Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімжүктеу 4.06 Mb.
бет14/18
Дата17.06.2016
өлшемі4.06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Музыкалық-теориялық цикл:

музыкалық дыбыс және нота таңбасы; ырғақ, өлшем, екпін; интервалдар; лад және тональдық; аккордтар; мажор және минор сатыларындағы интервалдар; музыкалық тілдегі синтаксис; әуен; мажорлық және минорлық ладтардағы аккодтар; хроматизм және альтерация; ауықтау; модуляция; бірінші дәрежедегі туыс тональдік түрі; кезең; жеті сатылық диатоникалық ладтар; транспозиция; мелизмдер; гармония - музыкалық мәнердің бірден бір құралы; толық ладты –функциялық жүйе; негізгі үш дыбыстықтың қосылуы; үш дыбыстың орын ауыстыруы; әуенді гармонизациялау; басты гармонизациялау; терциялық тондардың секіруі; каденсиялық квартсекст аккорд; каданстар түрі; музыкалық түрлердің әр түрлілігі.Білімдер:

- скрипка, бас кілтіндегі нота жазылуын ырғақтық бөліну түрлерін;

- интервал, лад, аккодтар классификациясын;

- тональдықты анықтау ережесін;

- әуенді транспозициялау әдісін;

- үш дыбыстықтын орын ауыстыру ережесін;

- каденсияның әр түрлілігі және оларды қолдану ережелерін;

- терциялық тондардың дауыстарының секіру ережесін;Іскерліктер:

- диатоникалық және хроматикалық жарты тондарды құруды;

- ұзақтықтарды өлшемдерге топтастыруды;

- интервалдарды анықтауды;

- әуенді транспозициялауды;

- негізгі үшдыбыстықтарды біріктеу және орын ауыстыруды;

- әуен мен басты гармонизациялауды;

- кезеңдік формаларда музыкалық шығармаларды сараптауды.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.07

Сольфеджио:

бір дауысты және екі дауысты вокалдық интонациялық дағдылар; ырғақтық есту қабылетін дамыту; музыкалық ладтарды, сатыларды, интервалдарды есту арқылы анықтау; интонациялдау дауыс ырғағын келтіріп әндету; сольфеджиолау; диктант жазу; естий отырып сараптау; шығармашылық жаттығулар.Білімдер:

- жатқа бір дауысты және екі дауысты 8-10 жаттығуларды;

- жатқа трансполандырылған бір дауысты және екі дауысты 8-10 ән жаттығуларды;

Іскерліктер:

- парақтан сольфеджиолауды;

- лад, саты, интервал, аккордтарды есту арқылы анықтап интонациялауды;

- бір мезгіл формадағы бір дауысты диктантты нотамен жазуды;

- ұжым мүшелерінің музыкалық есту қабылетін дамытуды;

- шығармаларды, шығармалар үзінділерін сольфеджиолауды.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.08

Музыка әдебиеті және халық шығармашылығы:

музыкалық шетел әдебиеті; операның пайда болуы және дамуы; музыка өнеріндегі романтизм; қазақ халқының музыкалық шығармашылығы; дәстүрлі музыкалық мәдениет; қазақ халқының ән мәдениеті; халық-кәсіби әншілер, композиторлар; қазақ халқының аспаптық мәдениеті; балалшар хор музыкалық әдебиеті; балалар аспаптық және би музыкалық әдебиет; Қазақстандағы қазіргі музыкалық өнер.Білімдер:

- музыкалық шетел әдебиет дамуының негізгі кезеңдерің;

- Қазақстандағы музыкалық өнер дамуының негізгі кезеңдерің;

- Қазақстан композиторларының шығармашылығын;

-кәсіби музыкалық шығармашылықтың негізгі жанрларын;

- балалар аспаптық хор, би музыкалық әдебиетін;Іскерліктер:

- лектор ретінде болуды;

- музыкалық шығармаларды сараптауды;

- балалар музыкалық және би мәдениетін насихаттауды;

- балалар ұжымында тәрбие жұмысын жүргізуді.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.09

Хореография негізі мен ритмика:

балалар ұжымының жас және дербес ерекшеліктерін ескеру; музыкалық-ритмикалық және хореографиялық дайындық негіздері; құрылым және қайта жасау; жүгіру, секіру, жүру түрлері; классикалық, халықтық және қазіргі заман билерінің негіздері; хореографиядағы мәнерлі құралдар; би суреті және хореографиялық мәтін; балалар музыкалық шығармаларды би арқылы безендендіру.Білімдер:

- балалар психологиясын;

- классикалық, халықтық және қазіргі заман билер негіздерін;

- жүгіру, секіру, жүру түрлерін;Іскерліктер:

- хореографиялық мәтін мен би суретін құрастыруды;

- хореография мәнерлі құралдарын пайдалануды;

- балалардың музыкалық мерекелерін хореографиялық безендіруін жасауды;

- балалар биінің қойылымын қоюды;

- балалармен тәрбиелік жұмыстарды жүргізуді.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.10

Сахналық сөйлеу мәнері:

сөйлеу техникасы, оның маңыздылығы; дикция, дикцияға жаттығу; дауыстың негізгі сапасы; дауыстың сөйлеу қойылымына арналған жаттығулар кешені; физиологиялық және фонациялық тыныс алу; тыныс алуды қалыптастыратын жұмыс әдістері; әдеби композициясын көркемдеп оқу өнері; мәтінді түзету; логикалық екпін; әдеби композицияны көркемдік жүзінде іске асыру.Білімдер:

- сөйлеу техникасын;

- дауыстың және тыныс алудың физиологиялық және фонациялық ерекшеліктерін;

- шығармалармен жұмыс істеу әдістерін;Іскерліктер:

- дауыс және тыныс алу қойылымдарымен жұмыс істеуді;

- мәтін саралауды;

- шығарманың көркемдік бейнесін шығаруын;

- сахна шығармамен жұмыс жасауды, көркемдік бейнесін шығаруды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.11

Хордың аранжировкасы:

музыкалық шығармаға шағын саралау; балалар ұжымы үшін хордық мазмұндама ерекшелігі; хордың хатын қабылдау; сүйемелдеу ерекшелігі; партитураны ауыстырып салу тәсілі; тесситуралар және фактураларды жеңілдету; партитураны транспонирлеу; халықтық әндерді еркін өңдеу;Білімдер:

- балалар ұжымы үшін хордық мазмұндама ерекшелігін;

- хордық хаттар тәсілдерін;

- сүйемелдеу ерекшелігін;Іскерліктер:

- музыкалық шығармаға шағын талдау жасауды;

- партитураны транспонирлеуді;

- халықтық әндерге өңдеу жасауды;

- балалар ұжымы үшін партитураны өңдеуді;

- балалар хоры үшін шығарма өңдеуді.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.12

Коркемөнерпаз балалар ұжымымен жұмыс істеу әдісі:

хордың ән салуы - ежелгі өнер; шет елдерде және Қазақстанда хордың ән салу тарихының дамуы; кәсіптік, әуесқойлық шығармашылық; хордың типтері және түрлері; хор ұжымының орналасуы; ән салу дауыстардың сипаттамасы; хор басқарудың ұйымдастыру міндеттері;

академиялық, халықтық және балалар хорларымен жұмыс істеу ерекшеліктері; ән салудың жаттықтыруы және вокалдық жаттығулардың таңдауының принциптері; хорға арналған шығармалармен жұмыс істеу әдістері; партитураны сараптау; вокалдық-хордық жұмыстардың ерекшеліктері.


Білімдер:

- хор типтері мен түрлерін;

- хор ұжымының орналастыруын;

- ән салу дауыстардың сипаттамасын;

- хор басқарудың ұйымдастыру міндеттерін;

- хорға арналған шығармалармен жұмыс істеу әдістерін;

- вокалдық-хордық жұмыстардың ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- партитураны сараптауды;

- балалар хор ұжымына репертуарды құрастыруды;

- хор ұжымның концертін ұйымдастыруды;- академиялық, халықтық және балалар хорларымен жұмыс істеуді;

- балалардың дауысын қоюды.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП.13

Музыкалық тәрбиенің әдісі:

баланың музыкалық дамуындағы жастық ерекшеліктері; мектеп бағдарламасындағы және мектепке дейінгі балалар мекемелердегі музыкалық тәрбиенің түрлері; музыкалық іс-әрекеттердің түрлері; музыкалық оқу және музыка сабағын өткізу әдісі; қазіргі заманның бұқаралық музыкалық тәрбиесінің бағыттарына шолу; музыкалық тәрбие жұмысын жоспарлау; дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтар құрлымы мен түрлері; сыныптан тыс музыкалық жұмыстар нысаны мен түрлері.Білімдер:

- баланың музыкалық дамуындағы жастық ерекшеліктерін;

- музыкалық іс-әрекеттің түрлерін;

- музыка сабағы мен музыкалық оқытудың әдістерін;Іскерліктер:

- балалар музыкалық ұжымын ұйымдастыруды;

- балалар музыкалық ұжымына репертуар құрастыруды;

- балалардың музыкалық шығармашылығын насихаттауды;

- оқу-тәрбиелік жұмыстарды жүргізуді;

- тәрбие міндеттерін орындауды .БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.4.1.

КҚ 3.4.2.

КҚ 3.4.4.

КҚ 3.4.5.

КҚ 3.4.6.

КҚ 3.4.7.

КҚ 3.4.8.

КҚ 3.4.9.

КҚ 3.4.10.

КҚ 3.4.11.

АП. 00

Арнайы пәндер040301 3-5 – «Педагог-мәдени демалыс ұйымдастырушы, көпшілік театрландырылған қойылымдарының режиссері»
АП.01

Көпшілік қойылымдардың режиссурасы:

театрландырылған өнердін принциптері және компоненттері;

К.С. Станиславский мектебінің оқыту және тәрбиеберудің принциптері; сахналық іс-әрекет; эстрададағы театрландырылған шағын формалар; концерттің, тақырыптық концерттің режиссурасы; салт-дәстүрдің драматургиясы; салт - этникалық әлеуметтік құбылыс; көркемдік- публисцистикалық қойылымдарының ұйымдастыру және өткізулінің технологиялық үрдісі; көпшілік мейрамның драматургиясы; мемлекеттік және кәсіптік мейрамдар әлеуметтік тапсырыс ретінде; Қазақстан және басқа халықтардың халық серуендері -этнографиялық дәстүрлерінің негізі; қазіргі кездегі мерекелер: қала мейрамдары, облыстық, аудандық мейрамдар; презентация драматургиясы; саяхаттық шаралар; балаларға арналған дәстүрлі емес ойын-сауқ; көпшілік ойын-сауық; реакреациондық бағдарламаларының ұйымдастыру технологиясы.


Білімдер:

- К.С. Станиславский мектебінің оқыту және тәрбиелеу жүйесін, актердін режиссуралық, драматургиялық және шеберлік ерекшелілігін, шиеленіс табиғатын түсінуді;

- көркемдік шығармашылықтың түрі мен жанрларын, мейрам іс-әрекетерінің режиссурасының ерекшеліктерін;

- «театрландырудың» негізгі мінездемесін;Іскерліктер:

- мемлекеттік мейрамдар әлеуметтік тапсырыс негізінде режиссурасының түпкі ойын құруды;

- қойылым, концерт, мейрам және басқа көпшілік қойылымдардың түрін сценарий құрастырып іске асыру процесінде көркемдік ойын жүзеге асыруды;

- алған білімін, іскерлігін, дағдыларын көркемдік-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік іс-әрекеттерде пайдалануды;

- театрландырылған көпшілік шараларды режиссерлауды;

- театрландырылған көпшілік шараларды ұйымдастырып өткізуді.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8


БҚ 9
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.3.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.02

Сценарий құру шеберлігінің негіздері:

драматургия - әдебиеттің түрі; көпшілік іс-әрекет драматургиясының ерекшеліктері; сценарий көпшілік қойылымдардың бастаушы жанры; монтаж - сценарий құжаттарын топтастыру жолы; конфликт және драматургиялық коллизия; көпшілік мерекенің, театрландырылған концерттің, салт-дәстүрдің сценарийлерінің ерекшелігі; сценарий драматургиясының айқын мәнерлі құралдары.Білімдер:

- сценарий құрудың тәсілдерін;

- сценарий материалдарын топтастыру жолдарын;

Іскерліктер:

- сценарий драматургиясының айқын мәнерлі құралдарымен пайдалануды;

- көпшілік мерекенің, театрландырылған концерттің, салт-дәстүрдің сценариін құруды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.3.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.


АП.03

Сахналық қозғалыс және пластика:

бұлшық еттерді еркін ұстау, күш, иілгіштік, икемділік, тепе-теңдік, айқындық, мәнерлілік, байланыстыру, сахналық күрес, құлау; маманның кәсіптік- қолданбалылығы, бұлшық еттін дайындауы (жаттығулар, спорттық ойындар, акробатика негіздері); көпшілік қойылымдарының және спектаклдің иілгіштік шешімі.Білімдер:

- сахна қозғалысының негіздерін;

- дене мәдениеттінің маңызын;

-илгіштік тәрбиенің әдісін;Іскерліктер:

- әр түрлі қаруды қолданып, сахнада күресу, мәнерлі әрекет жасауды;

- жұмыс барысында қозғалысты бекітуді;

- көпшілік қойылымдар мен спектаклдерде иілгіштік шешімінде жаттығуларды, акробатика негіздерін пайдалануды.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8


БҚ 9
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.


АП.04

Сахна тілі:

сөйлеу аппараттың физиологиялық және анатомиялық құрылысы; орфоэпиялық жүйлері, жаттығулары; сахна тілінің техникасы; дикция; жаңылпаштарды пайдалану; тыныс алу және дауыс; тыныс алу түрлері; тыныс алу және дыбыс; мәтінмен жұмыс істеу; репертуар және оған қойылған талаптар; көркемдік шығармалармен жұмыс істеу кезеңдері; қисынды сараптау; әдеби композиция және монтаж құрудың принциптері; мысал, өлең, сатирикалық жанрмен жұмыс; мәнерлеп оқудың сахна мәдениеті.Білімдер:

- сөйлеу аппараттың физиологиялық және анатомиялық құрылысын;

- дауыс қоюдың технологиясын;

- Қазақстандағы сөйлеу өнерін;Іскерліктер:

- мәтінмен жұмыс істеуді;

- репертуарды таңдауды;

- қисынды сараптау жасауды;

- мысал, өлең, сатирикалық жанрмен жұмыс жүргізуді;

- мәнерлеп оқу өнерінің тәсілдерін;

- көркемдік шығармамен жұмыс жасауды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.05

Актер шеберлігінің негіздері:

К.С. Станиславский жүйесі арқылы актерді оқыту мен тәрбиелеудің негіздері; сахна әрекетінің түрлері: психологиялық, физикалық, сөздік, олардың органикалық бірлігі және байланысы; ұсынылған жағдайдың конфликті, қиялдағы затпен іс-әрекет.Білімдер:

- К.С. Станиславский жүйесінің негізгі элементерін;Іскерліктер:

- актерлік элементтерін кәсіптік әрекетінде пайдалануды;

- сахналық бейнені шығаруды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.06

Театр және драматургия тарихы:

театр тарихы; театр туылуының бастамасы; театр өнерінің дамуы және қалыптасуының негізгі кезеңдері, театрдың негізгі түрі және жанрлары; белгілі театр режиссерлар, актерлар, драматургтардың және театр қайраткерлерінің шығармашылығы; театр өнерінің бағыттары және стилі (ренессанс, классицизм, ағарту, романтизим); дүние жүзінің драматургиясының аса көрнекті туындылары.Білімдер:

- дүние жүзілік қазақ, орыс театрының тарихын;

- театр өнері және драматургияның қазіргі мәселелері және дамуының ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- театр жанр түрлерін пайдалануды;

- дүние жүзілік, қазақ, орыс театрларының жетістіктерін кәсіптік әрекетте пайдалануд;

- театр өнерін насихаттауды.БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.07

Дүниежүзілік әдбиеті: дүниежүзілік әдбиетінің қалыптасу және даму кезеңдері; халық ауыз шығармашылығы;

халықтардың ежелгі әдебиетінің идеясы, мазмұны, кейіпкерлері; әдебиет жанрлары; қазақ, шығыс, батыс-европалық әдеби шығармаларының поэтикасы; әдебиеттегі жаңа бағыттары мен ағыстары; шығарманың жанр-стильдік ерекшеліктері; көпшілік қойылымдарда әдебиеттің пайлану маңызы.Білімдер:

- ежелгі әдебиетінің белгілі шығармаларын;

- қазақ классиктерінің шығармаларын;

Іскерліктер:

- сценариге және мәнерлеп оқуға көркем әдебиеттен материал таңдауды;

- кәсіптік әрекетте таңдаулы дүниежүзілік шығармалардың және қазақ әдебиетінің жетістіктерін пайдалануды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.08

Көпшілік қойылымдардағы халық шығармашылығы және фольклор:

халық шығармашылық және қазіргі заман; дүние жүзінің халықтарының материалдық және рухани мұрасы; дүние жүзінде фольклор маңызы; аңыздар; ертегілер; өлеңдер; салт-дәстүрлер; дүниежүзінің халықтарының салт-дәстүрлері; қазақ халқының салт-дәстүрлері; халық шығармашылығы – дәуір айнасы; халық көркем өнер шығармашылығы.Білімдер:

- дүниежүзінің халықтарының салт-дәстүрлерін;

- Қазақстан халқытарының материалдық және рухани мұрасын;

Іскерліктер:

- кәсіптік әрекетте халықтардың жетістіктерін пайдалнауды;

- көпшілік қойылымдарын ұйымдастыруда халық шығармашылығын және фольклорды пайдалауды.


БҚ 1.

БҚ 2.


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8
КҚ 3.5.1.

КҚ 3.5.2.

КҚ 3.5.4.

КҚ 3.5.5.

КҚ 3.5.6.

КҚ 3.5.7.

КҚ 3.5.8.

КҚ 3.5.9.

КҚ 3.5.10.

КҚ 3.5.11.

АП.09
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет