Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыДата25.02.2016
өлшемі192.5 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих, археология және этнология кафедрасы

XVII – XX ғғ. Ресей империясы Заңдарының толық жинағы пәнінен


Тарих 050203 мамандығының (тарының) студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ ___________

(қолы) (аты-жөні)

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ________Т.Ғ.К., доцент Б.Н. Абдрахманов _______________________________

(қолы) (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, аты-жөні)
Тарих, археология және этнология кафедрасы

XVII – XX ғғ. Ресей империясы Заңдарының толық жинағы пәні бойынша

Тарих 050203 мамандығының (тарының) студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың

(бекіту күні)

элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ ____________ 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ ____________ 20_ж. «_____»___________

(қолы) (аты-жөні)

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ ________ _________ 20_ж. «_____»________ (факультет атауы) (қолы) (аты-жөні)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ _____________ 20_ж. «_____»_______ (қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты - XVII – XX ғасыр аралығындағы Ресей империясының заңдарының толық жинағының негізінде кешенді талдау мен тарихи зерттеу методологиясына сүйеніп қазақстан тарихын игеру.

Пәннің міндеті – таңдап алған мезгілдегі ресей патшалары мен қазақ хандарының өзара қарым қатынастарын талдау;

- «Ресей империясы Заңдарының толық жинағы» негізінде Қазақстанның Ресейге қосылуына байланысты сұрақтарды қарастыру; • «Ресей империясы Заңдарының толық жинағы» негізінде қазақстанның әкімшілік аумақтық құрылымын зерттеу;

 • Әр аймақтың ерекшелігіне байланысты қазақстандағы сот мәселесін қарастыру;

 • Қазақстан территорясында салық жүйесінің мөлшерін анықтап осы мәселеге байланысты материалдар жинау.

 • ХУШ-ХХ ғғ. Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық жағдайдын қарастырып, халықтың қоныстануын, білім берудегі сұрақтарды,Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда байланыстары мен өнеркәсіптеріне басты назар аудару;

 • Осы мәселелерге қатысты материалдар жинап,қорытындылау.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білу керек: • Қазақ халқының қалыптасу тарихы мен оның әлем және Еуразияның мәдени – интеграциялық үрдісінде алатын орнын;

 • Өткен оқиғаларға көз жүгірте отырып жаңа өзгерістерге баға беру; жаңа ғылыми дисскуциялық бағыт қалыптастыру; ғылыми –зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер жасай білу керек:

 • Материал мазмұны бойынша баяндама жасап, өз ойларын ортаға салу;

 • Ауызша материалды мазмұндап, сұрақтарға жауап бере білу қажет;

 • Семинар жазу барысында пайдаланған әдебиеттерді оқып,сынай білу қажет;

 • Тарихи деректерді талдай білу қажет;

 • Карта,кесте және де тағы басқа көрнекіліктерді сабақ барысында пайдалана білу қажет;

–_______________ жөнінде түсініктері болуы;

– _________________;

– _________________ білуі;

– _________________;

– _________________ икемді болуы;

:

– _________________;– Қазақстан тарихын оқу барысында Қазақстанның әлеуметтік-саяси тарихы мен Ресей тарихы жөніндегі практикалық практикалық машықтарды иемденуі қажет;
2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білімдері еске түсіру қажет:мділік және дағды қажет: Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы; • Жаңа замандағы Қазақстан тарихы;

 • Жалпы тарих;


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағдылар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:ҚР мемлекеттік және құқықтық тарихы,.Ресей тарихы.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе

2

1


6

2

Тарихи деректер

2

1


6

3

Ресей мемлекеттің XVII ғасырдан XVIII ғасырдың басына дейінгі жұргіген сыртқы саясатындағы Қазақстан мәселесі қозғалады.

2

1


6

4

Ресей мемлекетінің XVII ғасырдан XVIII ғасырдың басына дейінгі жүргізген сыртқы саясатындағы Қазақстан мәселесі қозғалады. XVII –XVIII ғғ.бірінші жартысындағы Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынастары.

2

1


6

5

Қазақстанның әкімшілік - аумақтық құрылым

2

1


6

6

Ресей заң шығаруы негізіндегі сот ісі

2

1


6

7

Қазақстанның XVIII ғасырдан ХХ ғасырға дейінгі салық жүйесі.

2

1


6

8

Қоныстандырушылық пен егін шаруашылығы

2

1


6

9

Сословиелер

2

1


6

10

Білім беру


2

1


6

11

Қазақстандағы кен және кен зауыт өнеркәсібінің дамуы

2

1


6

12

Тұз кәсіпшілігінің дамуы

2

1


6

13

Балық кәсіпшілігінің дамуы.


2

1


6

14

Ресей және Қазақстанның сауда байланыстары

2

1


6

15

Ереже

2

1


6

БАРЛЫҒЫ :

30

15


904.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Пәннің мақсаты. Пәннің міндеті

2 тақырып. Тарихи деректер. Ресей империясы заңдарының толык жинағы.

3 тақырып. Ресей мемлекетінің XVII ғасырдан XVIII ғасырдың басына дейінгі жүргізген сыртқы саясатындағы Қазақстан мәселесі қозғалады. XVII –XVIII ғғ.бірінші жартысындағы Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынастары.


4 тақырып. Ресей империясы заңдарының толык жинағындағы және басқа деректер бойынша Қазақстанның Ресейге қосылу мәселелері. Бұл мәселенің тарихнамасы мен деректері.

5 тақырып. Қазақстанның әкімшілік - аумақтық құрылымы. Ресей әкімшілік басқару жүйесінің енгізілуі.

6 тақырып. Ресей заң шығаруы негізіндегі сот ісі. Қазақстандағы Ресей сот жүйесінің енгізілуі.

7 тақырып. Қазақстанның XVIII ғасырдан ХХ ғасырға дейінгі салық жүйесі. Салық салудың әдістері мен формаларының өзгеруі.

8 тақырып. Қоныстандырушылық пен егін шаруашылығы. Қазақтардың шаруашылық өміріндегі патшалықтың құқықтық актілері.

9 тақырып. Сословиелер. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымындағы Ресей заң шығару актілері бойынша өзгерістері.

10 тақырып. Білім беру. Қазақстандағы мектептер мен гимназиялардың құрылуы.

11 тақырып. Қазақстандағы кен және кен зауыт өнеркәсібінің дамуы. Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі.

12 тақырып. Тұз кәсіпшілігінің дамуы.

13 тақырып. Балық кәсіпшілігінің дамуы.

14 тақырып. Ресей және Қазақстанның сауда байланыстары.

15 тақырып. Ереже

4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны мен тізімі


1 тақырып. Кіріспе.

2 тақырып. Тарихи деректер. Ресей империясы заңдарының толык жинағының құрылу тарихы және материалдарын жинау.

3 тақырып. Ресей мемлекетінің XVII ғасырдан XVIII ғасырдың басына дейінгі жүргізген сыртқы саясатындағы Қазақстан мәселесі қозғалады. Т. Чебуков пен Құл Мұхамед елшілігінің Қазақстан мен Ресейге: екі жақтың қызығушылығы. И. Кирилов пен М.Тевкелевтың мәліметтері бойынша I Петр саясатындағы Қазақстан.


4 тақырып. Ресей империясы заңдарының толық жинағы мен басқа деректері бойынша Қазақстанның Ресейге қосылу мәселелері. Бұл мәселенің Ресей және Қазақстан тарихнамасы.

5 тақырып. Қазақстанның әкімшілік - аумақтық құрылымы. 1822 жж. «Сібір қырғыздары туралы ереже»

6 тақырып. Ресей заң шығаруы негізінде сот ісі. Ресей империясы заңдарының толык жинағының материалдары бойынша әскери және Қылмыстық соттар.

7 тақырып. XVIII - XX ғғ.басына дейінгі Қазақстандағы салық жүйесі. «Ясак» табиғи салығы. Қазақстандағы ХІХ ғ.екінші жартысындағы тыңшылық жүйесі.

8 тақырып. Қоныстандырушылық пен егін шаруашылығы. XIX - XX ғғ.басында жеке меншік мен шаруашылық формалары.

9 тақырып. Сословиелер. Тархандар, құрметті азаматтар, сұлтандар және олардың әлеуметтік мәртебесі.

10 тақырып. Білім беру. Білім берудегі әдістері мен формалары.

11 тақырып. Қазақстандағы кен және кен зауыт өнеркәсібінің дамуы. Ресей империясы заңдарының толық жинағы негізіндегі Қазақстандағы алғашқы кәсіпорындары мен кәсіпкерлері.

12 тақырып. . Тұз кәсіпшілігінің дамуы.

13 тақырып. Балық кәсіпшілігінің дамуы.

14 тақырып. Ресей және Қазақстанның сауда байланыстары.

15 тақырып. Ереже.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабақтарға қатысу

20

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Конспект, сабақтарда жауап беру

Участие на занятиях


30

3

Қосымша тақырыптарды зерттеу

Сұрау

Қорғау

30

4

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

РК1, РК2

10
БАРЛЫҒЫ :90

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) XVIII - XX ғғ.басындағы Қазақстан аумағындағы қалалар мен аудандардың құрылуы.

2) 1824 жж. «Орынбор қырғыздары туралы» Ереже.

3) Семей облысының құрылуы.

4.4.3 Курстық жоба (жұмыс) және т.б. тақырыптары.


1)

2)


3)
5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Бекбаева Т.А. Аякөз округының құрылуы мен дамуы. Диссертациялық жұмысы. Алматы 2006ж. 34 б.

2 Қазақстан тарихы III том «Атамұра» баспасы Алматы 2002ж. 636 б.

3 Е. Бекмаханов. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында Алматы, Сенат 1994ж 563 б.

4 Ш. Уалиханов. Собрание сочинений в пяти томах том I Алматы 1961 ж 636 б

5 Гернгросс және Ковалевский , Қырғыз-қайсақ даласы батыс бөлігінің суреттелуі. «Горный журнал», 1840ж 18 б.

6 С.Б. Броневский. О киргиз- кайсаках Средней Орды. «Отечественные записки журналы» 1830г. № 110-113. 25 б.

7 Ш. Уалиханов. Шығармалары Алматы «Ана тілі» баспасы 2010ж. 256 б.

8 Киргизы в Средней – Азиатской степей. «Воскрессение газеты». 1892г № 11. 23 б.

9 Қазақстан тарихы III том «Атамұра» баспасы Алматы 2002ж. 636 б.

10 Киргизская степная гезета «Человек, обшество, природа». 1888-1902гг. Алматы 1994г. 25 б.

11 Вестник Европы журналы 1818 ж № 19. 22 б.

12 Броневский С.Б. Орта Орданың қырғыз-қайсақтары туралы. Отечественные записки. 1830г. № 12. 205 б.

13 Қ. Алдабергенов Патшалы Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатының тарихынан (1731-1917) Павлодар 2003ж 205 б.

14 Мәшімбаев С. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты. Алматы. Санат 1994ж. 405б.

15 Голубев А. Орта Азияға саяхаттан үзінді . ИОЖҚ журналы 1863ж 26 б.

16 Балюзек Л. Кіші қырғыз ордасында заң күшіне ие болған және ішінара қазір де сондай халықтық әдет-ғұрыптар. II кітап Қазан 1872ж 656 б.

17 Абдрахманова Б.М. История Казахстана Астана , 1998г 90 б.

18 Есембердиев М.Ш. Ресей империясының Оңтүстік Қазақстандағы орыстандыру саясаты. Диссертациялық жұмысы. Алматы 2006ж. 36б.

19 Қаратаев Б. Ашық хат. Орал. 1907ж. № 4 журналы, 18б.

20 Бұрынғы замандардағы қазақтардың билік құруы. Дала уалаятының газеті. 1883ж. № 2, 27б.

21 Макшеев А.И. Путешествия по Киргиским степям и Туркестанскому краю. СПб. 1896г. 260 б.

22 М.А. Асылбеков., Қ. Алдабергенов. XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында Ресей империясының Қазақстанда жүргізген отарлау саясатының зардаптары (1860-1917) Павлодар 2003ж. 670 б.

23 Ахметова Ұ.Т. Орынбор ғылыми мұрағаттың комиссиясының құрылуы және қызметі (1887-1918ж) Диссертациялық жұмысы. Орал 2010ж 37б.

24 Императорлық Орыс География қоғамы Орынбор бөлімшесінің жазбалары. 1870ж. 25б.

25 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. М,. 1986г. 245 б.

26 Крафт И.И. Қырғыздардың Ресей қоластында болуы. Записки оренбурского ИРГО. 1882г. 30 б.

27 Путинцев Н. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска. Омск, 1891г. 237 б.

28 Левшин А. Описание киргиз-казачих или киргиз-кайсакских Ордь и степей. С. Петербург. 1832г. 458 б.

29 Киргизы в Средней – Азиатской степей. «Воскрессение газеты». 1892г № 11. 25 б.

30 А. Янушкевич. Дневники и письмо из путешествия по казахским степям. Алматы 1966г . 605 б.

31 Мейендорф Е. Орынбордан Бұхараға саяхат. Ташкент 1975ж 446 б.

32 Жакман А.К. К вопросу о колонизации киргизских степей. Московские ведомости газеты. 1892г. № 156. 28 б.

33 И.И. Крафт. Далалық облыстардағы қырғыздар туралы заңдар жинағынан. Орынбор 1898ж 505 б.

34 Из Чуйской долины Семиреченской области. «Восточное обозрение» газеті. 1886г № 34. 30 б.

35 Макшеев А.И. Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю. СПб. 1896г. 275 б.

36 Ж. Қасымбаев. Қазақстан тарихы, Алматы 2004ж 205 б.

37 Веселовский Н.И. оның хаттары мен еңбектері бойынша, 1816-1881 жылдары. СПБ 1887ж. 210 б.

38 Қазақстан тарихы ғылыми – әдістемелік журналы № 2 2008ж. 40 б.

39 Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы оқулық хрестоматия Астана, Фолиант 2003ж 656 б.

40 Балакшин Н.Н. О киргизах вообще о подвластных Росии мусульманах. СПб. 1887г 266 б.

___________________.

2) ______________________.

3) ______________________
Қосымша

4) ______________________
Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

Тарих 050203

(мамандық (тардың) толық атауы және шифры)

мамандығының (тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы XVII – XX ғғ. Ресей империясы Заңдарының толық жинағы пәні бойынша

_________________________________


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

____негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

5

3

45

30

15
135

90

____ негі-зіндегі сырттай
Кафедра меңгерушісі ______ _____________ 20__ж. «___» ________(қолы) (аты-жөні)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет