Грантты алуға ӨтінішДата19.07.2016
өлшемі157.07 Kb.


Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру Қағидаларына

3-қосымша
Нысан
 

Тіркеу күні:

Өтінім нөмірі:

20____ ж. «____» _________

 

 

Грантты алуға

ӨТІНІШ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(ұйым атауы, аты-жөні)

1.Грантты алуға қажетті құжаттар жиынтығымен осы өтінішті жолдайды:

_______________________________________________________________

Грант түрлерін көрсету (технологияларды алу, өндірістік зерттеулерді жүргізу, шетел мемлекеттерінде және (немесе) аумақтық патенттік ұйымдарда патент беру, бастапқы кезеңде жоғары технологиялық өнімді өндіру бойынша қызметті қолдау)(қажеттіні белгілеу)

 

Ұсынылып отырған жоба тақырыбы:

_______________________________________________________________

Жоба инновациялық гранттарды берудегі басым бағытқа жатады

_______________________________________________________________

Жоба инновациялық гранттарды берудегі басым бағытты көрсету

Жобаның теңгедегі толық бағасы (санмен және жазба түрде):

Жобаны жүзеге асыруға кеткен мәлімделген шығындар теңгеде (сандар және жазумен):

Гранттың теңгедегі сұратылған сомасы (санмен және жазба түрде):

Жобаның негізделген мерзімі мен бағасының мазмұны қосымша құжаттарда келтірілген. Ұсынылған ақпараттың дәлелділігіне кепілдік береміз.

2.Сонымен қатар, ұлттық институтқа өтінім беру кезінде келесілерді растаймыз:

1) ұлттық институттың және (немесе) ұлттық институттың сенімді басқармасындағы ұйым емес екендігімізді;

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 20 ___ жылғы _____ __________ № ____ бұйрығымен бекітілген Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру Ережелерімен таныстым.

Талап етілген құжаттар қатаң кезеңділікпен парақтар санын көрсетумен осы Ережелермен сәйкестеніп тіркеледі.
Ұйым жетекшісі

_______________           ___________________________

       (қолы)                                     (Т.А.Ә.А.)

 

М.О. (Бар болса)

Құжаттарды алу туралы ескерту

 

Алу күні: «____»_________________ 20____ ж.

Өтінімнің тіркеу нөмірі _________________

Тіркеуші __________________ (Аты-жөні, қолы)

 

Ескертпе: ұйым бланкінде жасалады. Өтінімге бірінші жетекші немесе басқа да уәкілетті тұлға қол қояды.

Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беруҚағидаларына

4-қосымша
Нысан
ӨТІНУШІ САУАЛНАМАСЫ

(заңды тұлға үшін)

 

_______________________________________________________________

Ұйымның толық атауы

Ұйымдастыру-құқықтық үлгісі және жекеменшіктің түрі:

_______________________________________________________________

Тіркеу күні:

_______________________________________________________________

Мекенжайы:

_______________________________________________________________

Индекс, облысы, аудан, елді мекен, көше, үй, (пәтер, кеңсе)

Тел.:____________Факс:____________E-mail:_______________Web-site:_________

Банктік деректемелері, есептік шот, валюталық есеп, банктік жеке коды, бизнес-сәйкестендіру нөмірі:____________________________________

____________________________________________________________________

Алынған және төленбеген теңгелік және валюталық кредиттер:

____________________________________________________________________

Қызмет түрі:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ сала, саланың тармағы

Ғылыми-зерттеу және кадрлық әлеует:

а) соңғы үш жылда жоба тақырыбы бойынша маңызды жұмыстар:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) жұмыс істеушілердің нақты саны: ____________________, соның ішінде: ғылыми қызметкерлер және (немесе) инженерлік-техникалық

жұмысшылар _____________; әкім.-басқару қызметкері__________________; жұмысшылар және қызметкерлер _________________;

Бірінші жетекші (Аты-жөні, туылған жылы, лауазымы, пошталық мекенжайы және жұмыс телефонының нөмірі, білімі, ғылыми дәрежесі):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жоба жетекшісі (Аты-жөні, туылған жылы, негізгі жұмыс орны, лауазымы, пошталық мекенжайы және жұмыс телефонының нөмірі, білімі, ғылыми дәрежесі (атағы):

____________________________________________________________________

Бас бухгалтер (Аты-жөні, телефон):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Байланысатын адам (Аты-жөні, телефон, ұялы телефон, мекенжай):

Ұйым жетекшісі

_______________           ___________________________

       (Қолы)                                     (Т.А.Ә.А.)

 

М.О. (Бар болса)

ӨТІНУШІ САУАЛНАМАСЫ

(жеке тұлға үшін)

 

____________________________________________________________________

Тегі , аты, әкесінің аты

Туылған жылы __________________________________________________

Білімі ____________________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі (атағы)

_______________________________________________________________

Жеке куәлігі немесе төлқұжаты (нөмірі және кім арқылы берілген)

______________________________________________________________

Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігі (нөмері және кім берді) _______________________________________________

Мекен-жайы:

_______________________________________________________________

Индекс, облысы, аудан, елді мекен, көшесі, үй, пәтер

_______________________________________________________________

Жұмыс орны және лауазымы

_______________________________________________________________

Қыз. тел: ______________ Үй тел.: _______________ Ұялы тел.: _________________ Факс: _______________ E-mail: ______________

Ғылыми-зерттеу жұмыс тәжірибесі:

а) соңғы үш жылдағы жоба тақырыбы бойынша маңызды жұмыстары:

_______________________________________________________________

Ғылыми ұйым міндеттемелерінің барлығы немесе өзінің ғылыми техникалық және өндірістік базасын ұсыну туралы кәсіпорын

_______________________________________________________________

Банктік реквизиттер, есептік шот, валюталық шот, салық төлеушінің тіркеу нөмірі
_______________           ___________________________

       (қолы)                                     (Т.А.Ә.А.)

 

М.О. (Бар болса)

Технологияларды сатып алуға,

өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге,

бастапқы даму кезеңінде жоғары

технологиялық өнім өндіру жөніндегі

қызметті қолдауға, шет елдерде және

(немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда

патенттеуге инновациялық гранттар беру

Қағидаларына

5-қосымша
Нысан
ЖОБА ТӨЛҚҰЖАТЫ

 

1. Жоба атауы __________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Жаңашылдықты, әмбебаптықты, жоба нәтижелерінің нақты қолдануын, қолдану болашағы және басқаларды өз ішіне алатын оның мақсаттары мен жоба сипаттамасы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Арнайы белгілеу:

Жобаның инновациялылығы (5 сөйлемнен кем емес): _________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жобаның бәсекеге қабілеттілігі (5 сөйлемнен кем емес): ___________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жобаның ауқымдылығы (5 сөйлемнен кем емес): ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Жоба нәтижесі: патент, басқа құжаттама; технология, бұйымдар түптұлғасы, тораптар және агрегаттар; өнім; қызметтік және басқа қызметтер (қажеттіні белгілеу); басқа (көрсету)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Қолдану саласы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Жоба сипаттамасы (қажеттіні белгілеу): жаңа өнімді жасау, қызметтер, технологиялар, басқалар (көрсету)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Жобаның негізгі техникалық шешімдерінің патенттік қорғанысы (қажеттіні белгілеу): қажет, қажет емес, патент бар, құқықтық қорғанысы бар

7. Жоба даярлығының дәрежесі (қажеттіні көрсету): жоба идеясы, ғылыми-техникалық құжаттама, тәжірибелі үлгі, конструкторлық құжат, өнімге жеткізуге даярлылығы, басқалар (көрсету)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Жоба нәтижелерін алу туралы ниет туралы шарттар/хаттамалар бар ма (иә, жоқ)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Жұмыстың толық бағасы теңгеде (сандарда және жазу үлгісімен): ____________________________________________________________________

10. Қажетті қаржыландыру теңгеде (сандарда және жазу үлгісімен): ____________________________________________________________________

11. Жобаны қаржыландыру көздері (жеке қаражаттар, қарыздағы қаражаттар,басқа ұйымдардың гранттары) және қандай көлемде:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Жобаны салалық, аумақтық және республикалық деңгейде мемлекеттік қолдау туралы ақпарат (нөмірі, күні және атауы):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Өтінілген жоба мемлекеттік бюджет және (немесе) мемлекеттік гранттық бағдарламалар қаражатынан қаржыланған немесе қаржыланады ма (бағдарлама, жоба атауын және алынған қаржыландыру сомасын көрсету керек):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Жобаны іске асыру мерзімі (айлар):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Жоба жетекшісі (Аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі, қолы):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Өтінуші-ұйым жетекшісі (жеке тұлға)

__________________________             _________________

(Т.А.Ә.А.)                                            (қолы)
Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру

Қағидаларына

6-қосымша

 

Нысан

 

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР ЖОБАСЫ

 

Жобаның атауы ____________________________________________________________________ 

Рс №

Шарт бойынша жұмыстардың және олардың негізгі кезеңдерінің атауы

Жұмыстарды орындау мерзімі (айлар)

Кезеңнің есеп айырысу бағасы (теңге)

Есептілік нысаны мен түрі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Ескертпе: Күнтізбелік жоспар жобасында жобаны іске асырудың 3 (үштен) артық емес кезеңдері көрсетіледі. 
Жоба жетекшісі _____________    __________________

                 (қолы)             (Т.А.Ә.А.)
Өтініш беруші ұйымның басшысы _____________  ________________

(жеке тұлға)                                      (қолы)             (Т.А.Ә.А.)Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру

Қағидаларына

7-қосымша


Нысан
ШЫҒЫСТАР СМЕТАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ

 

Жобаның атауы ____________________________________________________________________

 


Жұмысты орындауға жұмсалатын шығындар

Шығындар сомасы, теңге

Жұмыстар кезеңдері

Баға белгілеуге қатысты түсініктеме

Есептерде пайдаланылған мәліметтер көзі

 

 

 

Шығындар - барлығы:

 

 

 

 оның ішінде баптар бойынша -

 

 

 

  

 

 

 

 Анықтама үшін: басқа қаржыландыру көздері есебінен шығындар барлығы:

 

 

 

 оның ішінде:

 

 

 

 жеке қаражат

 

 

 

 өзгелері (қандай екенін көрсету керек)

 

 

 

  

Есеп жүргізілген күн


Ескертпе: Өтініш беруші әрбір шығындар бабы бойынша есептерде пайдаланылған мәліметтер көздерін, баға белгілеудің түсініктемесін көрсетеді.

Жоба жетекшісі _____________    __________________

                 (қолы)             (Т.А.Ә.А.)

Өтініш беруші ұйымның басшысы _____________  ________________(жеке тұлға)                                      (қолы)             (Т.А.Ә.А.)
Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет