“Математика және экономика” факультетіжүктеу 1.45 Mb.
бет4/12
Дата17.06.2016
өлшемі1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Францияда бактік қадағалау жүйесі.


Жоспар:

  1. Франция банк жүйесі

  2. Франция орталық банкі


Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.1800 жылы Наполеонның жарлығы бойынша жеке акционерлік қоғам ретінде қүрылды. 1848 жылы 9 банк және түрлі Франция парла-менттері Франция банкіне қосылған еді жөне де банктің 38 конторла-рынан басқа казіргі уақытта 100 ден аса конторлары, бөлімдері бар.

Францияда банк 8 бас директорлардан түрады. Банк мемлекеттік қарыздарды басқаруға қатысады, бірақ оған мемлекеттік несиелік институттарынан басқа мемлекеттік қазынаның, сонымен бірге мемлекеттік мекемелерге немесе көсіпорынға несие беруге қүқы жоқ.

Франция банкі пайда болған кезден бастап басқа елдің орталық банкінің қызметінен басқа қызметтерді жүзеге асырады.

Франция банк жүйесі басында франциялық Орталық банкі түрінде Франция Орталық Банкі 1993 жылдан бастап білгілі бір дорежедегі тәуелсіздікке ие болды. Оның тоуелсіздігі мыналармен қамтамасыз етіледі. Үкіметтің жалпы экономикалық саясатында бағалардың түрақтылығын қамтамасыз ету үшін - ақша несие саясатын анықтаумен жүргізу жауапкершілігімен және оның басшылығының коллекциялық заң бойынша банктің басқарушысы республика президентіне және парламентке жылына 1 рет банктің операциялары ақша-несие саясатымен оның перспективалары туралы есеп беруі.

Ақша - несие ақша-несие саясаты негізгі қүрамы пайыздық ставкаларды реттеу. Олардың динамикасы тікелей франктің валюталық бағасына жөне айналыстағы ақша сомына әсер етеді.

Франктің айырбас бағасы режимінің және паритетін үкімет орнатады. Ал орталық банк мемлекеттік атынан және экономика қаржы министрлігі қалыптастыратын валюталық саясатын жалпы бағыт аралас франк пен метал валютасына қатынасын реттейді.2.Франция орталық банкінің негізгі басқару органдары:

1. Ақша — несие саясаты бойынша кеңес.

2. Бас кеңес.

Лекция 7.

Ресейдегі банктік қадағалауды дамытудың негізгі жолдары мен бағыттары


Жоспар:

  1. 1917 жылы Қазан революциясы

  2. Ресейдің коммерциялық банкі

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.1917 жылы Қазан революциясынан кейін, банк ісінде мемлскеттік монополиялық үйымдастыру қагидалары жүзеге асты. Бастапқыда мемлекеттік банк қүрылып, жеке, коммерциялық жәнс басқа банктерді үлтшылдандыру нәтижесінде мемлеқетке тиесті салалык, және аумактық банктер етіп қайта қүрылды. Банктік жүйснің тағы бір басты буындары ретінде мемлекеттік еңбек жинак-кассалары қызмет етті. Мемлскеттік банктермен бірқатар кеңес үкіметінің бастапқы жылдарында мемлекеттік емес несиелік мсксмелер: кооперативтік жөне жеке меншікке негізделген, оның ішінде шетел капиталының қатысуымен қүрылған мемлекеттік-капиталистік банктер қатары жүмыс істеді.

1922 жылы несиелік жөне ссуда-жинақ серіктестіктері жопе олардың одақтары үйымдасып, ауылды калпына келтіру мақсатында қызмет көрсетті.

1924 жылы ауыл шаруашылық кооперацияларына иссиелік операцияларды жүзеге асыру барысында салымдар к,абылдау, ссуда беру және есептеу барысында делдалдық қызмет атқаруына рұқсат беріледі.

2.1922 жылдан бастап, жеке сауда енеркөсіпті несиелеуге іірналған өзара несие беру қоғамдары, сол сияқты мсмлекеттік капиталистік акционерлік оңтүстік-шығыс банкі және шетелдік капиталдың қатынасуымен Ресейдің коммерциялық банкі қүрылды.

Экономикалық социалистік секторларының кеңінен етек ллуы барысында кооперативтік жөне жеке несиелік үйымдар оч мөнін жоғалтып, қызметін тоқтатуға мөжбүр болды. Сойтіп, ауыл шаруашылығын толығымен ұйымдастыру бағдарламасы несиелік кооперацияларды қажетсіз деп санағандықтан да, олар 1931ж. жойылды. Сауда аймағынан жоис өнеркөсіптен жеке сектордың қудалануы нәтижесіндс очара несие беру қоғамдары қызметтерін тоқтатты. Басқа иссие үйымдарының қызмсттері 1922-1925 жылдары қүрыл-піп мемлекеттік салалық банктерге: Өнеркесіп банкісіне I І,скомбанкке, Всекомбанкке жөне Орталык ауыл шаруашы-лық банктеріне өтті.


Лекция 8.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет