Книга на етажната собственост, Образец на Споразумение за създаване на сдружение на собственицитежүктеу 19.81 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі19.81 Kb.
МОТИВИ

към

  1. Проект на Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост,

  2. Образец на Книга на етажната собственост,

  3. Образец на Споразумение за създаване на сдружение на собствениците,

  4. Образец на Правилник за вътрешния ред в етажната собственост

по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) (изм. ДВ. бр.57 от 26 юли 2011 г.)

Изготвянето на проект на Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, която отменя действащата към момента Наредба № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, и на нови образци по Закона за управление на етажната собственост е наложено от изменението на ЗУЕС от 26 юли 2011г.

Изменените текстове от ЗУЕС дават много по-широка уредба на сдруженията на собствениците като юридически лица, създадени по реда на този закон, като прехвърлят досега задължителната регистрация на етажната собственост в общината върху сдруженията на собствениците. По отношение на етажната собственост остава единствено задължение за уведомяване на общината относно имената, адресите и телефоните на членовете на управителния съвет. Създаването на сдружение на собствениците само и единствено за целите и по реда на ЗУЕС изисква споразумението за неговото създаване да отговаря на определени в този закон условия. Предложеният образец представлява съчетаване на свободната воля на учредителите с нормативните изисквания по отношение на този документ. С изменението на чл. 44, ал. 1 ЗУЕС се създава задължението за регистрация на сдруженията на собствениците в съответната община по местонахождение на сградата. Това налага приемането на образец на заявление за регистрация, което съгласно чл. 29, ал. 1 ЗУЕС се подава от председателя на управителния съвет. Въз основа на подадено заявление и след извършена проверка сдружението на собствениците се вписва в публичен регистър към общината, образеца на който съдържа всички изискуеми данни съгласно чл. 44, ал. 3 ЗУЕС. За извършената регистрация общината издава удостоверение, образецът на което отговаря на изискванията по чл. 46а ЗУЕС.

Същественото изменение на ЗУЕС налага приемането и на нови образци на Книга на етажната собственост и Правилник за вътрешния ред в етажната собственост, които ще заменят съществуващите до момента такива (по отношение на Книга на етажната собственост изрично се предвижда възможността водените към момента книги да не бъдат заменяни). Текстовете им са продиктувани от нормативните изисквания, като вносителят цели те да бъдат разбираеми, лесни за прилагане и пълни от гледна точка на информацията, съдържаща се в тях.С приемането на настоящите образци ще бъдат спазени изискванията на ЗУЕС и ще бъдат улеснени гражданите и общините при изпълнение на своите задължения по него.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет