Комисија за оцјену и одбрану завршног рада на другом циклусу студијаДата01.07.2016
өлшемі58.13 Kb.


Комисија за оцјену и одбрану завршног рада

на другом циклусу студија

Проф. др Милан Вукчевић, предсједник

Проф. др Раде Иванковић, ментор, члан

Академик проф. др Пантелија Дакић, члан
Требиње, 20. 06. 2013. године,

Универзитет у Источном Сарајеву

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

н/р декана

н/р руководиоца мастер студија

Требиње


Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње број 02-07/13 од 20.05.2013. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану завршног рада на другом циклусу студија кандидата Милоша Атељевића, дипломираног инжењера индустријског инжењерства и менаџмента, под називом: „Могућност и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску“.

Након прегледа и оцјене завршног рада на другом циклусу студија Комисија (декану, односно руководиоцу мастер студија) подноси сљедећи:


ИЗВЈЕШТАЈ

 1. Основни биографски подаци о кандидату:

Милош Атељевић рођен је 13.10.1988. године у Требињу, Република Српска, Босна и Херцеговина. Основну школу Јова Јовановић Змај је завршио 2003. године у Требињу. Средњу Економску школу завршио је 2007. године у Требињу.

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње уписује се 2007. године. Дипломирао је 21.09.2011. године. Дипломски рад под називом „Финансијска оцјена ефективности инвестиционог пројекта Завршетак изградње доводног тунела Фатничко поље – акумулација Билећа“ одбранио је 21.09.2011. године са оцјеном 10 (десет). 1. Стручна биографија:

Проф. др Раде Иванковић, Милош Атељевић, Завршетак изградње доводног тунела Фатничко поље - акумулација Билећа, Техника број 1, стр. 158 – 164, 2013, часопис Савезa инжењера и техничара Србије.
 1. Основни подаци о завршном раду на другом циклусу студија:

Завршни рад на другом циклусу студија (у даљем тексту завршни рад) „Могућности и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску“ кандидата Милоша Атељевића, дипломираног инжењера индустријског инжењерства и менаџмента представља оригинални научно-стручни рад написан на 105 страница А4 формата са 11 слика, 7 табела и са 40 референци.

Рад се састоји од 7 поглавља, укључујући увод, закључке, прилоге и преглед литературе.
3.1 Предмет истраживања:
Предмет истраживања наведеног завршног рада је анализа, синтеза и верификовање стања у енергетском сектору република бивше Југославије.


  1. Циљеви истраживања:

Приликом дефинисања и израде завршног рада постављени су сљедећи конкретни задаци: 1. Финансирање изградње енергетских објеката у региону и Републици Српској је стратешки интерес ових средина, али треба имати у виду немогућност финанасирања из властитих средстава.

 2. Финансирање енергетских објеката у Републици Српској је најповољније кроз јавно приватно партнерство и концесије.

 3. Изградња доводног тунела Фатничко поље - акумулација Билећа повећава производњу електричне енергије на Хидроелектранама Требиње за 6,37%.
  1. Методе истраживања:

У раду су се користиле сљедеће методе: аналитичко-синтетичке, индуктивно-дедуктивне, апстракције и конкретизације, метода генерализације и специјализације, те метода компарације и класификације.  1. Доприноси завршног рада:

Основни закључци овог завршног рада су: • да ће производња електричне енергије у скоријој будућности бити дефицитарна,

 • да ће раст реалног сектора бити ограничен, посматран дугорочно, послије 2015. или 2020. године,

 • да ће се уласком у Европску унију регион сусрести са гашењем неефикасних термоелектрана, што ће додатно повећати потребу за новим изворима енергије,

 • да је реалистично приоритетно улагати знатна средства у енергетски сектор.
  1. Кратак садржај завршног рада:

У првом поглављу рада разматра се утицај глобалне енергетске кризе на повећање потребе за увозом електричне енергије и изградњом енергетских објеката у оквиру Европске уније. Спорна питања која посебно долазе до изражаја у вези са наведеним односе се на сигурност инвестиционих улагања у посматрани регион. Наглашава се императив замјене државног монопола приватним мегамонополом у овом сектору, што намеће и захтјева Европска унија.


У другом поглављу, које се бави стратегијом развоја енергетике у земљама окружења илуструје се стратегија развоја у Србији, Црној Гори и у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској. Наведене стратегије се односе на реструктуирање и приватизацију енергетског сектора.
Треће поглавље посвећено је моделима финансирања инвестиционих објеката од којих се наглашава важност модела приватног партнерства, као модела сарадње државе са другим секторима. С тим у вези појашњен је појам концесије у оквиру које држава уступа право кориштења природног богатства од општег интереса на одређено вријеме уз одређену накнаду. Овакав приступ ће, сасвим сигурно, створити предуслове за ефикасније тржишно пословање.
У четвртом поглављу је, као конкретан и изузетан пројекат, истакнут примјер изградње тунела Фатничко поље – акумулација Билећа, као један од могућих модела финансирања у склопу јавно-приватног партнерства. Овај модел се својевремено показао потпуно оправданим, али би га требало даље развијати и надограђивати.
И на крају, прецизирани су закључци из којих јасно произилази које стратешке циљеве треба операционализовати током наредних година, посебно у Босни и Херцеговини, тј. Републици Српској која располаже са несагледивим енергетским потенцијалом.


 1. Закључак и приједлог комисије:

Комисија је након детаљног прегледа завршног рада “Могућност и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску” оцијенила да завршни рад кандидата Милоша Атељевића, дипломираног инжењера индустријског инжењерства и менаџмента представља оригиналан научно-истраживачки рад.

Кандидат је у раду на основу ефективно постављених хипотеза на врло систематичан и изузетно конкретан начин дошао до стратешких циљева које треба поставити и реализовати у наредном периоду, без обзира на све недаће са којима се регион, посебно Република Српска сусреће.

Мишљења смо да завршни рад “Могућност и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску” може послужити као основа за даља истраживања, а посебно за изградњу адекватног модела финансирања инвестиционих пројеката у енергетском сектору.

Комисија је једногласно дала позитивну оцјену на завршни рад “Могућност и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску” кандидата, те предлаже декану Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву односно руководиоцу мастер студија да да сагласност на овај Извјештај и да закаже јавну одбрану завршног рада на другом циклусу студија кандидата Милоша Атељевића, дипломираног инжењера индустријског инжењерства и менаџмента под називом: „Могућности и модели финансирања инвестиционих енергетских објеката у земљама региона са посебним освртом на Републику Српску“.

Чланови комисије
 1. Проф. др Милан Вукчевић, предсједник

Машински факултет, Подгорица, Универзитет Црне Горе,
2. Проф. др Раде Иванковић, ментор, члан

Факултет за производњу и менаџмент Требиње,

Универзитет у Источном Сарајеву,
3. Академик проф. др Пантелија Дакић, члан

Машински факултет, Бања Лука,Универзитет Бања Лука
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет