«Жалпы психология» 2 –ші Рубеждік бақылау тапсырмасыДата09.07.2016
өлшемі172 Kb.
«Жалпы психология»

2 –ші Рубеждік бақылау тапсырмасы
$$$ 1

Өткен тәжірибеден алған іздерді жадыда қалдырып, оларды қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауға негізделген психикалық процессс-

А) зейін

В) қабылдау

С) түйсік

D) елес


E) ес
$$$ 2

Ес процесінің мәні

А) сананың объектке бағытталуы

В) өткен тәжірибе бейнесін жаңғрту

С) әсердің жеке элементтерін бейнелеу

D) тұтастай бейне тұрғызу

E) жалпылаған бейне түзу
$$$ 3

Ойлаумен байланысты болмаған таза ес заңдылықтарын ашқан ғалым-психолог:

А) Крепелина

В) Мюллер

С) Эббингауз

D) Бергсон

E) Смирнов
$$$ 4

Г.Э. Мюллер еңбектерінде шешімін тапқан проблема

А) ойлаумен байланыспаған ес заңдылықтары

В) психикалық сырқаттылардың есте қалдыру әрекеті

С) естің жоғары формалары

D) адам есінің бекуі мен жаңғыруы

E) естің шартты рефлекстерімен байланыстылығы
$$$ 5

Жануарлардың ес дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын ашқан американ ғалымы:

А) Бергсон

В) Мюллер

С) Крепелина

D) Павлов

E) Торндайк
$$$ 6

Есте қалдыруға ықпал жасаушы Павлов ашқан физиологиялық құбылыс

А) тітіркену

В) сезу


С) шартты рефлекс

D) ырықсыз рефлекс

E) ырықты рефлекс
$$$ 7

Идеалистер көзқарасындағы ең жоғары формадағы адам есінің туындау негізі

А) жоғары сана

В) биологиялық

С) әлеуметтік

D) адамның өзіндік қуатында

E) тума интеллектте
$$$ 8

Естің жоғарғы формаларының әлеуметтік негізге ие психикалық іс-әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалымы-

А) Смирнов

В) Зинченко

С) Выготский

D) Бергсон

E) Сеченов
$$$ 9

Естің бір-біріне ұқсамас үш типі (нақты ес, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) болатынын ашқан ғалымдар-

А) Смирнов, Зинченко

В) Линдсей, Норман

С) Сеченов, Павлов

D) Торндайк, Уотсон

E) Эльконин, Занков
$$$ 10

Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін, толық әрі сақтауға жәрдем беретін ес жүйесі:

А) ұзақ мерзімді ес

В) бейнелі ес

С) қысқа мерзімді ес

D) әсердің тікелей, нақты ізі

E) қозғалысты ес
$$$ 11

Қысқа мерзімді естің мәні:

А) нақты бейне сақтау

В) жалпылаған шағын ақпарат

С) толқ, дәл оқиға

D) шағын уақытқа

E) қамту көлемі шексіз
$$$ 12

Уақыты да, қамту көлемі де шексіз ес түрі

А) нақты ес

В) қсқа мерзімді ес

С) бейнелі ес

D) ұзақ мерзімді ес

E) қозғалысты ес
$$$ 13

Дүние заттары мен құбылыстарының бөлектенген күйде емес, өзара байланысты қалыпта жүретінін дәріптеуші психологиялық теория

А) гешталттық

В) ассоциативтік

С) когнитивтік

D) гуманистік

E) генетикалық
$$$ 14

Жанасу ассоциациясының мәні

А) уақыт пен кеңістіктегі қатнас

В) ұқсастық

С) себеп-салдар

D) қарама-қарыслық

E) нейрондар
$$$ 15

Себеп-салдарлы қатынастарға негізделген ассоциация теориясы

А) жанасу

В) ұқсастық

С) контрасттық

D) каузальдық

E) когнитивтік
$$$ 16

Есте қалдыру мидың эелектрлік белсенділігімен орындалатын негіздеуші ес теориясы

А) нейрондық

В) биохимиялық

С) ассоциативтік

D) генетикалық

E) когнитивтік
$$$ 17

Фиизиология заңдарына орай организм импуьстерінің миға жеткізуші жүйке бөлігі

А) аксон

В) нейрон

С) синапс

D) дендрит

E) клетка
$$$ 18

Импуьстердің бір клеткадан екіншісіне жеткізуші жүйке аппараты

А) дендрит

В) синапс

С) нейрон

D) аксон

E) анализатор
$$$ 19

Аксонның клеткамен тоғысқан жері

А) синапс

В) нейрон

С) дендрит

D) клетка

E) анализатор
$$$ 20

Естің биохимиялық теориясының мәні:

А) электрлік белсенділік

В) нәсілдік негізіндегі жасушалар құрамы

С) генетикалық ақпарат

D) ассоциативті байланыстар

E) әлеуметтік процесс
$$$ 21

Іс-әрекет мақсатына орай, ес түрі

А) қозғалысты

В) эмоционалды

С) ырықты

D) бейнелі

E) сөз логикалы
$$$ 22

Іс-әрекеттегі рөлі мен орнына тәуелді жатталып, сақталу мерзімінің мөлшеріне байланысты ес түрі

А) ырықсыз

В) қозғалысты

С) сөз логикалы

D) бейнелі

E) нақты қызметтік
$$$ 23

Музыкалық шығарманы дауыспен қайталай алмаса да бимен көрсету шеберлігіне негіз болар ес түрі

А) қозғалысты ес

В) эмоционалды ес

С) мағыналық ес

D) логикалық ес

E) бейнелі ес
$$$ 24

Эмоционалды ес мазмұны

А) қимыл-әрекет

В) бейне

С) көңіл-күй

D) мағына

E) сөз
$$$ 25

Елестерге,табиғат көріністеріне дыбыс дәмге негізделген ес түрі

А) бейнелі

В) эмоционалды

С) сөз-логикалы

D) мағыналы

E) қозғалысты
$$$ 26

Адамның өзіндік бағыт-бағдарына қалыптасатын ес түрлері

А) сезімдік

В) иістік

С) дәмдік

D) сипай сезу

E) көру, есту
$$$ 27

Қайта жаңғыртуды материалдың негізгі мазмұнын жеткізумен байланыстыратын ес түрі

А) механикалық ес

В) мағыналық ес

С) бейнелі ес

D) сөзбе-сөз қайталау есі

E) эмоционалды ЕС
$$$ 28

Бейнелі және эмоционалды еске қабілетті жан иесі

А) тек адам

В) тек жануар

С) барша тіршілік

D) жалпы табиғат

E) адам да, жануар да
$$$ 29

Оқу процесіндегі шәкірттің білім игеруімен жинақталуына себепші ес түрі

А) механикалық

В) бейнелі

С) көңіл-күй

D) мағыналы

E) қозғалысты
$$$ 30

Арнайы есте қалдыру, не еске түсіру мақсаты болмаған психикалық процесс

А) ырықты

В) ырықсыз

С) бағдарлы

D) жоспарлы

E) ниеттелген
$$$ 31

Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру, бекіту және қайта жаңғырту үшін қажетті естің ерекше формасы

А) қысқа мерзімді ес

В) нақты қызметтік ес

С) ұзақ мерзімді ес

D) ырықты ес

E) ырықсыз ес
$$$ 32

Белгілі іс-әрекет мезеті мен қажетке орай қимылдарды іске қосушы ес түрі

А) қысқа мерзімді ес

В) нақты қызметтік ес

С) ұзақ мерзімді ес

D) бейнелі ес

E) ырықсыз ЕС
$$$ 33

Нақты қызметтік естің қалыптасу шарты

А) тума

В) кездейсоқ әсер

С) ниетті жаттығулар

D) тылсым күш

E) нәсілдік
$$$ 34

Есте қалдырудың бастапқы формасы

А) ырықсыз есте қалдыру

В) ырықты есте қалдыру

С) ниеттелген жаттау

D) жоспарлы мақсат

E) ниеттелген әрекет
$$$ 35

Ырықсыз, ниеттелмеген естің негізі

А) мақсат

В) арнайы тәсілдер

С) күрделі ақыл-ой

D) кездейсоқ күшті әсер

E) өмірлік ниет
$$$ 36

Арнайы тәсілдер қолданумен санада бекитін ес түрі

А) жаттанды ес

В) мақсатсз ес

С) ырықты ес

D) ырықсыз ЕС

E) импульсті ЕС
$$$ 37

Ырықты естің орнығуына себепші фактор

А) күшті әсер

В) кездейсоқ ықпал

С) ішкі импульстер

D) арнайы мақсат

E) көңіл күй
$$$ 38

Жүйелі білімдер қалыптастырушы ес түрі

А) механикалы ес

В) бейнелі ес

С) эмоциялы ес

D) логикалы ес

E) ырықсыз ес
$$$ 39

Материалдың қажетті бөлігін таңдап, оны есте қалдыруға міндеттейтін ес әрекеті

А) мнемикалық әрекет

В) импульстік әрекет

С) эмоциялы әрекет

D) дағдылы әрекет

E) нақты қызметті әрекет
$$$ 40

Механикалық есте қалдырудың негізі

А) мағына

В) түсінім

С) өзгерісіз қайталау

D) эмоция

E) бейне
$$$ 41

Оқуда қажетсіз еңбектенуден азат етіп, нық нәтиже беретін ес түрі:

А) эмоциялы ес

В) образды ес

С) кинетикалы ес

D) импульсті ес

E) мағыналы ес
$$$ 42

Берік есте қалдыруды жеңілдету шарты

А) көп мәрте көшіріп жазу

В) қайталап оқу

С) жоспарлап дайындалу

D) дауыстап қайталау

E) көрнекілік
$$$ 43

Білім игеру процесінде салыстыру, нақтылау, қайталап бару әрекеттерінің қажеттігі

А) тану

В) жаңғырту

С) есте бекіту

D) түсіну

E) қабылдау
$$$ 44

Есте қалдырудың толыққандылығын қамтамасыз етуші фактор

А) тұрмыстық практика

В) сыртқы ықпал

С) ішкі импульстер

D) дағдылы қайталаулар

E) өткендегі тәжірибелер
$$$ 45

Бір отырыста толығымен жатталлып, кейін жатталғанның бөлшектенбей үздіксіз қайталану әдісі

А) бөлшектенген

В) жинақты

С) тұтастай

D) шамалап

E) аралас
$$$ 46

Мезеттік қызметте (оператив) көрінетін есте сақтау заңдылығы

А) динамикалық

В) статикалық

С) мнемикалық

D) ұзақ мезімді

E) қысқа мерзімді
$$$ 47

Объектті қайта қабылдау кезінде көрінетін ес процесі

А) жаңғырту

В) тану


С) түсіну

D) ұғу


E) қиялдау
$$$ 48

Белсенді еріктік әрекетке байланысты ес процесі

А) түсіну

В) тану


С) ұғу

D) қабылдау

E) жаңғырту
$$$ 49

Тікелей қайта жаңғыртуға қажет элемент

А) сөз

В) орта


С) сезім

D) еш нәрсе қажетсіз

E) әрекет
$$$ 50

Еске түсіре алмай, не танымай, қателесуде көрінетін ес процесі

А) тану

В) ұмыту

С) жаңғырту

D) елестету

E) қиялдау
$$$ 51

Ұмытылған материал біраз уақыт өтуімен қайта еске алу құбылысы

А) аккомодация

В) галлюцинация

С) реминиссенция

D) иллюзия

E) агглютинация
$$$ 52

Уақыт өтуімен шәкірт жаттағанын түгелдей қайталап айтып береді. Бұл қай ес деңгейі?

А) қайта жаңғыртушы ес

В) тану есі

С) тануды жеңілдетуші ес

D) жаңғыртуды жеңілдету ес

E) шырамыту есі
$$$ 53

Ес бұзылысынан көрінетін ми жағдайы

А) физиологиялық

В) невротикалық

С) психологиялық

D) морфологиялқ

E) гистологиялық
$$$ 54

Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған психикалық процесс

А) түйсік

В) қабылдау

С) елес

D) ес


E) ойлау
$$$ 55

Ойлау процесіне тән қасиет

А) сезіну

В) тітіркену

С) жанама қабылдау

D) нақты қабылдау

E) шамалап болжау
$$$ 56

Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет

А) қиял

В) зейін

С) сөйлеу

D) сезім

E) ойлау
$$$ 57

Қоршаған орта деректерін топтастырып, олар арасындағы мәндік қатнастарды ажыратушы сана әрекеттері

А) зейін

В) ойлау

С) ес

D) елестетуE) қиялдау
$$$ 58

Ойлау процесінің басты міндеті

А) сезу

В) импульстерді қабылдау

С) заңдылықтарды ашу

D) ақпараттарды сақтау

E) санан бағыттау

$$$ 59


Жалқыдан жалпыға өтудегі ойлау процесінің қызметі

А) нақты тану

В) жеке қасиеттерді белгілеу

С) мәнді байланыстарды біріктіру

D) түп нұсқаны жаңғырту

E) қияли жаңалау


$$$ 60

Теориялық таным-ойлаудың бастапқы негізі

А) сөз

В) қиял


С) сезім

D) зейін

E) іс-әрекет
$$$ 61

Теорияға не теория құрамына айналған психика өнімі

А) қиял

В) ой


С) зейін

D) ес


E) елес

$$$ 62


Әрекет негізінде дамып, іс-қимылды ұйымдастыруға және оған басшылық етуші психикалық құбылыс:

А) ой


В) сезім

С) ес


D) елес

E) эмоция


$$$ 63

Ойлау жөніндегі алғашқы материалистік көзқарастарға негіз болған теория

А) диалектикалық

В) бейнелеу заңы

С) сенсуализм

D) метафизика

E) Декарт рефлексиясы
$$$ 64

Сенсуализм ой теориясының мәні

А) ой-елес бейнелерінің бірлігі

В) жалпыланған деректер құрамы

С) жанама таным

D) тума бағдарлама

E) жаратқан жазмышы
$$$ 65

Ойлау-тарихи, заттасқан, тілдік негізге ие деп насихаттаушы философия бағыты:

А) идеализм

В) дуализм

С) метафизика

D) діни догматика

E) материализм
$$$ 66

Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, психологиялық әрекет:

А) зейін

В) түйсік

С) қабылдау

D) ес


E) ойлау
$$$ 67

Түйсік дегеніміз-

А) ой бастауы

В) ой қосалқысы

С) ой нәтижесі

D) ойға қатысы жоқ

E) ой баламасы
$$$ 68

Құбылыстардың кездейсоқ байланыстарын танытушы психологиялық процестер:

А) зейін, ес

В) ой, сөз

С) елес, ес

D) түйсік, қабылдау

E) іс-әрекет, қиял
$$$ 69

Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау

А) ес

В) елес


С) ес

D) қабылдау

E) сөз
$$$ 70

Жалқыдан жалпыға, әрі кері танымдық қызметті атқарушы психологиялық процесс

А) ес

В) ойлауС) елес

D) зейін

E) қиял
$$$ 71

Ойлау дегеніміз

А) субъектив пікір

В) болжам

С) объектив шындық қорытындысы

D) кездейсоқ ақпарат жиынтығы

E) жаттанд догма
$$$ 72

Ойлаудың негізі, әрі нәтижесі

А) түйсік

В) қабылдау

С) әрекет

D) ес


E) елес
$$$ 73

Теориялық ой танымының негізі

А) ықпалды қимыл

В) импульстер

С) ырықсыз әрекеттер

D) күшті тітіркендіргіш

E) кездейсоқ сигнал
$$$ 74

Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы

А) практикалық болжам

В) теориялық ой

С) қиял

D) субъектив пікір

E) догма
$$$ 75

Ойлау процесінің соңғы нәтижесі

А) мәселе қайталанады

В) құбылыс жаңадан ашылады

С) принциптер айқындалады

D) жалқылық пікірлер қалыптасады

E) субъектив таным орнығады
$$$ 76

Объектив шындық қорытындысы-

А) қабылдау

В) қиял


С) ес

D) зейін

E) ойлау
$$$ 77

Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоқ әрекет

А) практикаға жол көрсету

В) әрекетке жетекші болу

С) жалпы заңдлықтарды ашу

D) диалектика бағытын көрсету

E) кездейсоқ құбылыстарды теру
$$$ 78

Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғлым саласы

А) философия

В) лингвистика

С) риторика

D) астрология

E) антропология
$$$ 79

Танымда болмаған дүние санада бейнелеуі мүмкін еместігін уағыздаған философиялық бағыт:

А) метафизика

В) сенсуализм

С) агностицизм

D) материализм

E) позитивизм
$$$ 80

Сенсуализм тұжырымы бойынша ойлау, бұл-

А) жалпыланған шындық

В) қабылдау нәтижесіндегі тұжырым

С) ес, елес бірлігі

D) жекеленген қасиеттерді түсіну

E) қайта жасау
$$$ 81

Ойлауды қарапайым бөлшектерге жіктелмейтін рух формасы деп танушы философиялық бағыт:

А) неотомизм

В) позитивизм

С) агностицизм

D) неокантизм

E) метафизика
$$$ 82

Ой ақыл әрекеттерінің кезеңдері қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым:

А) Гальперин

В) Леонтьев

С) Выготский

D) Давыдов

E) Эльконин
$$$ 83

Ойлау өз тамыры мен тарихына ие, заттасқан ақыл-ой қызметі формалар деп дәріптеуші психологиялық бағыт:

А) неотомизм

В) позитивизм

С) материализм

D) неокантизм

E) сенсуализм
$$$ 84

Ойлаудың түпкілікті негізі мен ең жоғары формасы

А) тану

В) қайта жасау

С) іс-әрекет

D) сөйлеу мен тіл

E) қиял
$$$ 85

Күрделі теориялық мәселелерді шешуге тікелецй қатысты психологиялық процесс

А) қабылдау

В) түйсік

С) ой

D) қиял


E) сезім
$$$ 86

Жануарларға тән ойлау процесінің негізі:

А) нақты көрнекілік

В) сезім

С) қиял

D) ес


E) елес
$$$ 87

Зат не құбылыстың жалпы мәндік қасиеттерін бейнелейтін ой формасы

А) пікір

В) ұғым


С) сөз

D) қорытынды ой

E) қиял
$$$ 88

Пікір дегеніміз-

А) заттың жалпы, мәнді қасиеті

В) бір нәрсе жөнінде мақұлдау, не теріске шығару

С) бірнеше пікірден жаңа пікір шығару

D) құбылыстың жеке элементтерін тану

E) зат тұтастығын түзу
$$$ 89

Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы

А) ұғым

В) пікір

С) ой қорытындысы

D) қиял


E) сөз, тіл
$$$ 90

Жеке фактілер негізінде жалпы пікірге келу әдісі

А) дедуктивті

В) интроспектті

С) лонгитюдті

D) комплексті

E) индуктивті
$$$ 91

Дедуктивті әдіс дегеніміз-

А) жеке фактілерден жалпы пікірге келу

В) жалпы ережеден жеке пікірге келу

С) кездейсоқ элементтерді тану

D) тұтастай форма қабылдау

E) жалпы мағына шығару
$$$ 92

Логикалық ойлаудың ерекшелігі

А) нақтылық

В) көрнекілік

С) қиял

D) объектив шындыққа сай

E) сезім
$$$ 93

Талдау дегеніміз-

А) білікке топтастыру

В) бүтінді жіктеу

С) ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білу

D) дербес элементке келтіру

E) деректі мысалға ойыстыру
$$$ 94

Бөліктер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды білуге бағытталған ой әрекеті

А) талдау

В) біріктіру

С) салыстыру

D) дерексіздендіру

E) нақтылау
$$$ 95

Біріктіру (синтез) дегеніміз

А) бір сананың заттық негізінен бөлініп қаралуы

В) ұқсастқтар мен айырмашылықтарды білуге қаратылған ой әрекеті

С) әрқилы қасиеттер мен әрекеттерді тұтас бірлікке келтіру

D) құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру

E) ойдың жалпы көрнекілікке келтірілуі
$$$ 96

Заттар мен құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру

А) дерексіздендіру (абстракция)

В) нақтылау

С) талдау (анализ)

D) біріктіру (синтез)

E) қорыту
$$$ 97

Жеке дара, кездейсоқ белгілеріне негізделген ой қорыту

А) күрделі қорытынды

В) қарапайым қорытынды

С)ең күрделі қорытынды

D)жоғары деңгейдегі топтастыру

E)жүйелестіру
$$$ 98

Желісі қарқынды, толық ұғылмаған ойлау процесі

А) дискурсивтік

В) шығармашыл

С) индуктивтік

D) қайта жаңғыртушы

E) теориялық
$$$ 99

Шығармашыл ойлау-

А) кезеңдері нақтыланбаған ой

В) кезеңімен өрістей дамыған ой

С) жаңа қиялдарға бағытталған ой

D) дайын білімдерге негізделген ой

E) заңдылықтарды ашуға бағытталған ой
$$$ 100

Дайын білімдер мен ептіліктерді қолданып, ескі даңғылмен жүретін ойлау түрі-

А) шығармашыл

В) қайта жаңғыртушы

С) дискурсивтік

D) регидшілдік

E) теориялық
$$$ 101

Теориялық оймен ұштасқан әрекет:

А) ақылдық

В) дағдылық

С) тума

D) еліктеу

E) әдет
$$$ 102

Шығармашыл ойдың дамуына кедергі регидшілдік мәні

А) шектен тыс сыншылдық

В) шешім іздеудегі асығыстық

С) ішкі сензура

D) ескі білімдерді қолдануға әуесқойлық

E) мазақ болу қаупінен болған тартыншықтық
$$$ 103

Болмыс заңдылықтарына бейімделген объектив жаңалыққа жол ашушы ой әрекетінің түрі

А) дискурсивттк

В) индуктивтік

С) шығармашыл

D) қайта жаңғырту

E) практикалық
$$$ 104

Қалыптасқан жағдайды (ситуацияны ) жаңалай өзгертудегі ой ісі

А) затты-әрекеттік

В) көрнекі

С) бейнелі

D) сөзді

E) логикалы
$$$ 105

Затты-әрекеттік ойлау түрін пайдаланатын жас кезеңі

А) 13 жасқа дейін

В) кәрілікте

С) 5 жасқа дейін

D) 3 жасқа дейін

E) 7 жасқа дейін
$$$ 106

Құбылыстардың есте қалған елес, тұрпаттарын пайымдаумен орындалатын ой түрі

А) заттай

В) әрекетті

С) көрнекі-бейнелі

D) сөзді

E) мағыналы
$$$ 107

Көрнекі-бейнелі ойлауды қолданушы жас кезеңі

А) 3 жасқа дейін

В) 8-10 жас арарлығында

С) ересек жас

D) 4-7 жастағылар

E) 13-15 жас арасы
$$$ 108

Сан алуан көрнекі материалды жалпыланған, қорытындыны күйіне келтіруші ой түрі

А) заттық

В) әрекет-қимылдық

С)сөзді-логикалы

D) көрнекі

E) бейнелі
$$$ 109

Ойлау дербестігінің мәні

А) мәселені өз бетінше шешуге ұмтылыс

В) проблеманы тың әдістермен шеше білу

С) әртүрлі жағдайларды ұштастыра білу

D) шешім тексеру, қортындылап, практикаға ендіре білу

E) сындарлы талдауға сала білу
$$$ 110

Адамнң өзінше шешім жолдары мен құралдарын барластыра алумен байланысты ақылдық қасиет

А) дербестік

В) ауқымдылық

С) белсенділік

D) сындарлықE) икемділік
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет