ЖҰмыс бағдарламасы математикалық талдауға қосымша пәні бойынша 5В060400 Физика мамандық студенттеріне арналған Жұмыс бағдарламасы 20 жДата11.06.2016
өлшемі114.96 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Математика кафедрасы
5В060400 Физика мамандық студенттеріне арналған
Математикалық талдауға қосымша пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_____________Н.Э.Пфейфер 20__ ж. «___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы Р.Е.Шоманова _____________
Математика кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Математикалық талдауға қосымша пәні бойынша


5В060400 Физика мамандық студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 20____ж «____»________ ____ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың эликтивті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды: хаттама №____, 20____ж. «____»_________________
Кафедра меңгерушісі __________________Павлюк И.И. 20____ж. «__»_________

Физика, математика және ақпаратттық технологиялар факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Хаттама №____, 20___ж. «____»________________

ӘК төрайымы_____________________ Муканова Ж.Г. 20____ж. «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
ФМжАТ факультетінің деканы _________ Нурбекова Ж.К 20____ж. «__»_________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 20_ж. «_____»_______ (қолы)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1. Математикалық талдауға қосымша тараулар пәнінің негізгі мақсаты мен міндеттері, оның оқу жүйесіндегі орны
Пәннің мақсаты мен міндеттері

- Математикалық талдауға қосымша тараулар пәнінің негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі салаларда қолданылуын оқып білу;

- Математикалық талдауға қосымша тараулар негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістеріе меңгеру;

- Математикалық талдауға қосымша тараулар игерілген әдістерін іскрлікпен қолдану;

математикалық интуицияны дамыту;

- математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу;

ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру;


2 Пререквизиттер:

- аналитикалық геометрия ;

- сызықтық алгебра;

- математикалық талдау.


Математикалық талдауға қосымша тараулар пәнінің негіздері жалпы білімдік инженерлік пәндер мен маман дайындайтын кафедралардың арнаулы пәндерінде жиі қолданады.
3 Постреквизиттер:

Жоғарғы инженерлік-техникалық оқу орнын бітірушілер міндетті:  1. математикалық модельдерді құра білу;

  2. математикалық есептерді қоя білу;

  3. қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдап алу;

  4. есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдану;

  5. сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру;

  6. жүргізілген математикалық талдау нәтижісінде практикалық ұсыныстар беру.


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

дәріс

тәжір

СӨЖ

1

Анықталған интегралдар

4

2

10

2

Көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптау

6

3

20

3

Көп айнымалы функцияның интегралдық қисаптау

10

5

30

4

Қатарлар теориясы

10

5

30

БАРЛЫҒЫ :

30

15

90

4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны

1 Дәрістер мазмұны

1 тақырып Анықталған интегралдар

1) Анықталған интегралдың анықтамасы. Қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Меншіксіз инетгралдар.

2) Анықталған интегралдардың қоладанулары.2 тақырып Көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптау

1) Көп айнымалы функциясының анықтамасы. Анықталу облысы және графигі..

2) Көп айнымалы функцияның дербес туындылар мен дербес дифференциалдар. Берілген бағыттағы туынды. Жоғары ретті дербес туындылар мен дифференциалдар.

3) Көп айнымалы функцияның экстремумы. Ең үлкен және ең кіші мәні. Шартты экстремумы.3 тақырып Көп айнымалы функцияның интегралдық қисаптау

1) Екі еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Үш еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

3) Екі және үш еселі интегралдардың физикадағы және геометриядағы қолданулары.4 тақырып Қатарлар теориясы ­­

1) Сан қатарының анықтамасы, қосындысы және жинақталуының қажетті және жеткілікті шарттары.

2) Ауыспалы таңбалы қатарлар. Жинақталу белгісі, қосындысы. Ауспалы қатардың абсолют және шартты жинақталуы.

3) Функцианалды қатарлар. Функцианалды қатарлардың жинақталу облысы.

4) Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу облысы. Элементар функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. Дәрежелік қатарларды жуықтап есептеуге қолдануы.

5) Фурье қатары. Фурье коэффициенттері.

2Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1 тақырып Анықталған интегралдар

1) Анықталған интегралдың анықтамасы. Қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Меншіксіз инетгралдар.

3) Анықталған интегралдардың қоладанулары.2 тақырып Көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптау

1) Көп айнымалы функциясының анықтамасы. Анықталу облысы және графигі..

2) Көп айнымалы функцияның дербес туындылар мен дербес дифференциалдар. Берілген бағыттағы туынды. Жоғары ретті дербес туындылар мен дифференциалдар.

3) Көп айнымалы функцияның экстремумы. Ең үлкен және ең кіші мәні. Шартты экстремумы.3 тақырып Көп айнымалы функцияның интегралдық қисаптау

1) Екі еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Үш еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

3) Екі және үш еселі интегралдардың физикадағы және геометриядағы қолданулары.4 тақырып Қатарлар теориясы ­­

1) Сан қатарының анықтамасы, қосындысы және жинақталуының қажетті және жеткілікті шарттары.

2) Ауыспалы таңбалы қатарлар. Жинақталу белгісі, қосындысы. Ауспалы қатардың абсолют және шартты жинақталуы.

3) Функцианалды қатарлар. Функцианалды қатарлардың жинақталу облысы.

4) Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу облысы. Элементар функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. Дәрежелік қатарларды жуықтап есептеуге қолдануы.

5) Фурье қатары. Фурье коэффициенттері.
4.4.1 СӨЖ мазмұны


№ р/н

СӨЖ түрі

Бақылау формалары

Сағат көлеміДәрістерді пысықтау. Тақырыптар бойынша қосымша материалдарды оқу.

Ауызша сұрау, аралық бақылау

15Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу

Бақылау сұрақтар, өткен тақырыптар бойынша есептер шығару

25
СМӨЖ-қа дайындалу.

Есептерді өздік шығару, аралық бақылау

20Үй тапсырмаларын орындау

Есептерді шешу, орындалуын тексеру, аралық бақылау

20Бақылау жұмыстарына дайындалу, баяндама(реферат) жазу, тексерулерге қатысу

аралық бақылау, емтихан

10

Барлығы

904.4.1 Өз бетінше дайындалу тақырыптары

1 тақырып Анықталған интегралдар

1) Анықталған интегралдың анықтамасы. Қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Меншіксіз инетгралдар.

\3) Анықталған интегралдардың қоладанулары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [5], [6],2 тақырып Көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптау

1) Көп айнымалы функциясының анықтамасы. Анықталу облысы және графигі..

2) Көп айнымалы функцияның дербес туындылар мен дербес дифференциалдар. Берілген бағыттағы туынды. Жоғары ретті дербес туындылар мен дифференциалдар.

3) Көп айнымалы функцияның экстремумы. Ең үлкен және ең кіші мәні. Шартты экстремумы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [4], [5], [6],

3 тақырып Көп айнымалы функцияның интегралдық қисаптау

1) Екі еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

2) Үш еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары.

3) Екі және үш еселі интегралдардың физикадағы және геометриядағы қолданулары.

Ұсынылатын әдебиет: [4], [5], [6],

4 тақырып Қатарлар теориясы ­­

1) Сан қатарының анықтамасы, қосындысы және жинақталуының қажетті және жеткілікті шарттары.

2) Ауыспалы таңбалы қатарлар. Жинақталу белгісі, қосындысы. Ауспалы қатардың абсолют және шартты жинақталуы.

3) Функцианалды қатарлар. Функцианалды қатарлардың жинақталу облысы.

4) Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу облысы. Элементар функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. Дәрежелік қатарларды жуықтап есептеуге қолдануы.

5) Фурье қатары. Фурье коэффициенттері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [4], [5], [6],5 Әдебиет тізімі
Негізгі:

1) Жоғары математикадан есептер жинағы 1. Муканов Г.М. және т.б. Павлодар : Кереку, ПМУ, 2006 ж.

2) Сборник задач по аналитической геометрии. Клетенник Д.В., М. : Наука, 1986 г.

3) Сборник индивидуальных домашних заданий по высшей математике. Ч.1. Под редакцией Рябушко А.П., Минск: Вышейшая школо, 2001 г.

4)Айдос Е.Ж. Жоғары математика. (қысқаша курс), Алматы: иль-тех-кітап.2003 ж.

Қосымша

5) Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников Т..Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1,2.., М. : Высшая школа, 1986 г.

6) Сборник задач по высшей математике. Минорский В.П., М. : Наука, 1987 г.


Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В060400 Физика мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы Мамандыққа кіріспеОқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

күндізгі

3

45

30

15

2

-

-

-

2

3

45

30

15

-

90

45

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет