ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»бет1/3
Дата25.02.2016
өлшемі334.5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

Жұмыс оқу бағдарламасының титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті
Тарих, археология және этнология кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні бойынша

050114-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарМамандықтың мемлекеттік жалпы міндетті стандарты мен типтік оқу жоспары негізінде құрастырылған жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ п.ғ.д., проф. Н.Э.Пфейфер

20__ж. «___»________


Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.


Тарих, археология және этнология кафедрасы

050114-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» пәні бойынша

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы 050114 Тарих мамандығының мемлекеттік стандарты ҚР МЖМБС 3.08.264-2006 және ҚР Білім және ғылым министрлігінің 22.06.2006 Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысында негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінде «___» _________20__ж. бекітілді

Кафедра отырысында ұсынылған «____» ___ 20__ ж.

Хаттама № 3

Кафедра меңгерушісі _____________ Мамытова С.Н


Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

«___» _______ 20___ ж. Хаттама № 3
ӘК төрайымы ______________ Батталов К.К.
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы___________ Акишев А.А. «___» ___________200__ж.ЖБ және ӘЖ ҚҰПТАЛҒАН

ЖБ және ӘЖ бастығы________ Варакута А.А. «___» _________200__ж.1 Пәннің мақсаты Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәнінің тарихи білімдер жүйесіндегі орнын ашу.

Пәннің міндеттері:

 • тарих ғылымының даму заңдылықтарын анықтау;

 • Қазіргі замандағы афро-азиаттық мемлекеттердің негізгі мәселелерінің мазмұнын ашып көрсету;

 • Азия, Африка елдерінің әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси құрлымына сипаттама беру;

 • Афро-азиаттық мемлекеттердің дамуындағы негізгі белгілерін көрсету;

 • Студенттердің дүниежүзілік тарихи даму жолдарының біртұтастығы, Азия, Африка елдерінің тарихи процесінің ерекшеліктері мен өзіне тән белгілері жөніндегі түсініктерін қалыптастырутарих ғылымы саласында мамандар дайындау

Курсты оқу барысында студент мынаны білуі керек

 • капитализмнің негізі, Азия және Африкада оның спецификалық жақтары.

 • Азия және Африка елдерінде отаршылдықтың сипатын анықтау

 • Капиталистік қатынастардың қалыптасуы.

 • Ұлт-азаттық көтерілістердің себеп-салдарын, алатын орын анықтау

 • Қазіргі заманда Азия және Африка елдерінің даму ерекшеліктерін анықтау

Курсты оқу барысында студент мынаны істей білуі керек сабақ барысында игерген теориялық мәліметтерді тәжірибеде қолдана білу дәрістерді конспектілеу, семинар сабақтарына дайындалуды білу; ғылыми жұмыстың алғашқы сатыларын жасау; тарихилық, ғылымилылық принциптерін игеру.

 • Пән бойынша білімдерін есте сақтау және тереңдету.

 • Тарихи фактілер комплексіңде негізгісін табу.

 • Дәлелденген қортындыларды жүйелей, жалпылай реттей білу.

 • Материалды өздегінен жинау және жалпылау.

 • «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы» курстың бөлімдерін қолдану.

2 Пререквизиттер: «Жаңа тарих», «Ортағасырлар тарихы», «Ежелгі дүние тарихы» курстарын білуі керек.

3 Постреквизиттер: «Шет елдер тарихының тарихнамасы», «Шет елдер тарихы бойынша деректер»

4 пәннің мазмұны
4.1 пәннің тақырыптық жоспары

№ п/п

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8
6 семестр

1

Кіріспе дәріс

1

2

2

Индонезияның голланд отарына айналуы.
1


4

3

Ұлы моғолдар империясы. Үндістанның ағылшын отарына айналуы.

2

4

4

XVIIғ. ІІ жартысы – ХІХғ. Осман империясы.
2


4

5

XVIIғ. ІІ жартысы – ХІХғ. Қытай империясы.

2

4

6

XVIIғ. ІІ жартысы – ХІХғ. Жапония.
2


4

7

Үндістанды Ост-Инд компаниясының жаулап алуының аяқталуы. 1857-59 жж. Үндістандағы ұлт-азаттық көтерілістер.

2

4

8

ХІХғ. Қытай. Тайпиндер көтерілісі және оның маңызы.
2


4

9

ХІХғ. Иран. 1852 жылғы Бабидтер көтерілісі.

2

4

10

ХІХғ. Түркия. Танзимат. Либералдық конституциялық қозғалыс.
2


4

11

ХІХғ. І – жартысындағы Азия мен Африкадағы араб елдері.

2

4

12

ХІХғ. ІІ – жартысы ХІХғ. соңындағы Жапония. Мэйдзи-Исин. Соғысқа дейінгі империализм дәуіріндегі Жапония (1900-1914).
2


2

13

ХІХғ. соңғы үштігіндегі – ХХғ. басындағы Үндістан.

2

2

14

ХІХғ. соңы – ХХғ. басындағы Индонезия, Вьетнам, Қытай, Корея және Оңтүстік Шығыс Азияның басқа да елдері.
2


2

15

ХІХғ. соңында Қытай, Түркия, Иран және Ауғанстанның жартылай отарларға айналуы.

1


4

16

ХІХғ. соңындағы араб елдері. Африканы империалистік бөліске салудың аяқталуы.
2


4

17

Империализмнің отаршылдық жүйесінің пайда болуы.

1905-1907 жж. Азияның оянуы. Иран, Түркия, Қытай, Үндістан.1


4
6 семестрде барлығы

15

15


60
7 семестр

18

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Азия және Африка елдері.

2

4

19

1914-1915 жж. Қытай.
2


4

20

Жапонияның соғыстан соңғы дамуы (20ғ. 20-30 жж.)

2

4

21

1918-1945 жж. Үндістан халықтарының ұлтазаттық қозғалысы.
2


4

22

1918-1945 жж. Иран.

2

4

23

1918-1945 жж. Түркия.
2


4

24

1918-1945 жж. Монғолия, Индонезия, Корея.

2

4

25

1946-1990 жж. Монғолия.
2


4

26

1946-1990 жж. Қытай.

2

4

27

1946-1990 жж. Корея.
2


4

28

1946-1990 жж. Жапония.

2

2

29

Индонезия және АСЕАН-ң басқа елдері.
2


2

30

1946-1990 жж. Үндіқытай елдері (Вьетнам, Лаос, Камбоджа).

1

2

31

1946-1990 жж. Түркия.
1


2

32

1946-1990 жж. Ауғанистан.

1

2

33

1946-1990 жж. Иран.
1


2

34

Отаршылдықтан арылу және ұлттық азаттық жолындағы араб әлемі (1945-1956).

1

4

35

Орталық және оңтүстік Африка елдерінің азат болуы және дамуы.
1


4
7 семестрде барлығы

15

15


60
Барлығы

30

30


120


4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет