Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму- дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж. , № Хаттамамен бекітілдіДата17.07.2016
өлшемі73.86 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәні бойынша

5В071200 – Машина жасау мамандықтардың студенттеріне арналған

Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17


БЕКІТЕМІНОІ жөніндегі проректор
__________Н.Э. Пфейфер
20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _____________ т.ғ.к., доцент Ғ.Т. Итыбаева


Машина жасау және стандарттау кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәні бойынша

5В071200 – Машина жасау мамандықтарының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ- дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «___»____________ , №_____ Хаттамамен бекітілді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Ықсан Ж.М. 20__ж. «____» ________

(қолы)


ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Ахметов Ж.Е. 2013 ж. «_____»___________

(қолы)

КЕЛІСІЛДІ

ММжК факультет деканы ________ Токтаганов Т.Т. 20__ж. «_____»________ (қолы)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «_____»_______

(қолы)

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған20__ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Пәннің негізгі мақсаттары:

Студенттерге сауатты жобалауды үйрету және жаңа кескіш аспаптарды пайдаландыру. Машина жасаудағы технологиялық процесстерде колданылатын әр түрлі кескіш аспаптарды білу, олардын геометриясы, конструкциясы, тағайындауымен, өндеу әдістерімен, өзық кескіш аспаптармен танысу.Пәннің міндеттері:

Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау пәннің міндетті: студенттерді металл кескіш аспаптарды жобалауды, аспаптын материалын тағайындау, металл кескіш аспаптардын дұрыс типтерін алу, кескіш аспаптардын геометриялық және конструктивті элементтерін тәжиребелік тандау, кесу режимін, өндеу білдектердің дәлдігін және кедірбұдырлығын, аспаптын тозуын, кесу кұштерін, кесу режимін есептеу, сапасын көтеру, кескіш аспаптарды пайдаландыру.Пәнді оқыту нәтижесінде төмендегідей нәтижелер болу қажет:

Білуі қажет:

Кескіштін геометриялық және конструктивтік параметрлерін. Металл кескіш аспапты жасау мезгілінде оның сапасына әсер ететін факторларды; өндірістік сатыда сапаны қамтамасыз ету тәсілдерін (инструменталды материалдарды тандау және дайындау т.б; металл кескіш аспаптарды жасау үшін дайындаманы алуын; оларды өңдеу үшін жабдықтар таңдау; технологиялық процесстерді құрастыру; өңдеу тәсілдерін тандау; кесу режимін т.б.Меңгеруі қажет:

койылған сапа талаптар бойынша дұрыс өндеу әдістерін таңдау, технологиялық процесстердің операцияларің кұрастыру, кескіш аспаптарды және олардың сипаттамаларын жөғары сапа бойынша нәтижелерді алу үшін тандау.


2 Пререквизиттер

Жоғары математика, физика, сызба геометриясы, конструкциялық материалдар және термоөндеу, машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, өзара ауыстрымдылық негіздері.3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: Машина жасау технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері, металл кескіш станоктар.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырып атаулары

Аудиториялық сабақ түрлерінің сағаттар мөлшері

СӨЖ

Дәріс

Тәжірбиелік сабақ

Зертханалық

жұмыс


Барлығы

Оның ішінде СӨЖМ

5 семестр

1

1 тақырып. Кескіш аспаптардың жалпы құрлымдық элементтері

1
1

4

1

2

2 тақырып. Аспапты материалдар

28

2

3

3 тақырып. Кескіштер

2
2,5

12

3

4

4 тақырып. Фасонды кескіштер

2

4
8

2

5

5 тақырып. Тартажонғыштар

2

8
12

3

6

6 тақырып. Жонғыштар

212

3

7

7 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Бұрғы.

2
1

12

3

8.

8 тақырып. Тесікті өндеуге арналған аспаптар. Үңгілер. Ұңғылағыштар.

2
1

12

3

6 семестр

9

9 тақырып. Қажақты аспаптар.

312

3

10.

10 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұранда ойғыштар

2

4

1

4

1

11

11 тақырып. Бұранда кесуге арналған аспаптар. Бұрандакескіштер. Бұранда кескіш жонғыштар.

24

1

12

12 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналган аспаптар. Модульді фасонды жонғыштар.

2
1

4

1

13

13 тақырып. Тісті дөнгелектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш қашауыштар

2

6,5
4

1

14

14 тақырып. Тісті дөңглектерді өңдеуге арналған аспаптар. Тіскескіш бұрамдық жонғыштар.

24

1

15

15 тақырып. Эвольвенталы емес пішіндерді өңдеуге арналған бұрамдық жонғыштар.

20,5

0,1

Барлығы (сағат)

30

22,5

7,5 (15) 5 семестр

112,5

28,1


5 Әдебиет

Негізгі


  1. Инструменты для обработки точных отверстий/С.В.Кирсанов [и др.].-Изд. 2-е, испр. и доп.-М.:Машиностроение,2005.-334с.

  2. Формообразующие инструменты в машиностроении: [А. Г. Схиртладзе и др.].-М.:Новое знание,2006.-557 с.

  3. Маслов А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств: учебник для студ. вузов/А. Р. Маслов.-М.:Машиностроение,2006.-335 с.

  4. Гоцеридзе, Р. М. Процессы формообразования и инструменты:/Р. М. Гоцеридзе.-2-е изд, испр.-М.:Академия,2007.-379 с.

Қосымша

5. Анурьев, В. И. Справочник конструктура-машиностроителя: в 3 т./В.И.Анурьев; под ред. И.Н.Жестковой.-Изд. 8-е, перераб. и доп.-М.:Машиностроение. Т.1.-2001.6. Маслов, А. Р. Приспособления для металлообрабатывающего инструмента: справочник/А.Р.Маслов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Машиностроение, 2002.- 251с.

17. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ:учеб. пособие для студ. вузов/под ред. О. В. Таратынова.-2-е изд., доп. и перераб.-М.:МГИУ,2006.-377 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет