Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8


Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих ученихбет3/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
түріІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих ученихЗагальна кількість молодих учених. Навести приклади кращих наукових робіт молодих учених.
До проведення практичних і лабораторних робіт залучені аспіранти ФБМІ за дисциплінами: «Технології розподілених систем та хмарних обчислень», «GRID – технології» – В.А. Данилова, «Сучасні методи та засоби діагностики патології людини» – Н.В. Захарчук, «Інформатика фармакокінетики та фармакодинаміки», «Алгоритмізація та програмування», «Теорія алгоритмів» – А.О. Матвійчук, «Інформатика електроенцефалографічних комплексів», «Управління ІТ – проектами», «Об'єктні бази даних» - А.В. Яковенко, «Моделювання систем», «Теорія прийняття рішень», «Медичні інформаційні системи» – О.К. Носовець.

До проведення лекцій, практичних і лабораторних робіт залучені молоді вчені: ст. викладач С.В. Кисляк, асистент А.О. Матвійчук, асистент О.К. Носовець, асистент А.В. Яковенко.


Загальна кількість залучених аспірантів – 8 (в тому числі: з кафедри БМІ – 2, з кафедри БМК – 3).

Загальна кількість молодих вчених – 7 (в тому числі: доцент, к.т.н. О.Г. Кисельова, асистент, к.т.н. С.М. Алхімова, асистент Л.В. Ханнанова, ст. викладач С.В. Кисляк, ст. викладач О.К. Носовець, асистент А.О. Матвійчук, асистент А.В. Яковенко).


Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ, тощо:
Ханнанова Л.В.


 1. Грант на участь в організаційно-програмному комітеті та проведення міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).Кисельова О.Г.

 1. Премія НАН України для молодих вчених за кращу наукову роботу за підсумками конкурсу 2013 р. (Постанова Президії НАН України №28 від 12.02.2014 р.)

 2. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова №1 від 13.02.2014 р. Президії Комітету Державних Премій України в галузі науки і техніки)

 3. 2-ге місце серед доцентів університету за результатами рейтингування НПП НТУУ «КПІ» за 2013-2014 рр.

 4. Грант на виконання наукових досліджень в Йенському Університеті (Німеччина), 01 – 03.2014 р. (в рамках проекту EMERGE Програми Erasmus Mundus).

 5. Грант на виконання наукових досліджень в Любекському Університеті (Німеччина), в рамках проекту EUMLS 7 Рамкової Програми.

 6. Грант на виконання наукових досліджень в Гентському Університеті (Бельгія), 11.2014 – 05.2015 р. (в рамках проекту EUROEAST Програми Erasmus Mundus).

 7. Грант на участь у міжнародному семінарі «Integrative Biological Pathway Analysis and Simulation», 2.06 – 4.06.2014 (Білефельдський Університет, Німеччина).

 8. Грант на участь у літній школі «European RTDI policies, instruments and participation possibilities», що проходила в рамках проекту BilatUkraine (15 – 18.09.2014).

 9. Грант на участь в організаційно-програмному комітеті та проведення міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).Матвійчук А.О.

 1. Державна премія НАН України для молодих вчених за кращу наукову роботу (Постанова Президії НАН України №28 від 12.02.2014р.) "Багаторівнева система оцінки та корекції порушень системи кровообігу".

 2. Нагороджена грамотою «Молодий-викладач-дослідник-2013».

 3. Отримує стипендію Кабінету Міністрів України з 1.10.2014 р.

 4. Закордонний грант "Participation in the Humboldt Kolleg "The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society". Дата отримання 28.05.2014 р.


Носовець О.К.

 1. Державна премія НАН України для молодих вчених за кращу наукову роботу (Постанова Президії НАН України №28 від 12.02.2014р.) "Багаторівнева система оцінки та корекції порушень системи кровообігу".


Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів


 1. Студенти 4 курсу Сорока Т. (гр. ЛД) та Харькова М. (гр. ІМ): отримали гранти на участь у міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.), де їх доповіді було відзначено 2-ма преміями у конкурсі стендових доповідей серед молодих вчених: премія «За кращу доповідь» та премія «Найбільша кількість зацікавлених експертів».

Науковий керівник – доц. Кисельова О.Г.
Доповіді:

 1. О. Kyselova, T. Soroka, M. KharkovaBiomedical applications development for OS Android”.

 2. Н.А. Чернецька, В.В. Шликов “Застосування термограм очей в якості діагностичного критерію”.
 1. Студенти 4 курсу Підойма В. (гр. ІМ) та Шилов М. (гр. ІМ):
 • у складі команди стали переможцями локального етапу Європейських Інженерних змагань EBEC. Тема розробки: «Робот, що працює під управлінням системи NI LabVIEW».

 • отримали грант на участь у міжнародній конференції «Віртуальні прилади в біомедичній інженерії», травень 2014 р., Литва, Клайпедський Університет.
 1. Студенти НТУУ «КПІ» Лукьянов Вадим (ФБМІ, гр. БМ-21), Сопілков Максим (ІПСА, гр. КА-23), Новік Герман (ФБМІ, гр. БМ-21), Нестюк Олег (ФІВТ, гр. ІП-11) під керівництвом професора Вихляєва Ю.М. працюють над створенням програми відстеження і фіксації пульсових режимів та рухової активності студентів під час проведення занять з фізичного виховання.


Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях: • від кафедри БМК – 2 (Шилов М., Підойма В.)


Науково-дослідні лабораторії та кількість залучених в них студентів

 1. На кафедрі БМІ у складі НТУУ «КПІ» з 2011 р. діє спільний з НАН та НАМН України Науково-навчальний центр «Серцево-судинної інженерії» (Наказ № 374 від 25.06.2011 та Наказ МОН МС України № 739 від 01.07.2011). До його роботи залучені провідні вчені НТУУ «КПІ», ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ, НІССХ ім. М.Амосова НАМНУ, а також магістри та аспірантів ФБМІ. Загальна кількість залучених студентів – 3 (магістри кафедри БМІ).

 2. На кафедрі БМІ створено «Лабораторія схемотехніки і мікропроцесорних систем» (науковий керівник проф.. В.Б.Максименко, відповідальний – доцент В.В. Шликов, місце розташування – ауд. 4-05, вул. Янгеля, 16/2). Залучено студентів – 8.

 3. На кафедрі ББіЗЛ з 2009 р. діє спільний з Інститутом прикладних проблем фізики та біофізики НАН України відділ прикладної біофізики та біоніки (Договір про спільну наукову творчу діяльність від 18.12.2008). До його роботи залучені провідні вчені НТУУ «КПІ», а також спеціалісти та аспіранти ФБМІ. Кількість залучених студентів – 2 (спеціалісти).

 4. На кафедрі БМК діє «Наукова лабораторія технологій створення програмно-апаратних комплексів» (відповідальний виконавець – Кисельова О.Г., місце розташування – вул. Янгеля, 16/2, ауд. 4-01. Кількість залучених студентів – 4).

 5. На кафедрі ФВ працює науковий студентський гурток «Соняшник» (керівник – д.т.н., професор Ю.М. Вихляєв).


Кількість господарських договірних і держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студенти
На кафедрі БМІ з 01.01.2013 р. виконується НДР №2613-ф «Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик» (№ д/р 0113U002334, код КВНТД: I.2 12.11.17).

Кількість залучених студентів – 1 (спеціалісти).2) Переможці у конкурсах студентських наукових робіт, грантах, кількість переможців. Участь студентів у виставках (місце, назва розробки, результат):
Проект студентів 5 курсу (Гаупт О.Ф., Селезньов І. Манько М., Абрамов Д., Тринадцятко Б.) «TechnoEyes» отримали відзнаку в конкурсі «Sikorsky Challenge 2014».
В рамках виставки з охорони здоров‘я пройшла конференція «Біомедична інженерія і технологія. Актуальні проблеми біомедичної інженерії в охороні здоров’я», де свої доповіді представили студенти (17 – 18.04.2013 р., м. Київ):

 1. Данілова В.А., Шликов В.В. Обробка даних термограм серця. Матеріали конгресу: III Міжнародний медичний конгрес, Київ, ВЦ “Експоплаза”, 15.10.2014 р.


3) Кількість студентів, що брали участь у олімпіадах:

Студентські наукові роботи, що приймали участь у олімпіадах не зайняли призових місць.


4) Роботи спеціалістів та магістрів, що мають впровадження або патенти:
Впровадження робот спеціалістів і магістрів (див. додаток 4).
Спеціалісти:

Актів впровадження - 13

Гарантійний лист - 13

Публікацій -7


Магістри:

Актів впровадження - 12

Гарантійний лист - 12

Публікацій -29


Патенти:

  1. Грабовий О.М., Орел В.Е., Харкевич М.О., Романов А.В. Алгоритм  та комп’ютерна програма  для аналізу цифрових гістологічних зображень злоякісних клітин - заявку на патент МПК 7 G06K/68, G06K/56, G06T/40 "Спосіб комп'ютерної каріометрії на цифрових зображеннях гістологічних препаратів".


Найбільш значимі публікації за темою роботи за участі магістрів:


 1. Білан В.М., Кисельова О.Г., Беспалова О.Я. Система прогнозування розвитку захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень // Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ „ХПІ» – 2014р. - №40(1083), с. 100 – 107 (фахове видання).

 2. Данілова В.А., Шликов В.В. Тепловізійні дослідження розподілу температури міокарда. Наукові вісті НТУУ "КПІ", №5, 2014 р., с 106 – 111 (фахове видання).

 3. Гаупт О.Ф., Коваленко О.С., Яценко В.П. Інформаційні системи охорони здоров’я: комплексне застосування технологій. Всеукраїнська науково-методична відео - конференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", Запоріжя-Київ, 16-17 жовтня 2014 р.

 4. Белошицкая О.К., Настенко Е.А. Исследование динамических особенностей капиллярной сети с помощью клеточно-автоматной модели // Электронный научный журнал «Биомедицинская инженерия и технология», 2014 р.

 5. Сицинская Я. Ч. Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период аортокоронарного шунтирования // Я. Ч. Сицинская, А. Н. Кирпенко, В.А.Павлов // ХVІІІ студенческая международная научно-практическая конференция "Научное сообщество студентов ХХІ столетия. Естественные науки", г. Новосибирск, 2014 – 108 с. (файл в зборнике файл Конф_Естественные науки.pdf).

 6. Кирпенко А. Н. Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период протезирования клапанов сердца // А. Н Кирпенко., Я. Ч Сицинская, В.А. Павлов //Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень-2014”, Київ-2014.


6) Проведені міжнародні, всеукраїнські, студентські конференції та семінари:

№ з/п

Назва конференції, семінару

Статус (міжнародний, всеукраїнський, регіональний)

Кількість учасників

Кількість учасників від інших ВНЗ

Кількість учасників з-за кор­дону, на­зва країни

1

2

3

4

5

6

1.

Конференція «Біомедична інженерія і технологія», 15.04.2014 р.

всеукраїнський

100

25

-

2.

Конференція «Біомедична інженерія і технологія», 16.10.2014 р.

всеукраїнський

300

20

-

3.

Науковий семінар «Computational Biology and applications», 14.01.2014 р., Йенський Університет, Німеччина

міжнародний

20

20

19

4.

III Міжнародний медичний конгрес, Київ, ВЦ “Експоплаза”, 15.10.2014 р., Україна

міжнародний

20

5

-

5.

Всеукраїнська науково-методична відео конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дис­танційної освіти та телемедицини 2014», Київ – Запоріжжя, 16-17 жовтня 2014 р.

всеукраїнська з міжнародною участю

15

137

2- Грузія

2 – Республіка

Казахстан


6.

Фізичне виховання в контексті сучасної науки

міжнародний

85

43

6

Україна, Бєларусь, РФ,Польша, Литва, Ліван,


7) Участь молодих вчених в організації конференцій, семінарів, наукових заходів:


 1. Доцент, к.т.н. Кисельова О.Г. є вченим секретарем міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія», а також членом організаційних та/або програмних комітетів міжнародних конференцій «Математика та науки про життя» (2012 - 2015), IEEE International Scientific Conference “Electronics and Nanotechnology” (2013 – 2014 рр.), «Віртуальні прилади в біомедицині» (Литва, 2011 – 2014 рр.), міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).

 2. Ас. Ханнанова Л.В. є членом організаційного комітету міжнародної конференції Гумбольдт-Колег «The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society», організований при підтримці посольства Німеччини в України та Фонду ім. А. фон Гумбольдта (12 – 15.06.2014 р.).

 3. Ас. Матвійчук А.О. була членом організаційного комітету міжнародної конференції Humboldt Kolleg "The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society " (КНУ ім. Т. Шевченка , 12.06.2014).


Інформація про проведені міжнародні, всеукраїнські, студентські конференції і семінари у 2014 році (Додаток 3).
8) Участь молодих вчених в підготовці наукових видань:


 1. Видано навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та навчальний посібник «Програмування в NI LabVIEW. Технологія розробки віртуальних приладів» (автори О.Г. Кисельова, А.В. Соломін).

 2. Видано методичні вказівки:

  • А.О.Матвійчук, М.В.Чеховой, О.Г.Кисельова, В.В. Шликов, В.П. Яценко Методи клінічної діагностики та терапії. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 76 с.

  • Шликов В.В., Кисельова О.Г., Матвійчук А.О. «Мікропроцесорна техніка» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування» – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –123 с.

  • Кисельова О.Г., Матвійчук А.О. «Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8 (7).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 160 с.

 3. А.О. Матвійчук була членом організаційного комітету міжнародної конференції Humboldt Kolleg "The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society " (КНУ ім. Т. Шевченка , 12.06.2014).


9) Підвищення кваліфікації (з наявністю відповідних сертифікатів, дипломів, наказів тощо):
Викладачі факультету, що пройшли в 2014 р. курси підвищення кваліфікації – 4 (в тому числі: з кафедри БМІ – 1, БМК – 3).


 1. Носовець О.К. Свідоцтво № реєстрації 12СПВ 026805; Місце проведення: Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" НТУУ "КПІ"; Термін проведення: 25.03.2014-12.05.2014.

 2. Матвійчук А.О. Свідоцтво № реєстрації № 12СПК 990496; Місце проведення: Навчально методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»; Термін проведення: 16.05.2013-19.06.2013.

 3. Павлов В.А. Свідоцтво № реєстрації 12СПВ 026887; Місце проведення: Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти"; Термін проведення: 29.04.14-17.06.14.


10) Студенти, що беруть участь у виконанні НДР факультету


 1. ММІФ - МКТМ – 01/ 2011р. Інформаційні, телекомунікаційні та кібернетичні проблеми здоров’я людини – 8 (спеціалісти, магістри – без оплати).


Аналіз дослідницької частини підготовки магістрів:
Приклад залучення студентів

В рамках виконання наукового проекту 7 РП ЄС «Математика та науки про життя» студентами виконано 1 магістерську дисертацію та виконуються 1 магістерська дисертація. Роботи виконуються по проблемам в галузі дослідження та розроблення нових методів і засобів діагностування із застосуванням методів нелінійної динаміки для обробки часових біологічних рядів.


В рамках НДР №2613-ф «Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик» студентами виконано 1 дипломний проект спеціаліста та виконуються 2 магістерські роботи. Роботи виконуються по проблемам в галузі дослідження та розроблення нових методів і засобів діагностування із застосуванням методів нелінійної динаміки для обробки часових біологічних рядів.
В рамках НДР №М/326-2013«Дослідження даних тривалого моніторингу серцевого ритму та створення модуля для визначення стадій сну» виконана магістерська робота «Аналіз флікер-шуму серцевого ритму людини», Михайлюта Г.С. (магістр каф. БМК) (Науковий керівник – Кисельова О.Г., консультант – д.б.н. Настенко Є.А.).
В рамках НДР ММІФ - МКТМ – 01/ 2011р «Інформаційні, телекомунікаційні та кібернетичні проблеми здоров’я людини» студентами виконано роботи магістрів та спеціалістів. Роботи виконуються по проблемам в галузі дослідження існуючих та розробки нових підходів до оцінки стану здоров’я.
Результати дипломних дисертацій/робіт:
ЛД-81м (магістри)

Акти впровадження – 3 шт.

Гарантійні листи – 3 шт.

Публикації – 7 шт.


БМ-81м (магістри)

Акти впровадження – 5 шт.

Гарантійні листи – 5 шт.

Публикації – 10 шт.

 

Спеціалісти ЛД-81

Акти впровадження – 8 шт.

Гарантійні листи – 9 шт.

Публікації – 2 шт.


Спеціалісти БМ-81

Акти впровадження – 3 шт.

Гарантійні листи – 3 шт.

Публікації – 3 шт.


Приклади кращих наукових робіт молодих учених:
У фахових виданнях (приклади):


 1. A. Stankus, V. Stankus, O. Kyselova, G. Varoneckas. Frequency bands selection on 24-hourheart rate base on Hilbert-Huang transform. Journal “Cybernetics and systems analysis”, Springer, March 2014, Volume 50, Issue 2, pp. 297-303. (закордонне фахове видання).

 2. В.Д. Ціделко, М.В. Чеховой, Кисельова О.Г., А.О. Матвійчук. Інноваційні технології в лабораторному практикумі з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні комплекси» // Восточно-Европейского журнала передовых технологий, 2014, № 3(9). - с. 47-50. (індекс. в міжнар. БД, фахове видання).

 3. Делавар-Касмаі М., Шликов В.В. Технология оценки эффективности лечения больных с заболеваниями системы по характеристикам сигнала пульсовой волны // Международный научно-практический журнал «Инновационные технологии в медицине», Минск, №1(02), 2014 г. – с. 45 – 49 (закордонне фахове видання).

 4. Данилова В.В., Бритва Н.О., Шликов В.В. Исследования термограмм мезга и открытого сердца // Материалы конференции: 24-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», Севастопольский НТУ, 7 – 13 сентября 2014 г.– с. 1033 – 1035. (індекс. в міжнар. БД).

 5. Nastenko E.A. Combinatorial algorithm for constructing a parametric feature space for the classification of multidimensional models // Е.A. Nastenko, G.V. Knishov, O.K. Nosovets, V.A. Pavlov, N.V. Kondrashova // Cybernetics and Systems Analysis. - July 2014. - Volume 50, Issue 4. - Pp 627-633. (закордонне фахове видання).

 6. Настенко Є.А., Павлов В.А., Носовець О.К. Синтез класифікаторів диференціальної діагно­стики  патологічних станів системи кровообігу в багатовимірному просторі. // Збірник наук. праць «Індуктивне моделювання складних систем», №6 , – К.: МННЦІТС, 2014. – с.105-122. (фахове видання).

 7. А.О. Матвійчук, Є.А.Настенко, О.Г.Кисельова Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванні // Журнал „Системний аналіз та інформаційні технології”, 2014. - № 4 (фахове видання).

 8. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Яковенко А.В и др. Особенности проектирования медицинской информационной системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальном анализе данных. // Кибернетика и вычислительная техника. - № 177. – С. 79–87. (фахове видання).
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет