Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу қызметі саласында Мемлекеттік корпорация «Үкімет-азаматтар үшін» өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын бекіту туралыбет1/26
Дата13.06.2016
өлшемі2.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және даму

министрінің 2015 жылғы « »

№ ­­ бұйрығымен бекітілді


Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу қызметі саласында Мемлекеттік корпорация «Үкімет-азаматтар үшін» өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын бекіту туралы

1-тарау. Жер мониторингі


    1. 1-параграф. Стационарлық және жартылай стационарлық-экологиялық алаңдардағы, негізгі учаскелердегі топырақ көрсеткіштері кешеніне бақылау жүргізу    2. 1-бөлімше. Дайындық жұмыстары

1-кесте


Өлшем бірлігі – 1 негізгі учаске

р/р


Негізгі учаскелердің саны

Бағасы,

теңгемен


1

1

119996

1. Жұмыстың мазмұны: негізгі учаскенің орналасқан орнын анықтау; топырақ, агрохимиялық, геоботаникалық, гидрогеологиялық және басқа да іздестірулердің (түсірілімдер) барлық түрлері мен турлары бойынша бастапқы деректерді жинау; объектінің егін шаруашылығы (жер пайдалану) жүйесін зерделеу; енгізілетін тыңайтқыштардың түрлері мен сапасы, мелиоративті агротехикалық іс-шаралар бойынша мәліметтер жинау; үзінділердің (арнайы карталардың) көшірмесін алу, зерттелетін топырақ қасиеттері кешенін анықтау; жұмыстар бағдарламасын, күнтізбелік жоспар, сантиметрін жасау.2-бөлімше. Далалық кезең
Аумақты алдын ала барлап шығу
2 кесте

Өлшем бірлігі – 1 негізгі учаскер/р


Негізгі учаскелердің саны

Бағасы

теңгемен


1

1

103739

2. Жұмыстың мазмұны: іріктеу актісін құра отырып, негізгі учаскені таңдау. Негізгі учаскенің орналасқан орнын шаруашылық басшылығымен, басқа да мүдделі ведомстволармен келісу.3-бөлімше. Негізгі учаскені топографиялық түсіру
3-кесте Өлшем бірлігі -100 гектар теңге

р/р


Жұмыстың атауы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

0,5 метр арқылы кесілген 1:2000 масштабтағы фотожоспарларда рельефті түсіру

158960

241713

377764

Күрделілік санатының сипаттамасы


3. Бірінші санат:

ірі контурлар саны аз ойпатты немесе адырлы, ұсақ алқапты жерлері бар домалақ жазық, ашық жер.

4. Екінші санат:

жайлы бедерлі, көркейтілген орман бұтасы жоқ немесе сирек бұта, тал шілігі бар жазық жер;

ойлы-қырлы немесе біршама ойпаттар, көлдер мен жайылмалар, сортаң жерлер және және т.с.с. немесе оқшауланған төбе мен дөңдері бар ашық жазық жер.

5. Үшінші санат:

ойлы-қырлы, ағаш, бұталы немесе қалың өскен бұталар басқан жазық жер;

ірі рельефті, сирек ағаш немесе қалың бұта басқан төбелі жер.

Жұмыстың мазмұны: 0,5 м көлбеулер сайын кесілген 1:2000 масштабтағы топографиялық түсірілім.

4-бөлімше. Негізгі учаскедегі топырақ зерттеулері
4- кесте

Өлшем бірлігі -100 гектар теңгер/р


Масштабы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

1:2000

369349

383375

575062

Күрделілік санатының сипаттамасы


7. Бірінші санат: негізгі учаскенің топырақ жамылғысы біртекті. Бір стационарлық экологиялық алаңды орналастыру.

8. Екінші санат:

құрамында отыз пайызға дейін екінші топырақ құрамы бар кешенді топырақ жамылғысы. Екі стационарлық экологиялық алаңды орналастыру.

9. Үшінші санат: құрамында отыз пайызға дейін екінші топырақ құрамы бар және жиырма пайызға дейін үшінші топырақ құрамы бар, үш стационарлық экологиялық алаң салынған кешенді топырақ жамылғысы.

10. Жұмыстың мазмұны: нұсқаулық талаптарына сәйкес 1:2000 масштабтағы негізгі учаскенің топырақ зерттеулері.

5-бөлімше. Стационарлық экологиялық алаңдағы далалық жұмыстар
5-кесте

Өлшем бірлігі - 1 гектар теңгер/р


Масштабы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

1:2000

74805

79480

116883

11. Жұмыстың мазмұны. Шұңқыр, жартылай шұңқыр, ұңғыма салу. Топырақ профилін морфологиялық сипаттау, үлгілерді іріктеу, этикетка толтыру, үлгілерді қалталарға салу, шұңқырларды көму.6-бөлімше. Ұңғымаларды бұрғылау
6-кесте

Өлшем бірлігі -1 метр теңгер/р


Ұңғыма тереңдігінің аралығы метрмен

Күрделілік санаты

1

2

3

4

1

0-10

929

1336

2265

5633

Бұрғылау бойынша тау жыныстарының санаты


12. Бірінші санат:

топырақ қабаты борпылдақ, борпылдақ ылғалды құм, құмды-сазды борпылдақ таужыныстары, борпылдақ топрақтын қабаты.

13. Екінші санат:

шым тезек, өсімдік тамыры бар топырақ-өсімдік қабаты, аздаған қиыршық, малта тастар он пайыздан жиырма пайызға дейін қиыршық, малта тастар қоспасы бар құм- сазды жыныстар.

орташа тығыздықты құм, созылмалы саз, құмбалшық, құмдақ, жартылай қатты лесс.

14. Үшінші санат:

он пайыздан жиырма пайызға дейін қиыршық, малта тастар қоспасы бар құм-сазды жыныстар. Жартылай қатты саз, құмбалшық топырақ және құм. Қатты лес, қорыс, су сіңген құм.

15. Төртінші санат:

құрғақ тығыз құм. Жиырма пайыздан отыз бес пайызға дейін қиыршық, малта тастар қоспасы бар құм- сазды жыныстар. Қатты балшық, құм балшық, құмдақтар. Үсік алған балшық, құм балшық, құмдақтар, тұнба, мұз.

16. Жұмыстың мазмұны. Диаметрі сексен тоғыз миллиметр ұңғыманы бұрғылау. Ұңғыма құжаттарын жасау. Топырақ-грунт үлгілерін алу. Ұңғыманы жабу.2-параграф. Камералдық жұмыстар
1-бөлімше. Негізгі учаскенің топырақ картасын жасау
7- кесте

Өлшем бірлігі -100 гектар теңгер/р


Масштабы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

1:2000

52157

58768

74929

Күрделілік санатының сипаттамасы

Жер мониторингінің 4- бөлімшесінде келтірілген
17. Жұмыстың мазмұны: зертханалық талдау нәтижелерін өңдеу. Авторлық топырақ картасын жасау, баяндау құру - топографиялық негізге топырақ контурларын түсіру, оларды шифрлеу, бояу; ауыл шаруашылық алқаптарының түрі және контурлар бойынша көлемін есептеу.

2-бөлімше. Картограммалар жасау
8-кесте

Өлшем бірлігі -1 негізгі учаске теңгер/р


Масштабы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

1:2000

94616

108060

123560

Ескертпелер: Күрделілік санатының сипаттамасы Жер мониторингінің 4- бөлімшесінде келтірілген.


18. Жұмыстың мазмұны. Стационарлық экологиялық алаңдар және негізгі учаскенің аумағында сортаңдылығы, тұздануы, эрозиялығы, ауыр металдар, пестицид, гербицидтермен заттармен ластануы бойынша картограмма жасау. Зертханалық талдау нәтижелерін өңдеу. Арнайы картограммалардың авторлық түпнұсқасын жасау. Көлемдерді есептеу.

3-бөлімше. Топырақ грунттарының су-физикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелерін өңдеу
Өлшем бірлігі -1 алаң – 69052 теңге.

19. Жұмыстың мазмұны: су және физикалық қасиеттерін зерттеу бойынша далалық жұмыс материалдарын өңдеу; зертханалық деректерді өңдеу; кесте, графиктер құру; топырақ грунттарының су-физикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелерін қысқаша сипаттау.4-бөлімше. Экологиялық алаңның негізгі учаскелері бойынша құжаттама жасау
Өлшем бірлігі -1 қосымша – 57283 теңге.

20. Жұмыстың мазмұны: негізгі учаске (НУ), стационарлық экологиялық алаң (СЭА) және жартылай стационарлық экологиялық алаңдардың (ЖСЭА) паспортын жасау; негізгі учаскені таңдау актісі.5-бөлімше. Есеп құру

9-кесте


Өлшем бірлігі – 1 алаң теңге

р/р


Масштабы

Күрделілік санаты

1

2

3

1

1:2000

94616

108060

123560

Ескертпелер: Күрделілік санатының сипаттамасы Жер мониторингінің 4- бөлімшесінде келтірілген


21. Жұмыстың мазмұны: табиғи жағдайдың қысқаша сипаттамасы, жұмысты жүргізу әдістемесі, топырақтың физикалық-химиялық қасиеттерінің сипаттамасы, жұмыстың әдістемесі мен нұсқаулықтар талабына сәйкес топырақтың бақыланатын параметрлерінің бастапқы деректері беріледі; негізгі учаске және экологиялық алаңдардың паспортын жасау; қорытындылар, ұсыныстар.

6-бөлімше. Топырақ зерттеу және топырақ карталарын жасау
Дайындық жұмыстары
10-кесте

теңге


р/р


Алаңы

мың гектарКүрделілік санаты

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

масштабы 1: 10000

1

1-ге дейін

17263

19100

20936

22773

24609

2

3

22038

24242

26446

28649

30853

3

5

26813

29384

31955

34526

37465

4

10

34894

38199

41505

45178

48851

5

20

46647

51422

56197

60605

65012

6

30

55462

60972

66481

71624

77500

масштабы 1:25000

7

3-ке дейін

12488

14325

16161

17630

19100

8

5

14692

16896

19100

20936

22773

9

10

18732

21671

23875

26813

30119

10

20

23875

28649

33057

37465

41872

11

50

32690

40403

48484

55830

63543

12

70

36730

45178

54360

63911

73460

13

100

42240

51789

62441

73827

85214

14

150

50687

62074

75297

88152

101008

масштабы 1:50000

15

5-ке дейін

12488

13957

15427

16896

18732

16

10

15427

19467

19099

20936

22773

17

50

35628

38567

42974

47014

51055

18

100

47014

50320

56932

62441

67951

19

200

66114

73827

79704

87417

95131

20

300

73460

82643

90723

99906

109088

21

400

79337

90723

100273

110925

121576

22

600

88152

103579

116434

130024

143614

масштабы 1:100000

23

50дейін

23507

26446

29384

32322

35261

24

100

27180

30853

34159

36730

41138

25

200

33057

37832

42607

47382

52157

26

400

44443

50320

56564

62808

69052

27

600

53626

60605

67583

74562

81541

Күрделілік санатының сипаттамасы


22. Бірінші санат: жазық, аз бедерлі және біркелкі тау жыныстары мен топырақ жамылғысы бар дала және шөлейтті аймақтардың аудандары. Топырақтық кешен контурлары он пайыздан аспайтын аумақты алып жатыр.

23. Екінші санат: ашық күрделенген элементтері бар, біртекті тау жыныстары және күрделенбеген топырақ жамылғысы бар орманды жазық дала ман далалық аймақ аудандары. Топырақтық кешен контурлары он пайыздан аспайтын аумақты алып жатыр; топырақ кешендері немесе топырағы эрозияға ұшыраған алқаптар он пайыздан жиырма пайызға дейінгі бірінші санатты аудандар;

24. Үшінші санат: ойлы-қырлы бедерлі, түрлі топырақ түзуші жыныстары бар, біркелкі емес топырақ жамылғысы бар орманды дала және жазық аймақ аудандары; топырақ кешендері немесе топырағы эрозияға ұшыраған алқаптар жиырма пайыздан қырық пайызға дейінгі бірінші санатты аумақтар; топырақ кешендері немесе топырағы эрозияға ұшыраған алқаптар он пайыздан жиырма пайызға дейінгі екінші санатты аумақтар; қайталама сортаңдану белгілері жоқ жақсы күйдегі суармалы жерлер;

25. Төртінші санат: бедері бөлшектелген, түрлі топыраққұрауыш жынысты және топырағының жиырма пайыздан қырық пайызға дейін эрозияға ұшыраған орманды далалық аймақ аудандары; кешенділігі мен топырақ жамылғысының эрозиялануы қатты дамыған орманды далалы, жартылай шөлді және шөлді аумақтар (аумақ ауданының қырық пайыздан алпыс айызға дейінгі); жайылма алқаптар, топырақ жамылғысы күрделі емес, орманданған және бұталы өсімдікті өзен сағалары (жиырма пайздан аз); бөлінген тау бөктері аймақтары; он бес пайызға дейінгі алқаптағы топырағы қайталама сортаңдалған суармалы жерлер;

26. Бесінші санат: кешенділігі мен топырақ жамылғысының эрозиялануы қатты дамыған орманды далалы, жартылай шөлді және шөлді аумақтар (аумақ ауданының алпыс пайызы); таулар және ормандаған тау бөктері; күрделі біркелкі емес топырақ жамылғысы бар алқаптар, сағалар және атыраулар (механикалық құрамы түрлі, сортаңдану, алқабының жиырма пайыздан астамы батпақтанған немесе сортаңданған); он бес пайыздан астам алқапта қайталама сортаңдану белгілері бар суармалы жерлер.
Жұмыстың мазмұны
27. Жоспарлы-картографиялық материал, зерттеу аумағындағы аэрофото және ғарыштық түсірілімдер, сондай-ақ өткен жылдардағы іздестіру өңдеу материалдарымен жобалау әзірлемелері, осы аумақтағы басқа ұйымдардың болашақтағы және іздестіру жүргізілетін жылға ауданның табиғи, экономикалық жағдайын сипаттайтын іздестіру материалдары және статистикалық есеп беру материалдарын іріктеп алу. Топырақты камералды танып оқу, топырақ картасы -болжамын жасау. Топырақ очеркін құруға қажетті үзінді көшірмелерді дайындау. Топырақтардың номенклатуралық жұмыс тізімін жасау. Аэрофото және ғарыштық түсірілімдерді пайдалана отырып, картографиялық аумақтарды: табиғи және ауылшаруашылық факторлары, эрозиялық қауіптілігі, жүйелердің жыралы, сайлылығының жиілігі бойынша алдын ала аудандарға бөлу. Зерттеу бағдарын дайындау. Далалық, камералдық жұмыстар көлемін айқындау. Жұмыстың кестесі мен жоспарын жасау.


Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
pages -> Оңтүстік Қазақстан облысының 2014 – 2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Кіріспе
pages -> 2. Мақсаттарға жету және іс-шараларды орындау
pages -> 2015 жылдың 9 айға су көлігі қызметіне талдау Теңіз көлігі
pages -> Бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Атауы
pages -> Бәйдібек ауданының 2015-2017 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті
pages -> Облыстың 2013-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
pages -> «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына анықтама-негіздеме
pages -> Қаулы жобасына ТҮсіндірме жазба
pages -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет