Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 шілдедегі №856 қаулысы «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы»бет1/17
Дата20.07.2016
өлшемі1.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 шілдедегі №856 қаулысы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының 4-бабы 2-тармағының 22) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса берiліп отырған:

1) кеме құжаттарының тiзбесi;

2) кеме құжаттарының нысандары;

3) Кеме құжаттарын жүргізу қағидасы бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі К. МӘСІМОВ

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2011 жылғы «26»шілдедегі

№856 қаулысымен

бекiтiлген


Кеме құжаттарын жүргізу қағидасы
1. Жалпы ережелер
1. Осы Кеме құжаттарын жүргізу қағидасы «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзетін кемелердегі кеме құжаттарын жүргізу тәртібін анықтайды.

2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзетін кемеде осы қаулымен бекітілген кеме құжаттарының тізбесіне сәйкес кеме құжаттары болады.


2. Кеме журналын жүргізу тәртiбi
3. Осы Кеме журналын жүргізу тәртiбi 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (СОЛАС 74/78) Теңiзде адам өмiрiн қорғау туралы 1974 жылғы халықаралық конвенцияға және «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленген.

4. Кеме журналы кеме құжаты болып табылады, онда кеменің үздіксіз өміршеңдігі көрсетіледі.

5. Кеме журналы, кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзуге құқық алған сәтінен бастап, құқығы сақталған бүкіл уақыт кезеңі бойы жүргізіледі.

6. Кеме журналы нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны растауы тиiс, ал кеме жеке меншiкке Қазақстан Республикасынан шегінен тыс жерде сатып алынған жағдайда - Қазақстан Республикасының консулдық мекемесiнiң басшысы растайды.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Кеме журналының нөмiрi, нөмiрленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы көрсетiледi.

7. Кеме журналына өзгерістер мен толықтыруларды кеме капитанының вахталық көмекшiсi не кеме капитаны енгізеді.

Өзгертiлуі тиiс мәтiн жеңiл оқылатындай етiп жiңiшке сызықпен сызылады және жақшаға алынады. Егер жазба барысында қателiк байқалса, онда жақшадан кейiн бiрден дұрыс мәтiн жазылады. Қалған жағдайларда жақшадан кейiн не жiберiлген жағдайда мәтiнді қосу қажет сөзден кейiн жазылып, сілтеменiң сандық белгiсi толассыз нөмiрлеу арқылы әр бет үшiн қойылады. Мәтінді өзгерту немесе толықтыру журналдағы соңғы жазбадан кейiн жазылады, сiлтеме сандық белгiмен қойылады және мынандай нысанда түзету немесе толықтыру енгізген адамның қолымен бекiтiледi:

1) «қате жазылған», егер сызылған мәтiндi басқасымен ауыстыру қажет болмаса;

2) «оқу:» және бұдан әрi дұрыс мәтiн;

3) «толықтыру:» және бұдан әрi дұрыс мәтiн.

Егер түзетулер немесе толықтырулар алдыңғы беттерге қатысты болса, онда оның алдына сiлтеме нөмiрiнен кейiн бет және жеке жол нөмiрi көрсетiледi мысалы: 3/б. 15.

8. Навигациялық сипаттағы жазбалар көлемiн кеме капитаны картадағы астарымен және тiркеудің техникалық құралдары ақпаратымен бiрге кеменiң жүзу бағытын қалпына келтiруге болатынын ескере отырып белгілейді. Бұл ретте картадағы астар картаны қайта пайдаланғанға дейiн сақталады, ал өзi жазатын таспалар - курсограмма, peвepcoгpaмма, эхограмма, телетайп бағдарламасы және басқалар екi жыл бойы кемеде сақталады.

9. Кеме журналы вахта процесінде оқиға болған сәтте не одан кейiн жазылады.

10. Кеме капитанының вахталық көмекшiсi жүргiзген жазбаларды лауазымын көрсету арқылы қол қоюмен бекiтедi, мынадай қысқартуларды пайдаланады: капитанның аға көмекшiсi - TКАК, капитанның екiншi (үшiншi, төртiншi) көмекшiсi - 2ТКК (3ТКК, 4TКК).

11. Кеме капитаны Кеме журналындағы жазбаларды бақылайды және әрбiр беттің соңына өолын қойып куәландырады.

12. Кеме журналындағы жазбалар түсiнiктi болуы тиіс. Жазбаны қарындашпен жазуға болмайды.

13. Кеме журналы кеме бортында соңғы жазба енгiзiлгеннен кейiн екi жыл бойы сақталады, одан кейiн кеме иесiнiң мұрағатына тапсырылады.

14. Кеме журналына кеме капитаны мен кеме капитанының вахталық көмекшісi қажеттілігіне қарай кеменiң күнделiктi өмiрiне қатысты жазба енгізеді, бұлар кеме, кеме иесi мен жүктiң мүддесiн қорғауда маңызды болуы мүмкін.

15. Әрбiр тәулiктiң жазбасы Кеме журналында жаңа беттен басталады. Тәулiк iшiнде толтырылмаған жолдар "Z" белгiсiмен сызылады.

16. 1-баған тек төрт таңбалы санмен бір минут бәсеңдiкпен жазылатын уақытты жазуға ғана арналған. Сағат минуттан нүкте арқылы бөлiнедi, мысалы: 05.37.

Егер жазбаның сипаты Кеме журналының 2-4 бағандарын толтыруды қажет етпесе, онда жазба мәтiнi уақыттан кейiн бірден 2-бағаннан басталады. Егер оқиға үшін бір жол жеткіліксіз болса, онда жазба 2-бағаннан бастап келесi жолда жалғастырылады.

17. 2-бағанда курс рульмен берілген (авторульде қойылған) әрi оның берiлген дәлдiгiмен герокомпас бойынша жазылады, мысалы: 257,5 немесе 74.

Егер куpcoгpaф жұмыс iстемесе, картада тіркелмеген барлық курстар тiркеледi.

18. 3-бағанда бір град бәсеңдiкпен басты магнит компасы бойынша көрсетілген курс жазылады.

19. «Кеменiң тұрған жерi» бағанында кеменің орналасқан жерінің координатасы жазылады:

1) 4-бағанда географиялық санақпен - с, с, немесе картадан алынған - о, о, координатасы, автоматты санаушы немесе датчик бәсеңдiрiлген басқа датчик, мысалы: 47о 12,86/ N;

2) 5-бағанда гиперболалық (стадиметриялық) - орналасу бағыты 1 - (бұдан әрi қ.б.), қ.б. 2 және қ.б. 3 (радионавигациялық параметрлер), мысалы: F 0,3,87 немесе Z - 46238 немесе ВD - 920, 02;

3) 6-бағанда полярлы - пеленг П және дистанциялық D және басқалар.

20. 7-бағанда қажет түсiнiктемелер жазылады - тұспал атаулары көзбен шолып және радиолакациялық анықтамаларда координат алынған датчиктің өлшеу нөмiрi атауын көрсетумен.

Мысалы, кеме орны Столб және Островной 37,4о немесе 122,2о маяктардың көзбен шолу пеленгi және Островной 6,7 мили маякқа дейiн радиолокациялық қашықтығы бойынша анықталса, 4-бағанда мыналар жазылады: 37,4о 122,2о  6,7/; бағанда мыналар жазылады: 1) МК Столб, 2-3) МК Островной.

Осы бағанда кеме капитанының нұсқауымен кеме капитанының вахталық көмекшесiнiң қарауына қарай берiлген кестеленген деректерді толықтыру үшiн кеме жұмысының шарттары мен себептерiнiң жазбасы орындалады:

1) есептеу келіспесі – С немесе көшіру векторы қажет болған жағдайда жазылады;

2) кеменiң жылдамдығы - Vс – лага болмаған жағдайда жолды есептеу үшiн қабылданған кеменiң жылдамдығы жазылады. Жазба 0,1 уз. бәсеңдiкпен орындалады, мысалы: Vc=14,4;

3) жүрiс режимi (немесе бұранды айналдыру жиiлiгi немесе берiлген жүктеме немесе қалақты бұру) қажет жағдайда жазылады;

4) ағыс элементтерi (көшiру) - бағыты жазылады-Кт (град) және ағыс жылдамдығы Vт (Уз), мысалы: Кт=312 о; Vт=1,7;

5) навигацияның жекелеген техникалық құралдарын, тiркеушi құрылғыларын, курсты автоматты түрде жүргiзуді, жылдамдықты, көшiруді қосу (ажырату);

6) кеменiң тұрақты бұрышы градуспен (бір градус дәлдiкпен) бағыттық қисаюын көрсету арқылы (О-оң жағында; С-сол борт) ол туындаған кезде жазылады.

Аз тереңдiктi аймаққа кiру алдында кеменiң қисаюы және оның алдыңғы және артқы жағымен есептi отыруы жазылады;

7) картадан картаға көшу – «картаға» фразасы және жаңа карта нөмiрi жазылады;

8) навигацияның техникалық құралдары мен маневрлік элементтерге түзетулердi анықтау – анықтау тәсiлi мен негiзгi нәтижелердi көрсету арқылы жазылады;

9) жүк операциялары - кеменiң трюмi мен жүк құрылымдарының дайындығы, жүк операцияларының басталуы мен аяқталуы, жұмыстағы үзiлiс себептерiн көрсету арқылы, жүктердiң қандай күштермен және құралдармен қайда түсірілетіні және қайда қабылданатыны; тиелген және түсiрiлген жүктер туралы мәлiмет; жүктердi бекiтудi аяқтау мен тәсiлдерi және сепарациясы; қайта тарту, себептерді көрсете отырып, кеме мен жүкке қатысты стивидорлардың және агенттердің әрекеттерімен келiспейтiн жағдайлар; кеме мен кеме иесінің мүдделерін қорғау үшін қабылданған шаралар; кеме мен жүктiң зақымдану жағдайлары жазылады.

21. «Өткен қашықтық» деген бағанда өткен қашықтық милмен жазылады:

22. 8-бағанда оқиғалар уақыты жазылады.

23. 9-бағанда - карта бойынша өткен – Sк қашықтығы жазылады;

24. 10-бағанда лага бойынша - Sл, яғни лага есебiнiң айырмасы - РОЛ, лага өзгертумен түзетiлген - Л, %. Жиынтық деректер «Тәулік бойы» және «Рейсте» - кеменiң нақты өткен қашықтығы автоесептеуiштiң координаттың немесе спутниктiк навигациялық жүйенiң (радионавигациялық жүйе) индикатор қабылдағышы деректері бойынша жазылады.

25. 11-бағанда оқиғалар уақыты жазылады.

26. 12-17-бағандарда - белгiленген мерзiмдегi ауа-райын қадағалау нәтижелерi (гидрометеорогиялық деректер) жазылады.

12-бағанда желдiң бағыты (градуспен он градус бәсеңдiкпен) мен жылдамдығы метр/сек жазылады, мысалы: 330-11.

Егер есептеуге алынатын дрейф 7-бағанда жазылғанға қарағанда, басқа желмен байланысты болса немесе вахта барысындағы желдiң өзгеруі кеме жұмысында өзгеріске әкелсе, мұндай желдің бағыты мен жылдамдығы 5-бағанға жазылады.

27. 13-бағанда теңiз бетiнiң жай-күйi, толқын бағыты (он градус бәсеңдікпен) мен теңiз бетiнiң жай-күйi балмен жазылады, мысалы: 310-3. Өзен мен порт суларында тиiсiнше «порт», «өзен» деп жазылады.

Егер судың бетiнде мұз болса, онда «М» белгiсi және мұздың тұстастығы балмен жазылады, мысалы: Л-7.

28. 14-бағанда ауа-райының жай-күйi, көру шартты белгiлермен, мысалы: А-ашық, Б-бұлтты, T-түтiн, Ж-жаңбыр, T-тұман, Қ-қар, H-найзағай, T-түнек, Б-бұршақ деп көрсетіледі және көру қашықтығы милмен жазылады, мысалы: Б-8.

29. 15-бағанда атмосфералық қысым жазылады, ол миллиметрмен (теңiз деңгейiне келтiрiлмей) көрсетіледі.

30. 16-бағанда ауаның температурасы және 12-бағанда судың температурасы бір градусқа дейiнгі бәсеңдiкпен жазылады.

31. 17-бағанда әрбiр вахтаның вахталық матростардың тегi жазылады. Қажет болған кезде 7-бағанда вахтаны күшейту үшін шақырылған экипаж мөлшерiнiң тегi жазылады.

32. «Уақыт/Вахта» деген бағанда мынадай деректер жазылады:

1) 18-бағанда вахтада өткізілген уақыт жазылады;

2) 19-20-бағанда вахтаның соңында жүру барысында 1-7, 7-12 және 6-13 бағандардың деректері жазылады.

Егер кеме вахтаның соңында айлақта тұрса, онда осы бағандарда мынадай деректер жазылады:

1) кеменiң жай-күйi мен жағдайы;

2) кеменiң алдыңғы және артқы жағымен шөгуі;

3) орындалатын жүк операциялары;

4) кеме энергетикалық қондырғысының (бұдан әрi - ҚӘК) дайындығы;

5) борттағы жүзу құралдары;

6) тиелген (түсiрiлген) жүктiң мөлшерi.

Егер вахта барысында өзгерiстер болмаса, онда шөгуі мен мынадай фраза жазылады: «Бұрынғы қалпымызда тұрмыз».

33. 21-жолда лоцманның келгенi (кеткенi), оның тегi мен аты-жөнi жазылады.

34. 22-жолда тіркеп сүйреуіштің келуi (кетуі), олардың атауы, тіркеп сүйрету схемасы жазылады.

35. 23-жолда тұрғызу себептерi, қандай зәкiр берiлген, қанша зәкiр шынжыры пайдаланғаны, өлшенген теңiз тереңдiгi, КӘҚ-ның дайындығы жазылады.

36. 24-жолда айлақ атауы немесе нөмiрi, арқандап байлау борты, қандай, қанша, қалай және қайда арқандап байланды, зәкiрге, кеме алдыңғы немесе артқы жағына шөгуі жазылады.

37. 25-жолда кемелер қозғалысын басқару жүйесi әрекетiнің аймағына кiруге рұқсат алғандығы, қызмет түрi, оның басталуы мен аяқталуы жазылады.

38. 26-жолда қисаю бұрышы мен тербеу кезеңi, жүктi сақтауды қамтамасыз ету бойынша әрекет, мұндайлар орын алған жағдайда палубаны су алып кетуi мен толқынның соғысы жазылады.

39. 27-жолда мынадай мәліметтер жазылады:

1) туу жағдайында - анасының тегі, аты және әкесiнiң аты, баланың жынысы;

2) өлiм жағдайында - өлген адамның тегi, аты және әкесiнiң аты, өлу себебi, қашан және кiмге өлген адамның денесі берiлдi немесе тұрған жерiнiң координатасы, қай жерде өлген адамның денесі теңізге тасталды, Қазақстан Республикасы бірінші теңiз портының капитанына кемеге кiрген өсиет етiлген мұраны беру фактісі, ал шет елдiң портында - Қазақстан Республикасының консулына;

3) борттағы қайғылы жағдай, көмек көрсетпеу жағдайдың себебi мен жағдайлары толық берiледi.

40. 28-жолда мұраны қалдырушының тегi, аты мен әкесiнiң аты, өсиет жасалған күн жазылады;

41. 29-жолда мынадай мәліметтер жазылады:

1) экипаж мүшелерi мен жолаушылардың саны;

2) отын мен судың қоры;

3) қалдық тұнба;

4) жүктiң мөлшерi мен түрі;

5) басқару құрылымының дайындығы (Конвенция талаптары), рейске шығуға жалпы дайындық.

42. 30-жолда басқаруды беру және бастау фактiсi жазылады. Жазба тапсыратын және қабылдайтын капитандар қолымен бекiтiледi.

43. Конвенция талаптарының орындалуын тiркеу қосымшаның 2-кестесiнде (бұдан әрi - 2-кестеде) жүргiзiледi. Қажет толықтырулар мен толық мағлұматтар 5-бағанда жазылады.

44. 2 кестенің 1 және 2-жолдарында су өткiзбейтiн iрiктеменiң жабылу және ашылу фактiсі тіркеледі.

45. 2 кестенiң 3-жолында су өткiзбейтiн жабылыстарды басқару және тексеру бойынша апта сайын өткiзiлетiн жаттығулар туралы жазба жүргiзiледi. Ұзақтығы бір аптадан артық рейстерге шығатын кемелерде біріншi толық жаттығу порттан шығар алдында жүргiзiледi.

46. 2-кестенiң 4-жолында кеменiң порттан шығар алдында барлық сыртқы корпусының жабылуы тіркеледі.

Осы жерде кеменің жетектерi, жүйелер мен құрылғылары тiркеледі.

47. 2-кестенi 5-жолында ай сайын өткiзiлетiн өртпен күрес жөнiндегi оқулар жазылады.

48. 2-кестенiң 6-жолында ай сайын өткiзілетiн кемені қалдыру бойынша оқулар жазылады.

49. Өртпен күрес және кеменi қалдыру бойынша әрбiр оқу-үйрену толық сипатталып жазылуы керек. Кеменi қалдыру жөнiндегi оқу кезінде ең кемiнде бір шлюпка түсiрiліп, оның нөмiрi жазылуы керек.

50. 2-кестенің 7-жолында құтқару салдарымен жаттығу жүргiзу туралы жазылады.

51. 2-кестенiң 8-жолында («Адам борттан тыс» дабыл) командасы жазылған кезекшi шлюпканы суға түсiру және суда маневрлеу туралы жазылады.

52. 2-кестенiң 9-жолында рульді жедел басқаруға ауысу бойынша оқулар жазылады.


3. Кеме рөлiн жүргiзу тәртiбi
53. Кеме рөлi кеменiң келуi және кетуi кезiндегi экипаждың саны мен құрамы туралы мәлiметтердi қамтитын кеменiң негiзгi құжаты болып табылады.

54. Кеме рөлiн кеме капитаны кеме портқа келген немесе кеме порттан шыққан кезiнде порттың теңіз әкімшілігіне ұсынады.

55. Кеме рөлi мынадай деректердi қамтитын мәлiметтерден тұpaды:

1) кеме туралы (аты, ұлты, тiркелген порты және нөмiрi, түрi және мақсаты, кеме иесi, кеменiң шақыру белгiсi);

2) экипаж мүшелерi туралы (тегi, аты, әкесiнiң аты, туған күнi мен жерi, азаматтығы, кемедегi лауазымы, атағы және диплом нөмiрi, теңiзшi куәлігінің немесе теңiзшiнiң жеке басын куәландыратын өзге құжаттың сериясы және нөмiрi).

56. Кеме рөлiне кеме экипажының құрамына кiретiн адамдар, сондай-ақ:

1) осы кемеге жүзу практикасын өту үшiн жiберiлген оқу орындарының курсанттары (оқушылары);

2) кемеде жұмыс iстеу үшiн жiберiлген кеме иесiнiң өкiлдерi енгiзiледi.

Кеме рөлiнде көрсетiлген оқу орындарының курсанттары (оқушылары) мен халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын кемелерге iссапарға жiберiлген адамдардың лауазымын кеме иесi белгiлейдi.

57. Кеме рөлi кемеде:

1) кеме қазақстандық портқа келуi кезiнде немесе кеме қазақстандық порттан кету кезiнде - мемлекеттiк немесе орыс тiлiнде;

2) кеме шетел портына келуі кезiнде немесе кеме шетел портынан кетуi кезiнде - мемлекеттiк, орыс және ағылшын тiлдерiнде толтырылады.

58. Кеме рөліндегі жазулар анық жазылады. Жазуды қарындашпен жазуға болмайды.

59. Кеме рөлi мынадай тәртіппен толтырылады:

1) 2-бағанда «тегi, аты және әкесiнiң аты»;

2) 3-бағанда «туған күнi мен жерi»;

3) 4-бағанда «азаматтығы» - теңiзшiнiң куәлігінде немесе жеке басын куәландыратын өзге құжатта келтiрiлген деректер бойынша;

4) 5-бағанда «лауазымы» - халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын кемелерде - теңiзшiнiң куәлігінде кемедегi қызметтiк ереже туралы жазуына сәйкес. Қалған кемелерде - кеме иесiнiң кеме экипажының мүшесi ретiнде адамды тағайындау туралы бұйрығына (өкiмiне) сәйкес.

Теңiзшiнің жеке куәлiгiне кемедегi экипаж мүшесiнiң қызмет ережесi туралы жазу енгiзу теңiзшi куәлігіне жазба енгізу үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі;

5) 6-бағанда «атағы және дипломның нөмiрi» - бiлiктiлiгiн растайтын дипломда көрсетiлген деректер бойынша;

6) «теңiзшi паспортының немесе жеке басын растайтын өзге құжаттың сериясы мен нөмiрi» деген бағанда теңiзшi куәлігінде немесе тиiсiнше жеке басын растайтын құжатында көрсетiлген деректер бойынша толтырылады.

60. Кеме қазақстандық немесе шетелдiк портқа келгенде, кеме шетелдiң портынан шығар кезде, сондай-ақ халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын кеме қазақстандық порттан шығар кезiнде кеме рөлiн кеменiң капитаны растайды.

Халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын кеме қазақстандық порттан шығар кезiнде Кеме рөлiне кеме капитаны қол қояды және кеме иесi немесе кеме шығатын порттың капитаны растайды.

Кеме капитанының, кеме иесiнiң және порт капитанының қолдары кеме мөрімен бекітіледі.

Олардың жүру бағыты қазақстандық порттан шыққан кезде Қазақстан Республикасының аумақтық теңiзiнiң сыртқы шегiн кесiп өтудi көздейтiн кемелердiң Кеме рөлi кеме иесiнiң немесе порт капитанының куәландыруына жатады.

Кеме экипажының құрамында өзгерiстер болмаған жағдайда «Өзгерiс жоқ» деген жазу жазылады, ол кеме капитанының қолымен және күнi көрсетiлiп, кеме мөрiмен расталады.

Кеме экипажының құрамында өзгерiстер болған жағдайда өзгерiстер Кеме рөлiне мынадай тәртiппен енгiзiледi:

1) кеме экипажының бұрынғы мүшесiнің тегi бар жол сызылады, Кеме экипажының жаңа мүшесiнiң тегi бар жол кеме экипажынан шыққан мүшесінiң нөмiрiмен нөмiрленедi;

2) кететiн экипаж мүшесiн ауыстыру болмаған жағдайда, кеткен экипаж мүшесiнiң тегi сызылып, экипаж мүшесi ауыстырусыз кемеден кеткендiгi туралы жазба жазылады.

Кеме рөлiне енгiзiлген өзгерiстерге кеме капитаны күнiн көрсетiп қол қояды және ол кеме мөрiмен куәландырылады.

Шетелге жүзетiн кеме қазақстандық порттан шығар алдында Кеме рөлiне өзгерiстер енгiзiлсе, осы өзгерiстердi кеме иесi немесе кеменің тіркеу портының капитаны растайды.
4. Радиожурналды жүргiзу тәртібі
61. Радиожурнал радио байланыстар мен электрорадионавигацияға (ЭРН) қатысты мәлiметтердi тiркейтiн кеме құжаты болып табылады.

62. Радиожурнал нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны растауы тиiс, ал кеме жеке меншiкке Қазақстан Республикасынан тыс жерде сатып алынғанда - Қазақстан Республикасының консулдық мекемесiнiң басшысы растайды.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Кеме журналының нөмiрi, нөмiрленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы көрсетiледi.

Радиожурналдың нөмiрi тәртiп бойынша бiрiншiден бастап берiледi. Бұл нөмiр Радиожурналдың титулдық (бiрiншi) парағында жазылады.

63. Радиожурналды тiркеу, жүргiзу, сақтауды Апат кезiнде ғаламдық теңiз жүйесi байланысы (АҒТЖБ) радиомаманының дипломы бар экипаж мүшесi жүзеге асырады.

64. Радиожурнал радиовахта атқарылатын жерде болады және тексеру үшiн порттың теңіз әкімшілігінің лауазымды адамдарына ұсынылады.

Қабылдау/беру үшiн қандай радиоқондырғылар пайдаланылғанына қарамастан ақпаратты қабылдау/беруге қатысты мәлiметтер Радиожурналға енгiзiледi.

65. Цифрлық таңдаулы шақыру (бұдан әрi - ЦТШ) жиілiгiнде радиовахта атқаруға, белгiленген мерзiмде байланыс жүйелерiмен берілетiн, теңiзде жүзу қауiпсiздiгi бойынша хабарламаны қабылдауға жататын жазбаларды Радиожурналға радиобайланыс бойынша вахталық мiндеттерiн тiкелей атқаратын АГТЖБ радиомаманы енгiзедi.

66. Қызметтiк және жеке корреспонденцияны қабылдауға/беруге, радиотелефондық сөйлесулер жүргiзуге жататын жазбаларды радиожурналға хабарламаларды қабылдау/берудi тiкелей жүзеге асыратын немесе радиотелефондар байланысын қамтамасыз ететiн АГТЖБ радиомаманы енгiзедi.

67. Радиобайланыс құралдарына және ЭРН-ге, апат кезiндегi радиобайланысқа техникалық қызмет көрсетуге жататын жазбаларды осы қызметтiк мiндеттердi орындау жүктелген АГТЖБ радиомамандары жүргiзедi.

68. Радиожурналда жазбалар анық және ұқыпты түрде көк немесе қара сиямен мемлекеттiк немесе орыс тiлiнде Дүниежүзiлiк үйлестiрiлген уақыт бойынша (ИТС) жүргiзiледi. Радиожурналда күнделiктi жазбалар көшiрмесiмен жүргiзiледі, бұл Радиожурналдан көшiрме ретiнде пайдаланылуы мүмкін.

69. АГТЖБ радиомаманы Радиожурналға өзгерістер және толықтырулар енгiзеді.

Өзгерiске жататын мәтiн жiңiшке қара сызықпен сызылып, жақшаға алынады. Егер қате жазу уақытында байқалса, онда дұрыс мәтiн жақшадан кейiн бiрден жазылады. Қалған жағдайларда жақшадан кейiн немесе жіберiлген жағдайда мәтiн қосылатын сөзден кейiн әрбiр бет үшiн ашық көшiрме сiлтеменiң сандық белгiсi қойылады.

Мәтiнге өзгерiс немесе толықтыру журналдағы соңғы жазбадан кейiн жазылып, сiлтеменiң сандық белгiсi қойылып және мынадай нысан бойынша жауапты адамның қолымен бекiтiледi:

1) «қате жазылған» - егер сызылған мәтiндi басқасымен ауыстыру қажет болмаса;

2) «оқу» және әрi қарай дұрыс мәтiн;

3) «толықтыру:» және одан әрi қосымша мәтiн.

Егер түзетулер немесе толықтырулар бұрынғы беттерге қатысты болса, онда олардың алдына сiлтеме нөмiрiнен кейiн бет нөмiрi көрсетiледi, мысалы: 1) б. 25.

70. Кеме капитаны Радиожурналдағы жазбаны бақылап отырады (eгep қажет болса жазбаша ескертулер жасайды) және әрбiр тәулiктiң соңында қолымен растайды.

71. Радиожурнал кеме бортында бір жыл бойы соңғы жазба енгiзiлгеннен бастап сақталады және содан кейiн кеме иесiнiң мұрағатына берiледi.

72. 1-бөлiмге кеме туралы қысқаша мәлiметтер, радиоқондырғылар туралы кейбiр деректер енгiзіледi.

73. 2-бөлiмге АГТЖБ радиомамандары туралы деректер енгiзiледi. Радиобайланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету мен ЭРН-ға жауапты АГТЖБ радиомамандары және апат жағдайына радиобайланысты қамтамасыз ету бойынша функционалдық мiндеттi орындауға жауапты АГТЖБ-ның радиомамандары жеке көрсетiледi.

74. 3-бөлiмге мынадай мәлiметтер енгiзiледi:

1) 1-бағанда корреспондентпен байланыс уақыты (уақыт төрт таңбалы санмен бір минутты бәсеңділікпен жазылады, сағат минуттан нүкте арқылы бөлiнедi, мысалы: 12.00.) жазылады;

2) 2-бағанда шақырылған станция жазылады;

3) 3-бағанда корреспонденттiң шақыру сигналы (немесе басқа танушы) жазылады;

4) 4-бағанда жиiлiк (арна, спутник) жазылады;

5) 5-бағанда радиобайланысқа қатысты оқиғалар жазылады, мысалы:

жабдықтардың қатардан шығуы немесе олардың пайдаланушылық-техникалық сипаттамасының нашарлауы;

жағадағы станциялармен, жағалық жер станцияларымен немесе спутниктермен байланыстардың үзiлуi;

мiндеттi хабарламаларды қабылдай алмау себептерi болып табылған радиотолқындардың таралуының қолайсыз жағдайлары;

басқа станциялармен радиоалмасу рәсiмiнiң бұзылуы;

жалған апат сигналдарын беру фактілерi;

коммерциялық айырбасқа қатысты кез келген қақтығыстар, мәселен: тарифтегi келiспеушiлiктер, хабарламаны алмау;

кемінде тәулiгiне бір рет кеменің тұрған жері және анықтау уақыты туралы (егер тұрған орны белгiленсе, қандай да бiр географиялық нүктеге бекiту арқылы көрсетiлуi мүмкiн, не ендiгi мен бойлығы көрсетiледi, мысалы: 1200 ИТС 700 солтүстігі 03300 шығысы);

апат жағдайында радиожабдықтар мен радиобайланыс рәсiмдерiн пайдалану бойынша және оның функционалдық мiндетi көрсетiлген жағдайда радиобайланысты қамтамасыз ету болып табылатын адамның қауiпсiздiктi қамтамасыз етуi үшiн экипаж мүшелеріне нұсқау беру туралы;

бақылау құралдарын ЦТШ сигналдарының халықаралық шақыру жиілiгiмен АГТЖБ апаттарында таңдалған жиiлiктi көрсету арқылы қосу (кеме порттан шыққан кезде) және сөндіру туралы (кеме портқа кiрген кезде);

радиобайланыс бойынша вахталық мiндеттi қабылдау/тапсыру туралы;

тәулiгiне кемiнде бір рет уақытты тексеру туралы;

аккумуляторлық батарейдiң зарядталуын тексеру; принтерлердiң қағаз мөлшерiнiң жеткiлiктi болуы мен жазу құралдарының қанағаттанарлық жай-күйiн, орнатылған бақылау құралдарын пайдалану арқылы радиосигналдарды сәулелендiрусiз ЦТШ құралдарының тиiстi қызмет етуiн күн сайын тексеру туралы;

құтқару құралдарының қолданыстағы авариялық ультрақысқа толқындары (УҚТ) радиостанцияларының жұмыс қабiлеттiлiгiн, жағалау станциясы мәтiндiк шақыру арқылы ЦТШ құралдарының тиiстi қызмет етуiн апта сайын тексеру туралы. Кеме бiр аптадан аса жағалау станциясының ЦИВ-пен жабдықталған ықпал ету аймағынан тыс болғанда мәтiндiк шақыру жүргiзiледi;

радиоқұрылғының кез келген бөлiгiне энергия берудi, сондай-ақ оның орналасу орнын, антенналардың және оқшаулағыштардың жай-күйiн (антенналардың оқшаулау қарсылығының өлшемдерiмен) қамтамасыз ететiн барлық аккумулятор батарейлерiнiң жай-күйi мен қосылған жерлерiн және авариялық, спутниктiк авариялық радиобуйларын және радиолокациялық жауап бергiштердiң сыртқы зақымдануының болмауын (орнатылған бақылау құралдарын пайдалану арқылы жұмыс қабiлеттiлiгiн, егер болса радиосигналдарды эфирлiк сәулелендiрусiз тексеру) ай сайын тексеру туралы;

кеменiң рейске шығар алдында радиобайланыс, электррадионавигацияның және резервтiк қорек көздерiнiң жабдықтарын тексеру туралы;

кеме капитанына хабарлай отырып, радиобайланыс жабдықтарының және ЭPH-нiң қатардан шығуы және пайдалануға енгiзiлуi туралы;

апат және мерзiмдiлiк туралы хабарламаларға қатысты ақпарат (оның ішінде авариялық радиоалмасуға қатысатын кемелер, олардың тұрған жері туралы деректер). Ағылшын тiлiн (НАВТЕКС) пайдалану арқылы тар жолақты әрiп басатын телеграфия жүйесi бойынша қағаз тасығышта көшiрме түрiнде, кеңейтілген топтық шақыру (КТШ) немесе спутниктiк телекс арқылы қабылданған апат сигналдары және апатқа қатысты хабарламалар Радиожурналда белгіленеді және хронологиялық тәртіппен Радиожурналдың соңында тiгiледі.

Қағаз тасығыштағы ауа-райы болжамы мен навигациялық ескертулер көшiрмесi жеке папкаларға тiгілiп, оны қабылдау фактiсі Радиожурналда көрсетiлуi тиiс.

75. Егер жазбаның сипаты 3-бөлiмнiң 1-4 бағандарын толтыруды қажет етпесе, онда жазба мәтiнi уақыттан кейiнгi 2-бағаннан басталады. Егер жағдайды түсiндiруге бір жол жеткіліксіз болса, онда жазба 2-бағаннан бастап келесi жолда жалғастырылады.
5. Машина журналын жүргізу тәртібі
76. Машина журналы Кеме журналына толықтыру болып табылады, онда күш беретін және қосалқы қондырғылардың жұмысын, жүру жылдамдығын, жанармайдың болуы және шығыны көрсетіледі.

77. Машина журналы Қазақстан Республикасының бiр немесе екi бас қозғалтқышы бар барлық теңiз кемелерінде жүргізіледі. Журнал бiр данада жүргiзіледi.

78. Машина журналы пайдаланым уақытында да, сонымен қатар кеменi жөндеу уақытында да үздiксiз жүргiзiледi.

79. Машина журналы нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны растауы тиiс, ал кеме жеке меншiкке Қазақстан Республикасынан тыс жерде сатып алынғанда - Қазақстан Республикасының консулдық мекемесiнiң басшысы растайды.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Кеме журналының нөмiрi, нөмірленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы жазылады.

80. Машина журналындағы жазба анық мәтінмен жазылады. Жазбаны қарандашпен жазуға рұқсат етiлмейдi. Жазбаның мазмұнында мәтінді екi жақты ұғынуға жол берілмейді.

81. Машина журналының барлық бағандары белгiленуiне қарай толтырылады.

82. Мәтiнге түзету немесе толықтыру енгiзу қажет болған кезде оларды қате жазба немесе «Ерекше белгiлер» бағанына енгiзедi және қолмен растайды. Түзетiлетiн мәтiн жiңiшке сызықпен сызылып, мазмұны жеңiл оқылуы үшiн жақшаға алынады.

Мәтiнге өзгерiс пен толықтыруды мәтiндi жазған адам жүргiзеді. Мәтiндi өшіру, әрiптерді мен сандардың жазылуын өзгерту арқылы түзетуге рұқсат етілмейдi.

83. Машина журналына өзгерістер мен толықтыруларды аға (бас) механик, вахталық механик немесе кеме капитаны енгізеді.

84. Аға (бас) механик күн сайын Машина журналының дұрыс жүргiзiлуiн тексередi, оны өз қолын қою арқылы растайды және Журналды кеме капитанына қол қоюға ұсынады.

85. Кеме жүргенде Машина журналы машина үй-жайында болады, ал тұрақта вахта механигiнiң каютасында болуы мүмкiн.

86. Машина журналы соңғы жазба енгiзiлгеннен кейiн екi жыл барысында кеме бортында сақталады.

87. Журналда вахта бойынша жазбалардың дұрыстығы мен ұқыптылығын вахта механигi қадағалап отырады.

88. Энергетикалық қондырғының жұмыс параметрiнiң жазбасы әрбiр төрт сағат сайын вахтаны тапсыру кезiнде жүргiзiледi. Жазбалардың аспаптар көрсеткiштерiмен сәйкес келуiн вахтаны тапсырушы және қабылдаушы механик қол қойып куәландырады.

89. Оларды пайдалану машина үй-жайларында вахта персоналының үнемi болуынсыз жүзеге асырылатын кемелерде параметрлердi тiркеу вахтаны тапсыру кезінде жүргiзіледi.

90. Әрбiр вахтада механизмдерді iске қосу және тоқтату уақыты жазылады. Машина журналында жұмыс ұзақтылығы ескерiлетiн механизмдердің номенклатурасын кеме иесi белгiлейдi.

91. Желдiң бағыты мен күшi кеменiң схемалық бейнесі бар арнайы бағанда жазылады. Кемеге қатысты желдiң бағытын стрелкамен, ал желдiң күшi стрелкаға қарсы жазылған баллмен сан арқылы көрсетiлуі тиіс.

92. Машина журналының бос жолдарында вахта бойынша мыналар тіркеледі: бас қозғалтқыштың жұмыс режимiнiң өзгеруi, жауапты жабдықтың тоқтап қалуы және бұзылу жағдайлары және оларды жою үшiн қабылдаған шаралар; энергетикалық қондырғының жұмыс параметрлерiнiң нормалар шегiнен шығуы (шығуды автоматты тiркеу жоқ болғанда). Осында кеменiң сапарға шығар алдында орындалатын тексеру тiркеледi (қозғалтқыштың аударылуы, қашықтан автоматты басқару жүйесiн, реттелетiн жүрiс бұрандасын, машина телеграфын, басқару жүйесiмен машинаның тұтқашын, авралды сигнализацияны, сигналды-ерекшеленушi оттарды тексеру).

93. Бiр күн ішінде қабылданған отын және сортына қарай бөлiнген май қалдығы мен жанар-жағармай материалдарының (бұдан әрi – ЖЖМ) саны Машина журналының арнайы кестесiнде тәулiктiк бетте жазылады.

94. Жабдықтарға техникалық қызмет мен жөндеу бойынша бiр күн ішінде жүргiзiлетiн Техникалық пайдалану қызметiнiң тиесiлiгiнде болатын жұмыстар тәулiктiк бетте арнайы кестеде адамның сағаттық еңбегiн және орындаушыларын көрсетiп тiркеледi.

95. Машина журналының «Ерекше белгiлер» бағанына тәулiк iшiнде мыналарды көрсететiн жазбалар енгiзiледi:

1) лауазымды адамдар - капитан, аға (бac) механик және капитанның вахталық көмекшiсiнiң өкiмi, осы өкiм жасалған уақыты нақты көрсетiлуi арқылы;

2) вахталық механиктiң мiнбеге және аға (бас) механикке баяндауы;

3) вахтаны күшейту, вахтаны ауыстыру немесе ақауларды жою үшiн экипаж мүшелерiн шақыру;

4) бас қозғалтқышты басқаруды машина үй-жайынан мiнбеге тапсыру және керiсiнше;

5) механизмдерді басқаруды автоматтыдан жартылай автоматтыға және қолмен басқаруға ауыстыру;

6) тексерiс нәтижелерi және электрэнергияның авария көздерi мен сақтандыратын құрылғылардың әрекетi;

7) авариялық сақтау құрылғыларынан пломбаны алу және автоматты реттегiштiң қорғаушы құрылғыларын жөнге келтiрудегi өзгерiстер;

8 кеме iшiнде ластанған суды қайта айдауды қоса алғанда, сұйықты қабылдау, айдау және қайта айдау. ЖЖM-ды қабылдау немесе тапсыру туралы жазба қабылдау (тапсыру) орнын және жүкқұжат нөмiрiн көрсету арқылы жүргiзiледi;

9) кезеңдiк бақылау өлшемдерiн жүргiзу (мысалы: индикаторлық диаграммаларды алу, дiрiлдi өлшеу);

10) кеменi тоқсыз қалдыру жағдайлары, арнайы электр құрылғыларын, электр жетектердi, рульдеу құрылғыларын, кеме корпусының катодтық қорғау жүйелерiн, маневр реттегiштерi мен авариялық дизель-гинераторларын басқару жүйесiн қосу және тоқтату;

11) авариялық жағдайлар (өрт, корпустың ішіне борттан тыс судың келуi, жазатайым оқиғалар) және олармен күресу үшiн қабылданған шаралар;

12) мұнаймен ластанған және қалдық суларды борт сыртына төгу клапандарына пломбаны қою және алу;

«Ерекше белгiлер» бағанындағы барлық жазбалар осы жазбаны жазған адамдардың қолымен расталады.

96. Машина журналының арнайы бағандарында тәулiк сайын мыналар жазылады: кеменiң лаг бойынша бiр тәулiкте өткен арақашықтығы, уақытты түзетудiң тәулiктiк орташа техникалық жылдамдығы, оқшаулау кедергiсi (күштiк және жарықтандыру желiлерi).

97. Машина журналында арнайы бөлiнген жерiнде мынадай ақпарат тіркеледі:

1) кеменiң маневрi туралы мәлiмет (маневр реттегiштерi болмаған кезде);

2) тәулiк барысында механизмдердің жұмыс iстеу ұзақтығы;

3) жабдықтардың iрiленген топтары бойынша және орындаушы топтары бойынша кеменiң техникалық құралдарына тәулiк сайын техникалық қызмет етуге жiберiлетiн еңбек шығыны;

4) MEX-1 радиохабарламаның жай-күйі үшiн бастапқы деректер;

5) әртүрлi режимдегi маркалар бойынша тәулiк барысында кететiн отын шығыны;

6) отын, май және суытатын суды тексеру нәтижелерi, сондай-ақ көмекшi қазандар арқылы өңдеу нәтижелерi.

98. МЕХ-1 радиохабарламасын және тәулiкке кететiн отын шығыны кестесiн дайындауға арналған беттi толтыру кезiнде бос бағандар мамандандырылған кемелерде (танкерлер, рефрижераторлар) ерекше режимдердi жазуға пайдаланылады.

99. Бас қозғалтқыштар ретінде электрходтар және қозғалтқыштың басқа үлгісі пайдаланылатын кемелердегі Машина журналы уәкілетті органмен келісілген нысан бойынша жүргізілуі мүмкін.
6. Сарқынды сулармен операция журналын жүргізу тәртібі
100. Осы Сарқынды сулармен операция журналын жүргiзу тәртібі (бұдан әрі - Журнал) 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенцияға және «Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзiрленген.

101. Журнал кеме құжаты болып табылады, онда сарқынды сулармен болған операциялар тіркеледі.

102. Журнал мынадай кемелерде:

1) сарқынды сулармен операциялар жүргiзу кезiнде жалпы сыйымдылығы екi жүз тонна және одан да көбiрек;

2) оннан астам адам тасымалдауға рұқсат етілетiн, жалпы сыйымдылығы екi жүз тоннадан кемiрек;

3) жалпы сыйымдылығы өлшенбейтiн және оннан астам адам тасымалданатын кемелерде жүргiзiледi.

Жабық фандық жүйелермен жабдықталған кемелердi қоспағанда, кеме экипажының, жолаушылар мен арнайы персоналының саны он және одан кемiрек кемелерде сарқынды сулармен жүргiзiлетiн операциялар Қазақстан Республикасының аумақтық суларында жүзу кезiнде тiркелмейдi.

Флот портындағы кемелерде сарқынды сулармен жүргiзілетiн операциялар Кеме журналында тiркеледi.

103. Журнал нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны растауы тиiс.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Журналдың нөмiрi, нөмірленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы көрсетiледi.

104. Журналдағы жазба мемлекеттiк және орыс тiлiнде жүргiзiлуi тиiс.

105. Журнал кеменің бортында оған соңғы жазба енгiзiлгеннен кейiн үш жыл бойы сақталады.

106. Журналға жазбалар тiркеуге жататын Операциялар тiзбесiне сәйкес тiркелетiн операция бiткеннен кейiн бiрден үнемi енгiзiлуi тиiс (1-қосымша).

107. Журналдағы әрбiр жазбаға операция өткiзуге жауапты адам жазба күнiн көрсетiп қол қояды. Қолымен қатар жақшаның ішінде жауапты адамның лауазымы, тегi мен аты-жөнi көрсетiледi. Журналдың толтырылған әрбiр бетiне кеме капитаны қол қояды.

108. Журналдағы жазба анық мәтінмен жазылады. Қарындашпен жазуға болмайды.

109. Журналдың тармақтары бойынша жазбалар енгiзiлгенде мыналар көрсетiледi:

1) 1; 2 - кеме уақыты мен кеменiң координаттары;

2) 3 – «иә»;

3) 4 - тораптағы кеменiң жылдамдығы, егер лақтырынды аялдама уақытында жүргiзiлсе, онда порт көрсетiледi;

4) 6 - кемедегi техникалық құжаттама бойынша цистернаның белгіленуi мен нөмiрi;

5) 7 - текше метрмен саны.
7. Қоқыспен операция журналын жүргізу тәртібі
110. Осы Қоқыспен операция журналын жүргiзу тәртібі (бұдан әрі –Журнал) 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенцияға және «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленген.

111. Журнал кеме құжаты болып табылады, онда кемелерден қоқысты тастау тіркеледі.

112. 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенциясының заңдық иелiгiндегi басқа тараптарының, порттарға және теңiз терминалдарына рейстерді орындайтын жалпы сыйымдылығы 400 тонна және одан артық әрбiр кемеде және 15 не одан да көп адам тасуға арналған әрбiр кемеде және теңiз түбiндегi минералдық ресурстарды барлаумен және өңдеумен айналысатын әрбiр стационарлық және жүзбелi платформада Қоқыспен операция журналын жүргізу журналы болуы тиiс.

113. Журнал нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны растауы тиiс.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Журналдың нөмiрi, нөмірленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы көрсетiледi.

Журнал нөмірі кеме журналының тізілімінде тіркелуіне қарай тәртіп бойынша біріншіден бастап беріледі. Бұл нөмір Журналдың мұқабасында және титулдық парағында жазылады.

114. Теңiзге, жағадағы қабылдау құрылыстарына немесе басқа кемеге тастауды қоса алғанда, тастаудың немесе аяқталған өртеудiң әрбiр операциясын журналға жазып отыру керек және өртеген немесе лақтырған күнiн көрсете отырып, жауапты адам қол қоюы тиiс. Журналдың әрбiр толтырылған бетiне кеменiң капитаны қол қоюы тиiс.

115. Әрбiр өртеу немесе лақтыру туралы жазбада күнi және уақыты, кеменiң тұрған жерi, қоқыстың сипаты және лақтырылған немесе өртелген қоқыстың болжамды мөлшерi қамтылуы тиiс.

116. Журнал соңғы жазбадан кейiн кеменiң бортында екi жыл бойы сақталады.

117. Журналға әрбiр келесi жағдайларда жазба жүргiзiлуi тиiс:

1) қоқыс теңiзге лақтырылғанда:

лақтыру күнi мен уақыты;

лақтыру орны (ендiгi мен бойлығы);

лақтырылған қоқыстың санаты;

әрбiр санат үшiн лақтырындының бағаланған көлемi, м3;

операцияға жауапты адамның қолы;

2) қоқыс жағадағы қабылдау құрылыстарына немесе басқа кемеге лақтырылғанда:

лақтыру күнi мен уақыты;

порт немесе қабылдау құрылысы немесе кеменiң атауы;

лақтырылатын қоқыстың санаты;

әрбiр санат үшiн лақтырындының бағаланған көлемi, м3;

операцияға жауапты адамның қолы;

3) қоқыс өртелгенде:

өртеудiң басталған және аяқталғаны күнi мен уақыты;

кеменiң тұрған жерi (ендiгi мен бойлығы);

өртелген қоқыстың бағаланған көлемi, м3;

операцияға жауапты адамның ң қолы;

4) қоқысты лақтырудың авариялық немесе басқа ерекше жағдайлары;

оқиғаның күнi мен уақыты;

порт немесе кеменiң тұрған жерi (ендiгi мен бойлығы);

бағаланған саны мен қоқыстың санаты;

лақтыру, тастау не жоғалту жағдайы, осының себептерi және жалпы белгiлерi.

118. Капитан жағадағы қабылдау құрылыстарының операторынан немесе қоқысты қабылдаған басқа кеменiң капитанынан берiлген қоқыстың бағаланған мөлшерiн нақтылайтын түбiртек немесе сертификат алуы тиiс. Түбiртек немесе сертификаттар Журналмен бiрге кеменiң бортында екi жыл бойы сақталады.

119. Қоқыстың мөлшерi бортта м3, мүмкiндiгiне қарай әрбiр санат үшiн жеке бағалануы тиiс. Журналда қоқыс мөлшерiнiң бағасына сілтеме жасалуы тиiс. Қоқыстың мөлшерiн анықтаудың нақтылығы түсiндiрме үшiн қалдырылған деп танылады. Бағаланған көлемдерi өңделгенге дейiн де және кейiн де әртүрлi. Кейбiр өңдеу процестерi қолайлы бағалау үшiн рұқсат етілмеуі мүмкiн, мәселен, тамақ қалдықтарының үздiксiз өңделуi. Бұл факторлар жазба жүргiзу және оны талдап түсiндiру кезiнде назарға алынуы тиiс.


8. Мұнай операциясы журналын жүргiзу тәртібі
120. Осы Мұнай операциясы журналын жүргiзу тәртібі (бұдан әрi – Журнал) 1978 жылғы Хаттамамен өзгертiлген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 жылғы халықаралық конвенцияға (бұдан әрі – Конвенция) және «Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзiрленген.

121. Журнал кеме құжаты болып табылады, онда кемелерде болатын мұнай операциялары тіркеледі.

122. Журналды жүргізу жалпы сыйымдылығы 150 тiркелiмдiк тонна және одан артық әрбiр мұнай танкерiнде және жалпы сыйымдылығы 400 тiркелiмдiк тонна және одан артық мұнай танкерi болып табылмайтын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзетiн әрбiр кемеде машина бөлiмiнде операцияларды жазу үшiн көзделеді.

123. Журнал нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны не кемені мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган растауы тиiс.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Журналдың нөмiрi, нөмірленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы жазылады.

Журнал нөмірі кеме журналының тізілімінде тіркелуіне қарай тәртіп бойынша біріншіден бастап беріледі. Бұл нөмір Журналдың титулдық парағында жазылады.

124. Журналда тiркеуге жататын тармақтар тiзiлiмiнде көрсетiлген (1-қосымша) машина бөлiмiнiң операциялары тiркеледi.

125. Журналға жазба енгізген кезде мынадай мәліметтер енгізіледі:

1) 1-бағанда күнi;

2) 2-бағанда операция коды;

3) 3-бағанда тармақ нөмiрi жоғарыда көрсетiлген Тізбеге сәйкес;

4) 4-бағанда операциялар және операцияға жауапты командалық құрам адамының қолы тіркеледі, бұл ретте осы бағанда операцияның егжей-тегжейлігі хронологиялық тәртiппен жазылады.

126. Әрбiр аяқталған операцияға кеменiң операцияның өткiзiлуiне жауапты командалық құрамының адамы күнiн көрсете отырып, қол қояды. Қолмен қатар жақша iшiнде жауапты адамның лауазымы, тегi мен аты-жөнi көрсетіледi. Журналдың әрбiр толтырылған бетiне кеме капитаны қол қояды.

127. Мұнайдан ластануды болдырмау туралы халықаралық куәлiгi бар кемелерде журнал жазбалары ағылшын тілінде қайталанады.

128. Журнал кеме бортында соңғы жазба енгiзiлгеннен кейiн үш жыл бойы сақталады.

129. Журналға жазбалар үнемi, тiркелетiн операциялар аяқталысымен енгiзiледі.

130. Журналдағы жазбалар анық жазылады. Жазбаны қарындашпен жүргiзуге рұқсат етiлмейдi.
9. Мұнай танкерлерi үшiн мұнай операциялары

журналын жүргiзу тәртібі
131. Осы Мұнай танкерлерi үшiн мұнай операцияларын журналын жүргiзу тәртібі (бұдан әрi – Журнал) 1978 жылғы Хаттамамен өзгертiлген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 жылғы халықаралық конвенцияға (бұдан әрі – Конвенция) және «Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңына сәйкес әзiрленген.

132. Журнал кеме құжаты болып табылады, онда мұнай танкерлерінде болатын мұнай операциялары тіркеледі.

133. Журналды жүргізу жалпы сыйымдылығы 150 тiркелімдік тонна және одан артық, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзетiн әрбiр мұнай танкерiнде тиiстi жүк және балластық операцияларды жазу үшiн көзделеді.

134. Журнал нөмiрленуi, тiгiлуi және оны кеменің тіркеу теңiз портының капитаны не кемені мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган растауы тиiс.

Соңғы бетте типографиялық әдiспен салынған мөртабанмен кеменің тіркеу портының тiзiлiмi бойынша Журналдың нөмiрi, нөмірленген және тiгілген беттердiң саны, кеменің тіркеу портының атауы жазылады.

Журнал нөмірі кеме журналының тізілімінде тіркелуіне қарай тәртіп бойынша біріншіден бастап беріледі. Бұл нөмір Журналдың титулдық парағында жазылады.

135. Журналда тiркеуге жататын тармақтар тізбесінде көрсетiлген (1-қосымша) тиiстi жүк және балластық операциялары тiркеледi.

136. Журналға жазбалар енгiзiлген кезде мынадай мәліметтер енгізіледі:

1) 1-бағанда күнi;

2) 2-бағанда операция коды;

3) 3-бағанда тармақ нөмiрi жоғарыда көрсетiлген Тізбеге сәйкес;

4) 4-бағанда операциялар және операцияға жауапты командалық құрам адамының қолы тіркеледі, бұл ретте осы бағанда операцияның егжей-тегжейлігі хронологиялық тәртiппен жазылады.

137. Әрбiр аяқталған операцияға кеменiң операцияның өткiзiлуiне жауапты командалық құрамының адамы күнiн көрсете отырып, қол қоюы тиiс. Қолмен қатар жақша iшiнде жауапты адамның лауазымы, тегi мен аты-жөнi көрсетiледi. Журналдың әрбiр толтырылған бетiне кеме капитаны қол қояды.

Арнайы рейстерде пайдаланылатын мұнай танкерлерi үшiн Журналда жазбаны кеменің тіркеу порты мемлекетiнiң құзыреттi билiк орындары растайды.

138. Мұнайдан ластануды болдырмау туралы халықаралық куәлiгi бар кемелерде журнал жазбалары ағылшын тiлiнде қайталанады.

139. Журнал кеме бортында соңғы жазба енгiзiлгеннен кейiн үш жыл бойы сақталады.

140. Журналға жазбалар үнемi, тiркелетiн операциялар аяқталысымен енгiзiледі.

Журналдағы жазбалар анық жазылады. Жазбаны қарындашпен жүргiзуге рұқсат етілмейдi.


10. Өзге де кеме құжаттарын жүргізу тәртібі
141. Теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзу құқығы туралы куәлік (бұдан әрі – Куәлік) кеменің ұлтын куәландыратын құжат болып табылады. Куәлікті кемені Қазақстан Республикасының кеме тізілімдерінің біріне енгізгеннен кейін кемені тіркеуді жүзеге асыратын орган береді.

Куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 49 қаулысымен бекітілген Кемені және оларға құқықты мемлекеттік тіркеу ережесімен регламенттеледі.

142. Кемеге меншік құқығы туралы куәлік кемеге меншік құқығын растайтын арнайы құжат болып табылады. Кемеге меншік құқығы туралы куәлікті кемені Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тізіліміне енгізгеннен кейін кемені тіркеуді жүзеге асыратын орган береді.

Кемеге меншік құқығы туралы куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 49 қаулысымен бекітілген Кемені және оларға құқықты мемлекеттік тіркеу ережесімен регламенттеледі.

143. Сыныптау куәлігі Кеме қатынасы тіркелімін сыныптау және салу қағидасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының талаптарына сәйкес кеменің класын (разрядын) растайтын құжат болып табылады.

Сыныптау куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

144. Жолаушылар куәлігі кеменің 1978 жылғы Хаттамамен (СОЛАС 74/78) өзгерген 1974 жылғы Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенциямен және Кеме қатынасы тіркелімінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидасымен белгіленген талаптарға сай келетіндігін растайтын құжат болып табылады.

Жолаушылар куәлігінің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

145. Өлшеу куәлігі кеменің жалпы және таза сыйымдылығының 1969 жылғы Кемелерді өлшеу жөніндегі халықаралық теңіз конвенциясының талаптарына сәйкес анықталғанын растайтын құжат болып табылады.

Өлшеу куәлігінің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

146 Жүк маркасы туралы куәлік 1966 жылғы Жүк маркасы туралы халықаралық теңіз конвенциясының талаптарына сәйкес кемеге жүк маркасын түсіруді немесе жүк маркасын тартып алуды растайтын құжат болып табылады.

Жүк маркасы туралы куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

147. Мұнаймен ластанудың алдын алу туралы куәлік 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенцияның талаптарына сәйкес жалпы сыйымдылығы 150 тіркелімдік тонна және одан артық мұнай танкерлеріне және жалпы сыйымдылығы 400 тіркелімдік тонна және одан артық кез-келген басқа кемеге беріледі.

Мұнаймен ластанудың алдын алу туралы куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

148. Сарқынды сулармен ластанудың алдын алу туралы куәлік (бұдан әрі – Куәлік) 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенцияның талаптарына сәйкес кемелерге беріледі.

Куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

149. Қоқыспен ластанудың алдын алу туралы куәлік 1978 жылғы хаттамамен өзгертілген (МАРПОЛ 73/78) Кемелерден ластануды болдырмау жөнiндегi 1973 халықаралық конвенцияның талаптарына сәйкес кемелерге беріледі.Қоқыспен ластанудың алдын алу туралы куәліктің нысаны және оның беру тәртібі Кеме қатынасы тіркелімінің және Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгiленген тәртiппен кемелердi техникалық байқауды, куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын шетел сыныптау қоғамдарының қағидаларымен регламенттеледі.

Қазақстан Республикасының

Үкіметінің

2011 жылғы «26» шілдедегі

№856 қаулысымен

бекітілген


Кеме құжаттарының тiзбесi
1. Кеме журналы.

2. Кеме рөлi.

3. Радио журналы (eгeр кемеде кеме станциясы болса).

4. Машина журналы (механикалық қозғалтқышы бар кемелер үшiн).

5. Сарқынды сулармен oпeрация журналы.

6. Қоқыспен операция журналы.

7. Мұнай oпeрациясы журналы.

8. Мұнай танкерлерi үшiн мұнай операцияларын жүргiзу журналы.

9. Теңiз кемесiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзу құқығы туралы куәлiк.

10. Кемеге меншiк құқығы туралы куәлiк.

11. Сыныптау куәлiгi.

12. Жолаушы куәлiгi (жолаушы кемесi үшiн).

13. Өлшеу куәлiгi.

14. Жүк маркасы туралы куәлiк.

15. Mұнаймен ластанудың алдын алу туралы куәлiк.

16. Сарқынды сулармен ластанудың алдын алу туралы куәлік.

17. Қоқыспен ластанудың алдын алу туралы куәлік.

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2011 жылғы «26» шілдедегі

№856 қаулысымен

бекiтiлген

Нысаны

ФормаКаталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет