ЖҰмыс оқу бағдарламасы бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынас 5В050400 «Журналистика»Дата03.07.2016
өлшемі184.5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС 7.18.4/17


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасы
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынас
5В050400 «Журналистика» мамандығының студентттеріне арналған

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

Бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС 7.18.4/17
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі бойынша проректор

___________Н.Э. Пфейфер

«___»__________20__ж.


Құрастырушы: филол. ғ. к., аға оқытушы З.К. Курманова

Журналистика кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынас
5В050400 «Журналистика» мамандықтарының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың ҚР МЖМБС 3 08.057-2006

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және типтік оқу жоспарының

негізінде жасалды

Кафедра мәжілісінде ұсынылды « « 20__ ж. № хаттама

Кафедра жетекшісі____________Қ.М.Алдабергенов


ГПФ оқу-әдістемелік

кеңесінде мақұлданды. «__»___________20 __ж. №___хаттама


ОӘК төрайымы__________ С.К. Ксембаева
КЕЛІСІЛГЕН

ГПФ деканы___________Ж.Т.Сарбалаев «__»_______20 _ж.


МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы _________ Е.Н. Жуманкулова «___»_______20 _ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«__»___________20 __ж. №___хаттамаПәннің төлқұжаты
Пәннің атауы Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынас
Пән міндентті компонент
Кредит саны және оқыту мерзімі

Барлығы – 3


Курс : 4


Семестр:7


Барлық аудиториялық сағат – 52,5
Дәріс – 30


Тәжірибелік/семинар сабақ - 0
Зертханалық /студиялық – 22,5
СӨЖ – 82,5


соның ішінде ОСӨЖ – 21

Барлығы – 135 сағатБақылау түрі

Курстық жұмыс – 0

Емтихан – 7 семестр


2 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пән атауыБұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі

Стиль туралы білімнің тарихы. Бұқаралық байланыс құралдары жүйесіндегі тілдің стилистикалық қоры. Стилистикалық морфология, синтаксис. Бұқаралық байланыс құралдарының (баспасөз) тілі мен стиліне әлемдік және кәсіптік құбылыстардың әсер етуі. Журналистің өзіне тән жеке стилі. Редакциялаудың логикалық негіздері. Материалдардың композициясы бойынша жұмыс істеу.

Текстің түрлері және редактордың олармен жұмыс істеу стилистикасы.

Пәннің мақсаты: «Бұқаралық коммуникация және халықаралық қарым-қатынас» курсы «Журналистика» мамандықтарына мамандану бойынша оқытылады.

Бұл курстың мақсаты- 1945 жылдан бастап XXI ғасырдың басына дейінгі кезеңдегі халықаралық қоғамдастық серпінінің ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне терең талдау жасау арқалы лекциялар мен аралық бақылаулар, семинарларда оқытушының көмегімен студенттердің творчестволық әлеуетін қалыптастыру.Пәннің міндеттері: студенттер бойында халықаралық қатынастар мен журналистиканың өзара байланыс үрдісін жүйелі, кешенді түрде қалыптастыру;

студенттерді халықаралық қатынастар мен шетел журналистикасында болып жатқан үрдістер мен мәселелердің маңыздылығын түсінуге үйрету;  • Қазақстанның сыртқы саясатының міндеттері мен негізгі бағыттары туралы түсінік беру;

  • студенттерді халықаралық ұйымдар мен көп салалы институттардың негізгі қызметімен таныстыру;

  • студенттерде Қазақстан сыртқы саясатын ақпараттық қамтамасыз ету және халықаралық қатынастар жүйесіндегі ақпараттардың рөлі туралы түсінік қалыптастыру;

студенттерді маңызды халықаралық жағдайларды терең талдауға үйрету.

- тақырыптарды терең меңгеріп, әр тақырып аясында өзіндік тұжырым жасай алу.

- халықаралық қатынас және журналистика мәселелеріне байланысты білім меңгеру.

- БАҚ құралдарындағы осы мәселеге қатысты мәселелерді қарастырып, тәжірибелік сабақтарда ой бөлісу.

- Әлемдік кеңістікте әр елмен еркін араласуға мүмкіндік алған ҚР-ның болашақ журналистеріне халықаралық қарым-қатынастар туралы теориялық білім негіздерінен түсінік беру.

- Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі бағыттарын дер кезінде бағалай беруге, өзіндік көзқарасын айта білуге машықтандыру.

- Қазақстан БАҚ құралдарындағы бұл тақырыптың берілуінің тәжірибелерінен тағлым алуға үйрету.
Пәннің соңында студент білуі міндетті:

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет:


  • халықаралық аренада болып жатқан оқиғалардан хабардар болады;

  • халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі үрдістерін шетелдік БАҚ-та жариялауы туралы білім алады;

  • өз ойын жазбаша және ауызша бірдей жеткізе білуге дағдыланады;

  • қазіргі әлем тенденцияларына интеграциялық және дизентеграциялық процестерге баға беруді үйренеді;

  • осы мөр бойынша ғылыми терминалогия көздері мен тарихи құжаттарды еркін пайдалануды үйренеді.

Сабақтас пәндер:Европа және Америка елдеріні жаңа тарихы А және Африка елдерінің жаңа тарихы, аймақтық қақтығыстар, халықаралық ұйымдар, социология, саясаттану, қазіргі шетел журналистикасы.
2 Пререквезиттер :

а/ Публицистика өнері

ә/ Журналистика негіздері

б/ Сөйлеу мәдениеті

в/ Риторика

г/ Публицистика және саясат

ғ/ Журналистикаға кіріспе

Пост пререквизит


3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар

атауы


Сағат саны

Дәріс

Студ.

СӨЖ

ОСӨЖ«Қырғиқабақ соғыстың» алғашқы кезеңі (1940 жылдардың екінші кезеңі) Әлемнің соғыстан кейінгі өзгерістеріне тән сипаттар.

1
2


БҮҮ қалыптасуы2


Халықаралық қатнастардың биполярлық сипаты.


1

1
2Араб-Израиль шиелінісі (1940-70жж.)2


Халықаралық қақтығыстардың типтері.


1

1

2


1940 жж. Аяғы мен 50 жж. Басындағы Орталық және Оңтүстік Шығыс Европа елдері. НАТО және ОВД блогтарының құрылуы (1950 бірінші жартысы және 1970 жж.)2

150-жылдардағы Германия мәселелері.

1

1

2


Берлин дағдарысы (1958-71жж.) және ұлы державалардың ұстанымы.2

1Н.С.Хрущевтің ультиматумы және батыс державалардың ұстанған позициясы. Венадағы

1

1

2


Кариб дағдарысы.
1

2

1Жалпы Европалық үрдіс (1960-жылдар мен 1970-жылдардың бірінші жартысы).

1

1

2


Халықаралық шиеленістегі бейбіт келісімге келу (19621979жж.)

1

1

2


Германияның бірігіуі және халықаралық қатнастар.
1

2

1Криб дағдарысынан кейінгі Батыс пен Шығыс.


1

1

2


АҚШ тың ауыспалы әлемдегі рөлі (1990-XXI ғ басы)
1,5

2

1Үндіқытайдағы дүниежүзілік күштің жүйесі.

1
2


Ақпараттық соғыс: теориялық тұжырымдамалары. Ақпараттық терроризм –XXI ғасыр халықаралық қауіпсіздігінетөнген қауып.
1

2

1Въетнамдағы соғыс. Въетнамдағы АҚШ агрессиясы.

1
2


Халықаралық қатнастардағы Интернеттің рөлі.
1

2

1КСРО Въетнамға көмегі.

1
2


«Рим клубы» ақпараттық қоғамдастық туралы сын экономикалық шешімдерді қабылдау үрдісіне ақпараттық технологиялардың ықпалы.
1

2

1

22

62 жылдардағы Женева кеңесі.

1

1

2
23

Жаһандық Ақпараттық Қоғамдастықтың Окинавиялық Хартияс жаһандық ақпараттануды құқықтық реттеудің тиімді жолы. Ақпараттық қауіпсіздік – жаһандық мәселе.
1

2

1

24

Солтүстік –Атлант блогы және оның қызметінің өлшемдері.

1

1

2
25

Тынық және Үнді мұхиттарының бассейініндегі, Азиядағы қауыпсіздік және бейбітшілік мәселелері.

1
2

1

26

Қырғыйқабақ соғыстан кейінгі халықаралық қатнастардың жаңа кезеңі.

1

1

2

1

27

Стратегиялық қару-жарақты қысқарту жөніндегі келісімдер жағдайы.

1

1

2
28

«Қырғыйқабақ соғыстың» аяқталуы және биополярлық жүйенің жойылуы(1985-1991жж.)

1

1

2

1

29

1990 жж. – XXI ғасыр басында халықаралық қатнастардың ерекшеліктері және дүниежүзілік негізгі мәселелері.

1
2

1

30

Жаһандану, аймақтану және дүниежүзілік жаңа тәртіп.

1

1

2

1

31

Қазіргі кездегі жаһанданудың негізгі мәселелері.

1
2
32

Дүниежүзілік жаңа тәртіп принципін қалыптастыруындағы соғыс аяқталғаннан кейінгі АҚШ дипломатиясының жаңа перспективалары.

1

1

2

1

33

Дүниежүзілік саясаттағы халықаралық құқықтың рөлі.

1

1

2
34

Қазіргі кезеңдегі халықаралық құқықтың маңызы мен міндеті.

1
2

1

35

Халықаралық-құқықтық доктриналарды тәжірибеде қолданудың қуаты мен әлсіз жағы.

1
2

1

36

Халықаралық ұйымдар: қызметінің жаһандық және аймақтық аспектілері.

1
2

1

37

Ақпарат. Ақпарат қызметі мен рөлі.

1
2

1

38

Басқару және шешім қабылдау.

1
2
39

Ақпараттық қоғам: теориялық модель ме, шындық па?

1

1

2

1

40

Халықаралық қауіпсіздік контексіндегі ақпараттану және коммуникация саласының жетістіктері.

1

1

2
41

Ақпараттық соғыс теориясы(М.Либики, Д.Альбертс, У.Швартау және т.б. еңбектері бойынша): ақпараттың әскери қызметі;

1
2,5

1
БарлығыҰсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

  1. Бауыржан Жақып. Қазақ публицистикасының қалыптасу, даму жолдары. Алматы, Білім, 2004.

  2. Бугалай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения. М.,1996.

3 Бекхожин Х. Қазақ баспасөзінің даму жолдары. Алматы, ҚМБ, 1964

4 Сағдиев С.Т. Ғылым және қоғам. Алматы, 2001.

5 Журналистика и политика. М: МГУ, 1987.

6 Сұхбанбердина Ү. Қазақ баспасөзі тарихынан. Алматы, Қазақ энциклопедиясы, Бас редакциясы, 1995.

7 Цыганков П.А. Международное отношение. М., 1996.

8 Келімбетов Н. Көркемдік дәстүр жалғастығы. Астана, Елорда, 2000.

9 Бугалай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения. М.,1996.

10 Қожакеев Т. Көк сеңгірлер. Алматы, Қазақ университеті, 1992.

11 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Москва, изд.МГУ, 1995.

12 Прохоров Е.П. Публицистика и политика. М., 1979.
Қосымша:

13 Барманкулов М. Жанры печати, радиовещания и телевидения. Алматы, КазГУ, 1974.

14 Межгосударственные региональные организации Азии в международных отношениях. М: Наука, 1991.

15 Идрисов Р. Казахская народная публицистика. Автореферат.

16 Қабдолов З. Сөз өнері. Алматы, 2003.

17 Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики. М., 1973.

18 Қабдолов З. Адам. Публицистика. Алматы, ҚМБ, 1986.

19 Фетисов М.И. Зарождение казахской публицистики. Алматы, КГИХЛ, 1968.20 Ученова В. Публицистика и политика. Москва, Политизд.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет