Имени ы. Алтынсаринажүктеу 0.74 Mb.
бет2/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

1.1 Осы стандарт бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің базалық мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары шекті көлеміне, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды сипаттайды.

1.2 Осы стандарт:

– білім беру ұйымдарының меншік формасына, типіне және түріне тәуелсіз бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлеуге және олардың орындалуына бақылау жасауға,

– орта білімнен кейінгі, жоғары білім берудің кәсіптік бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында педагог кадрларды даярлаудың оқу бағдарламаларын жасауға;

– ғылыми мекемелер мен оқу орындарында білім беру саласы мамандары бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді дайындауға;

– білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарында педагог кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау бағдарламаларын жасауға,


  • жалпы орта білім беру ұйымдарында және жоғары оқу орындарына қабылдауды ұйымдастыруда бітіру емтихандары үшін бақылау-өлшеуіш материалдарды әзірлеуге тестілеу орталығына,

  • білім беру ұйымдарының қызметін лицензиялау, аттестациялау кезінде білім беру саласындағы өкілетті органдарға таратылады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл стандартта Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңына сілтемелер жасалған.
Ресми басылым

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010


3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Осы стандартта Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес терминдер мен анықтамалар қолданылған.

Сонымен қатар осы стандартта келесі терминдер сәйкес анықтамалармен пайдаланылады:Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің базалық мазмұны: Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында олардың типтеріне, түрлеріне және меншік нысандарына қарамастан міндетті оқытуға тиісті орта білім беру мазмұнының құрамы, құрылымы мен көлемі үздіксіз білім беру жүйесінің келесі деңгейлерінде білімін жалғастыруға жеткілікті болып табылады.

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі: Білім беру деңгейлері мен оқу жылдары бойынша оқу пәндерінің мазмұнын игеру үшін қажетті типтік оқу жоспарларының инвариантты және вариативті компоненттеріндегі оқу уақытының көлемі.

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ұйымдарында бекітілетін санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес анықталып белгіленеді.Білім алушылардың дайындық деңгейі: Білім алушылардың мемлекеттік жалпы білім беру стандартында анықталған білім салаларының оқу пәндері бойынша оқытудан күтілетін нәтижелерге жетудегі білімнің тереңдігі мен ауқымдылығы (дәрежесі).
4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
4.1 Осы стандарт бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруде жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің келісілген мүддесін білдіреді.

4.2 Мемлекет осы стандарт ауқымында бәріне бірдей тегін бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруге кепілдік береді.

4.3 Осы стандартты қолдану:

– білім беру салаларында бірыңғай мемлекеттік саясатты қамтамасыз етуге;

– білім алушылардың дайындық деңгейіне міндетті талаптар қою арқылы білім сапасын арттыруға;

– білім беру үдерісінің барлық субъектілерінің міндеттері мен құқықтарын реттеуге;

– балалардың денсаулығын қорғауға және тұлғаның жан-жақты дамуына, оның ішінде білім алушылардың қосымша білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы жағдай туғызуды қамтамасыз етуге;

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

– орта білім беру ұйымдарының меншік нысанына, типіне және түріне қарамастан, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің эквиваленттілігін қамтамасыз етуге;

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді ұйымдастыру жұмысының тиімділігіне бақылау жүйесін құруға;

– білім беруді басқару ұйымдарының білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-әрекеттеріне қажетті жағдай жасау үшін ұтымды бағалауды ұйымдастыруға;

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді қаржыландыруға мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражатты тиімді пайдалануға;

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымын дамыту үшін бюджеттен тыс бөлінетін қаржыны тағайындау мақсатын анықтауға бағытталған.

4.4 Осы стандарт:

– орта білім беруді ұйымдастырудағы әлемдік тенденциялар мен қазақстандық мектептердің озық дәстүрлерін үйлестіру;

– барлық балаларға тең мүмкіндік жасау ұстанымын жүзеге асыру;

– орта білім беру құрылымын жас кезеңдеріне сәйкес ұйымдастыру;

– білім беру ұйымдарындағы инновациялық тәжірибені дамыту сияқты бірқатар аспектілерді қарастырады.

4.5 Осы стандарт:

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінде оқу пәндерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын әзірлеуге;

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінің оқу пәндері бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуге;

– оқу пәндері бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер әзірлеуге;

– бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарының жұмыстық оқу жоспарларын жасауға;

оқу пәндері бойынша білім алушылардың дайындық деңгейлері жетістіктерін бағалау үшін өлшеуіштерді жасауға;

– педогикалық қызметкерлердің біліктілік мінездемелерін әзірлеуге;

– орта білім беру ұйымдарының оқу және тәрбие үдерісінің материалдық-техникалық, ақпараттық жабдықталуына бірыңғай талаптар жасауға негіз болып табылады.

4.6 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары білім алушылардың осы стандартта анықталған дайындық деңгейіне жету үшін денсаулық сақтау ортасын қамтамасыз ететін тәрбие беру, оқыту және дамытудың әртүрлі әдістерін, формаларын және педогикалық технологияларын қолдана алады.

4.7 Тұлғаның сұраныстары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, осы стандартты игеру күндізгі оқу, кешкі (ауыспалы) және экстернат түрінде жүзеге асырылады.


ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010
4.8 Осы стандарттың ережелері бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлері оқу пәндерінің мемлекеттік стандарттары ауқымында ашылып көрсетіледі және нақтыланады.

4.9 Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлері оқу пәндерінің мемлекеттік стандарттары:

– оқу пәндерінің базалық мазмұнын,


 • білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды анықтайды.


5 БАСТАУЫШ, НЕГІЗГІ ОРТА, ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ
5.1 Бастауыш, негізгі орта жалпы орта білім берудің базалық мазмұны білім салалары арқылы берілген.

5.1.1 Бастауыш білім берудің мазмұны 7 білім саласы арқылы берілген: «Тіл және әдебиет», «Математика», «Жаратылыстану», «Адам және қоғам», «Өнер», «Технология», «Дене шынықтыру».

5.1.2 Негізгі орта білім берудің мазмұны 7 білім саласы арқылы берілген: «Тіл және әдебиет», «Математика», «Жаратылыстану», «Адам және қоғам», «Өнер», «Технология», «Дене шынықтыру».

5.1.3 Жалпы орта білім берудің мазмұны 7 білім саласы арқылы берілген: «Тіл және әдебиет», «Математика және информатика», «Жаратылыстану», «Адам және қоғам», «Өнер», «Технология», «Дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық». 1. 5.2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің білім салаларының мазмұны оқу курстарында сипатталып, оқу пәндері арқылы жүзеге асырылады.

 2. 5.2.1 «Тіл және әдебиет» білім саласының мазмұны ана тілі және әдебиет, мемлекеттік тіл, екінші тіл және әдебиет, шетел тілі оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

 3. 5.2.2 «Математика және информатика» білім саласының мазмұны математика, информатика, сызу оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

 4. 5.2.3 «Жаратылыстану» білім саласының мазмұны дүниетану, жаратылыстану, география, физика, биология, химия оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

 5. 5.2.4 «Адам және қоғам» білім саласының мазмұны Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, қоғамдық білім негіздері, құқық негіздері, өзін өзі тану оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

 6. 5.2.5 «Өнер» білім саласының мазмұны музыка, бейнелеу өнері, өнер оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

 7. 5.2.6 «Технология» білім саласының мазмұны еңбекке үйрету, технология оқу курстары арқылы жүзеге асырылады. 8. ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010 9. 5.2.7 «Дене шынықтыру» білім саласының мазмұны дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындық оқу курстары арқылы жүзеге асырылады.

5.3 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мазмұнының құрылымы білім беру салалары мен оқу пәндерінің құрамы арқылы сәйкес білім беру деңгейлерінің типтік оқу жоспарларында берілген.

5.4 Типтік оқу жоспары білім беру мазмұнын инвариантты және вариативті компонентерге бөлу арқылы білім беру мазмұнын қалыптастыру бойынша өкілетті органның және білім беру ұйымының өкілеттілігі мен жауаптылығын шектейді.

5.4.1 Білім беру мазмұнының сәйкес деңгейінің инвариантты компоненті білім беру мазмұнының базалық компоненті болып табылады.

Білім беру мазмұнының инвариантты компонентінің білім салалары мен мен оқу пәндері бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің барлық ұйымдары үшін міндетті болып табылады.

Білім беру мазмұнының инвариантты компонентіне енетін оқу пәндерінің мазмұны бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлері оқу пәндерінің мемлекеттік стандарттарымен анықталады.

Білім беру мазмұнының инвариантты компоненті оқу пәндерінің оқу жүктемесі білім беру мазмұнының вариативті компонентінің оқу жүктемесі есебінен арттырылуы мүмкін.

5.4.2 Білім беру мазмұнының сәйкес деңгейінің вариативті компоненті білім беру мазмұнының мектеп және оқушы компоненттері арқылы беріледі.

Білім беру мазмұнының вариативті бөлігі орта білім берудің нақты ұйымының ерекшелігін сипаттайды; білім беру ұйымының бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлерінің оқу пәндерінің мемлекеттік стандарттарынан тыс қосымша оқу бағдарламаларын жасауға және жүзеге асыруға бағытталған.

5.5 Типтік оқу жоспарының инвариантты және вариативті компоненттері бойынша жалпы жүктемемен анықталатын білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

– бастауыш білім беру деңгейінде: 1 сыныпта – 24 сағатты, 2 сыныпта – 25 сағатты, 3 сыныпта – 29 сағатты, 4 сыныпта – 29 сағатты, • негізгі орта білім беру деңгейінде: 5 сыныпта – 33 сағатты, 6 сыныпта – 33 сағатты, 7 сыныпта – 34 сағатты, 8 сыныпта – 36 сағатты, 9 сыныпта – 38 сағатты,

– жалпы орта білім беру деңгейінде: 10 сыныпта – 39 сағатты, 11 сыныпта – 39 сағатты құрайды.

5.6 Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарларына сәйкес білім беру ұйымдары жұмыстық оқу жоспарларын дайындайды.


ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010


6 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
6.1 Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінің оқу пәндері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен тағайындалады.

Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар екі деңгейде беріледі: міндетті (минимум) және базалық.

6.2 Оқу пәндері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында білім берудің базалық мазмұны, білім алушылар дайындығының міндетті (минимум) деңгейіне қойылатын талаптар сипатталады.

6.3 Оқу пәндері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында барлық білім алушылар игеруі тиіс білім мазмұны анықталған.

6.4 Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар оқытудың күтілетін нәтижелеріне жетуді бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей түрде беріледі.

Оқытудың күтілетін нәтижелеріне жетуді тексеру әр түрлi бақылау формалары арқылы анықталады.

6.5 Оқу пәндері бойынша білім алушылар жетістігінің деңгейін бағалау оқыту үдерісінің межелік кезеңдерінде: 4, 9, 11 сыныптарда пән бойынша білім беру стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Білім алушылардың оқу пәндері бойынша базалық білім мазмұнын меңгерудегі жетістік деңгейін бағалау бес баллдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.


7 ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
7.1 Білім беру ұйымдарының жұмыстық оқу жоспары бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарының инвариантты және вариативті компоненттерінің жалпы көлемінде қаржыландырылады.

7.2 Білім мазмұнының инвариантты компонентінің оқу пәндері бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру кезінде қалалық жерде бір сыныпта 25 және одан көп оқушы болған жағдайда; ауылдық жерде бір сыныпта 20 және одан көп оқушы болған жағдайда келесі пәндерді оқытуда сыныпты топтарға бөлу жүзеге асырылады:

– оқыту орыс, өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде жүретін білім беру ұйымдарының 1-11 сыныптарындағы қазақ тілі;

– оқыту қазақ, өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде жүретін білім беру ұйымдарының 3-11 сыныптарындағы орыс тілі; • 5-11 сыныптардағы шетел тілдері;

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010
– 5-11 сыныптардағы технология (ұл және қыз балалар топтары);

– 5-11 сыныптардағы дене шынықтыру (топтардағы бала саны 10-12 адамнан кем болмаған жағдайдағы ұл және қыз балалар топтары).

Қажетті қаржы болған жағдайда оқушы санының аздығына қарамастан,

– тілдерді оқыту;

– информатикадан практикалық сабақтарды ұйымдастыру;

– бағдарлы пәндер бойынша практикалық сабақтарды ұйымдастыру кезінде сынып топтарға бөлінуі мүмкін.

7.3 Типтік оқу жоспарындағы мектеп компоненті (факультативтер, таңдау курстары, қолданбалы курстар) мен оқушы компонентінің (жеке және топтық кеңес беру, белсенді-қозғалыс сипатындағы сабақтар) жүктемесі оқу орнында ұйымдастырылған топтардағы оқушылар санына (8 баладан кем емес) тәуелсіз, топтардың санына сәйкес қаржыландырылады.

7.4 Типтік оқу жоспарындағы оқушы компонентінің оқу жүктемесі көлеміндегі қоғамдық-пайдалы еңбектi ұйымдастыруды, еңбек практикасын өткiзуді білім беру ұйымдарының Кеңестерi білім алушылардың ерiктi қатысуы негiзiнде шешедi.

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

А қосымшасы(міндетті)
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту қазақ тілінде
Білім салалары және

оқу пәндері


Сыныптар бойынша апталық сағат саны


Жүктеме, сағ.


1

2

3

4

Апталық

Жылдық

1. Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл және әдебиет

7

8

10

10

35

1190

1.

Сауат ашу

7

-

-

-

7

238

2.

Қазақ тілі

-

4

4

4

12

408

3.

Қазақ әдебиеті

-

4

4

4

12

408

4.

Орыс тілі

-

-

2

2

4

136

II

Математика

4

4

5

5

18

612

5.

Математика

4

4

5

5

18

612

III

Жаратылыстану

2

2

2

2

8

272

6.

Дүние тану

2

2

2

2

8

272

IV

Адам және қоғам

1

1

1

1

4

136

7.

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

4

136

V

Өнер

2

2

2

2

8

272

8.

Музыка

1

1

1

1

4

136

9.

Бейнелеу өнері

1

1

1

1

4

136

VI

Технология

2

2

2

2

8

272

10.

Еңбекке баулу

2

2

2

2

8

272

VII

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

11.

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

Инвариантты оқу жүктемесі

21

22

25

25

93

3162

2. Вариативті компонент

2.1 Мектептік компонент

Таңдау сабақтары

2

2

2

2

8

272

2.2 Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, белсенді қозғалыс сипатындағы сабақтар

1

1

2

2

6

204

Вариативті оқу жүктемесі

3

3

4

4

14

476

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

25

29

29

107

3638

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010Ә қосымшасы

(міндетті)


Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту орыс тілінде
Білім салалары және

оқу пәндері


Сыныптар бойынша апталық сағат саны


Жүктеме, сағ.


1

21

2

1. Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл және әдебиет

10

11

12

12

45

1530

1.

Сауат ашу

7

-

-

-

7

238

2.

Орыс тілі

-

4

4

4

12

408

3.

Орыс әдебиеті

-

4

4

4

12

408

4.

Қазақ тілі

3

3

4

4

14

476

II

Математика

4

4

5

5

18

612

5.

Математика

4

4

5

5

18

612

III

Жаратылыстану

2

2

2

2

8

272

6.

Дүние тану

2

2

2

2

8

272

IV

Адам және қоғам

1

1

1

1

4

136

7.

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

4

136

IV

Өнер

2

2

2

2

8

272

8.

Музыка

1

1

1

1

4

136

9.

Бейнелеу өнері

1

1

1

1

4

136

V

Технология

2

2

2

2

8

272

10.

Еңбекке баулу

2

2

2

2

8

272

VI

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

11.

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

Инвариантты оқу жүктемесі

24

25

27

27

103

3502

2. Вариативті компонент

2.1 Мектептік компонент

Таңдау сабақтары

-

-

2

2

4

136

2.2 Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, белсенді қозғалыс сипатындағы сабақтар

-

-

-

-

-

-

Вариативті оқу жүктемесі

-

-

2

2

4

136

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

25

29

29

107

3638

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

Б қосымшасы

(міндетті)


Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде
Білім салалары және

оқу пәндері


Сыныптар бойынша апталық сағат саны


Жүктеме, сағ.


1

2

3

4

1

2

1. Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл және әдебиет

10


11


14


14


49


1666

1.

Сауат ашу

7

-

-

-

7

238

2.

Өзбек/Ұйғыр/ Тәжік тілі

-

4

4

4

12

408

3.

Өзбек/Ұйғыр/ Тәжік әдебиеті

-

4

4

4

12

408

4.

Қазақ тілі

3

3

4

4

16

544

5.

Орыс тілі

-

-

2

2

4

136

II

Математика

4

4

5

5

18

612

6.

Математика

4

4

5

5

18

612

III

Жаратылыстану

2

2

2

2

8

272

7.

Дүние тану

2

2

2

2

8

272

IV

Адам және қоғам

1

1

1

1

4

136

8.

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

4

136

IV

Өнер

2

2

2

2

8

272

9.

Музыка

1

1

1

1

4

136

10.

Бейнелеу өнері

1

1

1

1

4

136

V

Технология

2

2

2

2

8

272

11.

Еңбекке баулу

2

2

2

2

8

272

VI

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

12.

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

Инвариантты оқу жүктемесі

24

25

29

29

107

3638

2. Вариативті компонент

2.1 Мектептік компонент

Таңдау сабақтары

-

-

-

-

-

-

2.2 Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, белсенді қозғалыс сипатындағы сабақтар

-

-

-

-

-

-

Вариативті оқу жүктемесі

-

-

-

-

-

-

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

25

29

29

107

3638

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

В қосымшасы(міндетті)
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту қазақ тілінде
Білім салалары және

оқу пәндері


Сыныптар бойынша апталық сағат саны


Жүктеме, сағ.


5

6

7

8

9

Апталық

Жылдық

1. Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл және әдебиет

11

10

10

9

9

49

1666

1.

Қазақ тілі

3

3

3

2

1

12

408

2.

Қазақ әдебиеті

3

2

2

2

3

12

408

3.

Орыс тілі

3

3

3

3

3

15

510

4.

Шетел тілі

2

2

2

2

2

10

340

II

Математика

5

5

5

5

7

27

918

5.

Математика

5

5

-

-

-

10

340

6.

Алгебра

-

-

2

2

2

6

204

7.

Геометрия

-

-

2

2

2

6

204

8.

Информатика

-

-

1

1

1

3

102

9.

Сызу

-

-

-

-

2

2

68

III

Жаратылыстану

2

3

6

9

7

27

918

10.

География

2

1.5

2

2

1

8.5

289

11.

Биология

-

1.5

2

2

2

7.5

255

12.

Физика

-

-

2

2

2

6

204

13.

Химия

-

-

-

3

2

5

170

IV

Адам және қоғам

3

3

4

4

6

20

680

14.

Дүние жүзі тарихы

-

1

1.5

1.5

1.5

5.5

187

15.

Қазақстан тарихы

2

1

1.5

1.5

1.5

6.5

221

16.

Қоғамдық білім негіздері

-

-

-

-

2

2

68

17.

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

1

5

170

V

Өнер

2

2

-

-

-

4

136

18.

Музыка

1

1

-

-

-

2

68

19.

Бейнелеу өнері

1

1

-

-

-

2

68

VI

Технология

2

2

2

2

2

10

340

20.

Еңбекке баулу

2

2

2

2

2

10

340

VII

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

510

21.

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

510

Инвариантты оқу жүктемесі

28

28

30

32

34

152

5168

2. Вариативті компонент

2.1 Мектептік компонент

Факультативтер. Таңдау курстары

3

3

2

2

2

12

408

2.2 Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, белсенді қозғалыс сипатындағы сабақтар

2

2

2

2

2

10

340

Вариативті оқу жүктемесі

5

5

4

4

4

22

748

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

33

33

34

36

38

174

5916

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

Г қосымшасы

(міндетті)Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту орыс тілінде
Білім салалары және

оқу пәндері


Сыныптар бойынша апталық сағат саны


Жүктеме, сағ.


5

6

7

8

9

Апталық

Жылдық

1. Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл және әдебиет

14

13

13

12

12

64

2176

1.

Орыс тілі

3

3

2

2

2

12

408

2.

Орыс әдебиеті

3

2

3

2

2

12

408

3.

Қазақ тілі

5

5

5

5

5

25

850

4.

Қазақ әдебиеті

1

1

1

1

1

5

170

5.

Шетел тілі

2

2

2

2

2

10

340

II

Математика

5

5

5

5

7

27

918

6.

Математика

5

5

-

-

-

10

340

7.

Алгебра

-

-

2

2

2

6

204

8.

Геометрия

-

-

2

2

2

6

204

9.

Информатика

-

-

1

1

1

3

102

10.

Сызу

-

-

-

-

2

2

68

III

Жаратылыстану

2

3

6

9

7

27

918

11.

География

2

1.5

2

2

1

8.5

289

12.

Биология

-

1.5

2

2

2

7.5

255

13.

Физика

-

-

2

2

2

6

204

14.

Химия

-

-

-

3

2

5

170

IV

Адам және қоғам

3

3

4

4

6

20

680

15.

Дүние жүзі тарихы

-

1

1.5

1.5

1.5

5.5

187

16.

Қазақстан тарихы

2

1

1.5

1.5

1.5

6.5

221

17.

Қоғамдық білім негіздері

-

-

-

-

2

2

68

18.

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

1

5

170

V

Өнер

2

2

-

-

-

4

136

19.

Музыка

1

1

-

-

-

2

68

20.

Бейнелеу өнері

1

1

-

-

-

2

68

VI

Технология

2

2

2

2

2

10

340

21.

Еңбекке баулу

2

2

2

2

2

10

340

VII

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

510

22.

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

15

510

Инвариантты оқу жүктемесі

31

31

33

35

37

167

5678

2. Вариативті компонент

2.1 Мектептік компонент

Факультативтер.Таңдау курстары

1

1

1

1

1

5

170

2.2 Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, белсенді қозғалыс сипатындағы сабақтар

1

1

-

-

-

2

68

Вариативті оқу жүктемесі

2

2

1

1

1

7

238

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

33

33

34

36

38

174

5916

ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010

Д қосымшасы

(міндетті)Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары.

Оқыту өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерінде
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет