Ффсо пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігібет3/3
Дата16.06.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3

2.1 Компоненттермен танысу

Компонеттер дегеніміз жұмыс істейтін программада құрылатын, көрінетін бейнелер тұрғызылатын элементтер болып табылады. Компонеттер палитрасының ішінде бейне ретінде көрінбейтін де компоненттер жеткілікті.


2.2 STANDARD беті

STANDARD бетінде программа құруға ең қажет Windows-ге арналаған стандартты интерфейстік элементтерден тұратын компоненттер палитрасы орналасқан (2-сурет).Сурет 2 - STANDARD беті

Кесте 1- STANDARD бетіндегі компонеттер тізіміКомпонеттер

Сипаттамасы

Frame

Басқа компоненттерді орналастыруға арналған контейнер қызметін атқарады.

Main Menu

Программаның бас менюі. Бұл компонент күрделі иерархиялық меню құр меню құрып жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Label

Мәтінді шығару өрісі.

Edit

Мәтінді енгізу/редакциялау өрісі

Button

Командалық батырма

CheckBox

Таңдаудың тәуелсіз батырмасы

RadioButtuon

Таңдаудың тәуелді батырмасы

ListBox

Таңдаудың тізімі

ComboBox

Таңдаудың комбинарлық тізімі

2.3 ADDITIONAL беті
ADDITIONAL бетінде сұхбат терезелерінің түрін түрлендіруге мүмкін-дік беретін 18 қосымша компоненттер орналасқан (3-сурет)

Сурет 3 - ADDITIONAL беті
Кесте 2 - ADDITIONAL бетіндегі компонеттер тізімі

Компонеттер

Сипаттамасы

1

2

BitBtn

жазуы бар, пиктограммалы командалық батырма

SpeedButton

пиктографиялық батырма. Әдетте бас менюдің опцияларына жылдам кіру үшін пайдаланылады.

MaskEdit

арнайы мәтіндік редактор. Енгізілген мәтінді сүзгілеуге мүмкіндік береді, мысалы, датаны дұрыс енгізу үшін қажет.

StringGrid

жолдар кестесі. Бұл компонент мәтіндік ақпаратты кесте түрінде шығаруға мүмкіндік береді.

DrawGrid

еркін кесте. StringGrid компонентінен айырмашылығы бұл компоненттің ұяшықтарында кез келген ақпарат, оның ішінде сурет те сақталады.

Image

сурет. Бұл компонент суреттерді, оның ішінде пиктограммалар мен метафайлдарды бейнелуге арналған.

Shape

фигура. Бұл компонент көмегімен терезеге дұрыс геометриялық фигураларды – тіктөртұрыш, шеңбер, эллипс және т.б. қоюға болады.

Bevel

жиек. Терезенің жеке бөлектерін үш өлшемді қоршаумен немесе жолақпен ерекшелеуге арналған.

ScrollBar

орағыш жолақтар панелі. Panel компонентімен айырмашылығы – егер орналасқан компоненттер оның шекараларымен қиылысып қалса, онда орағыш жолақтарды автоматты түрде қояды.

CheckListBox

жиындық таңдаулар тізімі. Стандартты ListBox компонентінен айырмашылығы әрбір опциясының қасында бірнеше опцияны бірден таңдауды жеңілдететін CheckBox тәрізді тәуелсіз ауыстырып қосқышы бар

Splitter

шекара.Бұл компонент формада көрінетін екі компоненттің арасында орласады да, пайдаланушыға программаны жүргізу кезінде компоненттерді бір-бірінен бөліп тұрған шекараларын алмастыруға мүмкіндік береді.

StaticText

Статикалық мәтін. Стандартты Label компонентінен айырмашылығы өзінің жеке Windows терезесінің болуымен сипатталады.

2 кестенің жалғасы

1

2

ControlBar

басқару жолағы. Drag&Drop технологиясында “тақалып” тұратын компоненттерді орналастыратын контейнер қызметін атқарады.

ApplicationEvents

оқиғаны қабылдаушы. Егер бұл компонент формаға орналасқан болса, онда программаға арналған барлық Windows хабарламаларын алып отырады.

ValueListEditor

атау = мән жұбынан тұратын жолдар редакторы. Мұндай жұптарWindows-де жиі пайдаланады.

LabeledEdit

бір жолдық редактор мен белгінің комбинациясы

ColorBox

жүйелі түстердің бірін таңдауға арналған арнайы ComboBox варианты

Chart

диаграмма. Бұл компонент мәліметтерді графикалық жолмен беруге

арналған арнайы панельдер құруды жеңілдетеді.ActionManager

әрекеттер менеджері. Төмендегі үш компонентпен бірге қосымшалар,

интерфейс құруды қамтамасыз етеді.ActionMainMenuBar

меню жолағы, ол оның опциялары ActionManager көмегімен

құрылады.ActionToolBar

ActionManager компонентінің көмегімен құрылатын пиктографиялық батырмаларды орналастыруға арналған жолақ.

CustomizeDLG

баптау сұхбаты. Бұл компонеттің көмегімен пайдаланушы жұмыс программасының интерфейсін қалауынша баптай алады.

15 зертханалық жұмыс. Деректер қорын жасаудың құралдары мен технологиясы.


Тапсырманың берілуі. X және Y бүтін сандар берілген.

Олардың қосындысын табу.


Формаға келесі компонеттерді орналастыру


Компонеттер

Объектілер инспекторы терезесіне енгізілетін өзгертулер

Edit1:Tedit;

Text:бос қалдыру

Edit2:Tedit;

Text:бос қалдыру

Label1:Tlabel;

Caption: «Х мағынасын енгізіңіз»

Label2:Tlabel;

Caption: «Y мағынасын енгізіңіз»

Label3:Tlabel;

Caption: «Есептеу нәтижесі»

Memo1:Tmemo;

Lines: бос қалдыру

Button1:Tbutton

Lines: бос қалдыру

unit U1;


interface

uses


Windows, Messages,SysUtils, Classes, Graphics, Controls,Forms, Dialogs, StdCtrls;

Type


Tform2=class(TForm)

Edit1:Tedit;

Edit2:Tedit;

Label1:Tlabel;

Label2:Tlabel;

Label3:Tlabel;

Memo1:Tmemo;

procedure Button1Click(Sender:Tobject);

var

x,y:integer;begin

edit1.setfocus;// edit1 компонент атына енгізу фокусын орналастырады.

x:=strtoint(edit1.text); //аргумент мағынасын жолға түрлендіреді

y:=strtoint(edit2.text);

memo1.clear; // тазарту

memo1.Lines.Add(inttostr(x+y));end;

end.
3 Әдебиеттер тізіміНегізгі

 1. В.Б.Попов TurboPascal 7.0. Учебное пособие. М. изд. «Финансы и статистика». 1996

 2. Нұрғазина Б.Қ. Бағдарламалау негіздері.Турбо Паскаль, Павлодар, ТОО НПФ «ЭКО», 2007ж

 3. Айтов Ж.А., Мақамбаев М.Б. Паскаль тілінде программалау. 1998

 4. Есжанов Н.Т. Алгоритмдер. Алматы, 1998ж

 5. Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль. М. Наука. 1988

 6. Климова Л. М. Практическое программирование. Решение типовых задач в Pascal 7.0. М. Кудиц-образ. 2000.

Қосымша


 1. Грогоно П. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М. Мир. 1982

 2. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль: Руководство для использования и описание языка. М. Финансы и статистика. 1982.

 3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal. Киев. «Век» 1999

 4. Цейл Дейл. Программирование на СИ. ДМК. 2000

 5. Ян Борецкий. Турбо-Паскаль с графикой для персональных компьютеров М. Машиностроение. 1991.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет