Кафедра тарихыжүктеу 34.61 Kb.
Дата12.06.2016
өлшемі34.61 Kb.
КАФЕДРА ТАРИХЫ

     Білім және ғылым, өнеркәсіптің әр түрлі салаларындағы жаңа компьютерлік технологиялардың терең интеграциясы осы сферада жұмыс жасайтын мамандардан компьютерлік технологиялар бойынша жаңа арнайы білімді қажет етеді.  Компьютерлік технологиялармен композицияда математикалық моделдеу бойынша бір мамандықтың қандай да бір симбиозы қажет етіледі. Теңдеулер тілінде кез-келген процесстерді моделдеу үшін маманның жоғарғы математикалық білімі болуы керек. Осындай бағыттар бойынша мамандар дайындау қажеттілігі практикалық қажеттіліктен туындағанын түсіну қиын емес. 1999 жылы Қаранды облысының территориясына «ПРОТОН К» ракета тасымалдаушысының екінші сатысы түскеннен соң, апаттық экологиялық зақымын жою және бағалау үшін Қазақстан-Ресей өкіметаралық комиссия құрылған еді. Сол кезде экологтар да, химиктер де ракетаның улы жанармайының төгілу іздерін таба алмады. Осы мәселені шешуге табиғи процесстерді математикалық және компьтерлік моделдеумен айналысатын математиктердің шамасы жетті. Компьютерлік моделдеу арқылы экологиялық зақымды бағалау және ракета жанармайының төгілуінің ареалын табу Қазақстанның Ресей ғарыштық агенттігіне шағым жасауға ғылыми негіз болды, ал моделдеудің нәтижелері Ресейлік химиктермен расталды. Апат салдары күрделі физикалық процесстерді компьютерлік моделдеу саласында кадрлар дайындау қажеттілігіне нұсқасы.

        «ҚР жоғарғы профессионалдық білім беру мамандықтары мен дайындау бағыттары классификаторын бекіту туралы» 19 ақпан 2001ж № 85 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы 25 желтоқсан 2002 жыл ҚР ғылым және білім Министерлігінің № 54-1 бұйрығы бойынша қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар бойынша мамандардың жетіспеу қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында «Матема­тикалық және компьютерлік пішіндеу» мамандығы бекітілген болатын. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің  механика-математика факультетінде 2002 жылы жаңа мамандықтың пайда болуына байланысты осы мамандықты қадағалайтын компьютерлік және есептеуіш технологиялар кафедрасы құрылды. Кафедра меңгерушісі болып Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлытехникалық ғылымдар докторы, профессор, Қазақстан Республикасының Ұлттық академиясының академигі, Халықаралық инженерлік акаде­миясының, Қазақстан республикасының Инженерлік академиясының, Нью-Йорктік ғылым академиясының (АҚШ), ғылым, техника және білім саласындағы ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, “Қазақстанның енбек сіңірген қайраткері”, қолданбалы ма­тематика және ақпараттық облысында белгілі ғалым, қоғамдық танымал саясаткер сайланды.

    Жұмағұлов Б.Т. – мұнайгаз өңдеу өндірісіне жаңа ақпараттық технологияларды құру мен енгізудің негізін қалағандардың бірі болып табылады. Оның ғылыми қызметі мұнай өндірудің технологиялық процесстерін математикалық пішіндеуге, мұнай кен орнын өңдеудің автоматталған анализінің компьютерлік жүйесін құруға арналған.

    Кафедра меңгерушісі қызметін атқарушы болып күрделі физикалық процесстерді - турбуленттік процесстерді пішіндеу бағыты бойынша жұмыс жасайтын физика-математикалық ғылымдарының докторы, ҚР ҒЗА-ның корреспондент-мүшесі, профессор Абдибеков Уалихан Сейділдаұлы сайланды.

    Профессорлық-оқытушылық құрам 2 академиктен, 3 доктордан, 10 доценттен, ғылым кандидатынан тұрады.   Аз уақыт ішінде жас кафедра компьютерлік технологиялар бойынша мамандарды дайындаудан негізгі кафедралардың бірі болып табылады. Кафедрада гидродинамика проблемаларын және жылу және жылу- масса алмасу, химиялық кинетика, жану және т.б. проблемаларды шешуге арналған ҒЗЖ жүргізілетін «Табиғи процесстерді математикалық және компьютерлік пішіндеу» атты ғылыми зертханасы бар.  Зертхана зерттеу жқмыстарын жоғарғы дәрежеде жүргізуге мүмкіндік беретін ең соңғы компьютерлік құрылғылармен жабдықталған.

DEPARTAMENT HISTORY

Deep integration of new computer technologies in various industries, education and science, demands that professionals working in these areas, new special education in computer technologies. Requires symbiosis one specialty on mathematical modeling in a composition with computer technologies. In order to simulate any process in the language of equations, a specialist should have higher mathematical education, and skill, not difficult to guess that the need for training in such areas arose from practical necessity. In 1999, after the fall of the second stage carrier rocket "Proton K" on the territory of the Karaganda region was established the Kazakhstan-Russia Intergovernmental Commission on the Elimination and assessment of environmental damage from accidents. At the time, neither environmentalists nor chemists could find no traces of the spill of a toxic rocket fuel. With this challenge of mathematics dealing with mathematical and computer modeling of natural processes. Evaluation of environmental damage and loss of habitat to find propellant by computer simulation, should provide the scientific justification for the claim of Kazakhstan Rossiyskomu Space Agency, and the simulation results were confirmed Rossiyskimi chemists. Consequences of the accident indicated the need for training in computer modeling of complex physical processes.


     In order to ensure the needs of the country's experts on modern information technologies on the order № 54-1 Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 25 December 2002 on Amending the Order № 85 dated 19 February 2001. "On approval of the classifier training areas and specialties of higher professional education of Kazakhstan" was approved by the specialty of mathematical and computer modeling. In connection with the emergence of a new specialty of Mechanics and Mathematics Department of the Kazakh National University named after al-Farabi in 2002 was organized by the Department of Computer and computer technology, who oversees this specialty. Head of department was appointed Zhumagulov Bakytzhan Tursynovich. - doctor of technical sciences, professor, Academician of International Engineering Academy, Engineering Academy of Kazakhstan, the New York Academy of Sciences (USA), laureate of State Prize of RK in the field of science, technology and education, "Қазақстанның еңбек сінірген ќайраткері ", a famous scientist in the field of applied mathematics and information technology, a prominent public figure and politician.

    Zhumagulov B. - one of the founders of the creation and implementation of new information technologies in oil and gas industry. His scientific activity is devoted to mathematical modeling of technological processes of oil production, the creation of computer-aided analysis of the development of oil fields.


    Acting Head of Department was appointed Doctor of Physical and Mathematical Sciences, corresponding member of the SRA RK, professor Abdibekov Ualikhan Seidildaevich, the direction of training, which is the simulation of complex physical phenomena - simulation of turbulent processes.    The teaching staff includes 2 academicians, 3 doctors, 10 senior lecturers, candidates of science.

    Within a short period the young department became one of the major departments of training in computer technologies. The chair has a science lab "Mathematical and computer modeling of natural processes, where the research performed to solve the problems of hydrodynamics, heat - and mass transfer, chemical kinetics, combustion, etc. The laboratory is equipped with the most modern computer equipment, which allows you to study at a high scientific level.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет