Кадрлармен қамтамасыз етілуіжүктеу 252.31 Kb.
Дата08.06.2016
өлшемі252.31 Kb.
КАДРЛАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

ПОҚ - 24, оның ішінде 19 штатта. Кафедрада ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың пайыздық үлесі:45% (штаттағы ПОҚ)


Факультет

ПОҚ жалпы саны

Оның ішінде докторлар

Оның ішінде кандидаттар

Оның ішінде PhD докторлары

Оның ішінде магистрлар

Ғылыми дәрежесі жоқтар

саны

саны

%

саны

В %

саны

В %

саны

%

саны

%
Шығыстану кафедрасы

19

3

15

3

15

2

15

10

50

1

5


  1. Құрметті атақтар мен мадақтаулар (халықаралық, республикалық):


1) Білім жүйесінің құрметті қызметкері: жоқ

2) ЖОО-ның үздік оқытушысы:

Т.ғ.д., профессор Тулеубаева Самал Абаевна ҚР БҒМ-нің «2013 – Үздік оқытушысы» грантының иегері.

3) Академияға мүшелік:

Т.З. Кайыркен 2010 жылдан бері Тарих және Қоғамдық ғылымдар Академиясының мүшесі.4) Басқалар:

4.1 Т.ғ.к., профессор м.а. Азмуханова Айман Махсотовна «Болашақ» -2013 Президенттік стипендиясының иегері болды.

4.2 Ф.ғ.д., профессор Тулеубаева Самал Абаевна Оман Сұлтандығы сарайының Кеңсесі маңындағы Сұлтан Кабус атындағы Мәдениет пен ғылымның Жоғарғы орталығынан «Достық қарым-қатынастарды қайта жаңғырту мен ынтымақтастықты дамыту және татулық пен жақындастықтың Төртінші аптасы» атты Алғыс хатпен марапатталды.

4.3 Б.Ж. Мустафаев Қазақ хандығына 550 жыл толуына арналған Мәдениет және спорт министрлігі атынан естелік медальмен марапатталды.

4.4 Сабитова С.Ж. Корей мәдени орталығының Директоры Ли Де Вон атынан Қазақстанда корей мәдениетін қолдағаны үшін Алғыс хатпен марапатталды.


  1. Ғылыми мектептер.

Кафедрада Шығыс тарихының деректануы мен тарихынан ғылыми мектептер бар.


 1. ПОҚ-ның ғылыми қызметтерінің негізгі нәтижесі
  1. Ғылыми қызметтердің негізгі (мәнді) нәтижелері.

Шығыстану кафедрасының ғылыми зерттеулерінің бағыты «Қазақстанда шығыстанудың іргелі мәселелерін зерттеу» мәселесіне арналған. Осыған орай, кафедрада оқытушылар, магистранттар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары аталған бағытта жүргізіледі.

Түлек шығарушы кафедра оқытушыларының ғылыми зерттеулері келесі сауалдарды зерделеу жұмыстарымен байланысты: 1. Деректану мен Шығыс тарихы бағыты (Б.Ж. Абжаппарова, Т.З.Кайыркен, З.С. Ильясова, А.М. Азмуханова, Б.К. Макангали )

 2. Араб-мұсылман филологиясы, саясаты, экономикасы (С.А. Тулеубаева, Ашраф Аттия, З.С. Ильясова, Б.Ж. Мустафаев, А.О. Аргынбекова, А.К. Мырзаханова, А.К. Тахтанова)

 3. Жапон филологиясы, саясаты мен экономикасы (Фуруя Каору, Г.К. Утеулиева, А.А. Тлеубаева А., Э.К. Атабаева)

 4. Қытай филологиясы, этнологиясы мен тарихы (А. Бейсен, Т.З.Кайыркен, А. Канан)

 5. Корей филологиясы, тарихы (С.Ж. Сабитова. Ан Сан Хун, Ким ХеЕнг, Пак Чжонг Ран)2.2 Thomson Reuters халықаралық ғылыми басылымдардағы ғылыми мақалалар:

п/п


Авторы, мақала атауы, журналы, жылы, номері, беті, ISSN

(ағылшын тілінде көрсету қажет)Журналдың импакт-факторыАзмуханова А.М. «Religion of Old Turks», «THE ANTHROPOLOGIST International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man», 21(1,2): 46-50 (2015), С. 46 - 50


Абжаппарова Б.Ж. «Stability Basis in Kazakhstan is Tolerance and Mutual Trust in international relations», Proctdia-Socialand Behavioral Sciences 136 (2014) 410-415. ISSN.1877-0428, мақала қабылданды


Макангали Б.К. «Politico-military cooperation in Central Asia as factor of strengthening the regional security system», Communist and post-communist studies, мақала қабылданды
барлығы: 3

2.6. Публикации  в журналах не входящих в базы Thomson Reuters и Scopus базаларына енбейтін журналдардағы басылымдар

а) шетелдің журналдары (РИНЦ және т.б.)


п/п


Авторы, мақала атауы, журналы, жылы, номері, беті, ISSN


Журналдың импакт-факторыАшраф М.А., Современная арабская мысль: история и развитие, Наука и мир Международный научный журнал, №3 (19), 2015. Vol. 1. - C. 130-132. ISSN 2308-4804.

0.325 Global Impact Factor 2013, AustraliaМакангали Б., Традиционные имена как маркер этнокультурной идентичности арабов, Наука и мир,Международный научный журнал, №4 (20), 2015. Vol. 1. - C. 99-102. ISSN 2308-4804.

0.325 Global Impact Factor 2013, Australia

барлығы: 2

б) ҚР-ның журналдары


п/п


Авторы, мақала атауы, журналы, жылы, номері, беті, ISSN


Журналдың импакт-факторыТулеубаева С.А. Арабский мир сегодня: новые реалии и угрозы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Хабаршысы – 2015 № 1(104), - С. 325-329.


Тулеубаева С.А. Современное состояние фарабиеведческих исследований за рубежом. Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби. Вестник КазНУ, серия востоковедения. – 2015, № 1(71). – С. 93-96. ISSN 1563-0226


Калиева К.С., Ксембаева А., Hu Guo Liang. Торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой: предпосылки и возможности // Вестник ЕНУ. Серия «Гуманитарные науки». №3 (106)-2015


Сугралимова Г.Б. Қытай мен Қазақстандағы ауыл шаруашылық реформалар: салыстырмалы талдау// ЕҰУ Хабаршысы, 2015, № 2.


Сугралимова Г.Б. Экономическая интеграция Казахстана и Турции: достижения и перспективы сотрудничества // Вестник ЕАГИ, 2015, №2


Кайыркен Т.З. Ильясова З.С. Көне түркілердің әскери әлеуетінің Таң империясына және Араб халифатына әсері// Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Хабаршысы – 2015, №3 (106)-2015. С.355-364


Ильясова З.С. Араб географы Ибн әл-Факихтің (Х ғ.) «Елдер туралы әңгімелер кітабындағы» (Китаб ахбар әл-булдан) түріктер туралы деректер// Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Хабаршысы – 2015. С. 328-331
Барлығы: 7

2.7. ҚР-да өткен конференциялардың жинақтарында жарық көрген мақалалар:
Авторы, мақала атауы, журналы, жылы, номері, бетіАбжаппароваБ.Ж. «Исследование проблемы теории интеллигенции в историографии (кон. XX – нач. XXI вв.)». 2015 жылдың 12 наурызында өткен Кеңес Нүрпейісовтың 80-жылдығына орай ұйымдастырылған «Академик К. Нурпейіс: өмірі, шығармашылығы, ғылыми мұрасы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы. Б. 99-104.АбжаппароваБ.Ж.. Қазақстанда зиялы қауым феноменінің қалыптасуы. 2015 жылдың 13 наурызында өткен Кеңес Нүрпейісовтың 80-жылдығына орай ұйымдастырылған «Тұлға. Ғалым. Ұстаз» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы. Б 114-119.Тулеубаева С.А. Казахстанское фарабиеведение: проблемы, тенденции и преспективы развития. ІІ Международные Фарабиевские чтения. Алматы, Казахстан, 7-17 апреля 2015 года. Международный Фараби Форум «Аль-Фараби и современность» .Ильясова З.С. Ясауи мәдениеті тарихындағы «Муғжам Әл-Булдан». «Дінаралық диалог және Қожа Ахмет Ясауи мұрасы» халықаралық ғылыми конференция материалдары. 13 ақпан, 2015 ж., Астана қ. – Б. 142-146Тулеубаева С.А. Акжан аль-Машани и казахстанское фарабиеведение // Шығыстанудың өзекті мәселелері. – Астана, 2015. - Б.96-105.Абжаппарова Б. Ж. Әлем тарихында Азия және Африка елдерінің алатын орны.// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б. 4-9.Ашраф Аттия, Адиханов Д. С. Новые реалии порождают новые термины// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.10-13.Ашраф М. Аттия. Современная арабская идея. //Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.14-17.Бейсенбаев О. Қытайдың аз ұлттар саясаты және қазақ диаспорасы// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.17-25.Ильясова З.С. Түркиядағы күрдтер мәселесі. Шығыстанудың өзекті мәселелері.// Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.60-66.Қайыркен Т.З. Қытайдың қоғамдық, саяси, әлеуметтік мәселелері.// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б. 67-72.Мұстафаев Б.Ж. ОАПЕК ұйымының Шығыс аймақ елдерінде алатын орны.// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.77-82...Судыева Н.Б. Фукусима қасіреті, зардаптары.// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.82-88.Тахтанова А.К. Причины возникновения волнений в странах Арабского Востока. //Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б..88-95.Утеулиева Г. К. Трансформация норм и ценностей в культурах востока (на примере Казахстана и Японии).// Шығыстанудың өзекті мәселелері. Дөңгелек үстелдің мақалалар жинағы. – Астана: Мастер ПО, 2015. -132 б, - Б.110-115.Калиева К.С., Ксембаева А., Hu Guo Liang. Казахстанско-китайское торгово-экономическое сотрудничество как основа международных отношений приграничных государств // «Ғылым және білім – 2015» атты студенттер мен жас ғалымдардың Х Халық. ғыл. конф. = ХМежд. науч. конф. Студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/, 2015. С.2826-2831.Тулеубаева С.А. Аудармашылық шеберлік: оқытудың заманауи әдістері. Халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар. 3 сәуір 2014 ж. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2015. – 282 б.А. Аттия «Арабские сюжеты в казахском фольклоре», Халықаралық фольклортанушылар Конгресінің материалдары. 5 қазан, 2015 жыл/ Жалпы редакциясын басқарған: ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор Е.Б. Сыдықов. – Астана: Л.Н: Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2015. -422 б. (113-116)Ан Сан Хун «Казахстанский фольклорный сюжет в современном театральном искусстве», Халықаралық фольклортанушылар Конгресінің материалдары. 5 қазан, 2015 жыл/ Жалпы редакциясын басқарған: ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор Е.Б. Сыдықов. – Астана: Л.Н: Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2015. -422 б. (36-38)Абжаппарова Б.Ж. «Қазақстанның сыртқы саясатындағы Азия Тынық мұхиты аймағы елдерінің алатын орны», «Қазақ хандығының 550 жылдығы – Қазақстан мемлекеттілігі тарихының маңызды кезеңдері» атты оқытушылар мен студенттерге арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның тезистер жинағы. 22 қазан, 2015 жыл/ астана: «Астана медицина университеті» АҚ. (283)Ильясова З.С. «Ад-Димашқидің «Нұхбат әд-Дахр фи'аджаиб әл-барр уа-л-бахр» еңбегіндегі Дешті Қыпшақ түркі тайпалары туралы мәліметтері», Қазақстан тарихшыларының Үшінші конгресі: ғылыми мақалалар жинағы/ Жалпы ред. басқарған Е.Б. Сыдықов. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2015. – 502 б. (192-197)

Итого: 21


2.8. Шетелде өткен ғылыми конференциялар, симпозиумдар, семинарлардағы ғылыми мақалалар:Авторы, мақала атауы, журналы, жылы, номері, беті

ЕліТулеубаева С.А. Қазақтардың ұлттық тағамдары: философиясы, дәстүрі және қазіргі кезең, Көркем мәдениетте ұлттық образдар. Әдебиетші, философ, мәдениеттанушы Г.Д. Гачевтің (1929-2008) туғанына 85 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. 24-26 қазан 2014 жыл – Нальчик, 2015. – Б. 550-558.

Ресей, НальчикИльясова З.С.: «Сведения «Нухбат ад-дахр фи аджаиб ал-барр ва-л-бахр» ад-Димашки о тюркских племенах Дешт-и Кипчака». Татарстан Республикасы, Қазан қаласы, Ш. Марджани атындағы тарих институты. 17 - 18 наурыз 2015 ж., IV Халықаралық Алтын Орда форумы

Татарстан Республикасы, ҚазанАбишева М.М. Глобальный межконфессиональный диалог: опыт Казахстана». «Ресей және евразия әлемі: өткені, қазіргіс, болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Новосибирск 15 мамыр 2015 ж. Сібір басқару институты –ФГБОУ филиалы

Ресей, НовосибирскКалиева К.С. «Дінаралық тілдесудің феномені: Қазақстан тәжірибесі». «Жарнама және коммуникация: тарих және қазіргі заман» ғылыми-практикалық конференцияның материалдары" – Барнауыл, 2015.

Ресей, БарнауылСабитова С.Ж. «Қазақстанда корей тілін үйрету», "Корей тілін оқытудың тиімді тәсілдері" Форумы. 12 қазан 2015 ж. Корея, - 2015. – 117 б. (53-63)

КореяНуридденова А.К. «China-Kazakhstan Relations in the post-Cold War Era: The Path to Strategic Partnership», China and the World, 2015. («Қырғи қабақ соғысынан кейінгі Қытай-Қазақстан қатынастары», «Қытай және Әлем» журналы, 2015.)

ҚХР

Итого: 6


2.9 Количество опубликованных учебников, учебных пособий (при наличии указать гриф МОН РК) и методических разработок. авторы

Атауы

Шыққан жылы, көлемі

ҚР БҒМ грифі

На русском языкеКайыркен Т.З.

Азмуханова А.М.Типовая учебная программа (Образование послевузовское профессиональное) Теоретико-методологические основы алтаеведения по специальности 6М021200 – ТЮРКОЛОГИЯ(объем 3 кредита)

2015 5 б.т.

МОН РКМакангали Б.К. (бірігіп шығарылған)

Методические рекомендации по написанию научных работ молодыми учеными Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана (Ұжымдық монография)

2015 жыл

жоқ

С.А. Тулеубаева

Абдул Вахаб Абдул. История правосудия Эмиратов в древности. Перевод с арабского С.А. Тулеубаева / Под ред.: А.М. Аттия и Ж.К. Нурманова – Астана

2015 ж. – 136 б.

Жоқ

Барлығы: 3

Қазақ тіліндеКайыркен Т.З.

Азмуханова А.М.Типтік оқу бағдарламасы (Жоғары оқу орнынан кейінгі білім) Алтайтанудың теориялық-методологиялық негіздері 6М021200 – ТҮРКІТАНУ мамандығы бойынша (кредит көлемі - 3)

2015, 5 б.т..

ҚР БҒМСугралимова Г.Б., Кебина Н.А.

Философия: Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу құралы (мемлекеттік және орыс тілінде).Екіншірет қайта толықтырылыпбасылымға берілген -, Алматы,. — 300б.

2015, 17,7 б.б.

ҚР БҒМЖауапты редактор А.М. Азмуханова

Жоғары оқу орнынан кейінгі «Түркітану» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы (магистратура, докторантура)

Астана 2015

ҚР БҒМ

Барлығы: 2

Шетелде шыққан

(түпнұсқа тілінде)

барлығы:

Барлығы: 5


2.10 ҚР-да шыққан монографиялар (ҚР БҒМ грифі барболса көрсету қажет)авторы

Атау, шыққан жері

Жылы, көлемі

ҚР БҒМ грифі

Орыс тілінде

Барлығы:

Қазақ тіліндеТ.З. Кайыркен

Көк бөрілердің көз жасы. Тарихи роман. Алматы «Дәуір-Кітап»

2015 г.


Т.З. Кайыркен

Мәңгітас. Тарихи роман. Алматы, «Дәуір-Кітап»

2015 г.


К. Ынтыханулы

Босқын қазақ көштері және деректі әдебиет. Монография. – Астана: «Өрнек» баспасы,

2015 г. – 212 с.
Барлығы: 3

Шетелде шыққан

(түпнұсқа тілінде)

Барлығы:

Барлығы: 3


2.11 Оқу үдерісіне енген ғылыми зерттеулер (актің көшірмесін көрсету)

п/п


Авторы

Нәтиженің атауы

ЖОО

Енгізу актісі

Барлығы:


2.13 Өндіріске енген ғылыми зерттеулер (актің көшірмесін көрсету)

п/п


Авторы

Нәтиженің атауы

ЖОО

Енгізу актісі

Барлығы:


2.14 Қазақстан Республикасында ғылыми салада алынған сыйлықтар, ғылыми шәкіртақылар (соның ішінде «Болашак»)Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі

Конкурстың атауы, уақыты және орны

НәтижесіБарлығы:


2.15 Шетелде ғылыми салада алынған сыйлықтар, ғылыми шәкіртақылар, гранттар (Erasmus Mundus, Tempus, DAAD және т.б.)Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі

Конкурстың атауы, уақыты және орны

НәтижесіБарлығы:

2.16 Кафедрада ғылыми шаралардың ұйымдастырылуы мен өткізілуі: жиырма екі шара ұйымдастырылып өткізілді


2.16.1 Халықаралық конференциялар
Атауы

Уақыты

Қатысушылардың саны/соның ішінде шетелдікХалықаралық ғылыми-практикалық конференция «ХҮІІІ ғасырдағы қазақтардың «Ежелгі жер» арманы және Байтайлақ батыр» посвященный 550 летию образования Казахского ханства (ұйымдастырушы Т.З. Кайыркен)

29 қыркүйек 2015 ж.

120/17«Ай Тұлғасы» жобасы аясында болатын «Ұлы Жібек жолын қайта өркендету жағдайындағы Шығыс пен Батыстың мәдениеті» онлайн-конференциясы. Бұл конференцияға ал-Фараби атындағы ҚазМҰУ, Шига университеті маңындағы гуманитарлық мәдени біліктілікті жоғарылату орталығы (Шига, Жапония), Томск Жетекші политехникалық зерттеу университеті (Томск, Ресей), Томск мемлекеттік педагогикалық университеті (Томск, Ресей), Алтай мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей, Барнауыл).

4 желтоқсан 2015 ж.

62/25

Барлығы: 2


2.16.2 Республикалық конференцияларАтауы

Уақыты

Қатысушылардың саны/соның ішінде шетелдікБарлығы:


2.16.3 Халықаралық ғылыми форумдар, симпозиумдар, семинарларАтауы

Уақыты

Қатысушылардың саны/соның ішінде шетелдікҚазақ хандығының 550 жылдығына орай «Шығыс халықтарының мемлекеттілік дәстүрі» дөңгелек үстелі ұйымдастырылды

11 ноября 2015 ж.

32/7

Барлығы: 1


2.16.4 Жаздық, қыстық, көктемдік мектептерАтауы

Уақыты

Қатысушылардың саны/соның ішінде шетелдік«Шығыс елдерін зерттеудегі дәстүрлер мен жаңартулар» халықаралық қыстық мектеп

12 - 23 қаңтар 2015 ж.

150 қатысушы / соның ішінде 10

Барлығы: 12.16.5 Ғылыми семинарлар
Атауы

Уақыты

Қатысушылардың саны/соның ішінде шетелдікҚР-ның ислам қаржыландыру қауымдастығының шариат бойынша кеңесшісі, араб тілі, шариат ғылымдары мен құқықтану магистрі Мақсат Қайырғалиев, «Қазіргі кезеңдегі ислам қаржы аясында қолданылатын терминологиялар»

4 ақпан 2015 ж

30 / 5Қытайдың Гуансий ұлттар университетінің профессоры, доктор Чжоу Цзяньсиньнің ашық лекциясы, тақырыбы: «Қытайдың оңтүстік бөлігі мен Оңтүстік Шығыс Азия халықтарының көші-қонуын зерттеу».

6 ақпан 2015 ж.

30/ 5Оңтүстік Кореядан шақыртылған профессор, PhD докторы ПакЧжонг Ранның ашық лекциясы «Гуманитарлық жәрдем көрсету мәселелерінде корейаралық қатынастар».

7 ақпан 2015 ж.

30/ 5Мысырдан шақыртылған профессор, PhD докторы Ашраф Аттияның ашық лекциясы, тақырыбы «Сауатсыздық Араб әлеміндегі саяси тұрақсыздықтың факторы».

9 ақпан 2015 ж.

30/ 5Ильясова З.С. «Иранның тарихи-мәдени мұралары».

30 қараша 2015 ж.

27/3Кайыркен Т.З. «Қазақ – Цин патшалығының қарым-қатынастары (XVIII ғ.)».

11 желтоқсан 2015 ж.

32/3

Барлығы: 6


2.17 Thomson Reuters, Scopus базаларына енетін журналдардың редакторлар алқасында жұмыс істеу

п/п


Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі

Журналдың атауы

МерзіміБарлығы:
2.18 Thomson Reuters, Scopus базаларына енбейтін журналдардың редакторлар алқасында жұмыс істеу

п/п


Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі

Журналдың атауы

МерзіміТулеубаева С.А. филол.ғ.д., проф.

Л.Н. Гумилев. ат. ЕҰУ Хабаршысы. Халықаралық қатынастар сериясы

2011 жылдан бастапАзмуханова А.М. т.ғ.к., журналдың жауапты хатшысы

Қазақстан ғылымы мен өмірі

2012 жылдан бастап

Барлығы: 2


Ф ЕҰУ 605-02-15. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі. Бесінші басылым


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет