«Физиология» пәні бойынша тест сұрақтары Құрастырған: Оқытушы Избасарова М. С. Кафедра меңгерушісібет1/4
Дата14.06.2016
өлшемі289.5 Kb.
  1   2   3   4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы


"Қоғамдық денсаулық сақтау", "Мейіргер ісі" (1 курс) мамандықтарына арналған
«Физиология» пәні бойынша тест сұрақтары

Құрастырған: Оқытушы Избасарова М.С.
Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., доцент Жолымбекова Л.Д.
Кафедра мәжілісінің, хаттамасы № . . 2014 ж.

Шымкент – 2014 ж.«Физиология » пәні бойынша қорытынды білімді бағалауға арналған тест тапсырмалары 1 курс «Қоғамдық денсаулық сақтау» , « Мейіргер ісі» мамандықтарына, 360 сұрақ

~ Қанның қысымы ... төмен болады.

| веналарда

| венулаларда

| артериолаларда

| капиллярларда

| қуысты веналарда

~ Қан тамырларының тарылуы ... жүйке талшықтарының тітіркендірілуін тудырады

| симпатикалық, адренэргиялық

| симпатикалық, холинэргиялық

| парасимпатикалық, холинэргиялық

| парасимпатикалық, серотонинэнергиялық

| соматикалық, холинэргиялық

~ Тамырлар бойымен қан жылжыған кезiнде қан қысымының төмендеуi ... байланысты.

| қан тамырлар кедергiсiне

| қан тамырлардың созылуына

| қан тұтқырлығының жоғарылауына

| плевра қуысының терiс қысымына

| қанның осмостық қысымына

~ Ағзадағы капиллярлардың атқаратын ролі:

| зат алмасу

| сыйымдылық

| айналмалы

| өткiзгiштiк

| қоймалық

~ Қанды көп мөлшерде ... алады.

| бүйрек, жүрек, бауыр, бас миы

| терi, көкбауыр, құрсақ ағзалары, қаңқа бұлшықеттерi

| бүйрек, қаңқа бұлшықеттерi, бас миы

| жүрек, бауыр, құрсақ ағзалары, өкпелер

| өкпелер, бас миы, терi, тегiс бұлшықеттері

~ Қан қысымы ең жоғары капиллярлар ... кездеседі.

| бүйректе

| мида


| өкпелерде

| бауырда

| терiде

~ Веналардың қызметі:

| тасымалдау, сыйымдылық

| қоректену, бөлiп шығару

| тыныстық, алмасу

| бөлiп шығару, тасымалдау

| қоймалық, тыныстық

~ Жүрек минутына 72 рет жиырылып және систолалық қан көлемі 65 мл. тең болса, онда қанның минуттық көлемі... тең.

| 4200 мл

| 3200 мл

| 3800 мл

| 4800 мл

| 5200 мл

~ Қышаның (гoрчичник) әсерiнен терi тамырларының жергiлiктi кеңеюi ... қамтамасыз етiледi.

| аксон рефлексi арқылы

| Бейнбридж рефлексi арқылы

| қолқалық рефлекс арқылы

| коронарлық тамырлардың рефлексi арқылы

| шартты рефлекс арқылы

~ Қан қысымының кенет төмендеуi ... байқалады.

| артериолаларда

| артерияларда

| веналарда

| капиллярларда

| венулаларда

~ Флебограмма – бұл ... тiркеп жазыу әдісі.

| веналардың пульстiк толқындарын

| артериялардың пульстiк толқындарын

| жүректiң биопотенциалдарын

| көкiрек қуысының тыныс алу қозғалыстарын

| қан қысымының қисығын

~ Артериялық қан қысымын анықтау үшін қолданылатын әдіс:

| Коротков-Рива-Роччи

| реокардиография

| капилляроскопия

| плетизмография

| фонокардиография

~Пульстік қысым -бұл... қысымдар арасындағы айырмашылық.

| систолалық және диастолалық

| орташа және диастолалық

| орташа және систолалық

| систолалық және капиллярлық

| диастолалық және ұлпалық

~ Қан ағысына негiзгi кедергiні ... жасайды.

| артериолалар

| артериялар

| веналар

| капиллярлар

| венулалар

~ Қан қоймасы:

| көкбауыр, бауыр, өкпелер, терi асты веналары

| бауыр,бүйрек,бұлшықеттер,капиллярлар

| өкпелер, бұлшықеттер, артериолалар, синустар

| бүйректер, терi асты веналар, бауыр, ұйқы безi

| көкбауыр, бүйректер, бауыр, қуыс веналар

~ Систолалық қысым:

| жүректен тамырларға қан айдап шығарылған кездегі максимальдi қысым

| веналармен қолқа қысымының айырмасы

| диастола кезiндегi тамырлардағы минимальды қан қысымы

| қолқа мен капиллярлардың қысым айырмашылығы

| айшық қақпақшалар жабылған кездегi пайда болатын қысым

~ Көмірқышқыл газдың жергілікті әсерінен қан тамырлардың диаметрі:

| кеңейеді, тонусы төмендейді

| тарылады, тонусы төмендейді

| кеңейеді, тонусы төмендейді

| тарылады, тонусы жоғарылайды

| диаметр және тонусы өзгермейді

~ Қан тамырлар жүйесі арқылы қанның үздіксіз ағысын ... қамтамасыз етеді:

| қолқа және қуыс веналар арасындағы қан қысымының айырмашылығы

| артериялармен веналардың арасындағы қан қысымының айырмашылығы

| плевра қуысындағы теріс қысым

| веноздар клапандар

| қаңқа еттерінің жиырылуы

~ Пульстік толқынның таралу жылдамдығы... байланысты болады.

| адам жасымен тамырлардың серпімділігіне

| қан ағысының сызықтық жылдамдығы мен тұтқырлығына

| қан ағысының көлемдік жылдамдығы мен қанның температурасына

| тамырлардың кедергі күшімен қанның минуттық көлеміне

| жүректің жиырылу жиілігі мен қанның систолалық

~ Лимфа жүйесінiң негізгі қызметi:

| дренаждық

| алмасу


| сыйымдылық

| гуморалдық

| қоймалық

~ Систолалық және диастолалық артериялық қысымдардың айырымын ... деп атайды.

| пульстiк

| ортаңғы

| төменгi

| минимальды

| бүйiр

~ Гистамин енгiзгенде, қан қысымының шамасы:

| төмендейдi

| өзгермейдi

| жоғарылайды

| жоғарылайды, кейiн төмендейдi

| кенет жоғарылайды

~ Реограмма ... баға бередi.

| қанның толуына және тамырлардың тонусына

| қанның толуына және систолалық қысымға

| қанның толуына және диастолалық қысымға

| қанның толуына және пульстiк қысымға

| қанның толуына және ортаңғы қысымға

~ Қанның систолалық көлемiн ... әдістерімен анықтауға болады.

| Фик, реография

| Рива-Роччи, флебография

| Коротков, сфигмография

| Грольдман, капилляроскопия

| Вальдман, осциллография

~ Денi сау адам дене еңбегiмен айналысқанда:

| пульсi жиiлейдi, қан қысымы жоғарылайды

| пульсi жиiлейдi, қан қысымы төмендейдi

| пульсi баяулайды, қан қысымы жоғарылайды

| пульсi баяулайды, қан қысымы төмендейдi

| пульсi және қан қысымы өзгермейдi

~ Ренниннiң бөлiнiп шығуы жоғарылағанда қан қысымы:

| жоғарылайд ы

| өзгермейдi

| төмендейдi

| кенет төмендейдi

| фазалық түрде өзгередi

~ Жүрекке құйылатын веналық қан қозғалысы жоғарылағанда, қан қысымы:

| жоғарылайды

| өзгермейдi

| төмендейдi

| фазалық түрде өзгередi

| О-ге дейiн төмендейдi

~ Қалыпты жағдайда қан қоймаларындағы болатын қанның мөлшерi:

| 40-50%

| 10-20%

| 30-35%

| 50-60%

| 60-65%

~ Тыныс алу орталығын қоздыратын арнайы фактор:

| көмiрқышқыл газы, сутегі ионы

| көмiрқышқыл газы, азот

| адреналин, натрий бикарбонаты

| ацетилхолин, оттегi

| азот, оттегi

~ Жоғарыға көтерілгенде тыныс алудың өзгеруі мен тау ауруының шығу себебі:

| атмосфералық ауада СО2 және О2 кернеулiк қысымының төмендеуi

| атмосфералық ауада СО2 кернеулiк қысымының және азоттың төмендеуi

| атмосфералық ауада СО2 және О2 кернеулiк қысымның болмауы

| атмосфералық ауада О2 кернеулiк қысымының және азоттың төмендеуi

| атмосфералық ауада гелий және аргонның құрамының төмендеуi

~ Қаннан газдарды алу әдiсiн ... ұсынған.

| Сеченов, Баркрофт, Ван Слайк

| Данилевский, Пашутин, Лихач

| Веденский, Сеченев, Павлов

| Бехтерев, Пашутин; Бойль

| Разенков, Миславский, Сергиевский

~ Өкпенiң жалпы сыйымдылығын ...құрайды.

| өкпенiң тiршiлiк сыйымдылығы, қалдық ауа

| дем алу сыйымдылығы, резервтiк дем шығару ауасы

| қалыпты тыныс ауа және қалдық ауа

| қызметтiк қалдық ауа, резервтiк дем алу ауасы

| өкпенiң тiршiлiк сыйымдылығы, қалыпты тыныс ауасы

~ Кеуде қуысының бүтiндiгi бұзылған кезде өкпе:

| басылып, тыныс алуға қатыспайды

| тыныс алған кезде созылады

| тыныс шығарған басылады

| кеуде қуысына iлеседi

| тыныс шығарған кезде созылады

~ Резервтiк дем шығаруда ауаның мөлшерi ...тең.

| 1300 мл

| 500 мл


| 1900 мл

| 2000 мл

| 2500 мл

~ Пневмоторакс - бұл:

| плевралық қысым атмосфералық қысымға тең болуы

| плевралық қуыстағы терiс қысым болуы

| плевра қуыстағы оң қысым болуы

| плевра қуысында көмiрқышқыл газының мөлшерiнiң көбеюi

| плевра қуысында қанның болуы

~ Пневмография – бұл ... тiркейтiн әдіс.

| көкiрек қуысының тыныс алу қозғалыстарын

| өкпе экскурсиясын

| тыныс алу көлемдерiн

| диафрагманың қозғалыстарын

| қабырға аралық бұлшықеттердiң жиырылуы

~ Тыныс алғанда өкпенiң көлемi:

| пассивтi кеңейедi

| активтi кеңейедi

| өзгермейдi

| активтi кiшiрейедi

| пассивтi кiшiрейедi

~ Дем алу сыйымдылығына ...кiредi.

| қалыпты тыныс ауа, резервтiк дем алу көлемi

| қалыпты тыныс ауа, резервтiк дем шығару көлемi

| резервтiк дем шығару, қалдық ауа көлемi

| қызметтiк қалдық ауа көлемi және қалыпты тыныс ауасы

| қалдық ауа көлемi, өкпенiң тiршiлiк сыйымдылығы

~ Өкпенiң енжар тыныс алуын ... моделі үйретеді.

| Дондерс

| Дуглас


| Холден

| Баркрофт

| Сеченов

~ Эйпноэ- бұл... тыныс алу.

| қалыпты жағдайда

| жиi


| сирек

| жұмыс атқарғанда

| үзiлмелi

~ Өкпенiң функциональдық бiрлiгi:

| ацинус

| бөлiк


| альвеола

| сегмент

| зона

~ Пневмотахометрия ... анықтау үшін қолданылатын әдіс.| тыныс алу бұлшықеттерінің күшiн

| тыныс алу көлемдерiн

| қандағы газдардың мөлшерiн

| тыныс алу қозғалыстарын

| плеврааралық қуыстағы қысымды

~ Қалыпты жағдайда бiр минутта тыныс алу жиiлiгi...рет.

| 14-16

| 5-10


| 20-25

| 27-35


| 40-50

~ Тыныс алу орталығын қоздыратын арнайы фактор болып... табылады.

| көмiрқышқыл газ

| оттегi


| адреналин

| ацетилхолин

| азот

~ Егер... кесiп тастаса, тыныс алу тоқтайды.| сопақша мидың астынан

| Варолий көпiрінiң алдыңғы шетiнен

| Варолий көпiрінiң төменгi шетiнен

| жұлынның бел бөлiмiнiң деңгейiнде

| аралық мидың деңгейiнен

~ Артериялық қанға қарағанда веналық қанның көмірқышқыл газды көп мөлшерде байланыстыратын себебі:

| ұлпадағы көмірқышқыл газдың кернеуінің жоғарылауы

| гемоглобин мөлшерінің төмендеуі

| карбоангидразаның активтілігінің төмендеуі

| оттегінің кернеуінің төмендеуі

| оттегінің меншікті қысымының жоғарылауы

~Төменгі мойын және бірінші кеуде сегменттердің арасынан жұлынды кесіп тастағанда... жойылады.

| қабырғалық тыныс алу

| диафрагмалық тыныс алу

| қабырғалық және диафрагмалық тыныс алу

| қабырғалық және құрсақтық тыныс алу

| құрсақтық тыныс алу

~ Тыныс алудың өзiндiк рефлекторлық реттелуiн (Геринг-Брайер рефлекс) қамтамасыз ететiн импульстер ...келiп түседi.

|альвеолалардың механорецепторларынан, проприорецепторлардан

|қан тамырлардың механорецепторларынан, проприорецепторлардан

|мұрынның шырышты қабығының рецепторларынан, қаңқа бұлшықеттердiң проприрецепторларынан

|сопақша мидың хеморецепторларынан және iшкi мүшелердiң интерорецепторларынан

|қаңқа бұлшықеттердiң проприорецепторларынан және вестибулорецепторларынан

~ Артериалық қандағы оттегі кернуі… тең

| 100 мм с.б.

| 80 мм с.б.

| 60 мм с.б.

| 40 мм с.б.

| 20 мм с.б.

~ Альвеолярлы ауадағы көмiрқышқыл газының меншікті қысымы ...тең.

| 38- 40 мм с.б.

| 100- 102 мм с.б.

| 60- 68 мм с.б.

| 40- 48 мм с.б.

| 30- 28 мм с.б.

~ Кезеген нервтерді кесіп тастаса, дем алу және дем шығару:

| ұзарады

| өзгермейді

| баяулайды

| тоқталады

| жиілейді

~ Тыныс алу бұлшықеттердi иннервациялайтын мотонейрондардың аксондары …орналасқан.

| жұлында

| қыртыста

| гипоталамуста

| варолий көпiрiнде

| сопақша мида

. ~ Тыныс алудың гуморалды реттеуiн ...тәжiрбиемен дәлелденген.

| Фредерик

| Сеченов

| Дуглас

| Ван- Слайк

| Холден

~ Тыныс алу орталығына .... компоненттер кiредi.

| тыныс шығару мен тыныс алу, пневмотаксис

| механорецепторлар, диафрагма

| қабырға аралық бұлшықеттер, пневмотаксис

| қыртыстық және кезеген жүйкелер

| тыныс шығару,мотонейрондар

~ Артериалық қандағы оттегі құрамының пайыздық көлемi:

| 18-20

| 1- 8


| 10- 14

| 24- 300

| 39- 40

~ Қанның ұюына кедергi жасайтын зат:

| гепарин

| норадреналин

| адреналин

| кальций

| пепсин

~ Фибринолиздің 1 фазасында .... жүзеге асады.

| плазминогеннің қандық белсендірушісінің түзілуі

| плазминогеннің плазминге айналуы

| фибрин бөлінуі

| қандық және ұлпалық протромбиназа түзілуі

| фибриногеннің фибринге айналуы

~ Қан ұюының соңғы фазасына ... кіреді:

| ұйыған қанның ретракциясы

| фибринолиз, эритроцит агрегациясы

| ақ тормбтың қалыптасуы

| қанның және ұлпалық протромбиназа түзiлуi

| фибриногеннен фибрин түзiлуi

~ Қан плазмасының құрамындағы ақуыздар:

| фибриноген, глобулин, альбумин

| глобулиндер, миоглобин, фибрин

| фибриноген, карбгемоглобин, альбумин

| миоглобин, оксигемоглобин, альбумин

| фибриноген, метгемоглобин, альбумин

~ Қалыпты жағдайда артериялық қанның рН ортасы:

| 7,40

| 7,35


| 8,10

| 5,4


| 6,85

~ Биологиялық гемолиз ... туындайды.

| сәйкес келмейтiн қанды құйғанда

| эфир, сiлтiлi,қышқылдың әсерiнен

| жоғары t°-ның әсерiнен

| плазманың осмостық қысымының төмендеуiнен

| электрлiк тоқтың әсерiнен

~ Химиялық гемолиз ... туындайды.

| эфир, сiлтiлi, қышқылдың әсерiнен

| сәйкес келмейтiн қанды құйғанда

| жоғары t°-ның әсерiнен

| плазманың осмостық қысымының төмендеуiнен

| электрлiк тоқтын әсерiнен

~ Механикалық гемолиз ... туындайды.

| қандағы пробирканы қатты шайқаған кезде

| сәйкес келмейтiн қанды құйғанда

| жоғары t°-ның әсерiнен

| плазманың осмостық қысымының төмендеуi

| электрлiк тоқтын әсерiнен

~ Қан түзу мүшелерiне ... жатады.

| қызыл сүйек кемiгi, көкбауыр, лимфатикалық түйiндер

| қызыл сүйек кемiгi, көкбауыр, өкпе

| қызыл сүйек кемiгi, бауыр, лимфатикалық түйiндер

| қызыл сүйек кемiгi, бүйрек, бауыр

| көкбауыр , бауыр, бүйрек

~ Қан жасушалары ... фагоцитарлық қызмет атқарады.

| нейтрофил, моноциттер

| лимфоцит, эозинофильдер

| базофил, В-лимфоциттер

| Т-лимфациттер, моноциттер

| эозинофил, базофилдер

~ Карбоксигемоглобин гемоглобиннің ... қосылысы.

| иiстi газбен

| көмiрқышқыл газымен

| оттегiмен

| глюкозамен

| сумен

~ Оксигемоглобин гемоглобиннiң ... қосылысы.

| оттегімен

| көмірқышқыл газымен

| иiсті газбен

| глюкозамен

| сумен

~ Агглютинация байқалады, егер ... агглютинин, .... агглютиногенмен кездессе.

| альфа және А

| бета және А

| альфа және бета

| А және В

| А және А

~ Физиологиялық антикоагулянттарға ... жатады.

| антитромбин-ΙΙΙ, гепарин

| антитромбин- ΙΙΙ, протромбин

| ұлпалық фактор,гепарин

| проакцелерин,гепарин

| антитромбин - ΙΙΙ, проконвертин

~ Қан ұюға дейінгі фазасы:

| тамырлық-тромбоцитарлық гемостаз

| ұлпалық протромбиназаның түзілуі

| қандық протромбиназаның түзілуі

| протромбиннен тромбинге айналуы

| фибриногеннен фибринге айналуы

~ Қанның осмостық қысымы ... ұсталып тұрады.

| тер бездерi, бүйрек, өкпемен

| тер бездерi, бүйрек, бауырмен

| АІЖ, бауыр , өкпемен

| тер бездерi, бүйрек, жүрекпен

| бүйрек, өкпемен, қалқанша безбен

~ Пiшiндi элементтердiң гематокриттiк саны ...тең.

| 45%

| 25%


| 30%

| 55%


| 65%

~ III- қан тобындағы науқасқа ...қан тобын құюға болады.

| I және III

| I және II

| II және III

| II және IV

| I және IV

~ Қан жүйесiне... жатады.

| қан жасаушы және қан бұзушы мүшелер, циркуляциялайтын қан, реттеушi аппарат

| циркуляциялайтын қан, жүрек, қантамырлары, реттеушi аппарат

| қан жасаушы және қан бұзушы мүшелер, қан, жүрек

| циркуляциялайтын қан, қан жасаушы және қан бұзушы мүшелер, реттеушi аппарат, жүрек

| циркуляциялайтын қан, қан депосы, жiлiк майы, қантамырлар

~ Тромбоциттер:

| ретрактоэнзим, серотонин бөлiп шығарады, тромбопластин құрылуына жағдай жасайды

| антидене бөлiп шығарады, О2 тасымалдайды, топтық өзгешелiкке ие болады

| аллергиялық реакцияларға қатысады, серотониндi бөлiп шығарады, суды тасымалдайды

| тромбопластиннiң пайда болуына жағдай жасайды, фагоцитоздық қызметке ие болады

| серотонин және гепарин бөлiп шығарады, қан ұюына кедергi жасайды

~ Әйелдерде қалыпты жағдайда ЭТЖ-ның ... (мм/сағ) мөлшері.

| 2-15

| 20-25


| 25-30

| 30-40


| 60-80

~ Қан плазмасындағы ақуыз мөлшері.... г/л

| 65-85

| 5-25


| 25-50

| 150-200

| 250-300

~ Ағзада гемоглобин:

| СО2 мен О2 тасымалдайды, рН ұстап тұрады

| О2 тасымалдайды,қан ұю процесiне қатысады

| рН ұстап тұрады, азот пен оттегiнi тасымалдайды

| қан ұю процесiне, иммунды реакцияларына қатысады, рН ұстап тұрады

|иммунитет пен онкотикалық қысымды қамтамасыз етедi, көмiрсуларды тасымалдайды

~ Қанның құрамында гемоглобиннiң мөлшерi:

| 125-160 г/л

| 50-80 г/л

| 85-115 г/л

| 160-200 г/л

| 220-260 г/л

~ Эритропоэзге ...қажет.

| витамин В12, темiр, фолий қышқылы

| витаминдер Д, В12, сiрке қышқылы

| Кастл iшкi факторы, витамин Е, цинк

| биотин, витамин В3, марганец

| ретинол, фтор, витамин В6

~ Қанның құрамында тромбоциттердің мөлшері:

| 200-400*10 9

| 6-5*10 9

| 100-200*10 9

| 4-4,5*10 9

| 420-480*10 9
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет