«Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамыныңжүктеу 387.22 Kb.
бет2/3
Дата22.02.2016
өлшемі387.22 Kb.
1   2   3

18-1. Қоғамның аффинирленген тұлғаларымен мәмілелер

1) «Бұқтырма Цемент Компаниясы» АҚ - 30.04.2004ж. Кеңес беру қызметтерін көрсету шарты

2) «Восток-Цемент» ААҚ – 18.01.2005ж. № ДК-001 Шарт (қыржылық кеңес беру қызметтерін көрсету)

3) «Tenir Group» ЖШС - № 31.01.2003ж. TG-Д-0027 Шарт «Ішкі корпорациялық қызметтер көрсету»

01.09.2003ж. № TG-Д-0020/1 Жалгерлік шарты

01.10.2004ж. № TG-Д-0023/2 Ынтымақтастық туралы шарт

08.11.2004ж. № БД-002 Шарт (брокерлік-дилерлік қызметтер көрсету)

01.01.2005ж. №TG-Д-0002 Жалгерлік шарт

4) «Тенир Регистр» ЖШС - 15.08.2003ж. № Д-0032 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу шарты (12.05.2005ж. бұзылды)

08.12.2004ж. № БД-005 Шарт (брокерлік-дилерлік қызметтер көрсету)3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН СУРЕТТЕУ
19. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлерін қысқаша суреттеу, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Қоғам қызметінң мәні:

  •  құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет, атап айтқанда:

- брокерлік-дилерлік,

- инвестициялық қоржынды басқару;

  • қаржылық кеңес беру;

  •  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы тыйым салмаған, құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қызметпен үйлесетін өзге қызмет

болып табылады.
Қоғамның негізгі бәсекелестері:

Қызметтерінің негізгі түрі Қазақстан Республикасы ҚҚН брокерлік-дилерлік қызмет болып табылатын компаниялар болып табылады. .
20. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстарды, қызметтерді) табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар:.

ОҢ:

- жалпы алғанда, Қазақстан Республикасы экономикасының және атап айтқанда, қаржы нарығының дамуы;

- Қазақстан Республикасы экономикасының дүниежүзілік экономикалық кеңістігіне интеграциялануы;

- корпорациялық қаржыландыру құралдарының дамуы;

- қор нарығындағы қаржы құралдарының көлемінің көтерілуі;

- тұрғындардың қаржылық сауаттылығының көтерілуі.
ТЕРІС:

- құнды қағаздар нарығындағы банк институттарының ролінің күшеюі;

- бәсекелік базаның ұлғаюы;

- уәкілетті органның құнды қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың капиталдануын көтеруге қоятын талабы.
21. Соңғы екі жылда не акционерлік қоғам нақты әрекет еткен кезеңде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстардың) көлемдері.

Акционерлік қоғамның соңғы екі жылда сатылған өнімдерінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемдеріндегі өзгерістерді талдау:

2003 жылы – 1 021 400 (бір миллион жиырма бір мың төрт жүз) теңге

2004 жылы – 577 000(бес жүз жетпіс жеті мың) теңге
22. Акционерлік қоғамның өз өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі.

Қоғамның ол өндіретін не тұтынатын тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы құнының бес және одан артық пайызын құрайтын көлемдегі тұтынушылары және жеткізушілері туралы мәліметтер:

Тұтынушылари:

1) «Бұқтырма цемент компаниясы» АҚ - 7,7%

2) «Восток-Цемент»ААҚ - 17,7%

3) «Tenir Group» ЖШС - 26%

Жеткізушілер:

1) «Tenir Group» ЖШС - 42%

2) «Орталық құнды қағаздар депозитариі» АҚ - 5,01%
23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:

1) маусымдық сипаты бар қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы табысында алатын үлесі:

Маусымдық өндірістер жоқ.
2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және акционерлік қоғам экспортқа сататын өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі үлесі:
жоқ
3) акционерлік қоғамның сот үрдістеріне қатысуы туралы мәліметтер.

Қоғам сот үрдісмтеріне қатысқан жоқ және сотқа тартылған жоқ.
4) соңғы жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар мен (не) соттың акционерлік қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына салған барлық әкімшілік өндіріп алулары туралы мәліметтер:

Қоғамға әкімшілік өндіріп алулар салынған жоқ.
5) тәуекел факторлары:

а) құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында не биржадан тыс нарықта акциялардың бағасына ықпал ететін тәуекел факторлары Қоғам акцияларының бағасын ықпал етпейді, өткені Қоғамның акциялары саудаға шығарылған жоқ.

б) инфляцияға девальвация және банк пайызының мөлшерлемелері себепші болатын тәуекелдер:

- инфляция себепші болатын тәуекелдер баршылық. Инфляция ұлғайған кезде, Қоғамның табыстары номиналдық көріністе азаяды. Бұл тәуекелді төмендету үшін резервтік капитал құралды.

- девальвация себепші болатын тәуекелдер баршылық, бірақ бұл ретте олар «Greenwich Capital Management» ҚК» АҚ қызметіне күшті ықпал етпейді, өйткені Қоғам сыртқы экономикалық қызметпен айналыспайды, ал Қоғамның шетелдік валютадағы табыстары мен шығындары жоқ.

- банк пайызының мөлшерлемелері себепші болатын тәуекелдер жоқ, өйткені Қоғам несиелерді арту және орналастыру бойынша қызметтер көрсетпейді, сондай-ақ өз мұқтаждықтары үшін несиелер тартпайды,

в) қызметтердің бәсекелестік қабілетіне байланысты тәуекелдер ҚҚН брокерлік-дилерлік қызметті іске асыратын көптеген басқа да компаниялардың бар болуына байланысты орын алады.

г) елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне және заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекелдер

- елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекелдер бар. Саяси жағдайдың өзгеруі құнды қағаздар нарығының дамуының дағдарысына не тіпті оның толық құлдырауына әкелуі мүмкін.

- заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекелдер бар. Заңнаманың акционерлердің құқықтарын, құнды қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін, эмитенттердің қызметін және т.б. нашарлату бөлігінде өзгеруі құнды қағаздар нарығының дамуының дғдарысына не тіпті оның толық құлдырауына әкелуі мүмкін

д) әлеуметтік факторларға байланысты тәуекелдер жоқ, өйткені Қоғам әлеуметтік салаға байланысты қызметке тартылған жоқ.
4. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаржылық емес ұйым болып табылмайды.
5. ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
30. Инвестициялар және құнды қағаздар қоржыны
Құнды қағаздар қоржыны:

р/б

ҚР эмитентінің атауы

ҚҚ түрі

ҰТН

Саны«Востокмашзавод» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C09242016

31 026«Баян Сұлу» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C24120012

13 652«Восток-Цемент» ААҚ

Қарапайым акция

KZ1C03180410

3 300Жамбыл ОМЗ2 742Зыряновск қорғасын комбинаты

Қарапайым акция

KZ1C10542016

2 000«ҚазЦинк» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C23420017

1 267«ҚазМұнайГаз» Барлыу Шығару» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C51460018

1 079«Казкоммерцбанк» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C00400016

588«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

Артықшылықты акция

KZ1P15990115

307«Альянс-банк» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C40310019

10«Нефтехимбанк» АҚ

Артықшылықты акция

KZ1P00482111

182«Нефтехимбанк» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C00482116

73«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ

Артықшылықты акция

KZ1P05020213

98«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ

Артықшылықты акция

KZ1P05500114

88«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C10030418

1«Орталық құнды қағаздар депозитариі» АҚ

Қарапайым акция

KZ1C04620414

1


30-1. Активтер.

«Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» АҚ активтердің баланстық құнының бес және одан артық пайыздарын құрайтын мүлкі:

- кеңсе техникасы – 141 880,98 теңге (37,5% ), соның ішінде:

- жиһаз – 113328,32 теңге (30%);
31. Жарғылық капитал.

«Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» акционерлік компаниясының төленген жарғылық капиталы 9 000 000 (Тоғыз миллион) теңгені құрайды.

32. Банкаралық қарыздар.

Қоғам банкаралық қарыздарды тартқан жоқ.
33. Салымдар (банктер толтырады).

«Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» банк болып табылмайды.
34. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының құрылымының суреттемесі және соңғы үш жылда өтелген облигациялар туралы мәліметтер.

«Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» акционерлік қоғамы облигацияларды шығарған жоқ.
35. Соңғы үш жылдағы акционерлік қоғам активтерінің бес пайызынан асатын қолданыстағы халықаралық қарыздардың шарттары туралы және оның активтерінің бес пайызынан асатын көлемдегі тартылған және орындалған халықаралық қарыздар туралы мәліметтер (сомасы, өтеу графигі, сыйақы көлемі):

Қоғам халықаралық қарыздарды тартқан жоқ
36. Акционерлік қоғамдағы басқа ұйымдардан алынған ашық несие желістері туралы мәліметтер:

Қоғамның ашық несие желістері жоқ.
37. Қаржы нәтижелерін талдау.


Бап

2003 ж.

2004 ж.

2005 ж.

мың, тг

%

мың, тг тгтгтг

%

Жоспар

Қызметтерді сатудан түскен табыс

1 021

9,70%

577

0,98%

11 105

Сатылған қызметтердің өзіндік құны

0

 

0

 

0

Кезең шығындары, барлығы

3 196

25,43%

7302

11,15%

10 498

соның ішінде: 

 

 

 

Жалпы және әкімшілік шығындар

3 196

25,44%

7302

11,15% 

10 258

Сату бойынша шығындар

0

 

0

 

240

Негізгі қызметтен түскен табыс/шығын жиыны

-2 175

 

-6 725

 

607

Қаржылық инвестициялардың шығуынан түскен табыстар

8 301

78,88%

57 122

97,18%

 

Акциялар бойынша табыстар мен сыйақы түріндегі табыстар

1 201

11,42%

1 084

1,84%

 

Негізгі құралдардың шығуынан түскен табыстар

5

0,04%

0

0,00%

 

Қаржылық инвестициялардың шығуы бойынша табыстар

9 365

74,53%

58 196

88,85%

 

Негізгі емес қызметтен түскен табыс/шығын

132

 

9

 

1 100

Салық салғанға дейінгі әдеттегі қызметтен түскен табыс/шығын

-2 042

 

-6 715

 

1 707

КПН бойынша шығындар

 

 

0

 

512

ТАЗА ТАБЫС/ШЫҒЫН

-2 042

 

-6 715

 

1 195
1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет