Конкурс жариялайды конкурс өтетін мерзіміДата23.02.2016
өлшемі70.57 Kb.
түріКонкурс
Сайрам аудандық білім беру бөлімі ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 21 ақпандағы «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы» № 57 бұйрығына сәйкес Сайрам аудандық білім беру бөлімінің "№ 17 жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорлық қызметіне және Сайрам аудандық білім беру бөлімінің № 96 жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорлық қызметіне

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

Конкурс өтетін мерзімі:Сайрам аудандық білім беру бөлімі осы хабарландыру жарияланғаннан кейін 15 жұмыс күні өткен соң белгілейді.

Конкурс өткізілетін орын: Сайрам аудандық білім беру бөлімі, мекен-жайы: Ақсукент ауылы, Жібек Жолы н/з, индекс 160800, телефоны 8(72531) 22-192, 72-124

Мекеменің мекен-жайы және қызметі: ОҚО, Сайрам ауданы, Қарабұлақ ауылы, М.Әуезов көшесі, 207 Сайрам аудандық білім беру бөлімінің "№ 17 жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім беру қызметі
Мекеменің мекен-жайы және қызметі: ОҚО, Сайрам ауданы, Көлкент ауылы, Ленин жолы көшесі, н/с Сайрам аудандық білім беру бөлімінің "№ 96 жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім беру қызметі
Мекеме басшысын таңдауда қойылатын негізгі талаптар:

жоғары педагогикалық білім және білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте кемінде 1 жыл болуы тиіс немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес білім беру ұйымдарында немесе ұйымдарда басқарушылық қызметте жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы; бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы, үш жылдан кем емес педагогикалық салада әкімшілік жұмыс тәжірибесінің болуы немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес білім беру ұйымдарында немесе ұйымдарда басқарушылық қызметте жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы, облыстық білім басқармасының кандидатура бойынша келісімінің болуы, сотталмаған болуы тиіс.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, Қазақстан Республикасының «Білім туралы»«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы»«Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы»«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы»«Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы»"Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы", «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы», «Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық жалақы мөлшері: Еңбек сіңірген жылдарына байланысты 103 085 теңгеден 124 985 теңгеге дейін

Комиссия белгіленген мерзімде конкурсқа қатысу үшін басшы лауазымына кандидат:

1) конкурстық комиссия төрағасы атына тұрғылықты тiркеу орнын, нақты тұратын жерiн, байланыс телефондарын көрсетумен қоса өтiнiш;


      2) нотариалды куәландырылған жеке тұлғаны куәландыратын құжат көшiрмесi;
      3) нотариалды куәландырылған бiлiм туралы құжат көшiрмесi;
      4) нотариалды куәландырылған еңбек кiтапшасының көшiрмесi;
      5) бұрынғы жұмыс орны кадр қызметi куәландырған фотомен кадрды есепке алу жөнiндегi жеке парақ
      6) бар жазалар мен көтермелеулердi көрсете отырып бұрынғы жұмыс орнынан өндiрiстiк мiнездеме;
      7) нотариалды куәландырылған бар бiлiктiлiк санат немесе ғылыми дәрежесi туралы құжат көшiрмесi;
      8) медициналық куәландырудан өтуi туралы құжат;
      9) сотты болмағандығы туралы анықтама ұсынуы қажет.
    Аталған құжаттардың бiрiнiң болмауы кандидатты Конкурсқа қатыстырмауға негiз болуы мүмкiн.
Конкурсқа қатысуға кандидат комиссия қарауына өзiнiң кәсiби жетiстiктерi, бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми зерттеулер, өзiнiң педагогикалық тәжiрибесiн қорытындылау, наградалары туралы қандайда болмасын деректi расталған ақпаратты ұсынуға құқылы.

Құжаттар мына мекен-жайға тапсырылуы тиіс: индекс 160800, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Жібек жолы көш. н/з, Сайрам аудандық білім беру бөлімі. Анықтама телефоны: 8(72531) 22-192, 72-124

Құжаттар осы хабарландыру мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланғаннан кейін қабылданады.

Құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланғаннан кейінгі 15 жұмыс күнінен соң тоқтатылады.
Сайрам аудандық білім беру бөлімі.

На основании приказа министра образования и науки РК от 21 февраля 2012 года «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования» за № 57 отдел образования Сайрамского районаОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

На занятие вакантной должности директора коммунального государственного учреждения "Общая средняя школа № 17" отдела образования Сайрамского района

На занятие вакантной должности директора коммунального государственного учреждения "Общая средняя школа № 96" отдела образования Сайрамского района

Дата проведения конкурса определяет отдел образования Сайрамского района по истечении 15 рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления.

Место проведения конкурса Сайрамский отдел образования, с.Аксукент, улица Жибек жолы б/н., индекс 160800, телефон 8(72531) 22-192, 72-124,

Адрес учреждения, вид деятельности: ЮКО, Сайрамский район, с.Карабулак, улица М.Ауезова, 207 коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа № 17" отдела образования Сайрамского района, образовательная деятельность

Адрес учреждения, вид деятельности: ЮКО, Сайрамский район, с.Колкент, улица Ленин жолы, б/н коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа № 96" отдела образования Сайрамского района, образовательная деятельность

Основные квалификационные требования при отборе кандидатур на должность руководителя предприятия:

1). высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет, в том числе стаж на руководящей должности не менее 1 года. Для принятия участия в Конкурсе кандидатам на должность руководителя государственных учреждений среднего образования следует иметь: Стаж педагогической работы не менее пяти лет или стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации образования не менее пяти лет; наличие первой или высшей квалификационной категории; опыт административной работы в педагогической сфере не менее трех лет или стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в организациях, соответствующих профилю организации образования не менее пяти лет; наличие согласования кандидатуры с управлением образования области; отсутствие судимости.Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», «О специальных социальных услугах», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования, основы педагогики и психологии, государственные общеобязательные стандарты образования достижения педагогической науки и практики, основы менеджмента, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

Размер должностного оклада: для должностей в зависимости от стажа от 103 085 до 124 985 тенге.

Для участия в Конкурсе в сроки, установленные комиссией, кандидату на должность руководителя необходимо предоставить:
      1) заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов;
      2) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном порядке (нотариально);
      3) копию документа об образовании, заверенного в установленном порядке (нотариально);
      4) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке (нотариально);
      5) личный листок по учету кадров с фото;
      6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
      7) копию документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени;
      8) документ о прохождении медицинского освидетельствования;
      9) справку об отсутствии судимостей.
      Копии документов, представленных для участия в Конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой места работы.
      Отсутствие одного из перечисленных документов является основанием для возврата документов участнику Конкурса.
      Кандидат на участие в Конкурсе предоставляет на рассмотрение Комиссии любую документально подтвержденную информацию о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.

Документы должны быть представлены по адресу индекс 160800, село Аксукент, улица Жибек Жолы б/н. Сайрамский районный отдел образования, телефон для справок 8(72531) 22-192, 72-124.

Начало приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе со дня опубликования последнего объявления на русском или государственном языке. Окончание приема документов по истечении 15 рабочих дней со дня опубликования объявления.

Сайрамский районный отдел образования.
Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
pages -> Оңтүстік Қазақстан облысының 2014 – 2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Кіріспе
pages -> 2. Мақсаттарға жету және іс-шараларды орындау
pages -> 2015 жылдың 9 айға су көлігі қызметіне талдау Теңіз көлігі
pages -> Бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Атауы
pages -> Бәйдібек ауданының 2015-2017 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті
pages -> Облыстың 2013-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
pages -> «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына анықтама-негіздеме
pages -> Қаулы жобасына ТҮсіндірме жазба
pages -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет