен әсерлер. Мөлшерлік және есептік қарсыласу. Сенімділік коэффициенттері. Созылған, ортасынан, ортасынан тыс жүктелген және иілген элементтерді есептеу. Арқалықтар және арқалықтық конструкциялар. Арқалықтық конструкцияларды жиыстыру. Арқалық торларының болат төсемесін есептеу. Құрастырмалы арқалықтарды есептеу және конструкциялау. Құрастырмалы арқалық қимасының биіктігін, қабырғасының қалыңдығын есептеу. Арқалық кимасын жинастыру. Арқалық элементтерінің жергілікті және жалпы орнықтылығын, беріктігін тексеру. Құрастырмалы арқалықтарды жобалау. Арқалықтық конструкцияларды әбден жетiлдiру жолдары. Ортасынан сығылған ұстындардың жалпы сипаттамасы. Тұтас қималы ұстындарды есептеу және жобалау. Тұтас қималы ұстын конструкциясын әрлеу. Қуыс қималы ұстындарды есептеу және жобалау. Ұстын қимасын таңдау. Қуыс қималы ұстын конструкциясын ресiмдеу. Ұстын базаларының түрлері және оларды жобалау. Траверсті және консольді қыры бар базаны есептеу және ресiмдеу. Ұстын стержінің шеті фрезерленген кезде базаны есептеу және ресiмдеу. Ферма конструкцияларын жинақтау. Ферманың пішіні, негізгі өлшемдері, торлар жүйесі. Ферманың геометриялық өлшемдерін бейімдеу (унификациялау) және модулдеу. Фермаға әсер ететін жүктемелерді анықтау. Ферма стержіндеріндегі күштерді есептеу тәсілдері. Ферма стержіндерін есептік ұзындығын есептеу. Стержіндердің шектік иілгіштігі. Ферма стержіндері қималарының түрлері. Сығылған стержіндердің қимасын есептеу. Созылған стержіндердің қимасын есептеу. Ауыр фермалар стержіндерінің қимасын есептеу. Жеңіл фермалардың конструкциялары. Бір бұрыштамалы және екі бұрыштамалы қималардан тұратын фермаларды жобалау. Кең белдеулі таврлы және құбыр қималы фермаларды жобалау. Конструкциялаудың негізгі талаптары. Ауыр фермаларды есептеу және жобалау негіздері. Ауыр фермалардың түйіндерін жобалау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Металлдың негізгі сипаттамаларын және сортаментін (беріктік және деформативтік; прокат түрін; беріктігі жоғары және жоғартылған болаттардың тобын; құрылыс конструкцияларына болат маркаларын тағайындау); Шектік жағдайлар бойынша металл конструкцияларын есептеу әдістемесін (металл конструкцияларының қосылуын есептеу), сонымен қатар қабатаралық арқалықтық жабын торларын және бірқабатты өнеркәсіптік ғимараттарды жобалаудың негізгі принциптерін білу және игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)

Пәннің аталуы

М 14б. Геотехника ІІ

Қысқартылған атауы

ГТ ІІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Ибрагимов Қ., Бровко И.С.

Доцент / оқытушы:

т.ғ.к., доцент; т.ғ.д., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика I, II; Геотехника I; Инженерлік механика I, II, III; Инженерлік геодезия I; Құрылыс материалдары I; Сәулет I; Құрылыс конструкциялары I

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Топырақтардың негізгі түрлері мен әртүрлілігін, олардың физикалық
сипаттамалары мен классификациялық көрсеткіштерін; топырақтар механикасының негізгі заңдылықтарын, топырақтың механикалық қасиетінің сипаттамалары мен оларды анықтау әдістерін; негіздіктер мен іргетастарды, жер асты және жер үсті ғимараттарын жобалаудың негізгі принциптерін; кіші және тереңде салынған негіздіктер мен іргетастарды орналастыру тәсілдері мен жобалауды; кіші және тереңде салынатын табиғи іргетастардың типтері мен конструкцияларын; негіздіктердің құрылыстық қасиетін түрлендіретін әдістерді.

Мазмұны

Топырақтар табиғаты мен олардың физикалық қасиеттері. Тұрақсыз тармақтық байланыстағы топырақтардың әртүрлілігі. Топырақтар механикасының негізгі сілтемелері мен заңдылыгы. Топырақтардың механикалық қасиеттері: сипаттамалары; негізгі сұлбалар және зертханалық сынақ режімдері. Топырақтардың деформациялану заңдылықтары, тығыздау заңдылығы, желілік деформациялану принципі. Топырақтардың су сіңірулігі, ламинарлы сүзу заңы. Топырақтар төзімділігі, Кулон заңы, Кулон-Мора теориясы. Топырақтардағы кернеу мен деформацияны анықтау. Кеңістіктік және жазықтықтық жағдайда жұмылдырылған күш және біркелкі бөлінген жүктеме салдарынан болған топырақтағы кернеу. Іргетас табанындағы кернеу. Еңістер мен баурайлардың орнықтылығы: орнықтылықты бұзу түрлері; еркін еңістер мен баурайлар орнықтылығының элементарлық міндеттері; топырақ массивтерінің орнықтылығын қатаң және жуық бағалау әдістері. Қадалы іргетастар және терең орналастырымды іргетастар. Қадалы іргетастар мен қада түрлері, олардың топтастырылуыІргетастарды терең орналастыру саласындағы классификация; қада қабаттары; тесу тіректері; түсірмелі құдықтар; кессондар; «топырақтағы қабырға» тәсілімен орнатылатын үймереттер. Олардың жұмыстары мен есептеу ерекшеліктері. Негіздіктердің құрылыстық қасиеттерін түрлендірудің негізгі әдістері; құрылыстық топырақтарды тығындау және бекіту. Ерекше жағдайда жобалаудың негізгі принциптері және іргетастар құрылғысы. Топырақтардың табиғи құрылымын сақтау және негіздіктерді дайындау. Шұңқыр қабырғаларының тұрақтылығын қамтамасыз ету. Кері көму мен көпіршеге қойылатын талаптар. Шұңқырларды, іргетастарды және ғимараттарды жер асты суларынан қорғау. Геотехникалық мониторинг.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Құрылыстың инженерлік-геологиялық ережелерін бағалау; кернеулік-деформациялық жағдайын, топырақ массивтерінің орнықтылығы мен көтергіш қабілетін және қоршауға көрсетілетін олардың қысымын анықтау бойынша топырақ механикасының типтік есептерін шеше білу; сонымен қатар олардың құрылғысын, қайта жөндеу және күшейту
тәсілдерін, соның ішінде аса бір ерекше жағдайларда және негіздіктердің
құрылыстық қасиеттерін түрлендіру барысында жерасты құрылыстары мен іргетастар мөлшерін анықтау және типтерді таңдауды үйрену.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)
Пәннің аталуы

М 17б. Құрылыс конструкциялары - ІІ

Қысқартылған атауы

ҚК - ІІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық сабақ, КЖ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Оразбаев Ж.И., Сахи Қ. Чалабаев Б.М.

Доцент / оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., профессор; т.ғ.к., профессор

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-30, практикалық сабақ-30, КЖ, ОСӨЖ-60, СӨЖ-60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: математика I, II; физика инженерлік графика I, II; құрылыс материалдары I, II сәулет I, II инженерлік механика I, II, III құрылыс коснтрукциялары I

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Темірбетоннан, тастан, металл, ағаш және пластмассадан жасалған құрылыс конструкцияларының әртүрлі кернеулі жағдайдағы жұмысы, оларды құрылғылау және есептеу тәсілдері жөнінде

Мазмұны

Болаттар мен алюминий қорытпаларыііан жасалған алғашқы элементтердің жалпы сипаттамасы мен қолдану аясы: табақ және пішінделген прокат, иілген және престелген пішіндер, құймалар, арқандар, шоғырлар және жіптер. Қима формасын тиімділеу және алғашқы элементтер сортаментінде типтік өлшемдерді градациялау, болат прокаттарға арналган мемелекттік стандарттар, ықшамдалған стандарттар. Түйістік және бұрыштық жіктерметі жасалғап дәнекерлі қосылыстар, құрылғылау, әр түрлі күштеулерге жұмысы меп есептеуінің ерекшеліктері. Кернеулер шоғырландырғыштардың әсері. Дәнекерлі қосылыстарға қойылатын конструктивтік талаптар. Алюминий қорытпаларынан жасалған конструкцияларда дәнекерлі қосылыстардың ерекшеліктері. Бұрандалы және тойтармалы қосылыстар. Арқалықтар, арқалықтық конструкциялар. Арқалықтық аражабындарды үйлестіру: бас өлшемдерді, жоспары мен биіктігі бойынша үйлестіру сұлбалары, үйлестіруді оптимизациялау. Төсем түрлері, жұмысы мен есептеу ерекшеліктері. Прокатты арқалықтардың қималарын іріктеп алу және тексеру. Құрамалы арқалықтардыц түйіндері мен бөлшектерінің конструкциясы: белдемелік табақтары мен қабыргасының және арқалықтың тірек бөлігінің қосылыстары, әр түрлі қосылыстардаи жасалган арқалықтардың зауыттық және ірілендірілген түйістері. Алдын - ала кернелген арқалықтар. Арқалықтардың жаңа конструктивтік шешімдері: кеңсөрелі қоставрдан немесе таврдан жасалған арқалықтар, жұқа қабыргалы, перфорирленгсп, биболатты арқалықтар және жұқа гофрленген қабырғалы арқалықтар. Алюминий қорытпаларынан жасалған арқалықтарды жобалау ерекшеліктері. Ортасынап сығылган ұстындар. Тұтас ұстындардың конструкциясы, қимасын іріктеп алу және тексеру, қима элементтерінің жергілікті орнықтылығьш қамтамасыз ету. Арқалықтардың ұстьшдармен жалғасу түрлері, ұстындар бастылығының конструкциясы, жұмысы және есептеуі. Ұстындарды жетілдіру: қималарының түрін оптимизациялау, кеңсөрелі қоставрларды, құбырбетопды ұстындарды қолдану. Ұстындардың автоматтандырылған жобалауы.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Ғимарат пен имараттардың конструктивтік жүйесін өңдеуді; олардың элементтерін есептеу мен құрылғылауды нормативтік, инструктивтік және техникалық әдебиеттерді қолдана отырып жүргізуді; ғимарат пен имараттардың элементтерін есептеу және құрылғылауды есептеу кешендерін қолдана отырып жүргізуді игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)

Пәннің аталуы

М 18б. Құрылыс өндірісінің технологиясы - ІІ

Қысқартылған атауы

ҚӨТ - ІІ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, практикалық сабақ, КЖ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Досалиев Қ.С., Мураталин Н.К.

Доцент / оқытушы:

аға оқытушы , т.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-30, практикалық сабақ-15, КЖ, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндер «Құрылыс өндірісінің технологиясы – І», «Құрылыс конструкциялары – ІІ», «Геотехника ІІ»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді қазіргі заманғы әдістер және тәсілдермен тұрғызуға теориялық негізді игеру

Мазмұны

Құрылысты ұйымдастыруды және жұмыс өндірісін жобалау. Жұмыс өндірісінің жобасы, оның түлері мен мазмұны. Күделі және арнайы жеке технологиялық жұмыс орындауға ЖӨЖ жасаудағы реттеуші ережелер. Құрылысты ұйымдастырудың тасқынды әдістері. Құрылыс алаңын инженерлік дайындау. Объектілік құрылыстық бас жоспар. Құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыздандыру. Ұймеретті толық құрамалы конструкциялардан тұрғызу технологиясы. Толық құрамалы тұрғын және қоғамдық үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Жобадағы үймереттің сүлбелері, қабаттар, ұзындығы және конфигурациясы. Жинақтау жұмыстары өндірісінің мерзімдік жоспарын тұрғызу. Жұмыстардың реттілігі және араластылығы. Тасқынды ұйымдастыру. Жинақтау жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету. Техника-әкономикалық көрсеткіштер. Тұрғын үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу технологиясы. Тұтас құймалы темірбетоннан үймереттерді тұрғызу технологиясы. Тұтас құймалы және тұтас құймалы-құрамалы үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Үймереттердің алымдарға және қабаттарға (ярустарға) бөлу. Бетон коспаларын дайындау, жеткізу, беру, қабылдау және төсеудің қолайлы технологиялық сүлбесін таңдау. Материалды-техникалық қорлар. Қалып элементтерінің, машиналар, механизмдер және тасымалдау құралдарының санын іріктеу. Объектіде крандарды, бетонсорғыштарды, пневмо-айдағыштарды. Объектінің жерасты және жерүсті бөліктерін жасауға, жалпы құрылыс және жинақтау жұмыстарының өндірісіне мерзімдік жоспарын жасау. Жұмыстардың реттілігі және араластылығы. Тасқынды ұйымдастыру. Жұмыс сапасын қамтамасыз ету. Техника-экономикалық көрсеткіштер. Іріқаңқалы және блокты-қаңкалы қалыптармен үймеретті тұрғызу. Жылжымалы қалыптармен үймеретті тұрғызу. Көлемді-жылжымалы қалыптармен үймеретті тұрғызу. Тұтас құймалы-құрамалы конструкциялармен үймеретті тұрғызу. Жұмыс сапасын қамтамасыз ету.

Металл конструкцияларынан үймереттерді тұрғызу технологиясы. Металл конструкцияларынан үймереттерді жинақтау техңологиясы. Конструкцияларды орнату бойынша жұмыстардың құрамы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын; үймеретті тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін; үймеретті тұрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік жобалауын; құрылыс бас жоспарын жобалау негізін; құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруын; әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу әдістерін; үймеретті тұрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу және игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)
Пәннің аталуы

М 22б. Зілзалаға төзімді құрылыс

Қысқартылған атауы

ЗТҚ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркінбеков А., Ерімбетов Б.Т.

Доцент / оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пән, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Лекция-30, практикалық - 15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: ²éëåð ìåí µèìàðàòòàðäûº àðõèòåêòóðàñы ¶½ðûëûñ êîíñòðóêöèÿëàðû; ¶½ðûëûñ ìåõàíèêàñû; òåìiðáåòîí êîíñòðóêöèÿñû àðíàé êóðñ; ¶½ðûëûñ òåõíîëîãèÿñû; ¾éëåð ìåí µèìàðàòòàðäû ò½ðµûçóäûº òåõíîëîãèÿñû

Білім беру мақсаттары / құзіреттлігі

Қ½ðûëûñ æ¾ðãiçåòií æåð æàµàíûíà áàéëàíûñòû, îëàðäûº ãåîëîãèÿ òîêòîíèêàëû¶ åðåêøåëiêòåðií åñêåðó, áiëó, èíæåíåðëiê ´äiñòåðií èãåðó æ´íå µèìàðàòòàðäûº áåðiêòiãií, ýêñïëóàòàöèÿµà æàðàìäûëûµûí ¶àìòàìàñûç åòå áiëó.

Мазмұны

Топырақтардың динамикасы, оныє сейсмикалық күштерге әсерi, категориясы түрлерi. Сейсмикалық микроаудандар. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. "А"және "Б" әдiсi. Сеймикалық коэффициенттердiң физикалық мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне төзiмдi құрылыс принциптерi. Көлемдiк-жоба шешiм конструктивтi схемалар. Сейсмикалық кѕштердi кемiту тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерi. Пластикалық деформация. Антисейсмикалық белбеулер, жiптер олардың инженерлiк шешiмдерi. Iргетастар мен негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi жолдары. Материалдарға қойылатын талаптар. Қолдану салалары. Саяз жатқан iргетастар. Сызықты iргетастар, олардың конструктивтi шешiмдерi. Стақан типтi iргетатар, оларды есептеп-конструктивтi шешiмдерiне қойылатын талаптар. Жұмыстарды орындау барысында оның сапасын бақылауға қойылатын талаптар. Қабырғалардың конструктивтi шешiмдерi, тастан, армотастан комплекстi конструкция панель және блоктар. Қаңқалы үйлер олардың элементерiнiң бекiту шаралары бөлме аралық қабырға, олардың жұмыс сапасы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Үймереттер мен ғимараттардың құрылысының индустриалдық тәсілдерін; құрылыс жинақтау жұмыстардың кейбір түрін тасқынды орындаудың негіздерін; құрылыс жинақтау жұмыстарын орындау сатысында құрылыстық бас жоспарды өңдеудің нұсқауын; құрылыс жинақтау жұмыстарының кейбір түрлерін технологиялық жобалаудың нұсқауын; ЖӨЖ-ні құрастыру жолын; құрылыстың күнтізбектік жоспарын жасауды игеру.

Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау (емтихан)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет