“Жаратылыстану” факультетіжүктеу 0.8 Mb.
бет1/8
Дата17.06.2016
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ғылым министрлігі
Сырдария” университеті
Жаратылыстану” факультеті

Жалпы математика және физика” кафедрасы

Физикалық приборлар” пәні бойынша

050110 – физика мамандықтарының студенттері үшін
СИЛЛАБУС
2 кредит ( 90 сағат)


Жетісай – 2006 ж


Қазақстан Республикасы Білім жєне ғылым министрлігі
Сырдария” университеті
Жаратылыстану” факультеті

Жалпы математика және физика” кафедрасы

Физикалық приборлар” пәні бойынша

050110 – физика мамандықтарының студенттері үшін
СИЛЛАБУС


 1. кредит ( 90 сағат )

Оқу түрі : күндізгі

Курс: 2

Лекция: - сағатПрактика: 15 сағат

Лаборатория: 15 сағат

СӨЖ: 30 сағат

ОБСӨЖ: 30 сағат

Барлық сағат саны-90 сағат

Қорытынды бақылау- емтихан IІІ-cеместр

Аралық бақылаулар саны (кредит бойынша)-3

Барлық балл саны: 100 (кредитке)Жетісай – 2006

Құрастырғандар: Бердалиев Есеналі.

Қасымбеков Дінмұхамет

ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Физикалық приборлар” пәні бойынша

050110 - мамандыќтарының студенттері үшін

Оқу- әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған

Типтік бағдарламаның индексі

Оқу – әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Кафедра меңгерушісі _____________________


Факультеттің әдістемелік кеңесінде маќұлданған

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы: _____________________

Факультет кеңесінде мақұлданған

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Факультет кеңесінің төрағасы: _____________________
050109, 050110– мамандарын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген.


Мазмұны

 1. Абстракт ..................................................................................................

 2. Курстың мақсаты мен міндеттері..........................................................

 3. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме..........................................................

 4. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет...................................

 5. Студентке арналған ережелер...............................................................

 6. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес таќырып бойынша бөліну........ кестесі......................................................................................................

 7. Лекция сабақтарының мазмұны...........................................................

 8. Лабораториялық сабақтарының жоспары, мазмұны..........................

 9. СӨЖ- жоспары, мазмұны......................................................................

 10. ОБСӨЖ сабақтарының жоспары, мазмұны.........................................

 11. Жұмыс бағдарламасының вариативті бөлімі.......................................

 12. Тесттік сұрақтар......................................................................................

 13. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері....................................

  1. типтік есептер

  2. жазбаша бақылау жұмыстары

  3. тестілік сұраунамалар

  4. т.б.

 14. Студенттердің академиялыќ білімін рейтингтік баќылау

жүйесі........................................................................................................

15. Пән бойынша оқу процесінің картасы...................................................Абстракт

Оқу әдістемелік кешені “Физикаға кіріспе” пәні бойынша 050110 – физика мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оќытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымастыруға арналған барлыќ ќажетті оќу әдістемелік материалдарды ќұрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлыќ ќұжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін машыќтануын жєне біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру маќсаты көзделіп отыр.

Жұмыстыќ бағдарламада оќу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: ПС – парктикалыќ сабаќтар.

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы.

Оќыту бағдарламасы (Syllabus) , семестрдің басындаєы бір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ыќыласының артуын, шығармашылыќ және зерттеушілік ќабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

ОБСӨЖ – оќытушының басшылығымен студенттік өзіндік жұмыс.

Дәрістің ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толыќтай меңгеру үшін студент ұсынылѓан әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлыќ көлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жағлдайлардың жиынтығы студенттерге аудиторияда тыс өзіндік жұмысын, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтинг баќылауды тапсыруға және сынаќ емтиханды алуға арналған.

« Физикалық приборлар » пәнін оқытудың мақсаты:
Бұл пән физика ғылымына тән болып, зерттеудің ғылыми әдісінің көрінісі физикадан өткізілетін оқу эксперименті негізгі оқушылардың физика бойынша алатын білімдерінің көзі және физикалық құбылыстарды зерттеудің әдісімен бірге физика сабақтарындағы басты көрнекілік құрал болып табылады.

Арнаулы приборлардың жәрдемімен физикалық құбылыстарды демонстрациялап көрсету, оқушылардың өздері істен, зерттеп бақылаулары нәтижесінде олардың алған физикалық ұғымдары қалыптастырылады. Құбылыстар арасындағы өзара байланыстар тағайындалады, физикалық заңдар тексеріледі т.б.


Пәннің міндеттері:

- студенттерді арнайы приборлардың құрылымы мен істеу принцптерімен бірге қауіпсіздік техникасының барлық талаптарын меңгеруі;

- студенттерді физика курсы бойынша демонстрациялық тәжірибелерді өз бетінше қою және көрсету процесіне әдістемелік және техникалық тұрғыдан дұрыс қою шеберлігін, демонстрациялық педагогикалық эффектісін ең жоғары дәрежеге жеткізудегі қолдалынатын негізгі әдістер мен тәсілдерді қалыптастыру;

- студенттерді кез келген жағдайларда да физика кабинетін жасауға, жабдықтауға және оның жұмысын тиімді жүргізуге үйрету және таныстыруға дағдыландыру;

- оларды зертханалық жұмыстарды және табиғаттағы практикалық жұмыстарды қоюда жұмыстың нақты мақсатына сай приборларды өте тиімді таңдай білуді, өлшеулердің дәлдігін ескеруді , бақылаулардың шартын білулерін қалыптастыру және т.б. студентерді эксперимент қою жайлы негіхгі және қосымша әдебиеттермен қолдануды, танысуды және оларды сын көзбен бағалай білуді үйрету.


 • студенттерді физикалық құбылыстарды модельдеу, алгоритмдеу, программалау, анимациялау және өнер тапқышьық қабілеттерін, жаңа құралдар жасауды жобалауға, бар құралдарды жетілдіруге деген ынталарын дамытуға үйрету.

 • студенттерді ең алдымен: I-қарапайым механикалық шамаларды өлшейтін құрал-жабдықтар (линейка, мензурка штангенциркуль, микрометр, таразы, динамометр, спидометр, акселерометр, сағат т.б.); II- қарапайым негізгі өлшеуіш құралдармен (ток көзі, түзеткіштер,проекциялық аппаратура, электр өлшеуіш приборлар, насостар, электр тогін бөлуші құрылғы, жылу көздері, осциллограф, трансформатор, оптикалық және атомдық приборлар) және олардың құрылымы мен істеу принциптері және оларды амалда қолдай білуді үйретуге арналған.


Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Сем

естр

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі


Курс

тық жұмысҚоры-тынды бақы-лау

Кре


дит саны

Жал-пы сағ саны

Соның ішінде

Лек-ция

прак

Лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
3

2

90

-

15

15

30

30

-

Емтихан
  1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет