Ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 131.93 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі131.93 Kb.

Рабочая программа Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ филологиясы кафедрасы

«Шығыс әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050117 « Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар
Лист утверждения Форма

к рабочей программе Ф СО ПГУ 7.18.1/08

дисциплины, разработанной

на основании государственного

общеобязательного стандарта

образования специальности и

типовой программы


БЕКІТІЛДІ

ОІ жµніндегі проректоры

________________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2008ж.
Құрастырушы: ф.ғ.к.,доцент Мүтәлиева Р.М.__________


Қазақ филологиясы кафедрасы
«Шығыс әдебиетінің тарихы» пәні бойынша
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.267-2006 Мемлекеттік стандарты және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы 22. 06.06 бекітілген және қолданысқа енгізілген типтік оқу бағдарламалары негізінде дайындалды.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды. «___»_________________2008ж.

№_____хаттама.


Кафедра меңгерушісі_______________________Қ.П.Жүсіп


Филология, журналистика және өнер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________2008 ж. №____хаттама.

ӘК төрайымы____________________ М.В. Семенова
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________Ж.Т.Сарбалаев. «____»_____________2008ж.


жәқб МАҚҰЛДАДЫ

ЖәқБ бастығы______________Л.Т.Головерина «____»____________

Павлодар

1 Пәннің мақсаты мен міндеті, оқу процесінде алатын орны.

Пәннің мақсаты: аталмыш пән Шығыс халқы елдердің әдебиетін ежелгі дәуірден бастап, бүгінгі күнге шейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклоры, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем сөз шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін Шығыс әдебиетінің ықпалын кеңірек Ашу нысанға алынды.
Студенттер білуге тиіс:

 • студенттерге Шығыс әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып дәріс беру, олардың бір-бірінің мәдениетіне қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағының жаңаша мазмұн-мәнін айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу;

 • әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне қарай даралап зерттеуге баулу;

 • классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік парасаты, гуманистік-имандылық тағлымына көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау жасауға үйрету;


Студенттер істей білуге тиіс

 • әр ақын-жазушының шығармаларынан (норматив жоспары бойынша) үзінділерді жатқа оқу, ғылыми талдау жасауға үйрету;

 • шығарманың жанры мен стиліне, тақырыбы мен сюжетіне, композициясы мен тіл көркемдігіне ерекше назар аудара отырып, ой толқыны мен образдар бедері берілуіне, ақын позициясының тұтастығын танытуда ғылыми пайымдаулар жасауға баулу.


Басқа пәндермен байланысықазақ әдебиетінің тарихы, шетел әдебиетінің тарихы, түркі халықтары әдебиетінің тарихы, әдебиет теориясы .


Пәннің тақырыптық жоспары


050117 «Ќазаќ тілі мен єдебиеті» ЌТЄ-11
Пәннің тақырыптары

Сағат саны

дәріс

тәж.

СӨЖ

1

Көне арабтардың сөз өнері. Исламның дүниеге келуі және Құран.

«Мың бір түн» ертегілері. Стилі мен тілі.3

3

3

2

Р. Тагор шығармашылығы.

1

3

3

3

Ежелгі парсы әдебиеті. «Авеста».

2

3

3

4

Фирдоуси шығармашылығы. «Шахнаме» дастанының көркемдік ерекшелігі.

1

3

3

5

Омар Хайям шығармашылығындағы ой еркіндігі.

1

3

3

6

Низами поэзиясы – Шығыстың қайта өрлеу классиктерінің дамуындағы шарықтау кезеңі.

1

3

3

7

Ә. Науаи шығармашылығы. «Фархат - Шырын» поэмасы мен «Бестік» дастанының көркемдік ерекшелігі.

1

3

3

8

Бабырдың әдеби мұрасы. «Бабыр-нама» дастанының әдеби-көркемдік сипаты.

1

3

3

9

Сағди және ХІІІ-ХІҮ ғғ. парсы тілді поэзиядағы философиялық-дидактикалық бағыт. поэмалары

1

2

2

10

Хафиз – классикалық Шығыс поэзиясының дарынды лиригі.

1

2

2

11

Ә. Жәми – классикалық поэзияның соңғы өкілі. «Жеті дастан» даналық кітабының философиялық тұжырымдары.

1

2

2

12

Парсы-қазақ әдебиетінің байланысы, ғылыми-зерттеу пайымдаулар.

1

3

3
Барлыѓы

15

33

33Пәннің тақырыптық жоспары


050117 «Ќазаќ тілі мен єдебиеті» ЌТЄ-11ж
Пәннің тақырыптары

Сағат саны

дәріс

тәж.

СӨЖ

1

Көне арабтардың сөз өнері. Исламның дүниеге келуі және Құран.

«Мың бір түн» ертегілері. Стилі мен тілі.4

-

-

2

Р. Тагор шығармашылығы.

4

-

-

3

Ежелгі парсы әдебиеті. «Авеста».

4

-

-

4

Фирдоуси шығармашылығы. «Шахнаме» дастанының көркемдік ерекшелігі.

2

-

-

5

Омар Хайям шығармашылығындағы ой еркіндігі.

2

-

-

6

Низами поэзиясы – Шығыстың қайта өрлеу классиктерінің дамуындағы шарықтау кезеңі.

2

-

-

7

Ә. Науаи шығармашылығы. «Фархат - Шырын» поэмасы мен «Бестік» дастанының көркемдік ерекшелігі.

2

-

-

8

Бабырдың әдеби мұрасы. «Бабыр-нама» дастанының әдеби-көркемдік сипаты.

2

-

-

9

Сағди және ХІІІ-ХІҮ ғғ. парсы тілді поэзиядағы философиялық-дидактикалық бағыт. поэмалары

2

-

-

10

Хафиз – классикалық Шығыс поэзиясының дарынды лиригі.

2

-

-

11

Ә. Жәми – классикалық поэзияның соңғы өкілі. «Жеті дастан» даналық кітабының философиялық тұжырымдары.

2

-

-

12

Парсы-қазақ әдебиетінің байланысы, ғылыми-зерттеу пайымдаулар.

2

-

-
Барлыѓы

30

-

-

Дәріс сабақтарының мазмұны


1-тақырып

Көне арабтардың сөз өнері. Араб әдебиеті туралы мәлімет, түсінік беру. Исламның дүниеге келуі және Құран. Мұхаммед – жаңа діннің негізін салушы. Құранның жасалу тарихы.


«Мың бір түн» ертегісінің жазылу тарихы, жанрлық ерекшеліктері, тілі мен стилін зерттеу, поэтикасы мен жариялану жайы.
2-тақырып

Үнді әдебиеті. Р. Тагор шығармашылығы. «Күйреу» романының көркемдік ерекшелігі туралы.


3-тақырып

Ежелгі парсы әдебиеті. «Авеста» - көне иран тілінде жазылған қасиетті кітап. Құранмен, Библиямен үндестігі.


4-тақырып

Ә. Фирдоуси шығармашылығына шолу. «Шахнаме» дастанының жазылу тарихы. Астандағы батырлық, ел бірлігі насихаты. Қазақ тіліне аударылуы туралы.


5-тақырып

Омар Хайям өмірі мен шығармашылығы, оның әдеби мұрасына шолу, зерттеу.


6-тақырып

Низами поэзиясы – Шығыстың қайта өрлеу классиктерінің дамуындағы шарықтау кезең. Эпикалық поэмалары «Бестік - Хамсаның» композициясы, идеялық-көркемдік бірлігі.


7-тақырып

Ә. Науаи өмірі мен шығармашылығы. Оның «Төрт кітабы» жинағының лейтмотивіне, ерекшелігіне сипаттама.


8-тақырып

Бабырдың әдеби мұрасы туралы түсінік. Бабыр лирикасының тақырыбы, көркемдік ерекшелігі.


9-тақырып

Сағди өмірі меншығармашылығы. Оның ХІІІ-ХІҮ ғғ. Парсы тілді поэзиядағы философиялық-дидактикалық бағыттағы поэмаларының табиғаты.


10-тақырып

Хафиз өмірі мен шығармашылығы. Хафиз – классикалық Шығыс поэзиясындағыдарынды лирик.
11-тақырып

Ә. Жәмидің өмірі мен шығармашылығы. «Жеті дастан», «Жақсыларға тарту», «Алтын тізбек», «Жүсіп-Зылиха», «Ескендір» дастандарының көркемдік сипатын ашу.


12-тақырып

Парсы-қазақ әдебиетінің байланысын ашу. Дәстүр мен жаңашылдық тұтастығына сипаттама.


Тәжірибешілік сабақтарының мазмұны
1-тақырып.

Көне арабтардың сөз өнері. Исламның дүниеге келуі және Құран.

«Мың бір түн» ертегісінің көркемдік сипаты саралау. Жанрлық ерекшелігін ажыратуға, ғылыми тұжырымдар жасай білуге үйрету мәселесі. Оқиға тұтастығына талдау жасай білу.
2-тақырып.

Рабиндранат Тагор шығармашылығы. «Күйреу» романының көркемдік ерекшелігі.


3-тақырып.

Парсы әдебиеті. «Авеста» дастанының көркемдік ерекшелігіне әдеби талдау жүргізу.


4-тақырып.

Фирдоусидің «Шахнаме» дастанындағы Рүстем батыр бейнесіне әдеби талдау. Дастанның көркемдік сипатын зерттеу.


5-тақырып.

Омар Хайям рубаяттарындағы ой еркіндігін дәлелдеу. Ондағы тартыс ерекшелігіне, көркемдік сипатына әдеби талдау. (карточка жасау, жатқа айту)


6-тақырып.

Низамидің «Бестік-Хамса» шығармасының көркемдік сипатына әдеби талдау.


7-тақырып.

Ә. Науаидің «Бестік» дастанының сюжет желісін зерттеу, кейіпкерлер табиғатын ашу.

«Фархат-Шырын» поэмасының көркемдік-әдеби сипаты. Фархат монологын талдау.
8-тақырып.

Бабырдың «Бабыр-нама» туындысының әдеби сипаты, көркемдік құрылымын ашу.


9-тақырып.

Сағдидің «Бустан» («Жеміс бағы»), «Гүістан»(«Раушан гүлінің бағы») туындыларының тақырыбы, көркемдік сипатына талдау.


10-тақырып.

Хафиз ғазелдерінің тақырыбы, сарыны, ондағы сопылық дәстүр. Әдеби талдау.


11-тақырып.

Ә. Жәмидің «Жеті дастан» даналық кітабының философиялық тұжырымдарына әдеби талдау.


12-тақырып.

Парсы-қазақ әдебиетінің байланысы туралы ғылыми пайымдауларға зерттеу. Ш. Сәтпаева, Р. Бердібаев, Ө. Күмісбаев, Т. Тебегенов еңбектері бойынша талдау.Єдебиеттер тізімі:


 1. Әлем халықтары әдебиеті. Энциклопедия. 2-том. 1971

 2. Құран

 3. «Мың бір түн» аудар. Қ. Әбдіқадыров. 4-том, А., 1954

 4. Корпиенко В. Наследия и поиски нового. / о литературе арабских стран. Иност. Лит. 1987-2, 215-2216

 5. Н. Курганцев. «Шығыс лирикалары». 1-том, 7-том. А., 1984

 6. Газетдинова Л.А. Поэзия ар-Рейхани. Вест. Ленинг. унив. 1985. 42-76

 7. «Авеста» ауд. Қ. Жұмалиев. «Мәдениет жнее тұрмыс». 1989. №4

 8. Ә. Хасенов. Әбу Ғали ибн-Сина. А., 1983

 9. Б. Ысқақов. Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ғалымдары. А., 1964

 10. Б. Ысқақов. Сөнбес жұлдыздар. А., 1989

 11. Ә. Қоңыратбаев. «Көне мәдениет жазбалары», А., 1991

 12. Б. Бердібаев. Кәусар бұлақ. А., 1989

 13. Ә. Жәмішев. Хафиз ғазалдары. ауд. А., 1990

 14. Т. Тебегенов. Шетел әдебиеттері тарихы. А., 1996

 15. Мұхаммед Бабыр. «Бабыр-наме» ауд. Б. Қонабеков, А., «Жалын», 1990

Ќосымша єдебиет:


 1. Краткая литературная энциклопедия. 2-том. 1966

 2. Гончаров Л.Н. Р. Тагор – гуманист и просветитель. Сов. Педагогика. М., 1987

 3. Винокуров Е. Философская лирика Тагора. М., 1976

 4. М. Жолдасбеков. Асыл арналар. А., 1990

 5. Н. Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. А., 1991

 6. Ежелгі дәуір әдебиеті. (хрестоматия). А., 1991

 7. Сөз зергері. А., 1966

 8. Н. Ғабдуллин. Уақыт сыры. А., 1962

 9. Низами. Ләйлі-Мәжнүн. А., 1954

 10. Ә. Науаи. Таңдамалы шығармалары. А., 1998

 11. Мүшайра. А., 1972

 12. Р. Бердібаев. Гүлстанның бұлбұлдары. А., 1970

 13. Ә. Рудаки. Таңдамалы шығармалары. А., 1968

 14. КСРО халықтары әдебиеті. А., 1976

 15. Ә. Фирдоуси. Кей Хосрау. А., 1972

 16. М. Сағди. Жәннәт. А., 1984

 17. Ә. Жәми. Өлеңдері мен дастандары. А., 1969

 18. Шығыс жұлдыздары. А., 1973

 19. Ө. Күмісбаев. Екі перне. А., 1991

 20. Ш. Сәтпаева. Қазақ әдебиеті және Шығыс. А., 1992Оқу формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

Курс пен семестрге бөлу

1-курс 2-курс2-семестр

3-семестр

Емтихан

Сынақ

Барлық сағат саны

Бәрі дәрісх.

Дәріс

Тәжірибе семинар

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

К‰ндізгі, жалпы орта білім негізінде
3

81

48

15

33

33

15

15

15

-

18

18


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет