«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні пх-521 1 Курсжүктеу 430.62 Kb.
Дата14.07.2016
өлшемі430.62 Kb.
«Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе» пәні ПХ-521 1 Курс
$$$ 1

Психологияның дүниеге келген жері:

А) Ежелгі Шығыста

В) Ежелгі Греция

С) Үндістан

D) Қытай


Е) Ресей

$$$ 2


Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты:

A) іс-әрекет жөніндегі ғылым


B) сана туралы ғылым
C) жан туралы ғылым
D) инстроспекттік сана тағылымы
E) психологиялық паралеллизм теориясы

$$$ 3


Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:

A) объектив идеализм


B) диалектикалық материализм
C) діни догматика

D) дуалистік философия

E) метафизикалыық көзқарас

$$$ 4 С


Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:

A) ой


B) іс-әрекет

C) материя

D) сана

E) қабілет

$$$ 5

Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы:

A) жануар-өсімдік-адам

B) адам-жануар-өсімдік


C) өсімдік-жануар-адам

D) жануар-адам-өсімдік

E) өсімдік-адам-жануар

$$$ 6


Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория

A) интроспектік бақылау

B) сана біріншілігі
C) бейнелеу теориясы

D) гештальтизм

E) психоанализ

$$$ 7


Психиканың бастапқы қызметі

A) адам іс-әрекетін жоспарлау

B) тұжырымдамалар беру
C) дүние байланыстарын бейнелеу

D) анализдеу

E) синтездеу

$$$ 8

Психикалық бейне негізі:

A) материя қасиеті, ми қызметі

B) табиғаттан тыс күштер туындысы

C) тумадан берілген қабілет

D) адамға өздігінен қосылатын қасиет

E) адам миының өзіндік қасиеті

$$$ 9

Тұңғыш психологиялық лабораторияның негізін калаған :

А) Бехтерев.

В) Фрейд.

С) Вундт.

D) Выготский.

Е) Ушинский.

$$$ 10


Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойына зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін бақылауды

А) бақылау әдісі

В) тәжірибе әдісі

С) табиғи тәжірибе

D) сынау әдісі

Е) лабораториялық тәжірибе

$$$ 11

Психология…А) жан туралы ілім

В) жүрек туралы ілім

С) қарым-қатынас туралы ілім

D) жоғарғы жүйке жүйесі

Е) дене туралы ілім

$$$ 12


Психология…

А) психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасуы туралы ілім

В) қатынас туралы ілім

С) психика туралы ілім

D) жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е) дұрыс жауап жоқ


$$$ 13

Барлық нәрседе жан бар дейтін ұғым:

А) анимизм

В) дуализм

С) материализм

D) идеализм

Е) дұрыс жауап жоқ

$$$ 14


Психология ғылымының негізгі принциптері

А) даму принципі

В) сана мен іс-әрекет бірлігі принципі

С) детерминизм принципі

D) А,В,С.

Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 15

Психологияны қамтушы ғылымдар тобы:A) философиялық -спорттық

B) гуманитарлық-заттық


C) философиялық-математикалық

D) гуманитарлық-жаратылыстану

E) жаратылыстану-тарих

$$$ 16


Психология ғылымы гректің екі сөзінен тұрады:

А) «пайда»-бала, «гогос»-жетелеу

В) «псюхе»-жан, «логос»-ілім

С) жан қуаттары

D) психикалық құбылыстар

Е) психикалық ғылым

$$$ 17

Тәлім-тәрбие психологиясы, жан ерекшелігі психологиясы, арнаулы психологиясы, еңбек психологиясы т.б. психологияның…А) салалары

В) әдістері

С) бағыттары

D) сенімдер

Е) принциптер

$$$ 18


Психология…

А) сана туралы ілім

В) жүрек туралы ілім

С) қарым-қатынас туралы ілім

D) жоғарғы жүйке жүйесі

Е) дене туралы ілім


$$$ 19

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері

А) психикалық кейіп

В) психикалық процесс

С) психикалық қасиет

D) психикалық зерттеу

Е) психикалық принциптер

$$$ 20


Адамның түрлі көңіл-күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

А) психикалық кейіп

В) психикалық қасиет

С) психикалық процесс

D) психикалық құбылыс

Е) психикалық принциптер

$$$ 21

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды ерекшеліктер:

А) психикалық процесс

В) психикалық қасиет

С) психикалық кейіп

D) психикалық құбылыс

Е) психикалық принциптер

$$$ 22


Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай негіздеуші материалистік принцип

А) Сана мен іс-әрекет бірлігі

В) Детерминизм (себеп-салдарлық)

С) Даму принципі

D) Өз мумкіншіліктерін ашу

Е) Іс-әрекеттік

$$$ 23

Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы:A) салыстырмалы психология

B) педагогикалық психология

C) еңбек психологиясы

D) жас ерекшеліктер психологиясы

E) арнайы психология

$$$ 24


Дүние заттары мен құбылыстарының бөлектенген күйде емес, өзара байланысты қалыпта жүретінін дәріптеуші психологиялық теория

A) Гештальттық

В) Ассоциативтік

С) Когнитивтік

D) Гуманистік

Е) Генетикалық

$$$ 25

Сыртқы ортаның әсері барысында дамитын барлық белгілер жиынтығыА) Фенотип

В) Генотип

С) Орта

D) ОнтогенезЕ) Филогенез

$$$ 26


Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс:

A) саясат

B) адам болмысы

C) адам физиологиясы

D) математика

E) әлеумет өмірі

$$$ 27

Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы:A) кибернетика

B) социология

C) психология

D) философия

E) антропология

$$$ 28


Адамның ортадағы даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым:

A) философия

B) педагогика

C) экология

D) социология

E) психология

$$$ 29

Психология зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:A) саясат мәселелері

B) экологиялық жағдайлар

C) этногеографиялық процестер

D) демографиялық құбылыстар

E) адам болмысы мәселелері

$$$ 30


Психологияның философиядан бөлініп жаратылстану ғылымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі:

A) Аристотель мен Әл-Фараби дәуірлерінен


B) 18 ғасыр басынан
C) 21 ғасырдың соңғы ширегінен
D) 20 ғасырдың 50-жылдарынан
E) бастау кезеңі белгісіз

$$$ 14


Психология ғылымының негізгі принциптері

А) даму принципі

В) сана мен іс-әрекет бірлігі принципі

С) детерминизм принципі

D) А,В,С.

Е) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 15

Психологияны қамтушы ғылымдар тобы:A) философиялық -спорттық

B) гуманитарлық-заттық


C) философиялық-жаратылыстану

D) гуманитарлық-жаратылыстану

E) жаратылыстану-тарих

$$$ 31


Психологияның дамуының бірінші кезеңі:

A) іс-әрекет жөніндегі ғылым


B) сана туралы ғылым
C) жан туралы ғылым
D) инстроспекттік сана тағылымы
E) психологиялық паралеллизм теориясы

$$$ 32


Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабороторияны ұйымдастырушы:

A)1960, Торндайк

B) 1910, Фрейд

C) 1879, Вундт

D) 1930, Крамер

E) 1760,Декарт

$$$ 33

Психология ғылымының міндеті:A) субъектив ойды баяндау
B) процестерді сол күйінде суреттеу
C) психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу

D) табиғаттан тыс болмысты деректеу

E) адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу

$$$ 34


Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым:

A) логика

B) френология

C) хиромантия

D) психология

E)психопатология


$$$ 35

И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:

A) бейнелеу теориясы

B) сана мен рефлекс түсініктері


C) шартты рефлекстер жөніндегі теория

D) саналық әрекеттер теориясы

E)саналық элементтер теориясы

$$$ 36


Психологиялық қасиеттер:

A) түйсік, қабілет, ерік

B) темперамент, мінез, қабілет
C) мінез, қабылдау, ерік

D) қабілет, ес, темперамент

E) темперамент, ес, қиял, қабілет

$$$ 37


Гуманитарлық ғылымдардың негізгі зерттеу объектісі

A) жануарлар дүниесі

B) жалпы тіршілік
C) өсімдіктер дүниесі

D) адам табиғаты мен болмысы

E) бүкіл дүние заттары мен құбылыстары

$$$ 38


Тіршілік иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория:

A) Фрейдтің психоанализі


B) Дарвиннің эволюциялық танымы
C) Торндайктың прагматистік бағыты

D) Кречмердің френологиясы

E) Пиаженің гуманистік көзқарасы

$$$ 39


Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы:

A) философиялық

B) медициналық

C) жаратылыстану

D) техникалық

E) қоғамдық

$$$ 40

Психологияның зерттеу объектісі:А) еріктік әрекеттер

В) психикалық құбылыстар

С) адам мінезі

D) қоршаған орта

E) іс-әрекеттер
$$$ 41

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

А) тест

В) экспериментС) социометрия

D) әңгіме

Е) іс-әрекетінің нәтижесін талджау.

$$$ 42


Баланың ақыл-ойының дәрежесін анықтауға арналған:

А) эксперимент

В) интеллект тесттер

С) байқау

D) әңгіме

Е) социометрия

$$$ 43

Психологиялық дүниенің қоршаған орта мен тіршілік иесінің икемдесу әрекетінен ажырауы мүмкін еместігін дәріптеген ғылыми бағытА) Декарт интроспекциясы

В) Галль френологиясы

С)Дарвиннің эволюционизмі

D) Дарвин рефлексологиясы

E) Маслоу гуманизмі

$$$ 44 С


Төл тіліміздегі психология оқулығының авторы кім:

А) Мұқанов.

В) Алтынсарин.

С) Аймауытов.

D) Абай.

Е) Жарықбаев.

$$$ 45

Психиканың саналы, санадан тыс және санасыз деңгейі туралы ілмнің іргесін қалаған кім:

А) Леонтьев.

В) Фрейд.

С) Выготский.

D) Рубинштейн.

Е) Вундт.

$$$ 46


Жан туралы алғаш трактатты кім жазды:

А) Платон.

В) Демокрит.

C) Гиппокрит.

D) Сократ.

Е) Аристотель.


$$$ 47

Кім орта ғасырда жанның мәні және оны тәрбиелеу туралы жан-жакты қарастырды, "Әлемнің екінші ұстазы" аталды:

А) Аквинский.

В) Бокачко.

С) Ибн Сина.

D) Аль-Фараби.

Е) Декарт.

$$$ 48


Психологиялык. әдістердің ішіндегі ең көнесі:

А) социометрия

В) тест.

С) анкета.

D) бақылау.

Е) эксперимент.

$$$ 49

Көне заман ойшылдарының қайсысы түңгыш рет жан проблемасын кең түрде материалистік негізде қарастырды:

А) Аристотель.

В) Платон.

С) Демокрит.

D) Сократ.

Е) Пифагор.

$$$ 50

Ресейдегі алғашқы психологиялык, лабораторияның негізін салған кім:

А) Бехтерев.

В) Выготский.

С) Ушинский.

D) Ланги.

Е) Ломоносов.

$$$ 51

Психоанализ әдістерінің негізін кім салған:

А) Морено.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Выготский

Е) Леонтьев.

$$$ 52


Стандартты максатталған сұрақтарға жауаптарды тандау арқылы жеке тұлғалық сипаттар мен білім дәрежесін анықтауга арналған әдіс:

А) анкета.

В) психоанализ.

С) тест.


D) референтометрия.

Е) тәжірибе.

$$$ 53

Мақсатқа бағытталған бағдарлама және жоспармен жүйелі жүргізілетін зертеу түрі

А) бақылау

В) эксперимент

С) әңгіме

D) тест


Е) социометрия

$$$ 54


Адамның оқыту мен тәрбиелеу ісіндегі психологиялық заңдылықтарын зертейді.

А) еңбек психологиясы

В) арнаулы психологиясы

С) тәлім-тәрбие психологиясы

D) зоопсихология

Е) әлеуметтік психология

$$$ 55

Гуманистік және әлеуметтік тәрбие мәселелерін … психологиясы зерттейдіА) педагогикалық

В) оқыту


С) тәрбие

D) еңбек


Е) спорт

$$$ 56


Дидактиканың психологиялық негіздерін … психологиясы зерттейді

А) оқыту


В) тәрбие

С) еңбек


D) спорт

Е) заң


$$$ 57

Балалар психологиясы, жеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы қандай психологиясының саласына жатады?

А) Арнаулы психологияға

В) әскери психологияға

С) әлеуметтік психологияға

D) жас кезеңдерінің психологияна

Е) медициналық психологияна

$$$ 58


Ми зақымы ауруымен туған адам психологиясының дамуын зерттейтін

А) олигофренопсихология

В) тифлопсихология

С) патопсихология

D) сурдопсихология

Е) нейропсихология

$$$ 59

Саңырау не керең болып туған балалар психикасын зерттейтін психология саласыА) алигофренопсихология

В) тифлопсихология

С) сурдопсихология

D) нейропсихология

Е) патопсихология

$$$ 60


Нашар көретіндер мен соқырлардың психологиялық дамуын зерттейтін психология саласы

А) олигофренопсихология

В) нейропсихология

С) патопсихология

D) тифлопсихология

Е) cурдопсихология

$$$ 61

Туа пайда болған ауру адамдар психологиясын зерттейтін тармақ.А) сурдопсихология

В) психотерапия

С) психопрофилактика

D) психо фармакология

Е) патопсихологиия

$$$ 62


Адамның іс-әрекет түрлерінің психологиясының, еңбекте ғылыми негізге сүйене отырып ұйымдастыру мәселелерін ќарастыратын психология саласы

А) инженерлік

В) авиациялық

С) еңбек


D) ғарышкерлік

Е) әскери

$$$ 63

Автоматталған жүйелерді басқару мен әртүрлі операторлардың жұмысын зерттейтін психология саласыА) инженерлік

В) авиациялық

С) еңбек

D) ғарышкерлік

Е) заң

$$$ 64


«Адам-машина-орта жағдайын» қарастыратын психология саласы

А) ғарышкерлік

В) еңбек

С) инженерлік

D) авиациялық

Е) арнаулы

$$$ 65

Дәрі-дәрмектердің адам психикасына әсері мен күшін қарастыратын психология тармағыА) психопрофилактика

В) тифлопсихология

С) патопсихология

D) психотерапия

Е) психофармакология

$$$ 66


Адамның денсаулығы мен оны нығайтуға арналған шараларды жүзеге асыру жүйесін зерттейтін психология тармағы

А) психопрофилактика

В) психофармакология

С) психотерапия

D) патопсихология

Е) психиатрия

$$$ 67

Адам мен қоғам арасындағы қатынас мәселелерін зерттейтін психология саласыА) медициналық

В) спорт


С) әлеуметтік

D) медициналық

Е) арнаулы

$$$ 68


Әлеуметтік психология шеңберінде қандай мәселе қамтылады?

А)Үлкен, ірі топтардағы психологиялық-әлеуметтік жағдайлар.

В) Кіші топтардардағы психологиялық-әлеуметтік жағдайлар.

С) Қоғамдағы адамның қасиеті мен әлеуметтік-психологиялық орны.

D) А,В,С.

Е) Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 69

Спорт психологиясыА) Спортшылардың іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктерін қарастырады.

В) Адам мен қоғам арасындағы қатынас мәселелерімен айналысады.

С) Дәрігерлердің қызметі мен аурулардың мінез-құлқын зерттейді.

D) Адамның іс-әрекет түрлерінің психологиясын қарастырады.

Е) Гуманистік және әлеуметтік тәрбие мәселелерінің психологиясын зерттейді.

$$$ 70


Психикалық функциялардың мидың үлкен жарты шарларында шоғырлануы мен оның орындалуына жауапқайтаратын мидың бөлімдерін айкындауды зерттейтін психологияның саласы:

А) оқыту психологиясы.

В) салыстырмалы психология.

С) зоопсихология.

D) психоаналитика.

Е) нейропсихология

$$$ 71

Болашақта даму мүмкіндігін болжау мақсатында адамның өмірлік жолын, ата-анасымен туыстарын, оларға мәнді жеке құндылықтарды зерттеу негізінде жүргізілетін психологиялық зерттеу не:А) биографиялық әдіс.

В) интроспекция .

С) қателер және оны жөндеу әдісі

D) тәжірибелік.

Е) егіздер.

$$$ 72


Сананы психологияның пәні ретіңде қарастырмай, психиканы мінез-құлық актілерімен байланыстырған психологияның бағыты:

А) бихевиоризм.

В) гештальт психология.

С) когнитивтік психология.

D) ассоциятивтік психология.

Е) салыстырмалы психология.

$$$ 73

Инстинкті құмарлықтардың жеке тұлғаның белсенділігінің қайнар көзі және сананың рөлін жете бағаламаған психологиядағы бағьгг:А) бихевиоризм.

В) фрейдизм.

С) гештальт.

D) когнитивті.

Е) интроспекция.

$$$ 74


Психологиядағы психоаналитикалық бағыттың негізін қалаушы:

А) Бехтерев.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Выготский.

Е) Леонтьев.

$$$ 75

Есте сақтауға және жаңғыртуға ішкі сенімін тудыратын осы мезетте кажеттілікті тудыратын біртұтас күй қай теорияларға жатады:А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) фрейдизм.

$$$ 76


Мәліметтердің жеке элементтері есте сақталып, жаңғыртылуы бір-бірінен оқшау емес, керісінше, басқалармен логикалық функционалдық байланыста болады:

А) психоанализ.

В) гештальт.

С) ассоцианизм.

D) бихевиоризм.

Е) фрейдизм.

$$$ 77

Егер адам бір нәрсені ұмытса (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз:

А) психоанализде

В) гештальтта.

С) іс- әрекет теориясында.

D) бихевиоризмде.

Е) фрейдизмде.

$$$ 78


Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым:

А) Выготский.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Леонтьев.

Е) Рубинштейн.

$$$ 79

Тарихи тұрғыда қалыптасқан қарым- қатынас құралы:

А) тіл.

В) сөйлеу.С) ойлау.

D) сана.


Е) ақыл- ой.

$$$ 80


Ең жетілген, адамның ойлары мен сезімдері аркылы берілетін, тек адамға тән іс - әрекет:

А) тіл.


В) сөйлеу.

С) ойлау.

О) сана.

Е) ақыл- ой.

$$$ 81

Өзіндік өзектілік, өзіндік даму, өзін жетілдіру мен адамның қажеттіліктерінің иерархиясы туралы гуманистік теория авторы:

А) Юнг.

В) Маслоу.С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.

$$$ 82


Франциядағы психологиялық лабораторияның негізін қалаушы, сынақтар жүйесінің негізін салушы:

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Дистервег.

D) Фрейд.

Е) Бине.


$$$ 83

Психиканың үш деңгейі: саналы, санадан төмен, санадан тыс деңгейлері туралы теорияның авторы :

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Селье .

D) Фрейд .

Е) Бине.

$$$ 84


Техникалық құралдар мен зерттелінушінің хабардар болуымен байланысты психологиялық зерттеу :

А) табиғи эксперимент .

В) жасанды эксперимент.

С) әңгімелесу.

D) іс-әрекст өнімдерін талдау .

Е) генетикалық әдіс.

$$$ 85

Кеңестік психология түжырымдамасына сәйкес психика мына процесте қалыптасады:

А) өзіндік сана.

В) өзіндік өзектілену.

C) әлеуметтену.

D) өзін идеалмен теңестіру.

Е) белсенді іс-әрекет.

$$$ 86


Гуманистік тұрғы :

А) детерминизмдік сипат:

В) индивидттің потенциалды мүмкіндіктерінің ашылуына, өркен жаюына бағытталған

С) биологиялық тамырлары бар

D) адам мүмкіндіктерінің алыс шектеріңде жатқан

Е) танымдық сипатта

$$$ 87

Психологиялық ғылым :

А) адам-құдай ілімі (София)

В) метафизика

С) теософия

D) философия

Е) жаратылыстану ілімінің қойнауында пайда болған

$$$ 88


Жоғарғы мәндер және тірі организмдегі процестер туралы ілім:

А) саясаттану.

В) психология.

C) құкық.

D) саясат.

Е) логика терминінде көрінеді

$$$ 89

Психологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі:А) Кант.

В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.


Е) Вундт.

$$$ 90


Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі

А) Метафизика

В) Діни догматика

С) Дуализм

D) Идеализм

E) Материализм

$$$ 91

Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай негіздеуші материалистік принципА) Сана мен іс-әрекет бірлігі

В) Детерминизм (себеп-салдарлық)

С) Даму принципі

D) Өз мумкіншіліктерін ашу

Е) Іс-әрекеттік

$$$ 87


Психологиялық ғылым :

А) адам-құдай ілімі (София)

В) метафизика

С) теософия

D) философия

Е) жаратылыстану ілімінің қойнауында пайда болған


$$$ 88

Жоғарғы мәндер және тірі организмдегі процестер туралы ілім:

А) саясаттану.

В) психология.

C) құкық.

D) саясат.

Е) логика терминінде көрінеді

$$$ 89


Психологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі:

А) Кант.


В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.

Е) Вундт.

$$$ 90

Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізіА) Метафизика

В) Діни догматика

С) Дуализм

D) Идеализм

E) Материализм

$$$ 91


Бихевиоризм зерттеулерінің объекті

А) сана


В) жан

С) әрекет-қылық

D) интеллект

E) психикалық тұтастық

$$$ 92

Адамды тану үшін сананы емес, әрекет-қылықты зерттеу қажет деп білген психологиялық бағыт:А) когнитивтік

В) гуманистік

С) гештальт психологиясы

D) бихевиоризм

E) генетикалық психология

$$$ 93


Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория

А) генетикалық

В) тұңғиық психологиясы

С) гештальт психология

D) бихевиористік психология

E) гуманистік психология


$$$ 94

Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт

А) фрейдизм

В) когнитивизм

С) прагматизм

D) материализм

E) дуализм

$$$ 95


Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдизм

D) бихевиоризм

E) гештальттық

$$$ 96

Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулеріА) тума қасиеттер

В) көңіл-күй қалыптары

С) танымдық процестер

D) мінез

E) қабілет

$$$ 97


Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағыт

А) гуманистік

В) генетикалық

С) бихевиористік

D) гештальттық

E) когнитивтік

$$$ 98

Гуманистік психология теоретигіА) Фрейд

В) Пиаже

С) Маслоу

D) Торндайк

E) Брунер

$$$ 99


Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдтік

D) бихевиористік

E) гештальттық

$$$ 100

Гуманистік психологиядағы адам қажеттерінің ең жоғары деңгейі

А) қорғаныс

В) физиологиялық

С) шындық, әділет

D) корек-тағамдық

E) ұрпақ жалғасы

$$$ 101


Психика дегеніміз :

А) қоршаған ортадан шындьқтың мида бейнеленуі іс-

әрекеті.

В) жүйке жүйесінің физиологиялық қызметі.

С) мидың рефлекторлық, іс-әрекеті.

D) бас ми материясының субстраты.

Е) бақылаудың, жанның көрінісі.

$$$ 102

Мидың обьективті шындықты бейнелейтін касиеті:

А) сана.


В)ойлау.

С) психика.

D) рефлексия.

Е) инстинкт.

$$$ 103

Рефлекс дегеніміз ...

А) Нерв жүйесінің ќызметі

В) Сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге организмніњ ќайтаратын жауап реакциясы

С) Күрделі ми ќабыѓының жұмысы

D) Организмге ќажетті ќұбылыстарды білдіретін тітіркендіргіштер

Е) Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызметі

$$$ 104

Сана дегеніміз не?

А) адамның түрлі күйінің тұрақты компоненттері

В) бір адамды екінші бір адамнан ажыратуы

С) сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының мидағы бейнесі

D) бұрын қабылданған нәрселерді қайтадан өңдеп, образ жасауда көрінетін психикалық процесс

Е) дұрыс жауап жоқ

$$$ 105

Екі сигналдық жүйе теориясының авторы:

A) Р.Декарт

B) И.П.Павлов

C) Маслоу

D) И. Гербарт

E) А.Н.Леонтьев

$$$ 106

Жануарлар әрекетінің негізі:

A) екі сигнал бірдей

B) бірінші сигналдық жүйе
C) екінші сигналдық жүйе

D) логикалық жүйе

E) қозғалыс жүйесі

$$$ 107


Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт

А) фрейдизм

В) когнитивизм

С) прагматизм

D) материализм

E) дуализм

$$$ 108

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдизм

D) бихевиоризм

E) гештальттық

$$$ 109


Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері

А) тума қасиеттер

В) көңіл-күй қалыптары

С) танымдық процестер

D) мінез

E) қабілет

$$$ 110

Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағытА) гуманистік

В) генетикалық

С) бихевиористік

D) гештальттық

E) когнитивтік

$$$ 111


Гуманистік психология теоретигі

А) Фрейд

В) Пиаже

С) Маслоу

D) Торндайк

E) Брунер


$$$ 112

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдтік

D) бихевиористік

E) гештальттық

$$$ 113


Антропопсихизм атанған психологиялық бағдарды ғылымға енгізген:

А) Аристотель

В) Декарт

С) Гербарт

D) Гиппократ

E) Платон

$$$ 108 D

Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе:

A) қоғамдық жүйе

B) сигналдар сигналы


C) бірінші топтар

D) бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі

E) жүйке әрекеттері қызметі

$$$ 114


«Панпсихизм» теориясының мәні:

А) психика барша жанды материяның қасиеті

В) психика жүйке жүйеісіне ие болғандарға тән

С) психика адамның келіп шығуымен байланысты

D) психика бүкіл табиғатқа тән

E) психика табиғаттан тыс құбылыс

$$$ 115

Психиканың ең басты қызметіА) тітіркену

В) сезгіштік

С) өсімдіктер

D) неорганикалық

Е) бейнелеу формасы

$$$ 116


Тітіркену бұл-

А) құбылыстарды тұтастай бейнелеу

В) барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру

С) барша өлі дүниеге тән құбылыс

D) тек адамға ғана тән құбылыс

E) саналы бейнелеу


$$$ 117

Жануардың табиғат байланыстарын сезе отырып, кезіккен жағдайдың нәтижесін алдын-ала білу қабілетін дәлелдеген ғалым:

А)Сеченов

В) Павлов

С) Выготский

D) Лернер

E) Рубинштейн

$$$ 118


Психика дамуының ең жоғарғы шегі – интеллектуалды тіршілік түрі:

А) каоцерваттар

В) өсімдіктер

С) су жануарлары

D) қанатты жануарлар

E) сүтқоректілер

$$$ 119

Жануардың табиғат аясында белсенді бағыт-бағдар таңдай алу қабілетін экспериментті дәлеледеген ғалымдар:А) Аристотель, Платон

В) Павлов, Сеченов

С) Толмен, Креч

D) Брамштедт, Декарт

E) Торндайк, Кречмер

$$$ 120


Жануарлар психикасының дамуы тәуелді:

А) қоғамдық-тарихи шарттарға

В) биологиялық заңдылықтарға

С) табиғаттан тыс күштерге

D) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

E) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

$$$ 121

Сананың пайда болу негізі:А)тума беріледі

В) табиғаттан

С)табиғаттан тыс күштен

D)еңбек пен қоғамдық қатынастан

E)адамның өзіндік әрекетінен

$$$ 122


Жануарлар қылығының түпкі мақсаты

А) болжастыру

В) қару дайындау

С) мән білдіру

D) өз қажетін қанағаттандыру

E) қоғамдық қатысқа келу


$$$ 123

Сезімтал жасушалардың сыртқы ортадан өсер алуымен сипатталатын барлық тірі ағзаларға тән дамудың карапайым сатысы:

А) дамудың перцептивгік сатысы .

В) дамудың сенсорлық сатысы .

С) дамудың интеллектуалды сатысы .

D) филогенез.

Е) онтогенез.

$$$ 124


Сана қалыптасуының негізгі себебі:

А) тума қасиеттер

В) тіл мен еңбек

С) қоршаған орта

D) үлгі мен өрнек

E) инстинкт

$$$ 125

Сана бұл-А) табиғат өнімі

В) қоғамдық болмыс

С) инстикттік өнім

D) дағдыланудан

E) табиғаттан тыс берілетін қасиет

$$$ 126

«Сана ең алдымен, адам араласқан қоғам қатынастарын бейнелейтін сезімдер жүйесін қамтиды» деген тұжырымды қолдаушы философиялық бағыт

А) идеализм

В) материализм

С) дуализм

D) догматизм

E) метафизика

$$$ 127

Жүйке жүйесінің ең жоғарғы күрделі бөлігі

А) орта ми

В) үлкен жарты шарлар

С) қабық асты түйіндері

D) қабық асты

E) мишық

$$$ 128


Мишық міндеті

А) ойлау мен сөйлеу

В) дене қозғалысы мен теңдестігі

С) қозу жеткізу

D) қозу қабылдау

E) ішкі құрылымдарды басқару


$$$ 129

Психикалық әрекетті туындатушы орган

А) анализатор

В) рецептор

С) жұлын

D) ми


E) эффектор

$$$ 130


Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйке жүйесі

А) жұлын

В) перифериялық жүйке

С)орталық жүйке

D)мишық

E)рецептор

$$$ 131

Мінез-кұлықтың дұрыстығын міндеттейтін практикалық маңызды міндеттердің қатарын шешу қабілеті байқалатын индивидтің даму деңгейі:А) дамудың перцептивтік сатысы.

В) дамудың сенсорлық сатысы.

С) дамудың интеллектуалды сатысы.

D) филогенез.

Е) онтогенез.

$$$ 132


Табиғаттың тарихи жетілу барысында тірі организмдердің пайда болуы мен эволюциялық даму процесі:

А) дамудың перцептивтік сатысы .

В) дамудың сенсорлық сатысы .

С) дамудың интеллектуалды сатысы .

D) филогенез .

Е) онтогенез.

$$$ 133

Сандық және сапалық өзгерістерден көрінетін тірі табиғаттың үнемі күрделеніп отыруы мен дамуы:А) дамудың перцептивтік сатысы.

В) дамудың сенсорлық сатысы.

С) эволюция.

D) филогенез.

Е) онтогенез.

$$$ 134


Психика рефлекстігі мен іс-әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:

  1. И.П.Павлов

  2. B) Л.С.Рубейнштейн

C) А.М.Леонтьев

D) М.И.Сеченев

E) Б.Ф.Ломов

$$$ 135


И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:

A) бейнелеу теориясы

B) сана мен рефлекс түсініктері
C) шартты рефлекстер жөніндегі теория

D) саналық әрекеттер теориясы

E)саналық элементтер теориясы

$$$ 136


Биологиялық тұрғыда мәнді тітіркендіргіштерге санасыз жауап беруден көрінетін тума психикалык, реакция:

А) интуиция.

В) инстинкт.

С) санадан.

D) шартсыз рефлекс.

Е) санадан төмен.

$$$ 137

Шартсыз-рефлекторлы реакциялардың негізінде яғни, санадан төмен жүзеге асатын әрекеттер:А) интуиция.

В) инстинкт.

С) санадан тыс.

D) шартсыз рефлекс.

Е) санадан төмен.

$$$ 138


Екінші сигнал жүйесі

А)өсімдікте

В)адамда

С)жануарда

D)заттарда

Е)жәндіктерде

$$$ 139

Жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс

А) сезім

В) қабылдау

С) талғам

D) ойлау

E) сөйлеу

$$$ 140


Интеллектуалды әрекеттің негізі

А) тітіркенуде

В) инстинкте

С) дағдылануда

D) заттар арасындағы күрделі қатынастарды тануда

E) жаттығуда

$$$ 141

Адам психикасының дамуы тәуелді

А) қоғамдық-тарихи шарттарға

В) биологиялық заңдылықтарға

С) табиғаттан тыс күштерге

D) биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

E) қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

$$$ 142


Психикалық кемелденудің әрбір жаңа басқышы тәуелді

А) инстинкте

В) ауыспалы дағдылық әрекетке

С) интеллектке

D) тіршіліктің жаңа сыртқы шарттарына

E) табиғаттан тыс күшке

$$$ 143

Психиканың ең басты қызметіА) тітіркену

В) сезгіштік

С) өсімдіктер

D) неорганикалық

Е) бейнелеу формасы

$$$ 144


Тауықтын басып отырған жұмыртқаларын алып, орнына тас салсада, мерзімді уақыт біткенге дейін отыра береді. Бұл...

А)Даѓды


В)Инстинкт

С)Әдет


D)Ќажеттілік

Е)Интеллект

$$$ 1445

Екінші сигнал жүйесі

А)өсімдікте

В)адамда


С)жануарда

D)заттарда

Е)жәндіктерде

$$$ 146


Жануарлар әрекет қылығының бәрі адам іс-әрекетінен ажыратылады

А) қоғамдық-тарихи мәнді

В) тікелей биологиялық сипатта

С) ойлау арқылы орындалады

D) сөзге негізделген

E) екінші сигналдық жүйеде


$$$ 147

Сананың пайда болу негізі:

А) тума беріледі

В) табиғаттан

С) табиғаттан тыс күштен

D) еңбек пен қоғамдық қатынастан

E) адамның өзіндік әрекетінен

$$$ 148


Адамның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын шарт

А) биологиялық

В) өз тәжірибесі

С)болмыстан тыс күш

D) тіл қатынасынан

E) дағдыланудан

$$$ 149

Адамның жануардан түпкі ерекшелігі-

А) еңбек қаруын дайындау

В) қару пайдалану

С) әрекет тәсілін білу

D) биологиялық қажетті сезу

E) сезінушілік

$$$ 150


Жануарлар қылығының түпкі мақсаты

А) болжастыру

В) қару дайындау

С) мән білдіру

D) өз қажетін қанағаттандыру

E) қоғамдық қатысқа келу

$$$ 151

Екінші сигнал жүйесінің сигналы не?А) жарық

В) дыбыс


С) сөз

D) иіс


Е) түс

$$$ 152


Жүрек қызметі, қан айналысы, ас қорытудың нерв орталығы бар. Бұл қай ми?

А) аралық

В) сопақша

С) ортаңғы

D) мишық

Е) артқы


$$$ 153

Бас ми рефлекс доғасының ортаңғы бірлігі:

A) сыртқы тітіркендіргіштер

B) сыртқы қозғалыстар


C) қозу және тежелу процестері

D) сезімдер

E) ой

$$$ 154


«Ми рефлекстері» еңбегінің авторы кім?

А) В.А.Бехтеров

В) И.М.Сеченов

С) О.Конт

D) Г.Спенсер

Е) Ч.Дарвин

$$$ 155

Нерв жүйесінің қызметін атқаратынА) рефлекс

В) нейтрондар

С) жұлын

D) нерв қозғалысы

Е) қозу

$$$ 156


Нейтронның тарамдалып, өзара түйінделіп бітетін жері

А) нерв орталығы

В) нерв жүйесі

С) жұлын


D) ми орталығы

Е) мишық


$$$ 157

Организмнің әр-түрлі түрткіштерге өмір тіршілігінде беретін жауабын … рефлекс дейді.

А) шартсыз

В) шартты

С) түпкілік

D) жасанды

Е) биологиялық

$$$ 158


Туа пайда болатын рефлексті … рефлекс деп атайды.

А) шартсыз

В) шартты

С) бейтарап

D) кездейсоқ

Е) табиғи

$$$ 159

Біртіндеп даму дегеніміз не?А) революция

В) кезең


С) эволюция

D) диалект

Е) материализм

$$$ 160


Организмнің сыртқы ортаны түйсіне алу қабілеті:

А) сезгіштік

В) инстинк

С) дағды


D) түйсік

Е) санасыз ұмтылу

$$$ 161

Жеке клеткалардан құралған нерв жүйесіА) нейрон

В) аксон


С) дендрит

D) жұлын


Е) ми

$$$ 162


Организмнің сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырып отыратын …

А) жұлын


В) ми

С) нерв жүйесі

D) орталық нерв

Е) нервтер

$$$ 163

Дененің барлық рецепторларын ми қабығымен байланыстырады.А) сопақша ми

В) аралық ми

С) орталық ми

D) ретикулярлық формация

Е) жұлын

$$$ 164


Төменгі бөліктеріне басшылық ету процестерінің жұмысын реттестіріп отырады

А) ретикулярлық формация

В) жұлын

С) сопақша ми

D) аралық ми

Е)орталық ми

$$$ 165

Ми қабығы деп аталатынА) сұр зат

В) ақ зат

С) нервтер

D) ретикулярлық формация

Е) дендрит
$$$ 166

Ми қабығының бөліктері

А)маңдай

В)төбе


С)желке

D)самай


Е) Барлығы

$$$ 167


Мидың желке бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

А) есту


В) тері

С) көру


D) иіс

Е) дәм


$$$ 168

Самай бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

А)есту

В)көру


С)дәм

D)иіс


Е)тері

$$$ 169


Екінші сигнал жүйесі

А)өсімдікте

В)адамда

С)жануарда

D)заттарда

Е)жәндіктерде

$$$ 170

Тірі адамның моторлық қызметіА)іс-әрекет

В)қозғалыс

С)жүгіру

D)жаттығу

Е)қимыл

$$$ 171


Жеке клеткалардан құралған нерв жүйесі

А)нейрон


В)аксон

С)дендрит

D)жұлын

Е)Түйсік


$$$ 172

Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті:

A) ойлау және қорытындылау

B) анализдеу


C) синтездеу

D) жалпылау және нақтылау

E) сигнал жеткізу және реттеу

$$$ 173


Психика рефлекстігі мен іс-әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:

  1. И.П.Павлов

  2. Л.С.Рубейнштейн

C) А.М.Леонтьев

D) М.И.Сеченев

E)Б.Ф.Ломов

$$$ 174


Тілдің шығу негізі:

А) тумадан

В) рухани еңбектен

С) алладан

D) қоғамдық еңбектен

E) адамның өз қалауынан

$$$ 175

Саналы тіл белгісі:А) бейне

В) таңба

С) сөз-сөйлем

D) қозғалыс

E) ым-ишара

$$$ 176


Адамның бүкіл саналы өмірінің арқауы

А) тіл мен сөз

В) бейне

С) таңба

D) ым-ишара

E) қозғалыс

$$$ 177

Жануарлар әлемінде қажеттікті қамтамасыз етуге итермелеуші күшА)Сана

В)Табиғи инстинкт

С)Дағды

D)ҚатынастарЕ)Субъектив ниеті

$$$ 178


Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы

А) желке (қарақұс)

В) төбе (еңбек)

С) көру зонасы

D) шеке (есту зонасы)

E) маңдай

$$$ 179

Шартты рефлекстер жоғары дамыған жануарлар бас ми қабығында жасалады, осыдан олардың қызметіА) тума әрекеттерді басқару

В) органикалық қажеттіліктерді іске асыру

С)инстинктерді орындау

D)тітіркенуді мәнді сигналға айналдыру

E)қозғалысты реттеу

$$$ 180


Жүйке процестері нақты бір орында басталып, басқа учаскелерге жайылады, бұл құбылыс-

А) қозу


В) тежелу

С) шоғырлану

D) иррадиация

E) индукция

$$$ 181

Жүйке процесіндегі қозу мен тежелу бірін бірі күшейтеді не әлсіретеді, бұл құбылыс-А) индукция жүйесі

В) өзара индукция

С) кері индукция

D) иррадиация

E) радиация

$$$ 182


Кері индукция нәтижесі-

А) қозу


В) тежелу

С)жайылу

D)таралу

E)сөну


$$$ 183

Психикалық бейне негізі:

A) материя қасиеті, ми қызметі

B) табиғаттан тыс күштер туындысы

C) тумадан берілген қабілет

D) адамға өздігінен қосылатын қасиет

E)адам миының өзіндік қасиеті

$$$ 184


Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы:

A) жан мен тән өзара тәуелді

B) жан алғашқы

C) жан мен тән өзара тәуелсіз

D) тән-алғашқы

E) жан ми өнімі

$$$ 185

Психиканың дамуы жөніндегі жалпы көзқарас байланыстыА) діни ұғымдармен

В) теориялық заңдылықтармен

С) практикалық қажеттілікпен

D) догмалық түсініктермен

E) жеке пайымдаулармен

$$$ 186


Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан ұрпақа берілу қасиеті

А) сезімдік

В) инстинкт

С) дағды

D) интеллект

E) саналық

$$$ 187

Сезімдік психика кезеңіне тән процессА) қабылдау

В) түйсіну

С) саналы ойлау

D) сөзді өрнектеу

E) әрекетпен бейнелеу

$$$ 188


Барша танымдық процестерді қамтушы психикалық деңгей

А) каоцерваттық

В) сенсорлық

С) саналық

D) қажеттік

E) манипуляциялық

$$$ 189

Психикалық әрекетті туындатушы органА) қызығу

В) рецептор

С) жұлын

D) ми


E) эффектор

$$$ 190


Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйесі

А) жұлын

В) перифериялық жүйке

С) орталық жүйке

D) мишық

E) рецептор

$$$ 191

Жүйке жүйесінің негізгі элементіА) әрекет

В) дағды

С) нейрон

D) синапс

E) эффектор

$$$ 192


Адамның психикалық өмірінің материалық негізін тануға қажет тетіктер

А) гистологиялық

В) физиологиялық

С) медициналық

D) механикалық

E) логикалық

$$$ 193

Психикалық әрекеттер негізінде жатқан мидың күрделі жұмыс фермаларыА) импульстер

В) рефлекстер

С) әрекеттер

D) қимылдар

E) эффекторлар

$$$ 194


Шартты рефлекстердің жасалуынан мида түзілетін физиологиялық процесс

А) уақытша байланыстар

В) қысымшылық

С) аккомадация

D) радиация

E) иррадиация

$$$ 195

Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқанА) Павлов

В) Сеченов

С) Рубинштейн

D) Выготский

E) Декарт

$$$ 196


Психикалық құбылыстардың себебін объективті тұрғыдан іздеуді қай принцип қамтамасыз етеді:

А) детерминизм.

В) тарихилық.

С) даму.


D) сана мен іс-әрекеттің бірлігі.

Е) жүйелілік.


$$$ 197

Психологияның санадан тыс деңгейі байқалады:

А) интуициядан.

В) инстинктерден.

C) шартты рефлекстерден.

D) интериоризациядан.

Е) экстериоризациядан.

$$$ 198


Мінез-құлықтың инстинктілік формалары :

А) туғаннан бағдарланып қойған .

В) рефлекске қарағанда қарапайымдау .

С) тәжірибе негізінде өзгермейді.

D) басқа түрлерге қарағанда адамда көбірек .

Е) жануарлар үшін жетекші.

$$$ 199

Инстинктілік мінез-құлық негізінен:А) шыбын-шіркейлерде.

В) балықтарда.

С) рептилияларда.

D) сүт қоректілерде.

Е) жануарларда басым.

$$$ 200


Адам санасының пайда болуында шешуші жағдай:

А) еңбек.

В) қоршаған орта.

С) жалпы көзқарас.

D) бас ми.

Е) қарым-қатынас жасау.

$$$ 201

Сана дегеніміз:А) Рефлексияға қабілеттілік.

В) болмысты психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі қоғамдық тарихи дамудың жемісі.

С) субъектінің сезімдік және ақыл-ойлық бейнелерінің жиынтығы.

D) қоршаған ортадағы өзгерістерге пара-пар жауап беру қабілеттілігі.

Е) психиканың көп функционалды жүйесі.

$$$ 202


Сана айқындалады:

А) адамзат дамуының қоғамдық-тарихи сипатымен

В) таптық бағыттылықтың өзгеруімен

С) формациялардың ауысуымен

D) табиғатпен

Е) мәдениетпен

$$$ 203

Индивитің психикалык, өмірінің элементтерін біртұтас комплекске жинақгау негізгі әдіснамалық принципі болып саналатын неміс психологиялық мектебінің бағытыА) бихевиоризм.

В) гештальт психология.

С) гуманистік психология.

D) психоанализ.

Е) трансактілі анализ.

$$$ 204


Сезімталдық табалдырықтарын, тітіркендіргіштердің күшін, жауап беру уақыты т.с.с. дене факгорларын зерттеу негізінде психикалық күйлер мен мінез-құлық формаларының көптүрлілігін зерттейтін классикалық, жалпы психологияның бөлімі:

А) психофизика.

В) психотехника.

С) психометрия.

D) психотерапия.

Е) басқару психологиясы.

$$$ 205

Тірі ағзалардың өр текті тітіркендіргіштердің тұтастай жиынтығына жауап қайтару жолымен коршаған ортаның біртұтас заттарын бейнелеу қабілеті :А) дамудың перцептивтік сатысы.

В) дамудың сенсорлық сатысы.

С) дамудың интеллектуалды сатысы.

D) филогенез.

Е) онтогенез.

$$$ 206


Тітіркендіргіштерді түйсіне алу және оларға жауап қайтара алу қабілеті:

А) адаптация.

В) сезімталдық.

С) синестсзия.

D) сенсибилизация.

Е) түстерді айыра алмау.

$$$ 207

Қоршаған ортаға икемделу касиеті:А) адаптация.

В) сезімталдық.

С) синестезия.

D) сенсибилизация.

Е) түстерді айыра алмау.

$$$ 208


Сыртқы және ішкі орта тітіркендіргіштерінің анализі мен синтезі жасалатын организмнің нейрофизиологиялық жүйесі:

А)эфферентгіх жүйке жүйесі.

В) афференттік.

C) анализатор.

D) рефлекстік доға.

Е) рецепторлар.

$$$ 209

Жүйке импульстары аркылы анализаторлардан (сезім органдарынан) немесе ішкі органдар орталық жүйке жүйесіне қай жүйке типі аркылы беріледі:А) эфференттік.

В) афференттік.

С) анализатор.

D) рефлекстік доға.

Е) рецепторлар.

$$$ 210

Ми қабығынан жүмысшы органдарға импульстарды жеткізетін организмнің кез-келген тітіркендіргішке жауап реакциясын камтамасыз ететін жүйкелер:

А) эфференттік.

В) афференттік.

С) анализатор.

В) рефлекстік доға.

Е) рецепторлар.

$$$ 211

Таным процестері психологиясындағы ағымның негізгі зерттеу нысаны:А) ассоциативті психологияның.

В) когнитивті психологияның.

С) салыстырмалы психологияның.

D) педагогикалық психологияның.

Е) балалар психологиясының.

$$$ 212


Адамның қоғамда өз орнын табуға, қарым-қатынасты дұрыс жасауға, отбасын құру, балаларды тәрбиелеу және т.б. көрінетін ұмтылулары:

А) әлеуметтік кажеттіліктері .

В) органикалық қажеттіліктер.

С) рухани қажеттіліктер .

D) материалдық қажеттіліктер .

Е) интеллектілік әрекеттер

$$$ 213

Ми анализаторына келіп түскен жеке дара ақпарат элементтерінің біртұтас күрделі тітіркендіргіш ретінде қабылдану процесіА) Интеграция

В) Ассоциация

С) Дифференциация

D) Дивергенция

Е) Конвергенция
$$$ 214

Объектті ұзақ уақыт аралығында назарда ұстап, зерттеу:

А) Қорытындылау

В) Салыстыру

С) Суреттеу

D) Талдау

Е) Бақылау

$$$ 215


Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады, солардың нақты саны

А) екеу


В) бесеу

С)үшеу


D)төртеу

E)сансыз


$$$ 216

Хайуанаттар психикасы дамуының негізі

А) қатынастар

В) табиғи сұрыпталу

С)тәрбие

D)жаттықтырушы

E) қатынас көрсету

$$$ 217


Психика бүкіл тірі табиғаттың қасиеті (өсімдіктерге де тән):

А) антропопсихизм

В) биопсихизм

С) мозгопсихизм

D) панпсихизм

E) нейропсихизм

$$$ 218

Психика бас миы бар, трубалы жүйке жүйесі бар организмдерге тән:А) антропопсихизм

В) биопсихизм

С) мозгопсихизм

D) панпсихизм

E) нейропсихизм

$$$ 219


Психика жүйке жүйесі бар барлық организмдерге тән:

А) антропопсихизм

В) биопсихизм

С) мозгопсихизм

D) панпсихизм

E) нейропсихизм

$$$ 220

Материяның негізгі қасиеті:А) әрекеттер

В) қозғалыс

С) жетілу

D) даму


E) қалыптасу

$$$ 221


Психика табиғатын түсіндіретін көзқарастар:

А) идеалистік, прагматизм

В) идеалистік, материалистік

С) догматизм, материализм

D) материализм, фрейдизм

E) гештальтизм, когнитивизм

$$$ 222

Тіршілік иелерінің эволюциялық өзін-өзі жетілдіруі арқылы организмдерде ерекше органдар пайда болды:А) қан тамырлары

В) дем алу органдары

С) жүйке жүйесі

D) жұлын


E) омыртқа

$$$ 223


Тірі организмнің сыртқы әсерге жауап беруі:

А) әрекеттер

В) тітіркену

С) жетілу

D) даму

E) қалыптасу$$$ 224

Төменгі сатыдағы бір клеткалы өте қарапайым организмдерге тән әсерлену:

А) әрекеттер

В) ойлау

С) жетілу

D) даму


E) тітіркенгіштік

$$$ 225


Тірі организмдердің түрлі қимыл-қозғалыстарын өзгерту арқылы биотикалық факторларға әсерленуі:

А) қимылдау

В) қозғалыс

С) тропизмD) даму

E) қалыптасу


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет