Міністерство культури україни дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки затверджуюДата18.07.2016
өлшемі220.37 Kb.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ ім. М.ГЛІНКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

„ 10 ”   березня    2015   року 

Ректор Дніпропетровської

консерваторії ім. М.Глінки

_____________ Ю.М. НОВІКОВ
ВИМОГИ ДО ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

для вступу до

Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки

на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів

Молодший спеціаліст”, „Бакалавр”, „Спеціаліст”Спеціальність – „Музичне мистецтво”

ВИМОГИ ДО ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

БАКАЛАВР”


Спеціалізація „ФОРТЕПІАНО, ОРГАН”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

1. Поліфонічний твір.

2. Сонатне алегро з творів Гайдна, Моцарта, Бетховена, Клементі, Шуберта або Вебера.

3. Два концертних етюди.

4. Концертна п’єса так званої середньої форми (балада, скерцо, рапсодія і т.д.)

Сольфеджіо

Письмовий іспит

Записати двоголосний диктант поліфонічного складу (дворядковий) з розвиненими голосами, з елементами хроматини та модуляційним розвитком (відхилення). Обсяг диктанту – 8-12 тактів.

Кількість програвань – 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит

1. Проспівати:

а) модулюючу гармонічну послідовність у формі речення або невеликого періоду;

б) акорди, інтервали з розв’язанням у тональності та від звуку;

в) двохголосний приклад з листа. Приблизна складність: І. Способін Сольфеджіо №36.

2. Визначення на слух:

а) звукоряди ладів;

б) прості інтервали у гармонічному та мелодичному вигляді;

в) акорди у тональності та від звуку у 4-х голосному вигляді у тісному та широкому розташуванні: тризвуки з оберненнями, септакорди ІІ, V, VІІ ст. з оберненнями, альтеровані S і D, D9, великі мажорні і мінорні септакорди;

г) гармонічна послідовність у формі періоду з відхиленнями і модуляцією у тональність першого ступеню спорідненості; назвати тональний план і акорди (гармонічні засоби згідно з програмою по гармонії музичного училища).Гармонія

Письмовий іспит

Гармонізувати мелодію (10-12 тактів) з модуляцією у тональність першого ступеню спорідненості без застосування неакордових звуків. Термін виконання – 90 хвилин.Усний іспит

1. Грати на фортепіано у чотирьохголосному викладі:

а) модуляції у тональності першого ступеню спорідненості у формі періоду;

б) тональні й хроматичні секвенції.

2. Проаналізувати з листа структурно завершений уривок великої форми або твір малої форми гомофонно-гармонічного складу.

Наприклад: П. Чайковський „Сердь шумного бала”, Ф. Шуберт „Експромт” ор.90, Ф. Шопен Ноктюрни, Етюди, Мазурки.Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

Клас скрипки

1. Три октавна або чотириоктавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави, децими).

2. один етюд (Крейцер, Роде, Донт, Гавіньє, Мострас, Грозовьський та ін.)

3. Дві частини з Сонат та Партит Й. Баха для скрипки соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас альту

1. Три октавна або чотири октавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави).

2. Один етюд (Крейцер, Палашко, Компаньоли та ін.)

3. Дві частини з віолончельних Сюїт Й. Баха у перекладанні для альта, або дві частини з Сюїт М. Регера для альта соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас віолончелі

1. Три октавна або чотирооктавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави).

2. Один етюд (Грюцмахер, Піатті, Букінік, Доцауер та ін.)

3. Дві частини з Сюїт Й. Баха для віолончелі соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас контрабасу

1. Двооктавна або триоктавна гама у будь-якій тональності та арпеджіо; основні штрихи.

2. Один етюд (Шторх, Симандль, Граб`є, Боттезіні та ін.)

3. Перша або друга та третя частина Концерту.

4. П’єса малої форми.

Клас арфи

1. Гама (проста та подвійними терціями), та арпеджіо.

2. Етюд.

3. Перша, або друга та третя частини Концерту.

4. Дві п’єси різні за характером (бажано включення творів українських авторів).

Сольфеджіо

Письмовий іспит

Записати двохголосний диктант поліфонічного складу (однорядовий або дворядовий) з розвиненими голосами, з елементами хроматики та модуляційним розвитком (відхилення). Обсяг 8-10 тактів.

Кількість програвань – 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит

1. Проспівати:

а) модулюючу гармонічну послідовність у формі речення або невеликого періоду;

б) акорди, інтервали з розв’язанням у тональності та від звуку;

в) двохголосний приклад з листа. Приблизна складність: І. Способін Сольфеджіо №36.

2. Визначення на слух:

а) звукоряди ладів;

б) прості інтервали у гармонічному та мелодичному вигляді;

в) акорди у тональності та від звуку у 4-х голосному вигляді у тісному та широкому розташуванні: тризвуки з оберненнями, септакорди ІІ, V, VІІ ст. з оберненнями, альтеровані S і D, D9, великі мажорні і мінорні септакорди;

г) гармонічна послідовність у формі періоду з відхиленнями і модуляцією у тональність першого ступеню спорідненості; назвати тональний план і акорди (гармонічні засоби згідно з програмою по гармонії музичного училища).Гармонія

Письмовий іспит

Гармонізувати мелодію (10-12 тактів) з модуляцією у тональність першого ступеню спорідненості без застосування неакордових звуків. Термін виконання – 2 академічних години (90 хвилин).Усний іспит

1. Грати на фортепіано у чотирьохголосному викладі:

а) модуляції у тональності першого ступеню спорідненості у формі періоду;

б) тональні й хроматичні секвенції.

2. Проаналізувати з листа структурно завершений уривок великої форми або твір малої форми гомофонно-гармонічного складу.

Наприклад: П. Чайковський „Сердь шумного бала”, Ф. Шуберт „Експромт” ор.90, Ф. Шопен Ноктюрни, Етюди, Мазурки.Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

Українська мова та література

Історія України, або Світова література (за вибором вступника)
Спеціалізація „ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

Флейта

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: Платонов, Ягудін, Цибін.

2. Одна-дві частини Синати або Концерту.

Наприклад: Г. Гендель Соната №6, №7; Концерти Й. Гайдена, В. Моцарта, „Концертне алегро” Цибіна.

3. П’єса у супроводі фортепіано.Гобой

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: Л. Відеман, Ф. Ферлінг, Н. Назаров.

2. Одна-дві частини Сонати або Концерту.

Наприклад: Концерти Гайдна, Генделя, Сонати Темелана.

3. П’єса у супроводі фортепіано.

Наприклад: Л. Колодуб „Українські витинанки”

Кларнет

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: К. Берман, О. Штарк, С. Розанов.

2. Одна-дві частини Сонати або Концерту.

Наприклад: К. Вебер Варіації, „Концертштюк”.

3. П’єса у супроводі фортепіано.Саксофон

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: Л. Михайлов, А. Ривчун.

2. Одна-дві частини Сонати або Концерту.

Наприклад: О. Глазунов Концерт, А. Черепін Соната.

3. П’єса у супроводі фортепіано.Фагот

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: Ю. Вайсенборн, О. Богданов.

2. Одна-дві частини Сонати, Концерту або варіації.

Наприклад: К. Вебер Концерт, В. Моцарт Концерт.

3. П’єса у супроводі фортепіано.

Наприклад: П. Чайковський П’єса.

Валторна

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: К. Копраш, К. Клінг.

2. Одна-дві частини Сонати або Концерту.

Наприклад: Концерти Й.Гайдна, В. Моцарта.

3. П’єса у супроводі фортепіано.

Наприклад: Р. Глієр „Інтермеццо” або „Гумореска”

Труба

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: Ж. Арбан, М. Брандт.

2. Одна-дві частини Сонати або Концерту.

Наприклад: Концерти Й. Гайдна, Г. Генделя, В. Щолокова.

3. П’єса у супроводі фортепіано.

Наприклад: Р. Глієр „Інтермеццо” або „Гумореска”

Тромбон та труба

1. Один етюд по нотах із 10 підготовлених.

Наприклад: В. Блаженович.

2. Перша або друга та третя частини Сонати або Концерту.

Наприклад: В. Блажевич Концерт №2, Н. Платонов Концерт.

3. Одна або дві п’єса у супроводі фортепіано крім того, абітурієнт повинен вміти транспонувати у кронах „до” „мі-бемоль”, „ля”.Малий барабан

1. Тремоло та різні динамічні комбінації.

2. Етюд. Наприклад: В. Осадчук.

3. Читання з листа ритмічних етюдів.Литаври

1. Поодинокі удари у різноманітних динамічних варіантах.

2. Тремоло у різній динаміці.

3. Ритмічний етюд.

4. Читання з листа у помірному темпі.

Маримбофон

1. Гами та арпеджіо.

2. Етюд. Наприклад: Н. Платонов.

3. Перша чи друга частина Сонати або Концерту.

Наприклад: В. Моцарт Концерт для скрипки ч.І.

4. П’єса у супроводі фортепіано.Сольфеджіо

Письмовий іспит:

Записати одноголосний диктант з елементами хроматики та відхиленнями. Обсяг диктанту – 8 тактів.

Кількість програвань – 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит:

1. Визначити на слух:

а) гармонічну інструктивну послідовність у формі речення (одно тональну, з нескладними відхиленнями); визначити тональний план, каденційні розділи, засоби модуляційного руху, основні акорди;

б) від звуку – гармонічні інтервали (діатонічні та хроматичні із розв’язанням); усі різновиди тризвуків та септакордів з оберненнями.

2. Проспівати:

а) від звука вгору та вниз – звукоряди тональностей, ладів, інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

б) у тональності – інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

в) одноголосну мелодію з листа. Приблизна складність: М. Ладухін. Сольфеджіо № 90.Гармонія

1. Письмово: гармонізувати однотональну мелодію у формі періоду (8-10 тактів) з відхиленнями у тональності І рівня спорідненості. Термін виконання – 90 хв.

2. Грати на фортепіано у гармонічному 4-голоссі:

а) модуляції у тональності І рівня спорідненості (у формі речення за заданим тональним планом, обсяг 4-6 тактів) або однотональні речення з відхиленнями;

б) секвенції діатонічні та хроматичні (вгору та вниз, крок – секунда).

3. Проаналізувати з листа твір малої форми або структурно завершений фрагмент твору великої форми. Наприклад: П. Чайковський, П’єси з „Дитячого альбому”; Р. Шуман. П’єси з „Альбому для юнацтва”.


Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

Баян – акордеон

1. Поліфонічний твір.

2. Твір крупної форми (І або ІІ-ІІІ частини сонати, концерту тощо).

3. Оригінальний твір.

4. Обробки народних пісень.

Домра

1. Твір крупної форми (І або ІІ-ІІІ частини сонати, рондо).

2. Оригінальний твір.

3. Віртуозна п’єса.

4. Твір українського композитора.

Бандура

1. Поліфонічний твір.

2. Твір крупної форми.

3. Інструментальна п’єса.

4. Два різнохарактерних вокальних творів (пісня, дума, романс).

Гітара

1. Твір старовинної музики.

2. Поліфонічний твір (Й. Бах).

3. Твір класичної форми (класична музика).

4. Оригінальний твір сучасних композиторів.

5. Твір українських композиторів, або обробка українського мелосу.Балалайка

1. Твір крупної форми.

2. Оригінальний твір.

3. Віртуозна п’єса.

4. Обробка народної пісні.

Сопілка

1. Два різнохарактерні етюди (збірка для сопілки).

Наприклад: М.Корчинський, Чумов, Цайтц.

2. Твір великої форми.

Наприклад: сонати для блок флейти Телеман, Люллі, Гендель.

3. Два різнохарактерні твори.

Наприклад: Матвійчук „Ватра”, Людкевич „Старовинна пісня”.

Цимбали

1. Два різнохарактерні етюди.

Наприклад: В.Войт Т.Баран, А.Геза.

2. Твір великої форми.

Наприклад: концерти, сонати Вівальді, Гайдна, Генделя.

3. Два різнохарактерні твори (кантилена, оригінальний або віртуозний).

Наприклад: А.Гайденко „На святі вербункош”, „Коляда”; Д.Попічук „Гуцулки”, „Зоре моя вечірняя”.

Сольфеджіо

Письмовий іспит:

1. Записати двохголосний диктант гармонічного складу (однорядковий), з елементами поліфонії з незначними елементами хроматини та відхиленнями. Обсяг диктанту – 8 тактів. Кількість програвань – 10-11 разів. Час виконання – 30 хвилин.Усний іспит:

1. Визначити на слух:

а) Гармонічну інструктивну послідовність у формі речення (одно тональну, з нескладними відхиленнями); визначити тональний план, каденційні розділи, засоби модуляційного руху, основні акорди;

б) від звуку – гармонічні інтервали (діатонічні та хроматичні із розв’язанням); усі різновиди тризвуків та септакордів з оберненнями.

2. Проспівати:

а) від звука вгору та вниз – звукоряди тональностей, ладів, інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

б) у тональності – інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

в) одноголосну мелодію з листа. Приблизна складність: М. Ладухін. Сольфеджіо № 90.Гармонія

1. Письмово: гармонізувати одно тональну мелодію у формі періоду (8-10 тактів) з відхиленнями у тональності І рівня спорідненості. Термін виконання – 90 хв.

2. Грати на фортепіано у гармонічному 4-голоссі:

а) модуляції у тональності І рівня спорідненості (у формі речення за заданим тональним планом, обсяг 4-6 тактів) або одно тональні речення з відхиленнями;

б) секвенції діатонічні та хроматичні (вгору та вниз, крок – секунда).

3. Проаналізувати з листа твір малої форми або структурно завершений фрагмент твору великої форми. Наприклад: П. Чайковський, П’єси з „Дитячого альбому”; Р. Шуман. П’єси з „Альбому для юнацтва”.


Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

1. Два контрастні за темпом і характером хорові твори: твір великої форми (сцена з опери або частина з твору кантатно-ораторіального жанру) та твір a cappella); спів напам’ять з тактуванням одного з голосів хорової партитури по горизонталі та послідовність акордів по вертикалі; виконання на фортепіано напам’ять партитури хору без супроводу, спеціально підготовленої до іспиту.

2. Аналіз музичного твору, як текстової структури.

3. Виконання підготовленого до іспиту вокального твору.

4. Виконання на фортепіано:

а) поліфонічний твір;

б) твір великої форми;

в) пʼєса;

г) етюд;

в) читанняз листа нескладної хорової партитури.Сольфеджіо

Письмовий іспит

Записати трьохголосний диктант гармонічного складу з елементами поліфонії (8-10 тактів), відхиленнями.

Диктант виконується 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит

1. Визначити на слух:

а) звукоряди ладів;

б) прості інтервали у гармонічному та мелодичному вигляді;

в) акорди у тональності та від звуку в 4-голоссі у тісному та широкому розташуванні: тризвуки з оберненнями, септакорди ІІ, V, VІІ ст. з оберненнями, альтеровані S і D, D9, великі мажорний і мінорний септакорди;

г) гармонічну послідовність у формі періоду з відхиленнями і модуляцією у тональності І рівня спорідненості; назвати тональний план, каденційні розділи і акорди (гармонічні засоби згідно з програмою по гармонії музичного училища).

2. Проспівати:

а) звукоряди ладів (з види мінору та мажору, діатонічні 7-ступеневі та 5-ступеневі лади);

б) акорди, інтервали з розв’язанням у тональності й від звуку;

в) модуляцію у тональність І ступеню спорідненості у вигляді акордової схеми (вільна форма);

г) двоголосний приклад зі співом одного з голосів і одночасним виконанням другого голосу на фортепіано. Приблизна складність: І. Способін Сольфеджіо № 30.

Гармонія

1. Письмово: гармонізувати одно тональну мелодію у формі періоду (8-10 тактів) з відхиленнями у тональності І рівня спорідненості.

Термін виконання – 90 хв.

2. Грати на фортепіано у гармонічному 4-голоссі:

а) модуляції у тональності І рівня спорідненості у формі періоду;

б) секвенції діатонічні та хроматичні (вгору та вниз, крок – секунда).

3. Проаналізувати з листа твір малої форми або структурно завершений фрагмент твору великої форми. Наприклад: П. Чайковський, П’єси з „Дитячого альбому”; Р. Шуман. П’єси з „Альбому для юнацтва”.
Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

1. Арія західноєвропейського композитора.

2. Арія російського або українського композитора.

3. Романс за вибором абітурієнта.

4. Народна пісня.

4. Сценічна підготовка: читання вірша та байки, виконання нескладного сценічного етюду, який запропоновано екзаменаційною комісією.Сольфеджіо

Письмовий іспит:

Записати одноголосний диктант (8-10 тактів) з хроматизмами й відхиленнями.

Диктант виконується 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит:

1. Визначити на слух:

а) звукоряди ладів;

б) гармонічні прості інтервали;

в) акорди у тональності та від звуку у тісному розташуванні: тризвуки 4-х видів, обернення мажорного і мінорного тризвуків, зменшений ввідний, D7 з оберненнями.

2. Проспівати:

а) звукоряди ладів у висхідному та низхідному русі з чергуванням їх різних видів;

б) прості інтервали;

в) акорди у тональності та від звуку у тісному розташуванні: тризвуки 4-х видів, обернення мажорного і мінорного тризвуків, зменшений ввідний, D7 з оберненнями.

г) з листа – одноголосну мелодію з хроматизмами. Приблизна складність: Г. Фрідкін. «Чтение с листа на уроках сольфеджіо» № 326.Теорія музики

Теоретичне запитання з курсу елементарної теорії музики, гра секвенцій, аналіз романсу з точки зору елементарної теорії музики. Грати на фортепіано тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями.Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „ЕСТРАДНИЙ СПІВ”

Програмні вимоги з фаху

Виконання сольної програми

1. Шлягер минулих років на мові оригіналу.

2. Номер з мюзиклу.

3. Джазовий стандарт.

4. Сучасна естрадна пісня.

4. Сценічна підготовка: читання вірша та байки, виконання нескладного сценічного етюду, який запропоновано екзаменаційною комісією.Сольфеджіо

Письмовий іспит:

Записати одноголосний диктант (8-10 тактів) з хроматизмами й відхиленнями.

Диктант виконується 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит:

1. Визначити на слух:

а) звукоряди ладів;

б) гармонічні прості інтервали;

в) акорди у тональності та від звуку у тісному розташуванні: тризвуки 4-х видів, обернення мажорного і мінорного тризвуків, зменшений ввідний, D7 з оберненнями.

2. Проспівати:

а) звукоряди ладів у висхідному та низхідному русі з чергуванням їх різних видів;

б) прості інтервали від звуку у висхідному русі;

в) акорди у тональності та від звуку у тісному розташуванні: тризвуки 4-х видів, обернення мажорного і мінорного тризвуків, зменшений ввідний, D7 з оберненнями.

г) з листа – одноголосну мелодію з хроматизмами. Приблизна складність: Г. Фрідкін. «Чтение с листа на уроках сольфеджіо» № 326.Теорія музики

Теоретичне запитання з курсу елементарної теорії музики, гра секвенцій, аналіз романсу з точки зору елементарної теорії музики. Грати на фортепіано тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями.


Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ”

Програмні вимоги з фаху

Фортепіано:

а) гами та арпеджіо септакордів у тональностях C, F, B, G, блюзову гаму;

б) моделі (мелодико-ритмо-гармонічні послідовності) у тональностях C, F, B, G;

в) звукоряди у тональностях C, F, B, G;

г) складання акомпанементу з однострочної мелодії за допомогою буквено-цифрових позначень;

д) віртуозний етюд;

е) поліфонічний твір;

ж) твір великої форми;

з) дві різнохарактерні, різностильові джазові п’єси (композиції), одна з яких може бути авторською.

Духові інструменти (саксофон, труба, тромбон):

а) гами септакордів (б, м7 (maj), 7) блюзову гаму в свінгу у тональностях C, F, B, G;

б) віртуозний етюд (академічний або джазовий);

в) концертну п’єсу, або частину циклу, або поліфонічний твір (частину сюїти, партіти і т.п.)Ударні інструменти:

а) на ксилофоні, віброфоні виконати гами (б, м7 (maj), Д7) блюзову гаму у тональностях C, F, B, G;

б) академічний або джазовий етюд;

в) два різностильових соло на установці (барабанах);

г) дві п’єси у акомпанементі з фортепіано, басом (бас-гітара, контрабас) у яких відбудеться розгорнуте соло 2-3 квадрати.

Бас гітара:

а) гами та арпеджіо септакордів (б, м7 (maj), Д7(7)) блюзову гаму у тональностях F, G;

б) віртуозний етюд (академічний або джазовий); етюд включає різноманітні засоби звуковидобування;

в) академічну п’єсу, або частину циклу, або твір з елементами поліфонії;

д) джазову п’єсу або композицію з елементами імпровізування (бажано з акомпанементом).

Електрогітара, гітара:

а) гами септакордів (б, м7 (maj), min 7, 0, ); блюзову гаму, пентатоніку, арпеджіо від F, G, Е; тріолями та квартолями

б) віртуозний етюд (академічний або джазовий);

в) частину циклу або поліфонічний твір;

д) одну-дві різностильові джазові п’єси (композиції), одна з яких може бути авторською.

Сольфеджіо

Письмовий іспит:

Записати двохголосний диктант гармонічного складу (однорядковий), з елементами поліфонії з незначними елементами хроматики та відхиленнями. Обсяг диктанту – 8 тактів.

Кількість програвань – 10 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит:

1. Визначити на слух:

а) гармонічну інструктивну послідовність у формі речення (одно тональну, з нескладними відхиленнями); визначити тональний план, каденційні розділи, засоби модуляційного руху, основні акорди;

б) від звуку – гармонічні інтервали (діатонічні та хроматичні із розв’язанням); усі різновиди тризвуків та септакордів з оберненнями.

2. Проспівати:

а) від звука вгору та вниз – звукоряди тональностей, ладів, інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

б) у тональності – інтервали та акорди з оберненнями й розв’язаннями;

в) одноголосну мелодію з листа. Приблизна складність: М. Ладухін Сольфеджіо № 90.Гармонія

1. Письмово: гармонізувати одно тональну мелодію у формі періоду (8-10 тактів) з відхиленнями у тональності І рівня спорідненості. Термін виконання – 90 хв.

2. Грати на фортепіано у гармонічному 4-голоссі:

а) модуляції у тональності І рівня спорідненості (у формі речення за заданим тональним планом, обсяг 4-6 тактів) або одно тональні речення з відхиленнями;

б) секвенції діатонічні та хроматичні (вгору та вниз, крок – секунда).

3. Проаналізувати з листа твір малої форми або структурно завершений фрагмент твору великої форми. Наприклад: П. Чайковський, П’єси з „Дитячого альбому”; Р. Шуман. П’єси з „Альбому для юнацтва”.


Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)

Історія України (базовий рівень)

Спеціалізація „МУЗИКОЗНАВСТВО”

Конкурсні творчі випробування зі спеціальних дисциплін для абітурієнтів зі спеціалізації «Музикознавство» складаються з наступних розділів:

а) фах /письмовий реферат/ (творчий конкурс №1);

б) сольфеджіо /письмово та усно/, гармонія /письмово та усно/ (творчий конкурс №2);

в) колоквіум та музична література, фортепіано /співбесіда та прослуховування/ (творчий конкурс №3).

ФАХ ( Письмовий реферат)

Абітурієнт повинен написати в класі роботу на одну за тем, запропонованих комісією. Обсяг роботи - не менш 3-4 рукописних сторінок. Час написання - 3 години.

Приблизні зразки тем рефератів:

а) Жанр хорової кантати в творчості Лесі Дичко.

б) Принципи програмності в творчості Ф. Ліста.

в) Панорама сучасної української музики.

г) Трактовка циклу в Шостій симфонії П. Чайковського.

д) Експресіонізм в музиці (на прикладі творчості композиторів ново віденської школи)Сольфеджіо (письмово)

а) Написати трьохголосний диктант (гомофонно-поліфонічний) з використанням альтерації, відхилень та модуляцій у будь-якій тональності (час виконання - 30 хвилин, 8 -10 програвань)

б) Проспівати одноголосну мелодію з листа (приблизна складність: Н.Качаліна Сольфеджіо, вип.1 №52-130.);

акорди з енгармонічною заміною звуків та розв’язанням в усі можливі тональності (малий мажорний, зменшений ввідний, малий мажорний 5); період з модуляцією в тональності І – ІІ ступеню спорідненості та енгармонічну побудову.

в) Визначити на слух: акорди, гармонічні послідовності (форма періоду) з відхиленнями та модуляцією у тональності не діатонічної спорідненості.

Гармонія (письмово)

а) Гармонізувати мелодію у формі періоду (10-16 тактів) з неакордовими звуками, з різноманітними прийомами мелодичної фігурації, секвенціями, модуляціями в будь-якій тональності, енгармонізмом акордів. Час виконання – 3 години (135 хвилин).

б) Зіграти на фортепіано:

модуляції у тональності І-ІІІ ступеню спорідненості в формі періоду;

модуляції через енгармонізм зменшеного та малого мажорного септакордів;

секвенції (діатонічні та хроматичні).

в) Зробити гармонічний аналіз музичного твору (наприклад, Ф.Шопен- Прелюдії, Ноктюрни, С.Рахманінов- Романси, О.Скрябін- Прелюдії ор. 11).
Музична література (усний екзамен)

Від абітурієнта вимагається знання основних етапів і найбільш значних явищ вітчизняної та зарубіжної музичної культури, знання музичної літератури в обсязі, що приводиться нижче, біографій і найважливіших даних про життя та творчість видатних композиторів.Список музичних творів:

а) Зарубіжна музична література:

Бах Й. С. Прелюдії та фуги з «Добре темперованого клавіру» (2-3 на вибір), Органна токата та фуга ре мінор, Хроматична фантазія та фуга, Меса сі мінор, Пристрасті по Матфею

Гендель Г. Ораторія «Самсон»

Глюк Х. Опера «Орфей і Еврідіка»

Гайдн Й. Клавірні сонати, Лондонські симфонії (№№ 103, 104), Ораторія «Пори року»

Моцарт В. Клавірні сонати, Симфонії 40, 41, опери «Весілля Фігаро», «Дон Жуан», «Реквієм»

Бетховен Л. Клавірні сонати №№ 8, 14, 17, 21, 23, Симфонії №№ 3, 5, 6, 9, Увертюра «Егмонт»

Шуберт Ф. Пісенні цикли «Прекрасна мельничиха», «Зимовий шлях», Симфонія № 8, фортепіанні мініатюри

Шуман Р. Пісенний цикл «Любов поета», фортепіанні цикли «Карнавал», «Симфонічні етюди», «Фантастичні п’єси»

Мендельсон Ф. «Пісні без слів» (на вибір), Увертюра «Сон у літню ніч»

Шопен Ф. Прелюдії, Балада № 1, етюди, полонези, мазурки, скерцо (на вибір), ноктюрни (на вибір), Соната № 2

Берліоз Г. «Фантастична симфонія»

Вебер К. Опера «Вільний стрілець»

Ліст Ф. Симфонічна поема «Прелюди», рапсодії (на вибір), цикл «Роки мандрів», етюди (на вибір), Соната сі мінор

Брамс І. Симфонія № 4

Россіні Д. Опера «Севільський цирульник»

Верді Д. Опери «Ріголетто», «Травіата», «Аїда»

Вагнер Р. Увертюра до опери «Тангейзер», «Лоенгрін», «Кільце нібелунгів» (фрагменти)

Бізе Ж. Опера «Кармен»

Дворжак А. Симфонія № 9, Слов’янські танці (на вибір)

Сметана Б. «Влтава», опера «Продана наречена»

Е. Гріг «Пер Гюнт» (дві сюїти), Концерт для фортепіано з оркестром

Пучіні Д. Опера «Богема»

Дебюссі К. Прелюдії (на вибір), «Після полуденний відпочинок фавна»

Равель М. Фортепіанні п’єси (на вибір), «Болеро»

Орф К. «Карміна Бурана»

б) Російська музична література:

Глінка М. Опери «Життя за царя», «Руслан і Людмила», симфонічні увертюри «Камаринська», «Арагонська хота», «Вальс-фантазія», романси (на вибір)

Даргомижський О. Опера «Русалка», Романси та пісні (на вибір)

Бородін О. Опера «Князь Ігор», Друга симфонія

Мусоргський М. Опери «Борис Годунов», «Хованщина», камерно-вокальний цикл «Пісні і танці смерті», романси та пісні (на вибір)

Римський-Корсаков Н. Опери «Снігурочка», «Садко», «Царська наречена», «Шехеразада»

Чайковський П. Опери «Євгеній Онєгін», «Пікова дама», Симфонії №№ 4, 5, 6, увертюра «Ромео та Джульєтта», романси (на вибір)

Глазунов О. Симфонії № 5

Лядов А. Симфонічні мініатюри «Кікімора», «Баба Яга», «Чарівне озеро»,

Танєєв С. Симфонія № 4, Кантата «Іоан Дамаскін»

Рахманінов С. Етюди-картини, прелюдії, фортепіанні концерти «» 2,3, Рапсодія на тему Паганіні, романси (на вибір)

Скрябін О. Фортепіанні сонати №№ 4, 5, прелюдії (на вибір), «Божественна поема», «Поема екстазу»

Стравінський І. «Весна Священна», «Петрушка»

Прокоф’єв С. Балети «Ромео та Джульєтта», «Війна і мир», Кантата «Олександр Невський», Симфонії №№ 1, 7

Шостакович Д. Симфонії №№ 5, 7, 8, 14, квартет № 8, «Катерина Ізмайлова»

Свиридов Г. Поема «Пам’яті Сергія Єсеніна», «Пушкінський вінок»

Щедрін Р. Балет «Кармен-сюїта»

Шнітке А. Concerto grosso № 1

в) Українська музична література:

Березовський М. Хоровий концерт «Не отвержи мене…»

Лисенко М. Опери «Наталка-Полтавка», «Тарас Бульба»

Калачевський М. «Українська симфонія»

Леонтович М. Хорові обробки (на вибір)

Стеценко К. Солоспіви. Обробки народних пісень (на вибір)

Косенко В. Фортепіанні твори (на вибір)

Ревуцький Л. Кантата «Хустина», Симфонія № 2, цикл «Сонечко»

Людкевич С. Кантата-симфонія «Кавказ»

Лятошинський Б. Симфонія № 3

Дичко Л. Кантата «Пори року»

Станкович Є. Камерна симфонія № 3

Сильвестров В. Вокальний цикл «Тихие песни»

Скорик М. Гуцульський триптих

Фортепіано

Від абітурієнта вимагається виконання програми:

Поліфонічна форма.

Соната або варіації.

П’єса
Сертификати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (ЗНО)

Українська мова та література (базовий рівень)Історія України (базовий рівень)


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет