Локации за изградба на домови за стари лицажүктеу 113.94 Kb.
Дата12.07.2016
өлшемі113.94 Kb.

ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА (Продажба по почетна цена 1 евро за 1м²)

Р. бр.

Општина

Предвидена во ДУП

КО

КП

Имотен

лист

Сопственост

Корисник

Површина

во м2

Локацијата

се наоѓа во

близина до:

ЗабелешкаБитола


Локацијата е впишана во ДУП

АРМ Четврт 3Битола

Г.П. бр. 16.6.
Република

МакедонијаОпштина Битола

1675 м2

Битола


Локацијата е впишана во ДУП

АРМ Четврт 3Битола

Г.П. бр. 16.7.
Република

МакедонијаОпштина Битола

2150 м2

Битола


Локацијата е впишана во ДУП

АРМ Четврт 1Битола

Г.П. бр. 10.3.
Република

МакедонијаОпштина Битола

897 м2

Битола


Локацијата е впишана во ДУП

АРМ Четврт 1Битола

Г.П. бр. 10.4.
Република

МакедонијаОпштина Битола

799 м2

Битола

Локацијата е впишана во ДУП

АРМ Четврт 1Битола

Г.П. бр. 10.5.
Република

МакедонијаОпштина Битола

1621 м2

Валандово

Локацијата не е впишана во ДУП

Валандово

1582
Република

Македонија


3871 м2

Манастир Св.Ѓорѓи


Валандово

Локацијата не е впишана во ДУП

Валандово

1584
Република

МакедонијаОпштинско

собрание


53848 м2

Манастир Св.Ѓорѓи


Валандово

Локацијата не е впишана во ДУП

Валандово

1283/1
Република

Македонија


325944 м2

Градски базен


ВиницаУПВНМ-СПА ЦЕНТАР ВИНИЦА Спортско Рекреативен центар А4 – времено сместување Г.П. 1

Истибања

2338,

2339,


2340,

2341,


2342 и

2356

Во сите посочени локации има КП во приватна сопственост и урбанистички Изводи и Нумерички податоци од АКН се наоѓаат во Министерството за транспорт и врски
Виница

А4 –Г.П. 2

Истибања

2343,

2344,


2345,

2356 и


2357


Виница

А4 –Г.П. 3

Истибања

2356


Виница

А4 –Г.П. 4

Истибања

2356


Виница

А4 –Г.П. 5

Истибања

2347,

2349,


2350,

2351 и


2356


Гази Баба

Локацијата е впишана во ДУП

"Маџари - Хиподром" Планиран развој 2007-2012г.Маџари

2142/1
Република

Македонија –

ЈП за

стопанисувањесо станбен и

дел. простор


4475 м2

Нова населба

Хиподром 2Корисник не е познат, да се провери во Имотен лист
Гази Баба


Локацијата е впишана во ДУП

Дел од УЗ "Железара" локалитет "Б блок 6" Плански период 2011-2016Гази Баба

373,

450 и


451
Република

Македонија –

ЈП за

стопанисувањесо станбен и

дел. Простор


5113 м2

Железара

Основно


училиште

"Григор


Прличев

Имотниот лист

бр.1021 е со

незапишани

права, корисник

на КП450 не е

познат, да се

провери во

Имотен лист

Гази Баба

Локацијата е впишана во ДУП како ГП 10.14

"Маџари - Хиподром" Планиран развој 2007-2012г.Маџари

2142/1
Република

Македонија –

ЈП за

стопанисувањесо станбен и

дел. простор


1328 м2

Нова населба

Хиподром 2Корисник не е познат, да се провери во Имотен лист
Дебар


Локацијата не е впишана во ДУП.

МВ ВЕНЕЦ-2

(Постои маркица предвидена за изградба на Дом за стари лица)Република

Македонија

Демир Капија

Локацијата е впишана во ДУП Игралиште

Демир Капија

4395/47
Република

Македонија


2900 м2

Централно

подрачјеЖелино


Локацијата е впишана во УП за село и истата е предвидена за намена за изградба на објекти (В2 здравство и социјала)

Желино

796-дел
Република

МакедонијаПСШ

Лешница


11752 м2

Наплатна рампа

с.ЖелиноКочани

Локацијата е впишана во ДУП ГП – А76.21


Кочани

12852/5
Република

Македонија


Површина за градба 512 м2

Број на спратови: п+1+пкКочани

Локацијата е впишана во ДУП Измена и дополна на ДУП Магацинска група „Шатровик“ гарнизон Кочани Општина Кочани одлука бр.07-2646/1


Кочани

11072/1

11072/1115859

16215Република

МакедонијаОпштина

Кочани


За период од 30 годиниТехнички број на ДУП 375/13

Основен проект тех.бр. 11-0707/2014

Со сите фази:

-Архитектонски проект

- Градежно конструктивен проект Г1

-Градежно конструктивен проект Г2

-Градежно конструктивен проект Г3

-Електротехнички проект

-Проект за водовод и канализација

-Термотехнички инсталации Т1

-Термотехнички инсталации Т2

-Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи

Ревизија на Основен проект бр.0304-151/14

Број на спратови: п+3+пк

Крива Паланка

Ќе се предвиди со ЛУПД која е во фаза наизработка и донесување

Конопница

6528

727

Република

Македонија

Локацијата се наоѓа во близина на Магистралниот пат А2 Куманово-Крива Паланка и на оддалеченост од градот за околу 3,5 км.


Росоман


Локацијата не е впишана во ДУП

Мрзен Ораовец

159/1;

161и


166/1.

Радовиш

Локацијата е впишана во ДУП

УБ 22 (А3)Радовиш град. реон

КП 580
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет