ЖҰмыс бағдарламасы «Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»Дата17.07.2016
өлшемі225.81 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының

беттік парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні бойынша
5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандықтарының студенттеріне арналған

Павлодар


Мамандық бойынша элективтік

пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН:


ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э. Пфейфер

«___»________20___ж.
Құрастырушылар: аға оқытушы Шошай Ж.Ш.


Металлургия кафедрасы
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні бойынша


5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандықтарының күндізгі және сырттай оқитын студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандықтарының жұмыс оқу бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырылған

20__ж. «__»_________№__ хаттама


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «__» _____ №_ хаттама
Кафедра меңгерушісі _________ Сүйіндіков М.М.

Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу әдістемелік кеңесі қолдады 20__ ж. «__» _____ №__ хаттама


ОӘК төрағасы __________ Ахметов Ж.Е.
КЕЛІСІЛГЕН:

ММЖжКФ деканы________ Тоқтағанов Т.Т. 20_ ж..«__»______


ОӘб құпталған

ОӘБ бастығы _____________ А.А. Варакута 20___ж. «___»_________


Университеттің оқу-әдiстемелiк кеңесi қолдады

20___ж. «____»___________________ Хаттама №____1 Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті
1.1 Пәнді оқытудың мақсаты

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәнінің мақсаты материалдардың қасиеттері мен құрылысы, құрамы арасындағы байланыстарды меңгеру, конструкциялық материалдарды таңдау қағидаларын және дайындама және машина бөлшектерін алу үшін заманауи әдістермен алу және конструкициялық материалдарды өңдеудің негізгі технологиялары мен құйып алу, қысыммен, пісірумен, кесумен және басқада прогрессивті қалыпберу әдістерімен таныстыру болып табылады.


1.2 Пәнді оқытудың міндеті

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» курсы жалпы техникалық пәндермен бірге, өндірістік жұмыс кезінде, сонымен қатар жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдарына да қажетті білімнің негізін қалап, студенттерге қажетті жалпыинженерлік, технологиялық дайындықты береді. Конструкциялау және машинаны және аспабтарды даярлау, оларды пайдалануға және жөндеуге ұйымдастыру кезінде 050713 – «Көлік, көліктік техника және технология» мамандығы бойынша көлік бакалавры күнделікті жұмыста әртүрлі конструкциялық материалдарды қолданумен және оларды өңдеу әдістерімен жиі кездесіп тұрады.


Біліміне, қабілетіне және машықтарына қойылатын талаптар

білуі керек:

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» курсын білу студенттерге «Машина бөлшектерін», «Машинажасау технологиясы», «Машина жөндеу технологиясы» және тағы басқа пәндерді меңгеруге, курстық және дипломдық жобалауды жасауға және көліктік техниканы қолдануда тиімділігін артыруға байланысты міндеттерді шешуге бағытталған тәжірибелік қызметте қажетт.

істей білуі:


  • бөлшектерді жасауда түсті металдар мен болат таңбасын тағайындауды;

  • көміртекті және қоспаланған болат пен шойынның микроқұрылымын анықтауды;

  • термиялық өңдеудің түрлерін жіктеуді;

  • бөлектерді жасау тәсілдерін;

  • көліктік техника өндірісінде пісіру тәсілдерін қолдануды.


Тәжірибелік машықтарға үйрену:

  • материалдарды өңдеудің әртүрлі операцияларын іске асыру.


2 Пререквизиттер

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы» пәні физика, химия пәндерімен негізделеді.


3 Постреквизиттер

Пәнді оқып меңгеру және алған білімі келесі пәндерді ұғынуға қажетті: жобалау негіздері және машина бөлшектері.4 Пән мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Күндізгі оқу түрі

р/р


Тақырыптың атауы

Сабақтар түрлері бойынша тікелей қатынас сағаттары

Дәріс

Тәжірибе

Зертхана

СӨЖ

1

Кіріспе. Химия негіздері. Материалдар қасиеттері. Қара және түсті металдар өндірісі.

410

2

Дайындаманы құю әдісімен алу

2

4

4

10

3

Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

2

4

4

10

4

Пісіру өндірісі. Ұнтақты металлургия

210

5

Металдарды кесіп өңдеу негіздері


210

6

Конструкциялық материалдардың жіктелуі. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың механикалық қасиеттері

3

4

4

10

7

Қорытпалар теориясы

210

8

Термиялық өңдеу негіздері. Химия-термиялық өңдеу

410

9

Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық және аспабтық болаттар

4

3

3

10

10

Түсті металдар және қорытпалар

310

11

Металл емес материалдар. Композициялық материалдар

220

Барлығы:

30

15

15

120Сырттай оқу түрі

р/р


Тақырыптың атауы

Сабақтар түрлері бойынша тікелей қатынас сағаттары

Дәріс

Тәжірибе

Зертхана

СӨЖ

1

Кіріспе. Химия негіздері. Материалдар қасиеттері. Қара және түсті металдар өндірісі.

220

2

Дайындаманы құю әдісімен алу

1

2

1

10

3

Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

1

1

2

10

4

Пісіру өндірісі. Ұнтақты металлургия

110

5

Металдарды кесіп өңдеу негіздері


110

6

Конструкциялық материалдардың жіктелуі. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың механикалық қасиеттері

1

1

2

10

7

Қорытпалар теориясы

110

8

Термиялық өңдеу негіздері. Химия-термиялық өңдеу

116

9

Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық және аспабтық болаттар.

1

2

1

20

10

Түсті металдар және қорытпалар

120

11

Металл емес материалдар. Композициялық материалдар

120

Барлығы:

12

6

6

156


4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны1 тақырып. .Кіріспе. Химия негіздері. Материалдар қасиеттері. Қара және түсті металдар өндірісі.

Материалдың технологиялық машиналарды және жабдықтарды жасауда маңызы. Материалдың конструкциялық беріктігі. Конструкциялық материалдар жіктелімі. Дайындамаларды және машина бөлшектерін алу үрдістерінің негізгі сатылары. Химия негіздері және металлургия. Металдар мен қорытпалар өндірісі үшін металдар. Болат және түсті металдар, шойын өндірісі.

2 тақырып. Дайындаманы құю әдісімен алу

Құю өндірісінің машина жасаудағы қазіргі орны, маңызы және болашақта дамуы. Құю қорытпалары мен олардың қасиеттері. Құю қорытпаларын дайындау тәсілдері классификациясы. Бір реттік құм-балшық қалыптарында құймалар дайындау.

Құймалар алудың арнайы түрлері. Қабыршықты қалыптарға, балқитын үлгілері бойынша, кокильге, қысыммен, орталықтан тепкіш құю.

3 тақырып. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

Металдарды қысыммен өңдеудің физика- химиялық негізі. МҚӨ негізгі түрлерінің жіктелімі. Илемдеу. Илемдеу өндірісінің өнімі. Соғу және қалыптау. Ыстық көлемдік қалыптау. Сығымдау және созу. Өндірісі технологиясы, жабдықтары, бұйымдардың қасиеттері және олардың тағайындалуы.

4 тақырып. Пісіру өндірісі. Ұнтақты металлургия


Пісіру өндірісінің жалпы сипаттамасы. Доғамен балқытып пісіру. Газбен балқытып пісіру. Флюс астында және оқшауланған ортада пісіру. Электрошлакпен пісіру. Түйістіріп пісіру. Пісірудің арнайы түрлері: диффузиялық, суық түрде, жарылыс арқылы пісіру, үйкеліспен пісіру және басқалар.

Ұнтақты металлургия негіздері. Металл ұнтағын алу өндірісінің әдістері. Металл ұнтақтарынан бұйымдарды жасаудың технлогиялық үрдістері. Металлокерамикалық материалдар және олардан бұйым жасау.


5 тақырып. Металдарды кесіп өңдеу негіздері


Дайындамаларды фрезерлік және токарлық станоктарда өңдеу. Беттерді ажарлап өңдеу әдістері: жалтырату, суперфиништеу, хонингтеу, шевингтеу. Металдарды электрофизикалық және электрохимиялық әдіспен өңдеу.

6 тақырып. Конструкциялық материалдардың жіктелуі. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың механикалық қасиеттері.

Техника мен технологияда заманауи инновациялық-өнеркәсіптік дамудағы материалдардың маңызы. Темір негізіндегі қорытпалар және альтернативті материалдар. Металдардың құрылуы. Кристалдық торлар типтері. Реалдық кристалдар құрылуы. Кристалдық құрылу ақаулары және олардың кристалдық құрылу қасиеттеріне әсері. Материалдар қасиеттерін талдау әдістері. Балқыту үрдістері және кристалдануы. Фазалық түрленістің термодинамикалық негіздері. Аморфты материалдар. Металлл құймакесектердің құрылысы. Түйіршіктер өлшемі және кристалдар пішіні. Модифицирлеу үрдісі.

Кернеу мен деформация. Серпімді және пластикалық деформация. Пластикалық деформация механизмі. Металдардың қирауы.

Деформацияланған металдар қасиеттері және құрылысына қыздырудың әсері. Шыңдау мәні. Қайтарма. Қайтакристалдану.

7 тақырып. Қорытпалар теориясы

Металл қорытпалары туралы жалпы мағлұматтар. Қорытпа, жүйе, компонент, фаза. Фазалар ережесі. Қатты ерітінділер. Механикалық қоспалар. Химиялық қосылыстар. Қорытпалардың күй диаграммасы. Қорытпалар құрылу әдістері, қатты және сұйық күйде толық еритін компоненттер. Кесінділер ережесі. Оларды қолдану. Қатты күйде компоненттердің еруі шектелген қорытпалардың күй диаграммасы. Құрылысы және қасиеттері арасындағы байланыс.

8 тақырып. Термиялық өңдеу негіздері. Химия-термиялық өңдеу

Қыздыру кезіндегі болаттың негізгі түрленісі. Аустенит түйіршігінің өсуі.

Болаттың технологиялық және механикалық қасиеттеріне түйіршік өлшемінің әсері. Аса қыздыру және күйдіру. Суытылған аустениттің түрленісі. Перлиттік түрленіс. Суытылған аустениттің изотермиялық ыдырауына қоспалаушы элементтердің әсері. Мартенсит, оның құрылысы және қасиеттері. Мартенситтік түрленіс. Аралық түрленіс.

Химия-термиялық өңдеудің физикалық негіздері. Болатты химия-термиялық өңдеудің түрлері. Цементация түрлері және тағайындалуы. Цементтелген қабаттың қасиеті және құрылысы. Қатты карбюризаторда цементациялау. Газбен цементациялау. Цементтелген бұйымдарды термиялық өңдеу. Болатты азоттау. Азотталған қабаттың қасиеті мен құрылысы. Азоттауға арналған болаттар. Забен азоттаудың технологиясы. Болатты циандау. Циандау түрлері. Болатты нитроцементациялау. Диффузиялық метализация. Алитирлеу. Хромдау. Силициялау. Борлау. Шыңдаумен бетті беріктендіру.

9 тақырып. Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық және аспабтық болаттар

Конструкциялық болаттың жалпы тағайындалуы. Қоспаланған конструкциялық болаттардың таңбалануы. Төмен қоспаланған болаттар. Цементтелетін, көміртекті және қоспаланған болаттар, олардың термиялық өңделуі. Жақсартылатын болаттар. Шариктімойынтірек болат және оларды термиялық өңделу. Жемірлуге тұрақты жоғарымарганецті болаттар және олардың термиялық өңделуі. Коррозияғатұрақты және ыстыққатөзімді конструкциялық болаттар және қорытпалар. Хромды тотбаспайтын болаттар. Тотбаспайтын хромникельді аустенитті және аустенит-ферритті болаттар. Ыстыққа төзімді конструкциялық болаттар мен қорытпалар. Шойындар және олардың түрлері.

10 тақырып. Түсті металдар және қорытпалар

Алюминий және оның қорытпалары. Алюминий қорытпаларының жіктелімі. Құйылатын және деформацияланатын алюминий қорытпалары. Магний және оның қорытпалары. Құйылатын және деформацияланатын магний қорытпалары. Мыс және оның қасиеттері. Мыстың қолданылуы және таңбалануы. Мыс қорытпаларының жіктелімі. Жез және қола. Деформацияланатын және құйылатын қолалар. Антифрикциялық қорытпалар. Баббиттер. Титан және оынң қорытпалары. Титан қорытпалары. Түсті металдар және қорытпаларды термиялық өңдеу.

11 тақырып. Металл емес материалдар. Композициялық материалдар

Металл емес материалдар туралы түсінік. Металл емес материалдарды қолдану болашағы. Полимерлер жіктелімі. Термопласттар, пластмассалар. Пластмасса қасиеті, құрамы және қолданылуы.

Жалпы сипаттама. Композициялық материалдар түрлері. Металл, қыш, және полимер матрицалы композиттік материалдар қасиеті.4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі
Тақырып 2. Дайындаманы құю әдісімен алу

Тәжірибелік сабақ № 1. Қорамда қалыптау және қалыпқа балқыған металды құю.

Тәжірибелік сабақ № 2. Кокильге құю және қатаюды есептеу.

Тақырып 3. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

Тәжірибелік сабақ № 3. Соғымдау үрдісін және технологиялық жабдықты меңгеру.

Тақырып 6. Конструкциялық материалдардың жіктелуі. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы. Пластикалық деформация және материалдардың механикалық қасиеттері

Тәжірибелік сабақ № 4. Статикалық сынау кезінде болаттың механикалық қасиеттерін анықтау. Зертханалық жабдықтың конструкциясын меңгеру.

Тәжірибелік сабақ № 5. Бринелль және Роквелл әдістері бойынша қорытпалардың қаттылығын анықтау.

Тақырып 9. Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық және аспабтық болаттар

Тәжірибелік сабақ № 6. Темір-цементит күй диаграммасын меңгеру. Болат және шойын микроқұрылымы.

Тәжірибелік сабақ № 7. Болатты термиялық өңдеу. Өңдеу режимін тағайындау.
4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
Тақырып 2. Дайындаманы құю әдісімен алу

Зертханалық жұмыс № 1. Қорамда қалыптау және қалыпқа балқыған металды құю.

Зертханалық жұмыс № 2. Кокильге құю.

Тақырып 3. Металдарды қысыммен өңдеу арқылы дайындаманы алу

Зертханалық жұмыс № 3. Сығымдау процесін меңгеру.

Зертханалық жұмыс 6. Металдардың механикалық қасиеттері және пластикалық деформация.

Зертханалық жұмыс № 4. Статикалық сынау кезінде болаттың механикалық қасиеттерін анықтау.

Зертханалық жұмыс № 5. Қорытпалардың қаттылығын анықтау.

Тақырып 9. Темір және оның қорытпалары. Конструкциялық және аспабтық болаттар.

Зертханалық жұмыс № 6. Темір-цементит күй диаграмасын меңгеру. Болат микроқұрылысы.

Зертханалық жұмыс № 7. Болатты термиялық өңдеу.

4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.5.1 CӨЖ түрлерінің тізіміCӨЖ түрі

Есептін түрі

Бақылау түрі

Жұмыс көлемі (cағ)

1

Зертханалық сабақтарға дайындалуы, үйге берілген тапсырмаларды орындау

Конспект


Сабаққа қатысу

30


2

СӨЖ орындау

Реферат

Тапсыру және қорғау

30

3

Аудыториялық сабақтан тыс материалдарды меңгеру

Конспект

Тапсыру

30


4

Бақылау шараларына дайындалу

Ауызша сұрау


МБ1, МБ2,

30


Барлығы:

1204.5.2 Студенттерге өздігінен оқып-үйренуге арналған тақырыптар
Тақырып 1. Қара және түсті металдар өндірісі

Шойынды өндіру. Домна пешінің құрылысы. Болатты өндіру. Болатты өндіру әдістерінің түрлері және олардың қысқаша сипаттамасы. Болатты оттегі конверторында, мартен пешінде және электр пештерінде өндіру технологиясы.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 104 – 120 бет, [2], 20 – 51 бет.

Тақырып 2. Құю әдістерімен дайындамалар алу

Құймаларды жасау әдістері. Құю қорытпалары мен олардың қасиеттері. Құю қорытпаларын дайындау тәсілдері классификациясы. Құймалар алудың арнайы түрлері. Қабыршықты қалыптарға, балқитын үлгілері бойынша, кокильге, қысыммен, орталықтан тепкіш құю.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 243 – 254 бет. [4], 120 – 181 бет.

Тақырып 3. Металдарды қысыммен өңдеп дайындамалар алу (МҚӨ)

Илемдеу. Илем өндірісінің өнімі. Шыңдау және штамптау. Ыстық көлемдік штамптау. Суық көлемдік штамптаумен бөлшектер дайындау. Ашық және жабық қалыптармен қалыптау. Сығымдау және созу. Өндіріс технологиясы, құрал-жабдықтары, бұйымдар қасиеттері мен олардың тағайындалуы

Ұсынылатын әдебиет: [4], 53 – 118 стр.

Тақырып 4. Пісіру өндірісінің технологиясы

Газбен, доғамен, электрдоғамен балқытып пісіру. Флюстің астында автоматпен пісіру. Электрошлакпен пісіру. Қысыммен пісіру әдістері. Электротүйістіріп пісіру: түйістіріп, нүктелеп, жапсарлап, конденсаторлық. Қысыммен пісірудің арнайы түрлері: диффузиялық, суық түрде, жарылыс арқылы пісіру, үйкеліспен пісіру және басқалар. Пісірудің жаңа әдістері.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 182 – 250 бет.

Тақырып 5. Металдарды кесіп өңдеу негіздері

Дайындамаларды токарлық және фрезер станоктарында өңдеу. Беттерді бөлшектеп өңдеу әдістері: Үйкелеумен, супер фиништеу, хонингтеу, шевенгтеу. Металдарды өңдеудің электрофизикалық және электрофимиялық әдістері.

Тақырып 6. Металл емес материалдар

Пластикалық массалар, резеңке материалдары. Резеңкенің түрлері және қасиеттері. Резеңке қоспаларын пайдалану және оларды өңдеу. Жалпы сипаттамасы, құрамы, құрылуы, қасиеттері, маркалануы. Қолдану салалары.

Толықтырғыш. Пластификаторлар. Бояулар. Полимерлеу үрдісінің мәні.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 182 – 240 бет.5 Әдебиеттер тізімі
5.1 Негізгі:

  1. Сүлеймен Е.Б. Материалтану. Оқулық. – Павлодар: С. Торайғыров

атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы 2006. – 261 б.

2. Cыздыков О., Оразбаев Б., Нысанбаев Ғ. Конструкциялық материалдар технологиясы. Оқулық – Алматы Республикалық баспа кабинеті, 1993 ж. – 290 б.

3. Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Учебники и учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Книга.1. – М. : Колос, 2008. – 447 с.

4. Дальский А.М., Арутюнова А.И., Барсукова Т.М. Технология

конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных специальностей вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп.– М. : Машиностроения, 1985. – 448 с.

5. Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов

машиностроительных спец. вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк,. 2007. – 862 с.; ил.

6. Сүлеймен Е.Б., Сүйіндіков М.М. Металтану: – Металлургиялық және машинажасау мамандықтарындағы студенттерді оқытуға ерналған әдістемелік құрал: Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы, 2001. – 34 б.

7. Сүйіндіков М.М. Конструкциялық материалдар технологиясы: – Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік құрал: Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы, 2000. – 100 б.

8. Казаков Н.Ф., Осокин А.М., Шишкова А.П. Технология металлов и

других конструкционных материалов: Учеб. пособие для немашиностроительных вузов. - М.: Металлургия, 1975 – 687с.

9. Гуляев А.П. Металловедение, уебник, 6-е издание, перерап. и доп.-М.: Металлургия, 1986 – 541 с.

10. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов.

Учебник, 3-е издания, перерап. и доп.-М.: Металлургия, 1986, 360 с.

11. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. Технология металлов:

Учебник для вузов.- 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1987.- 902 с.

12. Солонцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2004. – 736 с.

13. Вернер А.К., Курбатова И.А., Парфеновская О.А. Технология кострукционных материалов: Краткий курс лекций , 3-е изд. – М. : МГИУ, 2008. –140 с.


5.2 Қосымша:

14. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1990.- 447с.

15. Жадан В.Т., Гринберг Б.Г., Никонов В.Я. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учеб. пособие для немашиностроительных вузов. -2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1970. - 704с.

16. Архипов В.В., Абиндрев А.А., Касенков М.А. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для механических специальностей вузов.- 3-ие изд., перераб, и испр. - М.: Высшая школа, 1970. - 520с.

17. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Металлургия/ Жалпы

редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е.Арын. – Павлодар: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2002. – 65 б.

18. Сүлейменов Е.Б., Сүлейменов Т.Ж. Материалтану сөз тізбегінің

орысша-қазақша сөздігі. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993. – 19 б.

19. Сүлеймен Е.Б. Металтану сөз тіркесінің орысша-қазақша сөздігі. –

Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми баспа орталығы, 2005. – 35 б.

20. Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение: Учебник для вузов. – М. : Металлургия, 1989. – 384 с.


Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» 5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандықтарының жұмыс оқу жоспарынанүзінді көшірме

Пәннің атауы: «Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»Оқу

формасы


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрі

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттер

академ. сағаттар

кредиттер

Аудиториялық сабақтар

(ак. сағ.)СӨЖ

(ак. сағаттар)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сынақ.

КЖ

КЖ

барлығы

дәріс

Тәж.

Зерт

Барлығы

СӨЖМ

Күндізгі ЖОБ және ОКБ

4

180

60

120

2


2

4

60

30

15

15

120

60

Сырттай ОКБ және ЖКБ

4

180

24

156

2


2

4

24

12

6

6

156

78

Кафедра меңгерушісі _________ М.М. Сүйіндіков 20___ж. «____» _____

(қолы)


Жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35
Пәннің жұмыс оқу бағдарламасымен

келісу парағы

«Химия және материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы»2012 – 2013 оқу жылына арналған


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Кафедрасы

Кафедра меңгерушісінің

аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Көліктік техника және логистика

Абишев К.К.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет