Үлгілік оқу жоспарыжүктеу 2.17 Mb.
бет9/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Кәсіптік тәжірибе және пәндер циклы бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)


Циклдің, пәнннің индексі

Пәндердің, практикалардың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ тілі
Кәсіптік қазақ тілінде нені үйренеді:кәсіби сөздердің мағынасын аша білуді,

қазақ тілінде электро байланыс құрал-саймандардың атауларын, экономикаға қатысты сөздердің баламасын, септелуін, тәуелденуін, өмірге қауіп туғызатын құралдардың қолдану ретінБілімдер:

Қазақ тілінің толық материалын меңгеріп, жазбаша және ауызша мәтіндерді меңгеру, кәсібіне қатысты термин сөздерді қажет кезеңінде іс жүзінде пайдалануды және ауыз екі тілде түсінгенін айтуды, өз көзқарасын тиянақты қорғауды, термин сөздердің ұғымынІскерліктер:

Қойылған сұрақты түсініп жауап беруді, қарым-қатынаста кәсібіне қатысты құралдарды пайдалануды, өз атына немесе өзгелер атына өтініш жазуды, іс қағаздарымен жұмыс жасауды, тәжірибе барысында кәсіптік терминдерді дұрыс айта алуы.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


БК7

ЖГП. 02

Кәсіби орыс тілі
Кәсіптік орыс тілінің объектісі ол негізгі грамматика, арнайы лексикалық бірліктер кәсіптік облыс ортасында (терминдер-түсініктер) орыс тілі лексикасында жалпы қолданылатынын білдіреді

Білімдер:

- Жазбаша және ауызша тексттерді меңгеру;

- грамматикалық тіл моделдерін бекіту;

Іскерліктер:

Болашақ мамандардың кәсіптік лексикасын меңгеруді, кәсіптік тексттерді білім жүйесіне айналдыруБК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


БК7

ЖГП. 03

Кәсіби шетел тілі
Кәсiби ағылшын тiлiн үйрену барысында студенттерді тыңдап, оқып отырып, таңдаулы мамандыққа сәйкес қарым-қатынас жасауды үйрету. Кәсiби ағылшын тiлiнiң мақсаты халықаралық мәдениеттi коммуникацияның дағдыларын кәсiби салада дамыту болып табылады.


Білімдер:

Жаңа лексикалық бірліктерді қолдану мағынасы мен мүмкіншіліктеріІскерліктер:

Мәтіндердің толық мағынасын қамти отырып техникалық мәтіндермен жұмыс істеу, техникалық әдебиеттерге тән спецификалық спецификалық лексико-грамматикалық мәтіндерді аудара білуБК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


БК7

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы
“Қазақстан тарихы” пәні Қазақстандағы алғашқы қауымдық құрылысты,орта ғасырдағы ерте және кейінгі түрік мемлекеттерін,Қазақстанның моңғол дәіріндегі саяси,экономикалық және мәдени дамуын,Қазақ хандығының құрылуын және дамуын, Ресей империясының отаршылдық саясатын, республиканың Кеңес өкіметі кезіндегі дамуын, Қазақстанның тәуелсіздік алуын,нарық экономикасының дамуын, Қазақстанның халықаралық қауымдастықтағы ролін зерттейді.

Білімдер:

Қазақстанда алғашқы қауымдық құрылыстың дамуы;

орта ғасырдағы қағанаттардың феодалдық өзара күресі;

моңғол үстемдігі кезіндегі Қазақстанның саяси,экономикалық және мәдени дамуы;

Ресей империясының Қазақстандағы үстемдігі;

республика дамуындағы социалистік кезең;

ҚР-ның тәуелсіздігін жариялау;

тәуелсіз Қазақстанда нарықтық экономиканың дамуы;

Қазақстан халықаралық қауымдастықта;

Қазақстанда алғашқы қауымдық құрылыстың дамуы;

орта ғасырдағы қағанаттардың феодалдық өзара күресі;

моңғол үстемдігі кезіндегі Қазақстанның саяси,экономикалық және мәдени дамуы;

Ресей империясының Қазақстандағы үстемдігі;

республика дамуындағы социалистік кезең;

ҚР-ның тәуелсіздігін жариялау;

тәуелсіз Қазақстанда нарықтық экономиканың дамуы;

Қазақстан халықаралық қауымдастықта;

Іскерліктер:

- негізгі құралдар мен әдістерді қолдана отырып тарихи ақпараттарды жинау және талдау;

- Қазақстанға жалпы сипаттама құру;

- қоғамдық-экономикалық формациялардың хронологиясын бөле білу;БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


БК7

ЖГП. 05

Дене тәрбиесі
-дене шынықтырудың мақсаты, дене шынықтыру мәдениеті мен жеке тұлғаның қабілетін дене шынықтыру және спорттың әр түрлі бағыттағы қажетті құралдарын пайдалана отырып, денсаулығын сақтау, психофизикалық және өзін-өзі дайындау болашақ кәсіби қызметке қалыптастыру болады.

Дене шынықтыру тәрбиесі мен салауатты өмір сүру негізі, өзін-зі жетілдіру мен өзін-өзі тәрбиелеудің негізі болып саналады.Білімдер:

Психофизикалық білімдерінің дамуын, Кәсіптік-қолданбалы дағдыларын тәрбиелеуІскерліктер:

Физикалық қасиеттерінің дамуын: жылдамдығын, күшін, шыдамдылығын және икемділігін.БК1

БК2


БК3

БК4


БК5

БК6


БК7

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану
– мәдени дамудың түрлі формаларын, олардың өзара байланысы иен тәуелділігін,мәдени-тарихи процестердегі өзгерістерді болжауды, мәдени ережелердің даму мен қызметінің мәнін, заңдарын және олардың пайда болу көзін, сақталуын оқып үйретеді.


Білімдер:

- әртүрлі философиялық концепцияларда мәдениеттің мәнін, жан-жақты ұғымдарын;

- мәдениет процесіндегі мәселелер интеграциясы мен әлемдік мәдениеттің жан-жақты формалары туралы;

Іскерліктер:

-қоғамдағы процестер мен мәдениет құбылыстарының өзгеруі және дамуы туралы жалпы ұғымды қалыптастыру және сараптау.БК1

БК3


БК4ӘЭП.02

Философия негіздері
пәні адамды қоршаған әлем жөнінде , сол әлемдегі, қоғамдағы адамның орны және ойлау заңдары туралы тұтас және жан-жақты түсінік береді. Ойлау заңдарын білу арқылы оқушылар жалпы даму мен өзаратәуелділік деңгейінде категориялармен ойлау қабілетіне ие болады. Пәнді оқыту мақсаты – адамзат өркениетіндегі тарихи-философиялық процесс жөніндегі білімді және шынайы көзқарас бағытын қалыптастыру.

Білімдер:

- негізгі түсініктер мен категорияларды

- ғылымның дамуының, сонымен қатар қоғам мен ойлау заңдылықтары мен заңдарын;

-философияның негізгі тармақтарын.Іскерліктер:

Қоғам, табиғат және адам қарым-қатынасында шығармашылық ойлауды және ойлау өрісін одан әрі дамытуды.БК1

БК3


БК4ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

пәні қоғамдық қатынастар жүйесіндегі саяси-әлеуметтік өзара байланыстың орны мен ролін оқытады.

Пәнді оқыту мақсаты – қазіргі дүниедегі саясаттың, қолданбалы әлеуметтанудың орны мен ролі жөнінде тұтас түсінікті қалыптастырады. Негізгі идеялар, концепциялар туралы білімді, әлеуметтік-саяси қызметтің әдістері мен жолдарын, әлемде, әсіресе ұлтаралық және халықаралық деңгейде болып жатқан оқиғаларды талдауды, болжауды қалыптастыру қажет.


Білу керек:

-негізгі ұғымдар мен категорияларды

-әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы саясат процестерінің даму тенденцияларын.

Іскерліктер:

-қазіргі заманда болып жатқан саясат оқиғаларына баға беруді және сараптауды.БК1

БК3


БК4


ӘЭП. 04

Экономика негіздері
–экономикалық қатынастардың қалыптасуы, шаруашылықты жүргізу принциптері мен формалары, экономикалық процесстер мен құбылыстардың даму заңдары мен заңдылықтарына байланысты мәселелерді оқып үйретеді.

Білімдер:

-өндіріс туралы экономикалық қатынастар жүйесі туралы құбылыстар мен экономикалық процестердің даму заңдылықтары туралы, өндірістің сұранысын арттыруға бағытталған материалдық қорларды тиімді қолдануды, ауыстыруды және үлестірудіІскерліктер:

-экономикалық процестермен құбылыстарды салыстыру сараптамасын жасауды, сонымен қатар олардың дамуы мен өзгерісінің барысын қорытындылауды.БК1

БК3


БК4


ӘЭП.05

Құқық негіздері
- пәні оқушылардың мемлекет және құқық жайлы негізгі түсініктермен, қоғам дамуының заңдарымен, қазіргі таңдағы заңның мағынасы мен мәнімен танысуын талап етеді. Пән ҚР мемлекет үкіметінің жүйесін, мемлекет және құқықтың пайда болуын, құқықтың функциялары мен принциптерін, құқықтық түсініктің және құқықтық мәдениеттің қоғамдағы ролін баяндайды.


Білімдер:

Құқық және мемлекеттік теория негіздері; конституциялық құқығының түсіктерімен принциптерін, еңбек құқығының, азаматтық құқығын, қылмыстық құқығын, жанұйя құқығын, экология құқығын; мемлекет пен құқықтың өзарақатынастығы және өзара байланысы ҚР Конституциясы және құқық мәртебесі ҚР адам мен азаматығы, әділсоттың түсініктері мен принциптері, Қазақстанның сот органдарының жүйесі; правовой статус ҚР Президентінің әділ соты және ҚР үкіметінің міндетті, ҚР Парламенті; ҚР салық салу негіздеріІскерліктер:

Қоғам және құқытың өзара қатынасы; әртүрлі құқық саласын мінездеу; нормативтік құқық актілерін талдау; күнделікті өмірде заңгерлік біліммен дұрыс қолдануБК1

БК3


БК4


ЖКП. 00

Жалпыкәсіптік пәндер

130609 3 -Байланыс технигі, 130610 3 – Техник –радиомеханик,130612 3 - Техник-радиотехник

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу
Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәні құжаттау және құжатпен қамтамасыз ету мәселелері бойынша маңызды нормативті-әдістемелік құжаттарды, құжаттардың рәсімделу ережелерін, құжаттың жеке құрамдас бөлігін, құжаттардың мазмұнына қарай түрлерін, құжат айналымын оқытады.


Білімдер:

Іс жүргізу саласындағы терминологияны екі тілде білу;

Пәннің мақсаты мен міндеттері;

Құжат және хат-хабар ұғымын;

Құжаттрады құрастыру және рәсімдеудің жалпы ережелерін;

Құжат аналымы тәртібін.Іскерліктер:

Өзінің кәсіби қызметі бойынша негізгі құжаттарды құрастыруын;

Компьютер техникасын пайдалана отырып құжаттармен жұмыс істей білуін.


БҚ4


ЖКП .02

Техникалық сызу
ЕСКД негізгі стандарттарының талаптарына сай сызбаларды орындаудың негізігі ережелерін және геометриялық тұрғызулардың негізігі әдістерін;

- бір, екі және үш өзара перпендикуляр жазықтықтарға проекциялаудың негізін, күрделі емес аксонометриялық кескіндерді салуды,

- қималарды салу мен белгілеудің негізгі ережелерін және олардың мақсаттарын;

- қарапайым және күрделі тіліктерді салу мен белгілеудің негізгі ережелерін;

- резьбаны сызудағы шарттылықтар және оның белгіленуін;

- түрлендірілген геометриялых денелердің жазбасын салуды;

- схемалар және олардың орындалуын.


Білімдер:

құрылымдық, электрлік және принципиальдық схемаларды орындау ережелерін; ГОСТ-ларды; курстық және дипломдық жұмыстардың түсініктеме жазбасын құрастыруды ;Іскерліктер:

техникалық сызуларды дайндауды; техникалық бөлшектер контурын сызуды; сызудың жалпы түрін орындауды; ГОСТ сақтай отырып электрлік, принципиалдық схемаларын сызуын орындауды.


БК1


БК5


ЖКП .03

Информатика
ЭВМ жіктеу. Офистік бағдарламалар. Бағдарлама тілдері. Power Point көрсету.

Компьютер оның жүйесі. Операциялық жүйе. Паскаль тіліндегі бағдарлама. Графикалық функция. Компьютерліквирустар, қорғау тәсілдері, тазалау. Таблицалық процессор Excel. Презентация. Компьютерлік желі. Интернет желісі. Delphi тілінде бағдарламалау.

CorelDraw, PhotoShop, CorelPhotoPaint.


Білімдер:

Интернет. Жергілікті желі; HTML; Delphi; Visualbasic; Pascal; мекеме бағдарламаларыІскерліктер:

- электрондық пошта құруды (e-mail); бағдарламалау тілдерін қолдануды; мекеме бағдарламалары тәжірибе жүзінде қолдануды.БК1

БК5


БК3

ЖКП .04

Электрлік тізбектер теориясы

-пәнінің негізгі мақсаты оқушыларға электр тізбектерінің параметрлерін талдау және синтездеу әдістерін, электр тізбектерін есептеу жолдарын үйрету, ақпараттық коммуникациялық технологияның негізін құрайтын құрылғылардың электр тізбегінің электрмагниттік өрісіне түсініктеме беру.

Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады:


  • электр тізбектерін теориялық және эксперименттік зерттеудің құрылғылары мен әдістері;

  • гармоникалық тербеліс режиміндегі электр тізбегін талдау әдістері;

  • электр тізбегінің жиіліктік сипаттамалары;

  • гармоникалық емес тербеліс режиміндегі электр тізбегін талдау әдістері;

  • төртполюстік теориясы және параметрлері таратылған тізбек негіздері;

  • электр сүзгілерінің теория негіздері.

Білімдер:

-тізбек теорияларының негізгі түсініктерін, электр өрісін, ток, кернеу, энергия, қуат параметрлерін;

- тізбек теорияларының заңдарын : Кирхгоф заңын, Ом заңын, қуаттар тепе-теңдігін;

- электромагниттік индукцияны: Ленц ережесін.Іскерліктер:

қарапайым және күрделі электр тізбектерінің есептеулерін орындауды; Ленц ережесін қолдануды; сүзгінің амплитудалы-жиіліктік сипаттамасын құруды.БК1

БК2


БК4

БК5


БК6

КК6


ЖКП .05

Радиотехника және антенналар негіздері
Осы пән радиобайланысты ұйымдастыру, ақпаратты электр сигналмен таратудың негізгі принциптерін , электр және радиосигналдардың негізгі сипаттамаларын, байланыс техникасында қолданатын процесстер, шоғырланған және таратылған параметрлі тізбектердегі процесстермен олардың есептеуі, сонымен қатар антенналар, олардың түрлері және параметрлері карастырылады.


Білімдер:

-радиотехникалық сигналдардың түрлерін және спектрлерін;

-модуляция түрлерін, жиілікті кодтау және түрлендіру принциптерін, демодуляциялауды;

Іскерліктер:

- күрделі сигналдар спектрін есептеуді және құруды

- байланыс каналынының өткізу қабілеттілігін есептеуді

- линияның бірінші және екінші реттік параметрлерін есептеуді.КК3.10.2

КК3.10.3
ЖКП .06

Электроника және схематехника негіздері
Осы тәртіп жартылай өткізгіштіктік құралдарда және интегралды микросхемаларда болатын физикалық құбылыстардың маңызын, құралдарда зарядталған бөлшектердің ағынын басқару тәсілдерінің, құралдардың басқару мінездемелерін, ерекшеліктерін, таңбалауын қарастырады. Сонымен қатар күшейту принципті, негізгі параметрлерлері, сипаттамалары және құрылымдық схемалары, күшейткіштерді құру жалпы принциптары және талдауы оқытылады.


Білімдер:

- - электрондық құралдар мен микросхемалардың жіктелуін;

-негізгі сипаттамаларын және параметрлерін;

- оптоэлектрондық құралдар мен интегралдық схемалардың, жартылайөткізгіштердің жұмыс принциптерін;Іскерліктер:

-диодтардың, биполярлық және өрістік транзисторлардың есептеулерін орындауды;

-жартылайөткізгіш құралдардың модельдерін анықтауды;

- электрондық күшейткіштердің құрылымдық және принципиалдық схемаларын құруды.КК3.11.2

КК3.11.3


КК3.10.2

КК3.10.3ЖКП .07

Метрология, стандарттау және сертификаттау
Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәні метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін, өлшеудің әдістерін және тәсілдерін, өлшегіш құралдар мен қондырғылардың қажеттілік схемаларын, стандарттау және сертификаттау түрлері бойынша құжаттар нормативы қарастырады.


Білімдер:

- электрлікөлшеу және радиоөлшеу құралдарының жұмыс принципін;

- радиотехникалық өлшеулердің негізгі әдістерін;

- радиоөлшеу құралдарының жіктелуін, ерекшеліктерін және қолданылуын;Іскерліктер:

-радиоөлшеу құралдарын қолдануды, тестер, вольтметр, осциллограф, генератор құралдарымен өлшеу жұмыстарын орындауБК1

БК2ЖКП .08

Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлық жүйелер
СҚ және МПЖ байланыстехникада қолдану. Сандық сигналдардың импульстік және потенциалдық түрлері. Сандық қондырғылар туралы түсінік.Логикалық элементтер. Топтауы. Микросхемалар, белгілеу жүйесі. ТТЛ, ТТЛШ, МОП, ЭСЛ, НОПТШ құрамы бар микросхемалар. КСҚ синтезі. Логикалық деңгейлердің түрлендіргіштері. Шифраторлар. Дешифраторлар. Мультиплексорлар. Демультиплексорлар. Қосындылағыштар. Алу қондырғылар. Сандық компараторлар. АЛУ. Жүпті бақылау схемалар. Интегралдық триггерлер. Регистрлер. Есептегіштер. Таратушылар. АЦП. ЦАП. Дискретизациялау. Кванттау. Кодтау. Схемалық логикасы бар басқару жүйелер.Микропроцессорлар.

Білімдер:

Микропроцессорлық жүйелердің құрастыруының және жұмыс істеуінің негізгі принциптері; логикалық элементтердің мәркіленуі және микросхемалардың құрылымы.Іскерліктер:

- логикалық элементтердің көмегіменсандық қондырғылардың синтезін орындау; анықтама әдебиет бойынша сандық қондырғының жұмысын талдаумикропроцессорлық жүйелердің мәркіленуін түсіндіру; қарапайым бағдалоаманы құрастыру.

БК1

БК2


БК4

БК5


ЖКП .09

Еңбекті қорғау
Еңбекті қорғау пәні еңбек заңнамасының негізін, еңбекті қорғау жөніндегі негізгі сұрақтарды, өндірістік санитария, қаупсіздік техника, өндірістегі өрт- және электрқауіпсіздік техникасын оқыйды, қолданыстағы ережелер, нұсқаулар, ГОСТ және қауіпсіздік техника талаптарымен таныстырады.

Білімдер:

- электрқауіпсіздік негіздерін;

-өндірістік тазалық және өрт қауіпсіздігін;

Іскерліктер:

- өндірістік жағдайдағы еңбекті қорғау заңдарын қолдануды;

- негізгі және қосымша диэлектрлік құралдарды қолдануды.


БК1

БК2


БК6


ЖКП .10

Байланыс мекемелерінің экономикасы және кәсіпкерлік негіздері
Байланыс кәсіпорындарының экономикасы және кәсіпкерлік қызмет негіздері. Байланыс саласының экономикалық ерекшеліктерін, байланыс кәсіпорындарының қызмет ету мақсаттарын көрсетуге бағытталған пән. Қызметтің қаржылық нәтижелерін және жалақы мен еңбек көрсеткіштерін, өндірістік қорлардың құрамын және өндірістік қызметтің жоспарлаудың мәні.

Білімдер:

- еңбек өнімділігінің еңбек ақысына және жұмысшы санына әсері;

- өндірістік еңбекті ұйымдастыруды және басқаруды;

Іскерліктер:

- өнім тиімділігін талдауды;

- жоспарды орындау пайызын анықтауды;

- кіріс, шығын, пайда көру динамикасын есептеуді.БК1

БК2


БК5

БК6ЖКП .11

Байланыс құрылғыларын электрмен қоректендіру
-пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы байланыс мекемелерінде қолданылатын кернеу түрлендіргіштерін, стабилизаторларды, үздіксіз электрмен қоректендіру қондырғыларын, тоқ таратқыш желілері мен қондырғыларын, электр энергиясының химиялық шығу көздері мен түзеткіш қондырғыларын оқытуды қарастырады.


Білімдер:

- байланыс мекемелерінің электрмен қоретендіру қондырғыларының түрлерін;

- электр энеогия көздерінің түрлерін;

- трансформаторлар жіктелуін;Іскерліктер:

- стабилизаторлардың п.ә.к. анықтауды;

- ВУК, ВУТ, ВУЛС құрылғыларына техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауды;

- түзеткіштердің есептеулерін орындауды;

- электрлік қоректендіру құрылғыларына есептеу жүргізуді.


БК1

БК2


БК5

БК6ЖКП. 00

Біліктілік 130608 3 – Пошта байланысының технигі

ЖКП .01

Электртехника және электроника негіздері

Электр өрісі, электр заряды туралы түсінік, электр өрісін сипаттайтын мәндер, тұрақты электр тогы, электрмагнетизм,

синусоидалы ЭҚК және токтар, айнымалы токтың сызықты тармақталмаған тізбектері, диод, биполярлы және өрістік транзисторлар, жіктелуі және құралдардың таңбалануы, ИМС.


Білімдер:

электрондық құралдар мен микросхемалардың жіктелуін;

- электрондық құралдар мен микросхемалардың негізгі сипаттамалары мен параметрлерін;

Іскерліктер:

- жартылайөткізгіш материалдарының және оның негізінде құралған р-n ауысуының параметрлерін есептеуді орындауды.БК1

БК2


БК4

БК5


БК6

КК3.8.1

КК3.8.3

КК3.8.7

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет