Ф со пгу 18. 207 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігіжүктеу 176.65 Kb.
Дата16.06.2016
өлшемі176.65 Kb.

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.207Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

Экономикалық мамандықтары студенттерінің

«Корпоративті қаржы» пәнінен дәріс сабақтарына дайындалу ушін

ТАПСЫРМАЛАР

ПавлодарЛист утверждения к

заданиям на подготовку к лекциям


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05


Құрастырушы: аға оқытушы И.Т. Имангалиева _______________

Қаржы кафедрасы
Экономикалық мамандықтары студенттерінің

«Корпоративті қаржы» пәнінен дәріс сабақтарына дайындалу ушінТАПСЫРМАЛАР

Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________200 ж. Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі______________Н.С. Кафтункина

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Курс мақсаты – корпорация қаржысын ұйымдастыру, қаржылық тұрақтылыққа жету мақсатында тиімді басқару мен оңтайландыру, алынатын таза табысты жоғарылатып, компания иелерінң меншігі мен жағдайын жоғарылату негіздерін қамтамасыз ету.

Осы мақсатты жету үшін келесі міндеттері орындалу керек: • корпорация қаржысының қызметін, ұйымдастыру негіздерін, мәнін, мемлекеттің қаржы жүйесіндегі рөлін, кәсіпорындардын қаржылық қатынастарын теореилық түсіндіру;

 • қаржы ресурстарының корпорация активтері мен олардың пайда болу көздерінің оңтайлы құрамы мен құрылымын мәнін ашу;

 • қаржылық есептеулер әдістері туралы түсінік беріп тәжірибелік біліктілікті арттыру;

 • қаржылық жоспарлаудың әдістерін, қағидаларын, құрылымы мен мазмұнын түсіндіру;

 • корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа жету жолдарын, қаржылық дәрменсіздік және банкроттықты болдырмауды қарастыру;

 • қаржылық құралдарды стратегиялық және ағымды қаржылық жоспарлауда қаржылық-шаруашылық қызметті талдауда, нақты экономикалық жағдайларда кәсіпорындардың инвестициялық және қаржылық саясатянда басқару шешімдерін қабылдауда қолдану мүмкіндігі үшін талдаулық ойлау қабілетін дамыту.


1.3 Пререквизиттер
Пәннің зерттеуі «Қаржы», «Мемлекеттік бюджет», «Экономикалық теория» «Ақша, несие, банктер», «Бағалы қағаздар нарығы», «Сақтандыру», «Салық және салық салу» оқу пәндерімен тар байланыста тұрады.

«Корпоративтік қаржы» пәнінің зерттеуінен нәтижесінде студенттер білуге тиісті: • нарықтық экономиканың жағдайларындағы қаржы байланыстардың теориясымен тәжірибесін білуге тиісті;

 • шаруашылық етуінің және меншіктің түрлі формаларының қаржыларының ұйымдастыруының ерекшеліктері;

 • корпорацияның қаржы жағдайларын бағалау, қаржы жоспарларды және болжамдарды құрастыру;

 • экономиканың тұрақсыз жағдайларында корпорациялардың әртүрлі жұмыс істейтін салаларында дұрыс қаржы есептерді қабылдау;

 • кәсіпкерлік тәуекелдің деңгейді бағалау.

2.2 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1 Корпорациялар қаржысы: ұйымдастыру негіздері және олардың қаржылық ортасының мазмұны

 1. Корпоративтік қаржының түсінігі мен мазмұны, оның функциялары.

 2. Корпорациялардың қаржы механизмі, компанияның қаржылық құрылымы.

 3. Корпорация қаржысының ұйымдастыру принциптері және рөлі: олардың мазмұны және кәсіпкерлік қызмет тиімділігіне әсері.

 4. Корпорациялардың қаржылық службасының міндеттері.

Тақырыптың мақсаты - Корпорациялар қаржысы: ұйымдастыру негіздерін және олардың қаржылық ортасының мазмұнын ашу.

Тақырыптың міндеттері:

 1. Корпоративтік қаржының түсінігін мен мазмұнын, оның функцияларын қарастыру.

 2. Корпорациялардың қаржы механизмі, компанияның қаржылық құрылымын қарастыру

 3. Корпорация қаржысының ұйымдастыру принциптерін және рөлін: олардың мазмұнын және кәсіпкерлік қызмет тиімділігіне әсерін зерттеу.

 4. Корпорациялардың қаржылық службасының міндеттері.

Сұрақтардың мазмұны:

Корпоративтік қаржының түсінігі мен мазмұны, оның функциялары.

Корпорациялардың қаржы механизмі, компанияның қаржылық құрылымы.

Корпорация қаржысының ұйымдастыру принциптері және рөлі: олардың мазмұны және кәсіпкерлік қызмет тиімділігіне әсері.

Корпорациялардың қаржылық службасының міндеттері. Компания қызмет етуінің сыртқы ортасы. Компанияның капитал нарығындағы қызметі. Бюджетпен, коммерциялық банктермен, сақтандыру және басқа компаниялар мен ұйымдармен қаржылық қатынастардың сипаты.

Әдебиет:


 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 2 Қаржы-несиелік шешімдер қабылдауда қаржылық-экономикалық есептеулердің математикалық негіздері

1 Ақшаның уақыттық құндылығының түсінігі

2 Дисконттау және компандентеу.

3 Проценттік ставкалар түрлеріТақырыптың мақсаты - Қаржы-несиелік шешімдер қабылдауда қаржылық-экономикалық есептеулердің математикалық негіздерін зерттеу

Тақырыптың міндеттері:

1 Ақшаның уақыттық құндылығының түсінігі мен танысу

2 Дисконттау және компандентеу.

3 Проценттік ставкалар түрлері мен танысуСұрақтардың мазмұны:

Ақшаның уақыттық құндылығының түсінігі, компания капиталының (қәзіргі) және болашақтағы құны. Дисконттау және компандентеу. Саудалық пайыздардың жай және күрднлі ставклары жай және күрделі есептеу ставкалары.

Түрлі типтегі проценттік ставкалардың эквиваленттілігі. Қаржылық шешімдер қабылдауда ақшаның инфляциялық құнсыдауының есебі.

Аннуитеттер бағалы қағаздар бойынша дивиденттер мен проценттер бағалы қағаздармен операциялардың табыстылығы. Қаржылық құралдарды бағалау акция мен облигациялар. Таза келтірілген құн.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 3 Корпорациялардың негізгі капиталы

1 Негізгі капитал түсінігі, оның құрылымы

2 Негізгі капиталды бағалау әдістер

3 Корпорациялардың амортизациялық саясаты.Тақырыптың мақсаты - Корпорациялардың негізгі капиталы түсінігі мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

1 Негізгі капитал түсінігі, оның құрылымы мен танысу

2 Негізгі капиталды бағалау әдістерін қарастыру

3 Корпорациялардың амортизациялық саясаты мен танысу.Сұрақтардың мазмұны:

Негізгі капитал түсінігі, оның құрылымы және корпорация қаржысын ұйымдастырудағы рөлі. Негізгі құралдардын материалдық емес активтердің, аяқталмаған капиталды құрылыстың, ұзақ мерзімді инвестициялардың экономикалық табиғаты құрамы және құрылымы. Негізгі капиталды бағалау әдістер. Бастапқы, қалпына келу, жойылу және қалдық құндар негізгі қорларды қайта бағалаудың мәні.

Амортизация, оның аударылуы және негізгі капиталды жаңартудағы рөлі. Амортизацияны аудару әдістері. Негізгі қорларды қолдану тиімділігінің көрсеткіштері.

Корпорацияның инвестициялық қызметінің қаржылық аспектілері, жинақтардың мәні және инвестициялар мен инвестициялық қызметтің экономикалық мазмұны. Қазқстандағы қәзіргі кезде корпорациялардың инвестициялық саясатының ерешеліктері. Капиталсалымдарды негезгі капиталды ұдайы өндіру тәсілі ретінде. Инвестициялар түрлері: тікелей, портфельдік және венчурлық инвестициялар. Негізгі қорларды жөндеуді қаржыландыру инвестицияларды негізгі қорларға және материалдық емес активтерді қаржыландыру көздері.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 4 Корпорациялардың айналым капиталы

1 Айналым капиталының экономикалық мазмұны және жіктелуі.

2 Компанияның айналым капиталының құрылу көздері

3 Әр-түрлі белгілер бойынша айналым қаражаттардың топтамасы.

4 Компанияның айналым капиталында керектілігің аңықтау.

Тақырыптың мақсаты - Корпорациялардың айналым капиталы мен танысу

Тақырыптың міндеттері:


 1. Айналым капиталының экономикалық мазмұны мен және жіктелуі мен танысу.

 2. Компанияның айналым капиталының құрылу көздерін қаарстыру

 3. Әр-түрлі белгілер бойынша айналым қаражаттардың топтамасы білу.

 4. Компанияның айналым капиталында керектілігің аңықтау.

Сұрақтардың мазмұны:

Айналым капиталының экономикалық мазмұны және жіктелуі. Айналым капиталын ұйымдастыру принциптері, олрдың құрамы мен құрылымы.

Компания өндірістік запастары: запастағы қаражаттар, өндірістегі қаражаттар. Дебиторлық қарыз: оның көлемінің деңгейі және басқару. Компанияның қаражаттар, олардың түсі мен жұмсалу арналры. ақша қаражаттары ағымын болжамдау. Қолмақол ақшаны басқару моделі. Қысқа мерзімді бағалы қағаздар тез өтімді бағалы қағаздардың портфелінің ерекшелігі мен құрылу принциптері.

Компанияның айналым капиталының құрылу көздері, кредиторлық қарыз; оның айналым капиталының құрылуындағы қажеттілігі.

Меншікті айналым капиталы. Айналым капиталының өсімі, оны қаржыландыру көздері. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі, оның пайда болу себебі. Толысу көздері. Ағымдағы қаржылық қажеттіліктерді үлгілеу.

Айналым капиталын қолданудың экономикалық тиімділігі, оның компанияның қаржылық жағдайына әсері және жоғарылату жолдары.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 5 Корпорация өнімін өндіруге және өткізуге шығындар және оларды қаржыландыру

 1. Корпорация шығындарының экономикалық жіктелуі

 2. Шығындар деңгейінің көрсеткіштері, олардың төмендету жолдары мен резервтері.

Тақырыптың мақсаты - Корпорация өнімін өндіруге және өткізуге шығындар мен және оларды қаржыландыру мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Корпорация шығындарының экономикалық жіктелуі мен танысу

 2. Шығындар деңгейінің көрсеткіштері, олардың төмендету жолдары мен резервтері.

Сұрақтардың мазмұны:

Корпорация шығындарының экономикалық жіктелуі. Баптарымен элементтер бойынша өнім, жұмыс, қызмет көрсетулердің өз құнының құрылымы. Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерешеліктері.

Шығындар деңгейінің көрсеткіштері, олардың төмендету жолдары мен резервтері. Өнімді өндіру мен өткізуге шығындарды жоспарлау. Өнімді өндіру мен өткізуге шығындарды бағылау бюджеттеу. Өнімді өндіру мен өткізуге шығындарды қаржыландыру шығындар ққұрылымының компания қызметінің түпкі нәтіжелеріне әсері.

Әдебиет:


 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).

 4. Законодательные и нормативные акты РК по вопросам финансов, налогообложения, учета, правовых форм предпринимательства.


Тақырып 6 Корпорациялар табысының құралуы, бөлінуі және қолдану

 1. Табыстардың жіктелуі мен қызметі.

 2. Корпорация жиынтық (жалпы) табысы, оның құрамы мен құрылымы

 3. «Қосылған құн» түсінігі және оның құрамы.

 4. Маржиналдық табыс.

 5. Корпорацияның пайдалылығы.

Тақырыптың мақсаты - Корпорациялар табысының құралуы, бөлінуі мен және қолдану мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Табыстардың жіктелуі мен қызметімен танысу.

 2. Корпорация жиынтық (жалпы) табысы, оның құрамы мен құрылымын қарастыру

 3. «Қосылған құн» түсінігі және оның құрамы мен қарастыру.

 4. Маржиналдық табыс.

 5. Корпорацияның пайдалылығы.

Сұрақтардың мазмұны:

Корпорация қызметін қаржылық ресурстармен қамтамысыз ету мен дамытудағы табыстардың рөлі.

Табыстардың жіктелуі мен қызметі. Табыс корпорацияның негізгі бағалаушы көрсеткіші ретінде.

Корпорация жиынтық (жалпы) табысы, оның құрамы мен құрылымы.

Өнім, жұмыс және қызмет көрсетуді сатудан түсетін табыс, корпорацияны қаржыландырудын негізгі көзі. «Қосылған құн» түсінігі және оның құрамы. Нарықтық қосылған құн және экономикалық қосылған құн.

Мүлікті сатудан түсетін табыс: оның пайда болу және қолданылуының себептері.Компанияны сатудан тыс қузметінен түсетін табыстар. Өнімді сатудан түсетін табысты жомспарлау әдіситері мен оның көлеміне әсер ететін факторлар.

Маржиналдық табыс.Таза табыс: қаржылық нәтижесі, жоспарлау, бөлу мен пайдаланудың қәзіргі жүйесі.Корпорацияның пайдалылығы.

Әдебиет:


 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).

 4. Законодательные и нормативные акты РК по вопросам финансов, налогообложения, учета, правовых форм предпринимательства.


Тақырып 7 Корпорациялардың меншікті капиталы

 1. Корпорациялардың меншік капиталының құру көздері және олардың мінездемесі.

 2. Корпорациялардың қаржы қорлары (жинақтау қоры, пайдалану қору және резервтік қоры);олардың құру көздері және пайдалану бағыттары.

Тақырыптың мақсаты - Корпорациялардың меншікті капиталы

Тақырыптың міндеттері:

 1. Корпорациялардың меншік капиталының құру көздері және олардың мінездемесін зерттеу.

 2. Корпорациялардың қаржы қорлары (жинақтау қоры, пайдалану қору және резервтік қоры);олардың құру көздері және пайдалану бағыттары мен танысу.

Сұрақтардың мазмұны:

Корпорациялар қызметінде меншік капиталынын ролі. Корпорациялардың меншік капиталының құрамы және құрылымы.

Жарғы капитал – корпорацияның меншікті қаражаттардың негізгі алашқы көзі. Қосымша капитал негізгі қорлардың қайта бағалау қорытыны және компаниялардың эмиссиялық қызметі ретінде.

Корпорациялардың қаржы қорлары (жинақ қоры, тұтыну қоры, компанияның резервтік қоры), оларды пайдалану бағыттары мен құру көздері.

Бөлінген таза табыс (зиян).

Әдебиет:


 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 8 Корпорацияны қаржыландырудың қарыздық көздері

 1. Компанияларды қаржыландыру қысқа мерзімді қарызды көздері.

 2. Қаржыландыру көздерінің ұзақ мерзімді түрлері

 3. Қаржыландырудың жыңа құралдары.

Тақырыптың мақсаты - Корпорацияны қаржыландырудың қарыздық көздері

Тақырыптың міндеттері:

 1. Компанияларды қаржыландыру қысқа мерзімді қарызды көздерін қарастыру.

 2. Қаржыландыру көздерінің ұзақ мерзімді түрлерін білу

 3. Қаржыландырудың жаңа құралдары мен танысу.

Сұрақтардың мазмұны:

Компаниянын қаржыландыруды ұзақ мерзімді қарыздық көздерін қолдану және тарту мақсаты.

Қаржыландыру көздерінің ұзақ мерзімді түрлері: ұзақ мерзімді банктік ссудалар, лизинг, ипотекалық мемлекеттік және жеке инвестициялар, акционерлік капитал.

Компанияның эмиссиялық қызметі қарыздық міндемелер мен акциялардың түрлі нысандары.

Франчайзинг және қаражаттарды тартудың басқа көздері. Қысқа және ұзақ мерзімді қаржыландыру банктік және коммерциялық несие. Несиені беру мен жабу тәртібі. Несиелеу әдістері. Несиелік қабілеттілікті бағалау.

Қаржыландырудың жыңа құралдары: факторинг, форфейтинг, форвардылық және фьючерстік келісім шарттары және т.б.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 9 Корпорация капиталының құны мен құрамы

 1. Капиталдың бағасы мен құрылымы түсінігі. Капитал құның тұжырымдамасы – компанияларды қаржыландыру теориясының негізі.

 2. Капитал құрылымын аңықтайтын факторлар. Капитал құнының түрлері: ішкі, нарықтық баланстық, шекті, жойылу, инвестициялық. Капитал құнын бағалау әдістері. Капитал левериджі.

Тақырыптың мақсаты - Корпорация капиталының құны мен құрамы мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Капиталдың бағасы мен құрылымы түсінігін білу. Капитал құның тұжырымдамасы – компанияларды қаржыландыру теориясының негізін зерттеу.

 2. Капитал құрылымын аңықтайтын факторларын қарастыру. Капитал құнының түрлерін зерттеу: ішкі, нарықтық баланстық, шекті, жойылу, инвестициялық. Капитал құнын бағалау әдістері. Капитал левериджі.

Сұрақтардың мазмұны:

Капиталдың бағасы мен құрылымы түсінігі. Капитал құнының тұжырымдамасы – компанияларды қаржыландыру теориясының негізі.

Капитал құрылымын аңықтайтын факторлар. Капитал құнының түрлері: ішкі, нарықтық баланстық, шекті, жойылу, инвестициялық. Капитал құнын бағалау әдістері. Капитал левериджі.

Компания капиталының құны мен құрамының өзара байланысы. Капиталдың оңтайлы құрылымын анықтау. Қазақстан кәсіпорындары үшін капитал құрылымы теориясының мәні.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 10 Корпорацияны қаржылық жоспарлау

 1. Қаржылық жоспарлаудың процессі.

 2. Бюджеттік жоспарлаудың жүйесі.

 3. Шұғыл бюджеттердің мазмұны мен жіктелуі.

Тақырыптың мақсаты - Корпорацияны қаржылық жоспарлау негіздері мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Қаржылық жоспарлаудың процессі мен танысу.

 2. Бюджеттік жоспарлаудың жүйесін білу.

 3. Шұғыл бюджеттердің мазмұны мен жіктелуі мен танысу.

Сұрақтардың мазмұны:

Қаржылық жоспарлаудың міндеті мен қағидалары. Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері. Қаржылық жоспарлаудың өндірістік жоспар көрсеткіштерімен өзара байланысы.

Стратегиялық, ағымдық және опреативті қаржылық жоспар. Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржылық жоспарды құру, қарау және бекіту тәртібі.

Перспективалық қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімді қаржылық жоспарлау.Табыстар мен шығыстар, пайда мен зиян жоспары. Қарыздық негізгі сомасы мен пайыздарын қайтаруды жоспарлау. Табыс пен шығынның шахматтық балансы, оның құрылымы мен арналымы. Ақша қаражаттарының ағымын жомпарлау жауапкерілік орталықтары бойынша табыстар мен шығындарды бақылау (бюджеттеу).Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 11 Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары

 1. Бухгалтерлік (қаржылық) есептілік

 2. Қаржылық талдау әдістемесі.

 3. Корпорацияның қаржылық стратегиясы

Тақырыптың мақсаты - Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау және қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қарастыру

 2. Қаржылық талдау әдістемесін білу.

 3. Корпорацияның қаржылық стратегиясы мен танысу

Сұрақтардың мазмұны:

Бухгалтерлік (қаржылық) есептілік шаруашылқ жүргізу субъектінің қызметін басқару процессін ақпараттық қамтамасыз ету көзі ретінде. Қаржылық талдау, қаржылық жағдайды талдау, қаржылық тұрақтлықты талдау түсінігі.

Қаржылық талдау әдістемесі. Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау; мүліктік жағдайын, өтімділігін және төлем қабылеттілігін іскерлік белсенділігін, рентабельділігін, қаржылық түрлерін, қор нарығы, копорациялық бағалы қағаздар жағдайын бағалау.

Корпорацияның қаржылық стратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеті және корпорацияның қаржылық тұрақтылығына жету жолдары.Әдебиет:

 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


Тақырып 12 Корпорацияның қаржылық дәрменсіздігі және қаржылық сауықтыру

 1. Банкртоттық түсінігі, белгілері және қағидалары.

 2. Фирманың дағдарыстық жағдайының туындауының механизмі компания қызметінің дағдарыс факторлары.

 3. Кәсіпорынның төлемқабілетсіздігінің кезеңдері.

 4. Дәрменсіздік және банкроттық туралы ҚР заңнамасын нормативті әдістемелік қамтамасыз ету және негіздері.

Тақырыптың мақсаты - Корпорацияның қаржылық дәрменсіздігі және қаржылық сауықтыру мен танысу

Тақырыптың міндеттері:

 1. Банкртоттық түсінігі, белгілері және қағидалары мен танысу.

 2. Фирманың дағдарыстық жағдайының туындауының механизмі компания қызметінің дағдарыс факторларын қарастыру.

 3. Кәсіпорынның төлемқабілетсіздігінің кезеңдерін зертту.

 4. Дәрменсіздік және банкроттық туралы ҚР заңнамасын нормативті әдістемелік қамтамасыз ету және негіздері мен танысу.

Сұрақтардың мазмұны:

Банкртоттық түсінігі, белгілері және қағидалары.

Фирманың дағдарыстық жағдайының туындауының механизмі компания қызметінің дағдарыс факторлары.

Кәсіпорынның төлемқабілетсіздігінің кезеңдері. Қаржылық дәрменсіздіктің факторларының жіктелуі. Дәрменсіздік және банкроттық туралы ҚР заңнамасын нормативті әдістемелік қамтамасыз ету және негіздері. Кәсіпорынның балансының қанағаттандырмайтын құрылымын анықтау. Кәсіпорынның төлемқабілеттілігінін қалыптастырудын нақты мүмкіншілігін талдау және бағалау. Қаржылық тұрақсыздылығы және инвестициялық тартымдылықтың деңгейі бойынша кәсіпорындарды жіктеу.Банкроттық нысандары: Бейбіт келісім, қайта құрылу жойылу. Қайта құру процедураларын жүргізу түрлері мен тәртібі, дадағалау, сауықтыру, санация, жұтылу, қосылу конкурстық өндіріс. Корпорация қаржысын дағдарысқа қарсы басқарудағы қаржылық сауықтыру жэне стратегиясы.

Әдебиет:


 1. Белолипецкий А.Т. Финансы фирм. ИНФРА. М., Москва, 1998г.

 2. Бородина Г.И. и др. Финансы предприятия. М., “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995г.

 3. Бочаров В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.:ил. – (Серия «Ключевые вопросы»).


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет