Информатиканы оқытудың әдістемесіжүктеу 285.25 Kb.
Дата09.07.2016
өлшемі285.25 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Құжат СЖМ 3 деңгейлі

ПОӘК

ПОӘК 042-Х. 1.ХХ/01- 20

Пәннің оқу-әдістемелік кешені

Пәннің оқытушыға арналған бағдарламасыРедакция №

«5В011100» – «Информатика» мамандығы үшін


«Информатиканы оқытудың әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013

Құрастырған: 28.08.2013 ж

Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының

аға оқытушысы _______ Абишова А.А.


Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының

отырысында талқыланды.

Хаттама № 1 05.09.2013 ж.

Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының

меңгерушісі _______ Абишова А.А.

Физика-математика факультетінің Оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде бекітілді.

Хаттама №1 11.09.2013 ж.

Физика-математика факультеті

Оқу-әдістемелік бюросының төрайымы ____________ Батырова К.А.

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

Хаттама №1 18.09.2013 ж.

ОӘК төрайымы _________ Искакова Г.К.Мазмұны.

1. Қолдану саласы

2. Нормативті сілтемелер

3. Жалпы ережелер

4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі

5. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

7. Әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

 1. Қолданылу аймағы

Бұл ПОӘК 5В011100– Информатика мамандығы студенттерінің «Информатиканы оқытудың әдістемесі» пәнін оқуға арналған.

Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Информатиканы оқытудың әдістемесі» курсы оқытудың басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: білім берудің барлық баспалдақтарында информатиканы оқытудың теориясына байланысты жаңа білімді үйрену, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың дидактикалық мүмкіндіктерін меңгеру, арнайы әдістермен оқушылардың қабілеттерін толығырақ ашу және дамыту. «Информатиканы оқытудың әдістемесі» пәні ақпараттандыру құралдарын пайдалануға байланысты мәселелерді қарастырады, адамның ақпараттық коммуникациялық технологияларды меңгеру тәжірибесін түсіндіруді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, білім беру жүйесін ақпараттандыруда толық жетекші роль атқарады.
 1. Нормативтік сілтемелер

Бұл ПОӘК төмендегі нормативтік сілтемелер талаптарына сай жасалған:

 • ҚР МЖМБС 5.04.019 – 2011. Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелері;

 • ҚР МЖМБС 6.08.067-2010 Жоғары білім. Бакалавриат. 5В011100- Информатика мамандығы;

 • ҚР МЖМБС 5.03.006-2006 ЖОО білімді бақылау мен бағалау;

 • ҚР МЖМБС 5.03.007-2006 Кәсіптік- білім беру бағдарламалары. Негізгі ережелері;

- Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР БҒМ 20.04.2011 ж. №152 бұйрығы

 • ЖОО ағымдық үлгерімді бақылау, аралық және қорытынды аттестациялауды жүргізудің типтік ережелері. ҚР БҒМ 16.03.2011 ж. №94 бұйрығы;

 • Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелері Бұйр.01.01.2006.

 • ҚР МЖМБС 2.3.4.01-2010 Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру ҚР Үкіметінің 19.01.2012 ж. №112 қаулысымен бекітілген;
 1. Жалпы жағдайы

«Информатиканы оқытудың әдістемесі» пәнін оқытудың міндеттері – информатиканы оқытудың әдістемесінің теориялық негіздерін меңгеру, болашақ информатика пәні мұғалімін «информатика» курсын оқытуға қажетті білім, іскерлік пен дағдылармен қамтамасыз ету; сондай-ақ, студенттерді озық педагогикалық іс-әрекеттің жалпыланған тәжірибесі негізінде өз бетімен сабақты жоспарлауға, тақырыптық жоспар құруға, сабақ конспектісін жасауға, әдістемелік жұмыстар жасауға баулу; оқу үрдісінде пайдаланылатын нақты қолданбалы программалық қамтамасыз етуді пайдаланатын мамандарды дайындау.


 1. Пәннің мазмұны мен модулге бөлінуі

Тақырыбы және мазмұны

дәріс

зертх

1 Модуль. Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы сұрақтары

1

Информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде. Педагогикалық білім жүйесіндегі информатика курсын оқыту әдістемесі. Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясының жалпы мәселелері. Информатиканы оқыту әдістемесі пәні және информатика мұғалімін кәсіптік дайындау жүйесіндегі орны.

2

1

2

Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде. Информатиканы оқыту әдістемесінің педагогикамен, псиxологиямен және информатика ғылымымен байланысы. Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Жалпы білім беретiн орта мектепте информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі. Оның негізгі бөліктерінің жалпы сипаттамасы

2

1

3

Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар. Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Информатика бойынша жалпы білім беру стандартының функциялары мен орны. Стандарттың негізгі құрылымы және негізгі бөліктері.

2

1

4

Жалпы орта білім беретін мектептерде информатиканы оқыту тұжырымдамалары. Информатиканы үздіксіз оқытудың үшкезендік құрылымы.

2

1

5

Бастауыш мектептегі информатиканың кіріктіріліп оқытылуы. Бастауыш мектепте информатиканың кіріктіріліп оқытылудың қажеттілігі. Оның мақсаттары мен міндеттері.

2

1

6

Мектептің информатика курсы бойынша бағдарламалар мен оқулықтарға талдау. Негізгі бағдарламаларға және мектеп информатика курсы бойынша оқулықтарға талдау жасау. Орта мектептегі информатика курсын бағдарламалық қамтамасыз ету. Информатика курсын оқыту құралдарының жүйесі. Оқыту мақсатындағы компьютерлік оқу құралдарын жасау кезеңдері

2

1

7

Информатика кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Мектептегі информатика кабинетіне қойылатын негізгі талаптар. Кабинетті жабдықтау және оған қызмет ету. Оқушы мен мұғалімнің жұмыс орны. Техника кауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Компьютерлік техникада жұмыс істеудің санитарлық- гигиеналық жұмыс істеу нормалары.

2

1

8

Информатика курсы бойынша оқу үрдісін жоспарлау. Оқу үрдісінін тақырыптық жоспары және сабақ жоспары. Сабақтың конспектісі және оның құрамы. Сабақтың дидактикалық мақсаты және оның қорытынды нәтижесі. Информатика сабағының құрылымы, оған қойылатын талаптар.

2

1

9

Орта мектептегi информатика курсының мазмұны. Мектептегі оқу жоспарындағы информатика курсының алатын орны

2

1

10

Информатиканы оқыту әдістеріне шолу. Орта мектепте информатиканың дәстүрлі оқыту әдістері. Оқытуды нақтылы ұйымдастырудың формалары. Информатиканы оқытудағы дидактикалық принциптер. Информатика пәнін оқытудағы тиімді педагогикалық технологиялар

2

1

11

Информатика негіздері және оның қолдануларын мектепте қосымша оқытудың түрлері. Информатика курсы бойынша жүргізілетін үйірме жұмыстары. Информатика және оның қолданылулары бойынша жүргізілетін факультативтік курстар. Жеке пәндердi тepeңдeтiп оқытатын мектептер мен кластардағы информатика. Олимпиада және оны жүргiзу әдiстемесi. Информатика сабағында оқушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру

2

1

12

Информатика сабағына қатысу мақсаты және оны жалпылама түрде талдау. Информатика сабағын талдау үлгілері. Оқыту нәтижесін бағалау мен тексеруді ұйымдастыру. Жаңа педагогикалық технология арқылы оқушы білімін бағалау. Информатиканы оқытудың нәтижелерін бақылау және оның негізгі міндеттері. Білім мазмұны мен оқыту әдici. Бақылау ЭЕМ-дегi жұмыс және ойлау әpeкeттepi.

2

1

2 Модуль. Орта мектепте информатиканы дербес оқыту әдістемесі

13

Ақпараттық үрдістерді оқыту әдістемесі мен технологиясы. Алгоритмдеу негіздерін оқыту әдістемесі

2

1

14

Компьютердің құрылымын оқыту әдістемесі мен технологиясы

2

1

15

Ақпараттық технологияларды және компьютерлік модельдеу тақырыбын оқыту технологиясы

2

1
 1. СӨЖ-дің тақырыбы мен мазмұны  тақырыбы

  Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

  Ұсыныла-тын әдебиет негізгі/ қосымша

  Бақылау түрі

  бал

  Тапсыру мерзімі  ЭЕМ кезеңдері мен орта мектептегі бағдарламалау

  Жұмыс мақсаты: білім беру үрдісінде ЖАТ қолданудың мүмкіндіктерін, принциптері мен әдістерін қарастыру

  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  1 апта  Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақса-тында презента-ция дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  1 апта  Информатиканы оқыту әдістемесінің міндеттері.


  Жұмыс мақсаты:

  Орта мектеп пәнінің бір тарауы бойынша мульти-медиялық оқыту бағдарламасы жобасын жасау  [1-22]/ [23-46]


  Кез келген ортада құрылған жоба

  5

  2 апта  Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесінің мақсаттары

  Жұмыс мақсаты: білім беру үрдісінде ЖАТ қолданудың мүмкіндіктерін қарастыру

  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  2 апта  Жалпы білім беретін орта мектептерде информатика негіздерін оқытудың құрылымы мен мазмұны

  Жұмыс мақсаты: ИЭО мен ЭОР классификациясының схемасын құрастыру

  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  3 апта  Орта мектептегі информатика кабинеті.

  Кабинетті жабдықтау және оған қызмет ету.  Жұмыс мақсаты: ИЭО мен ЭОР құрастыру кезеңдерін қарастыру

  [1-22]/ [23-46]

  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  3 апта  Информатика пәнін оқытуды ұйымдастыру

  Жұмыс мақсаты:

  оқытуды ұйымдастыру формаларын қарастыру  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  4 апта  Информатика курсын бағдарламалық қамтамасыз ету

  Жұмыс мақсаты:

  курсын бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерімен танысу  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  4 апта  Жергілікті желі, оны оқу үрдісінде пайдалану

  Жұмыс мақсаты:

  Жергілікті желі, оны оқу үрдісінде пайдалану мүмкіндіктері  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  5 апта  Орта мектептегі информатика курсын оқыту әдістері

  Жұмыс мақсаты: Оқыту әдістерін қарастыру

  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  5 апта  Информатика курсының негізгі тарауларын оқыту әдістемесі

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту құралын жасау  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  6 апта  Программалау тілдерін оқыту әдістемесі

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту құралын жасау  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  6 апта  Информатиканы оқытудың кезеңдері мен деңгейі

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту құралын жасау  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  7 апта  Информатика курсын шетел мектептерінде оқыту

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту түрлерін қарастыру  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  7 апта  Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар.

  Жұмыс мақсаты:

  Нормативтік құжаттарды қарастыру  [1-22]/ [23-46]


  семинар

  5

  8 апта  Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

  Жұмыс мақсаты : МЖМБС функциялары мен орнын оқып үйрену

  [1-22]/ [23-46]

  5

  8 апта  Информатика курсы бойынша сыныптан тыс жұмыстар

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  9 апта  Телекоммуни-кациялық жобалар: ұйымдастыру және өткізу

  Жұмыс мақсаты:

  Вебинар мүмкіндігін қарастыру  [1-22]/ [23-46]


  конспект

  5

  9 апта  Мектеп инфор-матикасындағы «Ақпараттық технологиялар»

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту құралын жасау  [1-22]/ [23-46]


  баяндама

  5

  10 апта  Бастауыш мек-тептегі информа-тика курсы

  Жұмыс мақсаты:

  Бастауыш мек-тептегі информа-тика курсын оқыту әдістемесін қарастыру  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  10 апта  Орта мектепте информатика пәнін оқытуда ақпараттық технология құралдарын пайдалану мүмкіндігі.

  Жұмыс мақсаты:

  Оқыту құралын жасау  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  11 апта  Информатика-ның базалық курсының оқу бөлімінің тақырыптарын құрылымдау (тақырыптың құрылымданған конспектісін мысал арқылы)

  Жұмыс мақсаты: Оқыту құралын жасау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  11 апта  Информатика-ның базалық курсының теор-иялық материал-дарының негізін-де ағымдық, аралық бақылау-ды ұйымдасты-руға арналған тест тапсырма-ларын дайындау.

  Жұмыс мақсаты: Оқыту құралын жасау

  [1-22]/ [23-46]


  Кез келген ортада құрылған программа

  5

  12 апта  Информатика-ның базалық курсының теор-иялық материал-дарының негізін-де қорытынды және өзіндік бақылауды ұйымдастыруға арналған тест тапсырмаларын дайындау.

  Жұмыс мақсаты: Оқыту құралын жасау

  [1-22]/ [23-46]


  Тапсырмалар

  электронды

  түрде


  5

  12 апта  Информатика-ның базалық курсының бөлім-дерінің тақырып-тары бойынша қызықты тапсыр-малар мен есеп-тер құрастыру

  Жұмыс мақсаты: Оқыту құралын жасау

  [1-22]/ [23-46]


  Электронды

  түрде


  5

  13 апта  Информатика-ның таңдаулы бөлімдерінің бірінен факультативтік курстың бағдарламасын және жүргізу әдістемесін жасау

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  13 апта  Алгоритмдеу мен программалаудың негізгі ұғымдарын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  13 апта  Компьютер білімді тексеру құралы ретінде.

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  14 апта  Жеке пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптардағы информатика

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  14 апта  Информатика оқу кабинетінің жабдықталуына қойылатын талаптар

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  15 апта  Информатика сабағында ойын элементтерін пайдалану

  Жұмыс мақсаты: тақырыпты айқындау мақсатында презентация дайындау

  [1-22]/ [23-46]


  презентация

  5

  1. пта
6.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Тақырыбы

Көрнекі құралдар

Бақылау сұрақтары

Есеп беру

Дәрістер, зертханалық сабақтар

Орта мектепте информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясының жалпы мәселелері. Информатиканы оқыту әдістемесі пәні, информатика мұғалімін кәсіптік дайындау жүйесіндегі орны.

Компьютеринтерактивті тақта

Педагогикалық білім жүйесіндегі информатика курсын оқыту әдістемесі.

Презентация

Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде. Мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Жалпы білім беретiн орта мектепте информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі. Оның негізгі бөліктерінің жалпы сипаттамасы

Компьютеринтерактивті тақта

Информатиканы оқыту әдіс-темесінің педагогикамен, псиxологиямен және инфор-матика ғылымымен бай-ланысы.

Презентация

Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар. Орта жалпы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.. Стандарттың негізгі құрылымы және негізгі бөліктері.

Компьютеринтерактивті тақта

Информатика бойынша жалпы білім беру стан-дартының функциялары мен орны

конспект

Жалпы орта білім беретін мектептерде информатиканы оқыту тұжырымдамалары.

Компьютеринтерактивті тақта

Информатиканы үздіксіз оқы-тудың үшкезендік құрылымы.

Презентация

Бастауыш мектептегі информатиканың кіріктіріліп оқытылуы.

Компьютеринтерактивті тақта

Бастауыш мектепте информатиканың кіріктіріліп оқытылудың қажеттілігі. мақсаттары мен міндеттері

Презентация

Мектептің информатика курсы бойынша бағдарламалар мен оқулықтарға талдау. Информатика курсын оқыту құралдарының жүйесі. Оқыту мақсатындағы компьютерлік оқу құралдарын жасау кезеңдері

Компьютеринтерактивті тақта

Орта мектептегі инфор-матика курсын бағдар-ламалық қамтамасыз ету.

Презентация

Информатика кабинетінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Компьютерлік техникада жұмыс істеудің санитарлық- гигиеналық жұмыс істеу нормалары.

Компьютеринтерактивті тақта

Мектептегі информатика кабинетіне қойылатын негізгі талаптар.

Презентация

Информатика курсы бойынша оқу үрдісін жоспарлау Сабақтың дидактикалық мақсаты және оның қорытынды нәтижесі. Информатика сабағының құрылымы, оған қойылатын талаптар.

Компьютеринтерактивті тақта

Оқу үрдісінін тақырыптық жоспары және сабақ жоспары. Сабақтың конспектісі және оның құрамы.

Тапсыр-малар

электронды

түрде


Орта мектептегi информатика курсының мазмұны.

Компьютеринтерактивті тақта

Мектептегі оқу жоспарын-дағы информатика курсының алатын орны

конспект

Информатиканы оқыту әдістеріне шолу. Орта мектепте информатиканың дәстүрлі оқыту әдістері. Информатиканы оқытудағы дидактикалық принциптер.

Компьютеринтерактивті тақта

Оқытуды нақтылы ұйым-дастырудың формалары. Информатика пәнін оқыту-дағы тиімді педагогикалық технологиялар

Презентация

Информатика негіздері және оның қолдануларын мектепте қосымша оқытудың түрлері. Информатика сабағында оқушылардың өздік жұмыстарын ұйым-дастыру

Компьютеринтерактивті тақта

Информатика курсы бой-ынша жүргізілетін үйірме жұмыстары

Тапсыр-малар

электронды

түрде


Информатика сабағына қатысу мақсаты және оны жалпылама түрде талдау. Жаңа педагогикалық технология арқылы оқушы білімін бағалау.

Компьютеринтерактивті тақта

Информатика сабағын талдау үлгілері. Оқыту нәтижесін бағалау мен тексеруді ұйымдастыру.

Тапсыр-малар

электрондытүрде

Ақпараттық үрдістерді оқыту әдістемесі мен технологиясы.

Компьютеринтерактивті тақта

Алгоритмдеу негіздерін оқыту әдістемесі

Кез келген ортада құрылған программа

Компьютердің құрылымын оқыту әдістемесі мен технологиясы

Компьютеринтерактивті тақта

Компьютердің құрылымын оқыту әдістемесі

Презентация

Ақпараттық технологияларды және компьютерлік модельдеу тақырыбын оқыту технологиясы

Компьютеринтерактивті тақта

Ақпараттық технология-ларды оқыту технологиясы

Презентация 1. ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
Оқулық, оқу-әдістемелік құралдардың аты

саны

Студент саны

пайызы

1

Бидайбеков Е.Ы. Подготовка специалистов совмещенного с информатикой профиля и Республике Казахстан. –А., АГУ им. Абая, 1998.

3

2
2

Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Информатика и средства информатики в начальной школе; Учебно-методическое пособие для студентов педагогического университета. -Алматы, 2002. -80 с.

4

2
3

Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа, 1998 г

5

2
4

Халықова К.З. Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы. 2000 жыл

7

2
5

Мақамбаев М.Б., Абишова А.А. “Информатиканы оқыту әдістемесі” пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау, Семей, 2006 жыл

9

2
6

М.П.Ланчик и др.Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педвузов. Москва «Академия», 2001. - 624 с.

4

2
7

Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. /Свердловск: СГПИ, 1987.

5

2
8

Сафронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. М.: Высш. шк., 2004. -223 с. ил

6

2
9

Семакин И.Г. Основы информатики и вычислительной техники в базовой школе: Пособие для учителя. /Пермь, 1995

3

2
10

Семакин И. Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000

4

2
11

Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А.Б. “Информатикадан 30 сабақ”, Алматы ЖТН-2004 ж.

11

2
12

Камардинов О. “Информатика” (Оқу құралы) Екінші басылым. Алматы “Қарасай”-2006 ж.

15

2
13

Полат Е.С. н др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации педкадров. М.: «Академия».

3

2
14

Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в средней школе”, 2000 г

5

2
15

Халықова К.З., Абдулкаримова Г.А. Жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық практика. Алматы, 1999

7

2 1. Пайдаланылатын әдебиеттер және ресурстар

Негізгі әдебиеттер

 1. Бидайбеков Е.Ы. Подготовка специалистов совмещенного с информатикой профиля и Республике Казахстан. –А., АГУ им. Абая, 1998.

 2. Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Информатика и средства информатики в начальной школе; Учебно-методическое пособие для студентов педагогического университета. -Алматы, 2002. -80 с.

 3. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа, 1998 г

 4. Халықова К.З. Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы. 2000 жыл

 5. Мұхамбетжанова С.Т. Мектеп информатикасын оқыту әдістемесі. Алматы, 2006.

 6. Брыксина О.Ф. Конструктирование урока с использованием средств информа-ционных технологий и образовательных электронных ресурсов. ИнфО.-2004.-№5.

 7. Гейн А.Г., Липецкий Е.В., Санир М.А., Шолохович М.Ф. Информатика: модели, алгоритмы и исполнители. ИнфО. - 1989.№ 2-4.

 8. Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование. Основные направления работ по программе "Информатизация образования". ИнфО. - 1992. -№5,6.

 9. Жужжалов В.Е. Интеграция парадигм программирования в курсе информатики. ИнфО-2004.-№ 10.

 10. Каймин В.А. Курс информатики: состояние, методика и перспективы.

 11. Кателл Д. Информационные и коммуникационные технологии для активного обучения. ИнфО. - 2004. - № 3.

 12. Кузнецов А.А. О разработке стандарта школьного образования по информатике. ИнфО. - 1994. -№ 1.

 13. Мақамбаев М.Б., Абишова А.А. “Информатиканы оқыту әдістемесі” пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау, Семей, 2006 жыл

 14. М.П.Ланчик и др.Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов педвузов. Москва «Академия», 2001. - 624 с.

 15. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. /Свердловск: СГПИ, 1987.

 16. Сафронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. М.:

Высш. шк., 2004. -223 с. ил

 1. Семакин И.Г. Основы информатики и вычислительной техники в базовой школе:

Пособие для учителя. /Пермь, 1995

 1. Основы информатики и вычислительной техники: Учеб. для 10 — 11 кл. сред, школы / В.А.Каймин, А. Г. Щеголев, Е.АЕрохина, Д. П.Федю-шин. — М., Просвещение, 1989.

 2. Радченко Н.П., Козлов О. А. Школьная информатика: экзаменационные вопросы и ответы. — М.: Финансьд и статистика, 1998.

 3. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса информатики. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

 4. Семакин И. Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

 5. Шимина А.Н. Логико-гносеологические основы процесса формирования понятий в обучении. — М., 1981

Қосымша әдебиеттер

 1. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А.Б. “Информатикадан 30 сабақ”, Алматы ЖТН-2004 ж.

 2. Байжұманова Р. Есептеу техникасы мен информатиканы оқытудың нәтижелерін бақылаудың негізгі міндеттері// Информатика негіздері.-2005 -№2.

 3. Бочкин А.И., Вислобокова Н.С. Об оценке доли знаний с помощью комбинаторных тестов. ИнфО. - 2004. - № 11.

 4. Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Современный курс информатики: от концепции к содержанию. ИнфО.- 2004. - № 1,2.

 5. Камардинов О. “Информатика” (Оқу құралы) Екінші басылым. Алматы “Қарасай”-

2006 ж.

 1. Леднев В.С., Кузнецов А.А., Бешенков С.А. Состояние и перспективы курса информатики в общеобразовательной школе. ИнфО. - 1998. № 3.

 2. Машбиц Б.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. -М.: Педагогика, 1988.

 3. Основные компоненты содержание информатики в общеобразовательных учреждениях. ИнфО. - 1995. - № 4.

 4. Талызина П.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1988.

 5. Полат Е.С. н др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации педкадров. М.: «Академия».

 6. Семакин И., Шеина Т. “Преподавание базового курса информатики в средней

школе”, 2000 г

 1. Таңатарова П. Педагогикалық мониторинг.// Қазақстан мектебі.-2004 жыл №4

 2. Халықова К.З., Абдулкаримова Г.А. Жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық практика. Алматы, 1999.

 3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. /

М.: Педагогика, 1998.

 1. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. / М.:

Педагогика,1989.

Журналдар: 1. “Информатика негіздері”

 2. Физика- математикалық журнал “Алгорифм”

Электрондық ресурстар

 1. www.Rambler.ru.

 2. http://www.citforum.ru

 3. http://www.xpoint.ru.

 4. http://www.by.iatp.org.ua

 5. http://phpclub.unet.ru

 6. http://www.webmasteram.ru

 7. http://inftech.webservis.ruhttp://dit.vov.ruhttp://chip.ua
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет