Г-н цветан симеоновжүктеу 19.92 Kb.
Дата14.07.2016
өлшемі19.92 Kb.
С

дружение „Браншова организация


за текстил и облекло”

2500 Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 168, ет. 3;

тел.078/550850; факс 078/551370;

е-mail: botoyb@abv.bg; уеб сайт: www.botoyb.org

ДО


Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА БТПП
СОФИЯ

ОТНОСНО: Становище за минималните осигурителни доходи /МОД/ за 2013 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,
Информираме Ви, че Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО) не е взело участие при преговорите между синдикатите и браншови организации от сектор «Текстил и облекло» за определяне на минималните осигурителни прагове в бранша за 2013 г.
Нашата позиция в тази връзка е следната:
Сдружение БОТО принципно е против определяне на минимални осигурителни прагове, тъй като размерът на възнагражденията на заетите в бранша е изключително силно обвързан с постигнатите нива на производителност. Не малка част от заетите в бранша са в предпенсионна възраст и/или имат ниска квалификация, в следствие на което не могат да заработят нивата на МОД. Същевременно задълженията на работодателите, свързани с изплащане на данъци, осигуровки, социални придобивки непрекъснато се увеличават.

Поради тези причини едно увеличение на минималните осигурителни прагове за 2013 г. спрямо текущата година би се отразило негативно, както за работниците в посока намаляване на работната заплата, така и за фирмите, които ще бъдат принудени или да освобождават работна ръка, или да станат част от сивата икономика. Основните потърпевши от това решение са малките и средни фирми, които съставляват над 90% от предприятията в сектора.

С оглед на гореизложеното:

1. Считаме за нецелесъобразно на тежката икономическа ситуация в сектора увеличение на МОД през следващата година.

2. Предлагаме да бъде разработен и въведен комплекс от мерки от страна на държавата за подпомагане на работодателите в бранша с цел осигуряване и задържане на квалифицирани работници, които мерки ще доведат и до гарантиране на устойчива заетост и повишаване доходите на работещите в бранша.

В заключение предлагаме подписаното споразумение за МОД – 2013 да бъде преразгледано съобразно интересите и с участието на всички заинтересовани организации от бранша.

02.08.2012 г. Оставам с уважение:

гр. Кюстендил Ваньо КостадиновЧлен на ПС на БОТО


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет