Лекция: 30 сағат Практикалық семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағатжүктеу 1.95 Mb.
бет1/11
Дата17.06.2016
өлшемі1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария» университеті“Гуманитарлық білім” факультеті

«Педагогика және психология» кафедрасы

«Эксперименталды психология» пәні бойынша050103 - «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттері үшін

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2, кредит саны 3

Лекция: 30 сағат

Практикалық семинар: 15 сағат

СӨЖ: 45 сағат

ОБСӨЖ: 45 сағат
Барлық сағат саны: 135 сағат

Аралық бақылаулар саны: 2 (кредит бойынша 40 балл )

Қорытынды бақылау: емтихан (60 балл)

Жетісай - 2007

Құрастырған: Таштауова Ж.Х

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
“Эксперименталды психология” пәні бойынша 050103 - “Педагогика және психология” мамандығының студенттері үшін әзірленген

Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік оқу бағдарламасы ҚРБҒМ-нің 22.06.2006 ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бұйрығымен бекітілген.

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ______ “_____” 200 ___ ж.

Кафедра меңгерушісі________________ п. ѓ.к. доцент Г. Т. М±сабекова


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Хаттама № ______ “_____” 200 ___ ж.

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:____________
Университет Ғылыми кеңесінде мақұлданған.
Хаттама № ______ “_____” 200___ ж.

Ғылыми кеңесінің төрағасы_____________

050103 - “Педагогика және психология” мамандыѓын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген_____________________


Мазмұны.

 1. Алғы сөз ….…………………………………………..................................................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………................................................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті ……………………………………...........................

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.…………...........................................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……........................................................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..............................................

 7. Студентке арналған ережелер…………………......................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі .………............................................................................

 9. Лекция сабақтарының мазмұны.................................................................................

 10. Семинар сабақтарының жоспары...............................................................................

 11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі........................................................................

 12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ..................................................................

 13. Студенттердің білімін бақылау түрлері....................................................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары


 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..........................

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы……………................................................


Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешен «Эксперименталды психология» пәні бойынша 050103 «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.2. Жалпы мәліметтер.

Таштауова Ж.Х

«Педагогика және психология» кафедрасы №1 корпус, 3-этаж, 33 кабинет

Телефон:

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00

Өткізу уақыты және орны

Аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Таштауова Ж.ХУақыты __________

Ауд ______________
Уақыты _______

Ауд _________Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________


.

Пәннің мақсаты –эксперименталды ғылыми зерттеулер жүргізуді үйрету.

Эксперименталды психология пәні – психологиялық жоғары білім беру жүйесінде маңызды орынға ие. Бұл пән практик-психологтардың түрлі әлеуметтік жүйелерде педагогикалық міндеттер мен түрлі әрекеттерді психологиялық кеңес беру, психологиялық коррекция және жеке тұлға психодиагностикасын қолдануда қажетті білім, шеберлік дағдыларды меңгертеді.

Эксперименталды психология – ғылыми зерттеулерді және оның құрылымы жөніндегі білімдерін бекітуді қалыптастыруға бағытталған.

3. Пәннің міндеттері:


 • эксперименталды психологиялық теориялық негіздерін ашу;

 • эксперименталды психологиялық зерттеулерді жоспарлауды және оның негізгі кезеңдерін білу;

 • қорытындылай білуді үйрету және эксперимент нәтижелерін бере білу;

 • психологиялық зерттеулердің эксперименталды әдістерін таңдай білуге үйрету;

Бұл пәнді оқу барысында қалыптасқан шеберлік пен дағдылар практикалық жұмыстарды жоспарлауда және жүргізуде үлкен роль атқарады. Эксперименталды психология жалпы психологиялық ғылыми зерттеулерге сүйенеді де, жалпы психология, даму психологиясы, психодиагностика, тәжірибелік психология, психологиядағы математикалық әдістер сияқты ғылым салалармен өзара байланысады.

Бұл курсты тыңдаған студенттердің психологиядағы теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдары, психологиялық эксперимент ерекшелігі, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.Білім мен іскерлікке қойылатын талаптар:

Білімгер таныс болуы керек: • оқыту мен тәрбие жүйесінде тұлғаның дамуы мен қалыптасу заңдылықтарымен, тұлғаның қалыптасуы мен өзіндік анықталуындағы оқытуды ұйымдастыру стратегияларымен таныс болуы керек.


4. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндер мен келісім хаттамасы

Р/с


Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)


Кафедра


Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы №___ күні

1.Жалпы психология

2.Психология мамандығына кіріспе

3. Даму психологиясы


1.Әлеуметтік психология

2.Психологиядағы математикалық әдістер

3.Психология практикумы


Педагогика және психология

№ Хаттама

__________200 ж
5. Оқу жоспарынан көшірме.Сем.


Кр.


саны

Жал. сағат саныОқу жүктемесінің жалпы көлемі

Қорытынды

бақылау


Соның ішінде

Лекция

Прак

СӨЖ

ОБСӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
4

3

135

30

15

45

45

емтихан
 1. Оқу сабақтарының құрылымы:

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.Семинар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемалар-ды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой - әрекет талап ететін әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек.

ОБСӨЖоқытушының бьақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушыының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.
7. Студентке арналған ережелер (Rules):

1. Сабаққа кешікпеу керек.

2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды

өшіріп қою керек.

3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа

анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі

8. Оқу түріне байланысты оқу сағаттарының бөлінуі.
Лекция тақырыбы

Лек

Сем

ОБСӨЖ

СӨЖ
1 БӨЛІМ. Эксперименталды психологияның пәні мен міндеттері;

1

Эксперименталды психология пәніне кіріспе.

1

-

1

1

2

Эксперименталды психология ғылымының тарихы мен қазіргі жағдайы.

1

1

2

2
2 БӨЛІМ. Психологиядағы ғылыми зерттеудің әдістері;

3

Әдіснама, әдіс және әдістеме.

1

-

2

2

4

Психологиядағы ғылыми зерттеу оның құрылымы мен принциптері.

2

1

2

2

5

Психологиялық теория және оның құрылымы.

1

1

1

1

6

Жалпы ғылымдық зерттеу әдістері.

1

-

1

1
3 БӨЛІМ. Психологиядағы ғылыми зертеудің әдістерін жіктеу

7

Эмпирикалық мәліметтерді жинау әдістері

1

1

2

2

8

Психологиялық зерттеудің кезеңдері

1

1

2

2
4 БӨЛІМ. Бақылау мен эмпирикалық зерттеу әдістері
9

Бақылау және эксперимент.

2

1

2

2

10

Эмпирикалық мәліметтерді жинақтаудың басқа да әдістері

1

-

2

2
5 БӨЛІМ. Эксперименталды зерттеудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері

11

Экспериментте психолог пен зерттелушінің қарым-қатынасы

1

1

2

2

12

Эксприментатор мен зерттелушінің тұлғасы мен іс-әрекеті;

1

-

2

2

13

Сыналушының тұлғасы және психологиялық эксперимент жағдайы.

1

1

2

2
6 БӨЛІМ. Экспериментті жоспарлау

14

Болжам және оның түрлері

1

1

2

2

15

Эксперименталды ауыспалылар және оларды бақылау түрлері.

1

-

2

2

16

Өлшеу шкалаларының типтері;

1

1

2

2

17

Зерттелушілерді таңдау ережесін қалыптастыру

1

-

2

2
7 БӨЛІМ. Алғашқы мәліметтерді өңдеу

18

Мәліметтерді өңдеудің статистикалық өлшемі мен шкалалардың түрлері

2

1

2

2

19

Корреляциялық байланысты құру

1

-

2

2

8 БӨЛІМ. Ғылыми нәтижелерді ұсыну

20

Ғылыми нәтижелерді ұсыну кезеңдеріндегі зерттеушінің этикасы

2

1

2

2

21

Зерттеудің нәтижелерін ауызша және жазбаша формада ұсыну;

1

-

2

2

22

Ғылыми баяндамаларға қойылатын талаптар және оның түрлері

2

1

2

2

23

Ғылыми мақаланың жазылу ережесі

1

-

2

2

24

Психологиялық зерттеудің логикасы мен құрылымы.

2

1

2

2
Барлығы

30

15

45

45


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет