Курсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр СӨЖ: 60 сағатДата17.07.2016
өлшемі246.46 Kb.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Дәрілер технологиясы кафедрасы044 -43/18 ( ) (2013-14)

17 беттің -беті«Жоба жасаудағы компьютерлі инженерлік графика» пәні бойынша

студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өңдеу


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
ДӘРІЛЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Пән: Жоба жасаудағы компьютерлі инженерлік графика
Пән коды:
Мамандық: 5В074800– Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Оқу сағатының көлемі (кредиттің): 90 (2 кредит)
Курсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр
СӨЖ: 60 сағат


2013 ж
Дәрілер технологиясы кафедрасының мәжілісінде бекітілген

«___»_____________2013ж. (хаттама №_______)


Каф.мең.,фарм.ғ.д.,профессор Сағындықова Б.А.

1. Тақырыбы 1: Титульдік бетті орындау
2. Мақсаты: Студенттерге графикалық бағдарламаны қолданып титульдік бетті дұрыс кескіндеуді үйрету
3. Тапсырма: тапсырма орындау үшін студент графикалық бағдарламаны қолдануды үйрену керек. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

  • Графикалық бағдарламалардың қандай түрлері бар?

  • Графикалық бағдарламалардың қандай салаларда қолданылады?

  • AutoCAD графикалық бағдарламасы өзге графикалық бағдарламалардан қандай айырмашылығы бар?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындау барысында сызық түрлері стандартқа сай болуы, өлшемдер дұрыс қойылуы тиіс. Тапсырманы орындау барысында кездесетін түйіндесулер мен көлбеуліктерді дұрыс кескіндеу, тұрғызу сызықтарын жіңішке сызықтармен келтіру керек.

Презентация - презентация уақыты 8-10 минут.Графикалық жұмыстың стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)


  1. AutoCAD графикалық бағдарламасын орнату реті.

  2. AutoCAD графикалық бағдарламасының әртүрлі нұсқаларының қандай айырмашылықтары бар?


1. Тақырыбы 2: Геометриялық сызба. Түйіндесу. Көлбеулік
2. Мақсаты: Компьютерде графикалық бағдарламаны қолданып түйіндесу мен көлбеулікті орындауды үйрену
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін, түйіндесу мен көлбеулікті алудың негізгі тәсілдерін оқып білу, сызу мен өзгертудің қажетті бұйрықтарын қолдана білу. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Түйіндесудің қандай түрлері бар?

- Түйіндесулер алу үшін қандай бұйрықтар және қалай қолданылады?

- Көлбеулік деген не және оның талаптары?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырма орындау талаптары):

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындағанда түйіндесу мен көлбеулік стандартқа сай орналастыру, өлшемдер дұрыс қойылуы керек. Студенттер сызбаны орындауда сызықтардың қалыңдығын ескерулері тиіс.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика. – Алматы: Мектеп. 2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000. – 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Түйіндесудің қандай түрлері бар?

2. Түйіндесу жасау үшін қандай бұйрықтар және қалай қолданылады?

3. Көлбеулік қалай жасалады?1. Тақырыбы 3: Проекциялық сызу. Көріністер ГОСТ2.305-68
2. Мақсаты: Студенттерге графикалық бағдарлама қолданып талаптар бойынша көрініс сызбаларын жүргізуді үйрету
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін негізгі көріністерді, кескіндеу әдістерін, басты көріністі таңдауды оқып білу, сонымен бірге стандартқа сійкес көріністерді орналастыра алуы тиіс. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Негізгі көрініс қалай таңдалады?

- Қанша негізгі көрініс бар?

- Көріністер өзара қалай байланысқан?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары):

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындағанда көріністерді стандартқа сай орналастыру, өлшемдерді дұрыс қою керек. Жұмысты орындағанда тіліктерді,қимылдарды стандартқа пайдаланып көріністерді ішкі құрылысын дұрыс көрсете білу керек.Тіліктердің,қималардың орнын көрсетіп белгілеп қию керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтаға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалау критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8.Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Қосымша көріністер дегеніміз не?

2. Жергілкті көріністер дегеніміз не?

3. Қосымша және жергілікті көріністер қалай белгіленеді?


1. Тақырыбы 4: Тілік. Жай тілік
2. Мақсаты: Кескіндеу тәсілдерін үйрету тіліктермен қималарды дұрыс орындауды студенттерге жеткізу.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін көріністерді, тіліктерді, қималарды оқып білу мен оларды бақылау жұмыстарын орындау үшін қолдана білуі керек. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Негізгі көріністердің қанша түрі бар?

- Негізгі көрініс қалай таңдалады?

- Тіліктердің қандай түрлері бар?


4. Орындау түрі тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары).

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындағанда кескіндерді, тіліктерді және қималарды стандартқа сай орындап, өлшемдерін дұрыс көрсетіп қою керек.

Презентация – презентация уақытша 8-10минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындау бойынша дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Тіліктің қай түрі горизонталды деп аталады?

2. Тіліктің қай түрі фронталды деп аталады?

3. Тілік пен қима орындары қандай сызықпен көрсетіледі?1. Тақырыбы 5: Аксонометриялық проекциялар
2. Мақсаты: Аксонометрия тұрғызу әдістерін меңгеру. Жұмысты орындау үшін студенттерге проекциялау әдістері мен аксонометрияны дұрыс орындай білуді жеткізу
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін көріністерді, аксонометриялардың түрлерін оқып оларды графикалық жұмыстарды орындауға дұрыс қолдану. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Геометриялық фигуралардың қималары қандай сызық типтеріне ие?

- Аксонометрияның қанша түрі бар?

4. Орындау түрі: Тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары).

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындауда көріністерде геометриялық беттердегі нүктелер мен сызықтар қалай анықталатынын көрсету керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10минут

Графикалық жұмысты стандартқа сай орындау бойынша дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7.Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Көріністер өзара қалай байланысқан?

2. Тілік және қима орындары қалай көрсетіледі?


1. Тақырыбы 6: Қырлы денелерінің проекцияларын орындау
2. Мақсаты: Қырлы денелердің түрлерімен таныстыру және оларды проекцияда орындау.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін денелердің көріністерін, сонымен қатар оларды графикалық жұмыстар орындауда кескіндеуді оқып білу керек. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- қырлы денелердің қандай түрлері бар?

- сызбада қырлы денелер қалай кескінделеді?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері. (тапсырман орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Көріністерде қолданылатын қырлы денелерді кескіндеу, сонымен қатар стандартқа сәйкес өлшемдерді дұрыс қою керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут.

Графикалық жұмысты стандартқа сай орындау бойынша дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7.Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Өзге денелерден қырлы денелер қалай ерекшеленеді?

2. Қырлы денелер қайда қолданылады?

1. Тақырыбы 7: Айналу денелерінің проекцияларын орындау.
2. Мақсаты: Айналу денелерінің түрлерімен танысу және оларды проекцияда орындау.
3. Тапсырма: Тапсырманы орындау үшін денелердің түрлерін оқып білу, сонымен қатар графикалық жұмыстарды орындауда кескіндеу керек. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- айналу денелерінің қандай түрлері бар?

- айналу денелері сызбаларда қалай кескінделеді?
4. Орындау түрі: Тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау,презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Көріністерде қолданылатын айналу денелерін кескіндеу, сонымен қатар стандартқа сәйкес өлшемдерді дұрыс қою керек.

Бөлшектердің керекті кескінін анықтап олардың жұмыс сызбасын орындап,тіліктермен қималар беріп өлшемдерін стандартқа сәйкес қою.Презентация –презентация уақыты 8-10 минут.

Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Айналу денелері өзге денелерден қалай ерекшеленеді?

2. Айналу денелері қайда қолданылады?


1. Тақырыбы 8: Бірінші межелік бақылау
2. Мақсаты: Кескіндеу тәсілдерін үйрету, тіліктер мен қималарды орындау әдістерін меңгерту
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін көріністерді, тіліктерді және қималарды меңгеріп бөлшектердің жұмыс сызбаларын стандартқа сай орындау. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Көріністің қанша түрі бар?

- Негізгі көрініс қалай таңдалады?

- Тілік қимадан қалай ерекшеленеді?

- Құрастыру сызбасы қалай оқылады?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Кескіндерді, тіліктерді және қималарды пайдаланып графикалық жұмысты орындау. Қажетті өлшемдерін қою.

Презентация –презентация уақыты 8-10 минут.

Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 2 сағат
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Графикалық фигуралардың сызбаларын орындауға қандай талаптар қойылады?

2. Кескіндеу сызбалары қалай орындалады?

3. Тіліктердің қандай түрлері бар?


1. Тақырыбы 9: Қырлы және айналу денелерінің аксонометрияларын тұрғызу
2. Мақсаты: Аксонометрия түрлерімен таныстыру. Қырлы денелер мен айналу денелерінің аксонометрияларын орындау.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін көріністерді, тіліктерді, қималарды оқып білу мен оларды стандартқа сәйкес аксонометрияны орындауда қолдану. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- аксонометряны орындауда қырлы дененің кескіні қалай өзгереді?

- аксонометряны орындауда айналу денесінің кескіні қалай өзгереді?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындау барысында көріністерді, тіліктерді, қималарды қолданып қырлы денелер мен айналу денелерінің аксонометриясын орындау. Қажетті өлшемдерін қою.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут.Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Аксонометриялық остер (о1х1у1z1) диметрияда өзара қандай бұрышпен орналасқан?

2. Аксонометриялық остер (о1х1у1z1) изометрияда өзара қандай бұрышпен орналасқан?

1. Тақырыбы 10: Беттердiң өзара қиылысуы. (Қиюшы жазықтықтар тәсiлi)
2. Мақсаты: Қиылысқан беттерді кескіндеу әдісіне және қиюшы жазықтықтар әдісін қолдана отырып қиылысу сызықтарын табуды үйрету
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін беттердің қиылысу түрлерін оқып білу мен стандартқа сәйкес қиюшы жазықтықтар әдісін қолдану. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Беттер қалай қиылысады?

- Қандай жағдайларда қиюшы жазықтықтар әдісі қолданылады?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындау барысында қиюшы жазықтықтар әдісі қолданылады. Қажетті өлшемдерін қою.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут.Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Денелер қалай қиылысады?

2. Қиюшы жазықтықтар әдісі қалай қолданылады?

1. Тақырыбы 11: Беттердiң өзара қиылысуы (Қиюшы сфералар тәсiлi)
2. Мақсаты: Қиылысқан беттерді кескіндеу әдісіне және қиюшы сфералар әдісін қолдана отырып қиылысу сызықтарын табуды үйрету

3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін беттердің қиылысу түрлерін оқып білу мен стандартқа сәйкес қиюшы сфералар әдісін қолдану. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Беттер қалай қиылысады?

- Қандай жағдайларда қиюшы сфералар әдісі қолданылады?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация.

5. СӨЖ –ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындау барысында қиюшы сфералар әдісі қолданылады. Қажетті өлшемдерін қою.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут.Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Денелер қалай қиылысады?

2. Қиюшы сфералар әдісі қалай қолданылады?

1. Тақырыбы 12: Біріктірулердің түрлері
2. Мақсаты: Машинажасауда қолданылатын біріктірулердің түрлерімен таныстыру және оларды сызбада кескіндеу.
3. Тапсырма: Тапсырманы орындау үшін біріктірулердің түрлерін оқып білу, сонымен қатар стандартқа сәйкес сызбада кескіндеу. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- бұрандалы біріктірулердің қандай түрлері бар?

- бұрандалы біріктірулер қалай кескінделеді?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау, презентация
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Бұрандама, бұрамасұқпа және сомынды біріктірулерінің сызбада кескіндеу, сонымен қатар стандартқа сәйкес өлшемдерді дұрыс қою керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут.Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Біріктірулердің қанша түрі бар?

2. Қай өлшем бұранданың ішкі диаметрі деп аталады?

3. Біріктірулер қандай талаптар бойынша кескінделеді?1. Тақырыбы 13: Үшөлшемді моделді тілік жасау
2. Мақсаты: Үшөлшемді моделдерді алу әдісін үйрету. Үшөлшемді моделді екі өлшемдіден айыру.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін үшөлшемді моделді оқып білу және сызбаларды орындауда оны стандартқа сәйкес қолдану. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Ұшөлшемді моделдер орындауда қосымша қандай аспаптар панелдері қолданылады?

- Үшөлщемді моделдер қандай бұйрықтармен алынады?

- Үшөлшемді моделдерге өлшемдер қалай беріледі?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау,презентация.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындауда үшөлшемді моделдерді алудың қосымша аспаптар панелдері қолданылады, өлшемдер бойынша жұмыс сызбасын орындау. Қажетті өлшемдерін қою керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Үшөлшемді моделдердер алу үшін қандай аспаптар панелдері қажет?

2. Үшөлшемді моделдерге өзгерістер қандай өзгерту бұйрықтарымен енгізіледі?

3. Үшөлшемді моделдерде неліктен өлшемдер ауысады?1. Тақырыбы 14: Құрастыру сызбасынан үшөлшемді моделді орындау.
2. Мақсаты: Құрастыру сызбасының әртүрлі бөлшектерніңі үшөлшемді моделдерін алу әдісін үйрету. Үшөлшемді моделдерді өзгерту бұйрықтарын меңгеру.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін өзгерту бұйрықтарының түрлерін, жұмыс сызбаларын, тетік сыбаларын орындауда стандартқа сәйкес қолдану әдістерін оқып білу. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Үшөлшемді моделдерді өзгертудің қандай негізгі бұйрықтары бар?

- Негізгі көрініс қалай таңдалады?

- Құрастыру сызбасы қалай орындалады?


4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау,презентация.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Жұмысты орындауда аспаптар және өзгерту бұйрықтары панелдері қолданылады, құрастыру сызбаларын оқу мен берілген құрастыру сызбасының бөлшектерінің бірінің жұмыс сызбасын орындау. Қажетті өлшемдерін қою керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 1 апта
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.
8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Үшөлшемді моделдерді өзгертудің қандай негізгі бұйрықтары бар?

2. Үшөлшемді моделдер екіөлшемдіден қалай ерекшеленеді?

3. Құрастыру сызбасы қалай оқылады?


1. Тақырыбы 15: Екінші межелік бақылау
2. Мақсаты: Аксонометрияны жасау әдістерін үйрену, үшөлшемді объектілерді алу және өзгерту аспаптар панелдерін меңгеру.
3. Тапсырма: Тапсырманы меңгеру үшін аксонометрия түрлерін оқып білу мен оларды сызбаларды орындауда қолдану, аспаптар панелдерін, белгілі бұйрықтарды пайдаланып стандартқа сәйкес үшөлшемді моделдерді тұрғызу керек. Студент тапсырманы орындауға керекті келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- Аксонометрияның қандай түрлері бар?

- Аксонометрия қалай қолданылады?

- Үшөлшемді моделдер алу үшін қандай аспаптар панелдері қажет?

- Өзгерту бұйрықтары қалай қолданылады?
4. Орындау түрі: тақырып бойынша графикалық жұмыс орындау,презентация.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері (тапсырманы орындау талаптары)

Графикалық жұмыс - жұмыс компьютерде орындалады. Аксонометрияны, үшөлшемді моделдер қолданып графикалық жұмыстар орындау.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Графикалық жұмысты стандартқа сай орындалуы бойынша және қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруіне байланысты бағаланады.

Бағалану критерилері:

Минималды балл: (65%)

Максималды балл: (95%)
6. Тапсыру мерзімі: - 2 сағат
7. Әдебиет

Негізгі:

1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.–Алматы:Мектеп.2005. – 372б.

2. Киркпатрик Джеймс М. AutoCAD: фундаментальный курс. Черчение, моделирование и прикладное проектирование. – М.: 2006. – 744с.

3. Нурмаханов Б.Н., Абилдабекова Д.Д. Компьютерная графика –Алматы: 2005. – 196с.

4. Чуприн А.И. Чуприн В.А. AutoCAD 2005 – М.: 2005. – 1200с.

Қосымша:

1. Инженерлік және компьютерлік графика пәнінен тәжірибелік сабақтар / Жаңабаев Ж.Ж., Шыныбаев М.Б. – ОҚМУ, - Шымкент: 2005. – 56 б.

2. Методическое указание к выполнению лабораторных работ пo компьютерной графике / Жакаш A.3., Байдельдинов М.У. - ЮКГУ, - Шымкент: 2000.– 56 с.

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение,-М., Высшая школа, 1988.


8. Бақылау (сұрақтар, тестілер, есептер және т.б.)

1. Аксонометриялық сызбалар орындауға қандай талаптар бар?2. Үшөлшемді моделдер қалай орындалады?

3. Үшөлшемді моделдің бөлігін қалай алып тастауға болады?


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет