«Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта»Дата03.07.2016
өлшемі81.36 Kb.


«Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта»

Қауымдыстық нысанындағы

Заңды тұлғалар Бірлестігінің

Құрылтай шарты

Алматы қаласы, екi мың сегізінші жылдың жиырмасыншы қараша
  1. Шарт тақырыбы

1. Білім беру мекемесі «Белорусь мемлекеттік дене шынықтыру университеті», мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 2131 11.12.2003ж. Минск қалалық атқарушылық комитетімен берілген, мекен-жайы: 220020, Минск қ., .Победители көшесі, 105 үй, банк реквизиттер: УНН 100007545, е/ш 3604901480273, в/б 3632901480030 банк Минский ф-л № 514 АСБ «Беларусбанк» Минск қ., код 614.

2. «Қазақ спорт және туризм академиясы» акционерлік қоғамы, мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлiк нөмiрi 41608-1910-АҚ 15.07.2003ж., мекен-жайы: 050022, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 83/85 үй, СТН 600700016358, ИИК 6609770 АҚ «БанкЦентрКредит», Алматы қ.

3. «Қырғыз мемлекеттік дене шынықтыру және спорт академиясы» мекеме, мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 16856-3301-У-е 09.11.2005ж. Қырғыз Республикасының Әділет Министрлігі Бишкек қаласының әділет басқармасымен берілген, мекен-жайы: Қыргыз Республикасы, Бишкек қаласы, Ахунбаев көшесі, 97, банк реквизиттер: е/ш № 1020062080110058/203802420 ЖАҚ «Кыргызпромстройбанк» Октябрьское білімі.

4. Украина ұлттық дене шынықтыру және спорт университеті (НУФВСУ), заңды тұлғанын идентификациялық коды 02928433, Киев қаласының Печерск ауданы мемлекеттік әкімшілігімен 11.11.2002ж. тіркелген, мекен-жайы: 03680, Украина, Киев қ., Физкультура көшесі, 1, банк реквизиттер: е/с 26003012818284 «Укрэксимбанк» ААҚ Киев қ.

5. Федералды мемлекеттік жоғарғы мамандандырылған білім беру мекемесі «Ресей мемлекеттік дене шынықтыру, спорт және туризм университеті», НМТН 1027739179027 26.09.2007ж.., № 46 Мәскеу қаласы боцынша Федералды салық қызметінің ауданарылық инспекциясы тіркелген, мекен-жайы: Ресей, Мәскеу қ., Сиреневый бульвар, 4 үй, банк реквизиттер: ИНН/КПП 7719022052/771901001, е/ш № 405038106000001009079 1 бөлімі Мәскеу ГТУ Ресей Банк Мәскеу қ. 705.

6. Өзбек Мемлекеттік дене шынықтыру институты, куәлік тіркеу нөмірі 04-0000241 № 000241 2002ж. 12 ақпан Заңды тұлғаларды тіркеу комитетімен берген лиц, мекен-жайы: Өзбекстан Республикасы, Ташкент қаласы, Мирзо Улугбек көшесі, банк реквизиттер: ИНН 200541019 е/ш 20203000200125793004 МирзоУлугбекский АИКБ ИПАК ЙУЛИ, МФО 00421.

Әрі қарай Қауымдыстық болып табылатын «Международная ассоциация Университетов физической культуры и спорта» қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бiрлестiгi сәйкес бірлестігінің құру сәйкес бірлестігінің құру туралы Қауымдастық Жарғысын бекіту түралы.


Қауымдастықтың құрылуы байланысты шығындар оның құрылтайшылар арасында тең үлеспен таратылады.
2. Қауымдастық әрекетінің мақсаты, өрісі мен қағидаттары.


    1. Ассоциацияның құрылу мақсаты - дене шынықтыру мен спорт саласында білім, ғылым және тәжірибені дамыту, соның ішінде білім берудің кең ауқымды қызметін көрсету,халықаралық ғылыми және спорттық қоғаммен байланыстарды қамтамасыз ету, Ассоциация мүшелерінің олимпиадалық спорт теориясы мен тәжірибесін дамыту, халықаралық спорттық және олимпиадалық қозғалысына, дүние жүзілік спорттық ғылымға қатысты творчестволық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жағдай жасау, ғылым, спорт және білім қызмет түрлерінде қарқынды дамуды қамтамасыз ету.

Қауымдастық әрекетінің мақсаттары мен мәні осы Келісім-шарт арқылы бекітілген Жарғыда көрсітілген.

2.2. Қауымдастық Қазақстан Республикасының заңдарына, өкілдері Қауымдастық мүшелері болып табылатын басқа да мемлекеттердің заң актілеріне қайшы келмейтін өзгеде қызмет түрлерімен айналыса алады.

2.3. Қауымдастықтың қызмет мерзімі шектемелген.
3. Қауымдастықтың фирмалық атауы мен орналасқан жері
3.1. Қауымдастықтың толық фирмалық атауы:

қазақ тiлiнде: «Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта» қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалардың бiрлестiгi.

орыс тiлiнде: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта».

ағылшын тілінде – Corporation juridical person in the form of an association “The International Association of Universities of Physical Culture and Sport”;

3.2. Қауымдастықтың мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 83/85 үй.
4. Қауымдастықтың заңды мәртебесі
4.1. Қауымдастық заңды тұлғаның құқықтарына заңда белгіленген тәртіп бойынша тіркелген күніненбастап ие болады.

4.2. Қауымдастық коммерциялық емес үйым, оның ұйымдастыру-құқықтық нысаны – кауымдастық, және де ол барлық тапқан кірісін өзінің жеке дамуы мен алдында тұрған мақсаттарға жұмсайды.

4.3. Қауымдастық өз мүлкіне, құрылтайшылар салымдарынан және заңға қайшы келмейтін құру көздерінен құрылған, жеке меншік құқығы бойынша ие болады.

4.4. Қауымдастыққа қарсы құрылтайшылардың құқықтары мен міндеттері осы Келісім-шартта, Жарғыда және ҚР заңдарымен белгіленеді.
  1. Қауымдастықты басқару тәртібі
    1. Қауымдастықтың басқару және бақылау органдары болып:

  • Конференция - басқарудың жоғарғы органы;

  • Тексеру комиссиясы - тексеру органы ;

  • Ректорлар Кеңесі – атқарушы коллегиалдық орган болып табылады.

5.2. Қауымдастықты басқару тәртібі, басқару органдарының құрамы, тексеру органдарын құру тәртібі, сондай-ақ басқару органдарының және тексеру органдарының құзыреттері Жарғыда бекітілген немесе Жарғы бекітетін тәртіппен белгіленеді.

5.3. Құылтайшылар кауымдастықты басқару ісіне Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпке сәйкес қатысады.


6. Қауымдастықтың қызметі
6.1.Қауымдастық заңға қайшы келмейтін кез-келген қызметті белгілі тәртіп бойынша жүргізуге құқылы.

6.2.Қауымдастық кәсіпкерлікпен ол оның жарғылық мақсаттары мен заңға қайшы келмесе ғана айналысуға құқылы.

6.3.Қауымдастық әрекетінің нәтижелігі мен заңдылығы үшін өз құзырына қарай Жарғыға сәйкес сайланған /тағайындалған/ лауазымды адамдар жауап етеді.
7. Бақылау, есеп және есептеме
7..1. Тексеру құқығын жүзеге асыру барысында әр құрылтайшы Қауымдастықтың ісімен байланысты сұрақтар бойынша ақпаратты және мәліметті алуға құқылы.

7.2. Бақылау, есеп және есептеме ысандары Жарғыда, заңмен және Конференция шешімдерімен реттеледі.


8. Қауымдастық құрылтайшылардың құқықтары мен міндеттері
8.1. Қауымдастық Құрылтайшыларында келесi құқықтары бар:

а Жарғымен және осы Шартпен анықталған тәртіппен Қауымдастық басқару ісіне қатысуға;

б Қауымдастық қызметi туралы толық ақпаратты алуға, сонымен қоса бухгалтерлiк және өзге де құжаттармен танысуға;

в) Қауымдастықтан белгілі тәртіппен шығуға.

8.2. Қауымдастық мүшелерінің міндеттері:

а) құрылтай құжаттарының талаптарын сақтау;

б) Қауымдастық қызметіне осы келісіммен және Жарғыда анықталған тәртіппен қатысу;

в) осы келісіммен және Жарғыда анықталған көлемде, әдісте және мөлшерде салымдарды кіргізу;

г) коммерциялық құпияға жататын мәліметтерді жарияламау.

9. Қауымдастықтан шығу


9.1. Қауымдастық құрамынан мүше берілген жазбаша өтініші бойынша шығарылады.

9.2. Шығатын құрылтайшымен есептесу тәртібі мен нысаны Жарғыда және Қауымдастықтың басқа басқару органдары бекіткен құжаттарда анықталады.


10. Құпиялық
10.1. Жариялауға жатпайтын мәліметті Конференция белгілейді. Кез-келген мәлімет жарияламауға жатуы мүмкін, тек заң бойынша коммерциялық құпияның мәнін құрайтын мәліметті санамағанда.

10.2. Әр құрылтайшы осы Келісім-шарттың 10.1. т. Сәйкес құпиялық деп саналатын мәліметті жарияламауға міндеттенеді.

10.3. Құпия мәліметті үшінші тұлғаларға бөлісуі, жариялауы немесе басқаша түрде белгілі етуі осы келісім-шарттың мерзімінен кейін үш жылдың ішінде Конференция бекіткен тәртіппен жүзеге асырылады.
11. Келісім шарттарын бұзу
11.1. Құрылтайшылардың біреуі осы келісімді орындамаса немесе /және дұрыс орындамаса, ол басқа құрылтайшыларға келтірген зиянды өтеуі тиіс.

11.2. Нақты зиянды өтеу деген құрылтайшыларға бұзылған құқықтар мен мүддесін қалпына келтіруге керекті немесе келтіруге керекті немесе келтірген шығын саналады.

12. Форс-мажор
12.1. Құрылтайшылар өз міндеттерін жартылай немесе толық орындаудан босатылады, егер ол форс-мажор жағдайымен байланысы болса, басқаша айтқанда төтенше және сол кезде женуге келмейтін, келісім шарт жасалғаннан кейін болатын жағдайлар.

12.2. Сондай жағдайда сілтейтін құрылтайшы тезарада басқа құрылтайшыларға сол туралы жазбаша хабарлауы тиіс. Басқа құрылтайшылардың сұраымен нақты дәлел ұсынылуы тиіс.

13. Дауаларды қарау
13.1. Құрылтаышылар осы келісіммен байланысты дау мен ақаулықтарды келіссөз арқылы шешуге тырысады.

13.2. Келіссөз арқылы келісімге жетпесе, жақтар дау мен ақаулықтарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешеді.

14. Шарттың әрекект мерзімі, өзгеруі және тоқтатылуы
14.1. Осы шарт оған қол қойылған күнінен бастап күшіне ен еді және Қауымдастық.

14.2.Осы шартқа өзгірістер мен толықтырулар тек жазбаша әр құрылтайшының өкілетті өкілімен Жарғыда және заңда бекітілген тәртіп бойынша еңгізіледі.


15. Соңғы қағидалар
15.1. Осы шартта көзделмеген сұрақтары бойынша, құрылтайшылар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет