Комплексный план работы факультета (института) на 20 /20 учебный год келісілгенжүктеу 161.21 Kb.
Дата29.02.2016
өлшемі161.21 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректоры

Ректор СКГУ им. М.Козыбаева

__________________ У.Б. Ашимов

«____» _________________ 20__ж./г

20__- 20__ оқу жылына арналған

____________________ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ (ИНСТИТУТЫНЫҢ)

КЕШЕНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА)___________________

на 20__/20__ учебный год

КЕЛІСІЛГЕН:

СОГЛАСОВАНО:
Бірінші проректор

Первый проректор

_____________________________

«____» ______________ 20__ ж./г.
ОІ жөніндегі проректор

Проректор по УР

_____________________________

«____» ______________ 20__ ж./г.

ҒЖ ж СБ жөніндегі проректор

Проректор по НР и ВС

_____________________________

«____» ______________ 20__ ж./г.

ТЖ жөніндегі проректор

Проректор по ВР

_____________________________

«____» ______________ 20__ ж./г.


Мазмұны

1.ТжӘИ/Факультет жұмысының басым бағыттары 2

2. ТжӘИ/ФАКУЛЬТЕТІНІҢ сапа саласындағы мақсаттары 2

3.ТжӘИ/факультеті кеңесінің жоспары 2

4.ТжӘИ директораты/деканаты отырыстарының жоспары 2

5.ТжӘИ/факультеті оқу-әдістемеЛІК кеңесінің жұмыс жоспары 2

6.СЫРТҚЫ ОРТАМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫС 2

7.ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 3

8.жұмыстардың Басқа түрлері 3

9.Ғылыми-зерттеу жұмысы 3

1.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

2.ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 5

3.ПЛАН СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

4.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКТОРАТА ИЯиЛ/ ДЕКАНАТА ФАКУЛЬТЕТА 5

5.ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 5

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

8.ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 6

9.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 6

 1. ТжӘИ/Факультет жұмысының басым бағыттары
 1. ТжӘИ/ФАКУЛЬТЕТІНІҢ сапа саласындағы мақсаттары


Р/б №


Мақсаты (міндет)

Аяқтау үлгісі

Жауаптылар

Орындалу мерзімдері

Орындау туралы белгі мен куәландыру

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Ескерту: Сапа саласындағы кафедра мақсаттарын осы тарауға енгізуге немесе тиісті тақырып бойынша басқа тарауларға енгізуге болады. Жоспарда барлық бекітілген мақсаттардың көрсетілуі тиіс.

 1. ТжӘИ/факультеті кеңесінің жоспары
 1. ТжӘИ директораты/деканаты отырыстарының жоспары
 1. ТжӘИ/факультеті оқу-әдістемеЛІК кеңесінің жұмыс жоспары
 1. СЫРТҚЫ ОРТАМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫС


Ескерту: жоспарға кәсіптік бейімдеу жұмысы; түлектерді жұмысқа орналастыру; түлектермен байланыс; жұмыс берушілермен өзара байланыс бағыттары бойынша жалпыфакультеттік деңгейде өткізілетін іс-шаралар енгізіледі.


Р/б №


Іс-шара атауы

Аяқтау үлгісі

Жауаптылар

Орындалу мерзімдері

Орындау туралы белгі мен куәландыру

1

2

3

4

5

6

 1. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫЕскерту: жоспарға жалпыфакультеттік деңгейде ғана өткізілетін іс-шаралар енгізіледі.


Р/б №


Шаралар

Аяқтау үлгісі

Орындалу үшін жауаптылар

Орындалу мерзімдері

Орындау туралы белгі мен куәландыру

Тәрбие жұмысын ақпаратты-аналитикалық, ұйымдастырушылық және әдістемелік қамсыздандыру

1
2
3
Азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие беру бойынша шаралар

1
2
3
Рухани –адамгершілік тәрбие беру бойынша шаралар

1
2
3
Студенттердің жеке басының әлеуметтік маңызды сапалары мен үйлесімділік мәдениетін қалыптастыруға, жас дарындарды қолдау және дамытуға бағытталған шаралар

1
2
3


 1. жұмыстардың Басқа түрлері

Р/б №


Іс-шара атауы

Аяқтау үлгісі

Жауаптылар

Орындалу мерзімдері

Орындау туралы белгі мен куәландыру

1

2

3

4

5

6

 1. Ғылыми-зерттеу жұмысыҒылыми-зерттеу жұмысының жоспары Ф СҚМУ 605-03-13 сәйкес жасалады.
Ескертулер:

 1. «Аяқтау үлгісі» бағанында (графасында) іс-шараның өткізілуінің негізгі құжаттамалық куәлігі немесе нақты фактісі көрсетіледі, мысалы: «хаттама», «конференция бағдарламасы», «есеп», «акті», «жиналыс» және т.б. сөздер көрсетіледі.

 2. «Орындалу мерзімдері» бағанында (графасында) іс-шаралардың өткізілу мерзімі келесі форматта көрсетіледі:

 • айы, жылы – егер орындалу мерзімі нақты болса, мысалы: «сәуір, 2014»;

 • айы-айы, жылы – егер жұмыс бірнеше ай бойынша өткізілсе, мысалы: «сәуір-наурыз, 2014;

 • айы, жылы, айы, жылы – егер жұмыс кезеңмен орындалса, мысалы:, «қыркүйек, 2013, қаңтар, 2014.

«үнемі», «жыл бойы» деген сөздерін қолдануға болмайды. Басқа құжатқа сілтеме жасауға болады, мысалы: «ТЖ бойынша бекітілген іс-шаралар Жоспарына сәйкес», «практиканы өту кестесіне сәйкес» және т.б.

 1. «Орындалуы туралы белгі және куәлік» бағанында (графасында) құжаттамалық куәлігінің атауы мен істің нөмірі көрсетіледі. Мысалы: «Ашық есік күнін өткізу бағдарламасы, істің № 17-00-12».

Жұмыс орындалмаса, оның себебі мен түзету жұмыс түрі көрсетіледі. Орындалу туралы белгілерді іс-шаралардың орындалуына қарай көрсетуге болады, ал оқу жылының соңында, міндетті түрде, есептік құжаттарды жасау барысында.

 1. Факультет жоспарын құрастыру барысында ескертулерді алып тастауға болады.


Содержание

1.ТжӘИ/Факультет жұмысының басым бағыттары 2

2. ТжӘИ/ФАКУЛЬТЕТІНІҢ сапа саласындағы мақсаттары 2

3.ТжӘИ/факультеті кеңесінің жоспары 2

4.ТжӘИ директораты/деканаты отырыстарының жоспары 2

5.ТжӘИ/факультеті оқу-әдістемеЛІК кеңесінің жұмыс жоспары 2

6.СЫРТҚЫ ОРТАМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫС 2

7.ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 3

8.жұмыстардың Басқа түрлері 3

9.Ғылыми-зерттеу жұмысы 3

1.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

2.ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 5

3.ПЛАН СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

4.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКТОРАТА ИЯиЛ/ ДЕКАНАТА ФАКУЛЬТЕТА 5

5.ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА 5

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 5

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

8.ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 6

9.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 6

 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА
 1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

№ п/п

Цель (задача)

Форма завершения

Ответственные

Сроки выполнения

Отметка и свидетельство о выполнении

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Примечание: Цели факультета в области качества могут быть включены в этот раздел или отражены в других разделах по соответствующей тематике. При этом в плане должны найти отражение все утвержденные цели.

 1. ПЛАН СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА

 1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКТОРАТА ИЯиЛ/ ДЕКАНАТА ФАКУЛЬТЕТА
 1. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИЯиЛ/ФАКУЛЬТЕТА

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙПримечание: план включает только те мероприятия, которые проводятся на общефакультетском уровне по направлениям: профориентационная работа; трудоустройство выпускников; поддержание связи с выпускниками; взаимодействие с работодателями.


№ п/п

Наименование мероприятий

Форма завершения

Ответственные

Сроки выполнения

Отметка и свидетельство о выполнении

1

2

3

4

5

6
 1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТАПримечание: план включает только те мероприятия, которые проводятся на общефакультетском уровне


№ п/п

Мероприятия


Форма завершения


Ответственный за исполнение

Сроки исполнения

Отметка и свидетельство о выполнении

Информационно-аналитическое, организационное и методическое обеспечение воспитательной работы

1
2
3
Мероприятия по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию

1
2
3
Мероприятия по духовно- нравственному воспитанию

1
2
3
Мероприятия, направленные на формирование социально-значимых качеств и коммуникативной культуры личности студентов, развитие и поддержка молодых талантов

1
2
3


 1. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п/п

Наименование мероприятий

Форма завершения

Ответственные

Сроки выполнения

Отметка и свидетельство о выполнении

1

2

3

4

5

6


 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАПлан по научно-исследовательской работе составляется согласно Ф СКГУ 605-03-13.
Примечания:

   1. В графе «Форма завершения» указывается основное документационное свидетельство проведения мероприятия или состоявшийся факт, например слова: «протокол», «программа конференции», «отчет», «акт», «собрание» и т.п.

   2. В графе «Сроки выполнения» указываются сроки проведения мероприятий в следующем формате:

 • месяц, год – если срок конкретный, например, «апрель, 2014»;

 • месяц-месяц, год – если работа проводится на протяжении нескольких месяцев, например, «апрель-март, 2014»;

 • месяц, год, месяц, год – если работа проводится периодически, например, «сентябрь, 2013, январь 2014».

Не допускается использование слов «постоянно», «в течение года». Возможно указать ссылку на другой документ, например, «в соответствии с Планом, утвержденных мероприятий по ВР», «в соответствии с графиком прохождения практик» и т.п.

   1. В графе «Свидетельство и отметка о выполнении» указываются название документационного свидетельства и номер дела, в котором оно размещено. Пример: «Программа проведения Дня открытых дверей, дело № 17-00-12».

В случае невыполнения работы, указывается причина и корректирующее действие. Отметки могут проставляться по мере выполнения мероприятий, и в обязательном порядке в конце учебного года при составлении отчетной документации.

   1. При разработке конкретного плана факультета примечания могут быть убраны.


ТжӘИ директоры/ Факультет деканы Аты-жөні, тегі/И. Фамилия

Директор ИЯиЛ/Декан факультета «____» ___________ 20___ ж./г.

Ф СКГУ 704-08-13. Комплексный план работы факультета (института). Издание четвертое


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет