Министерство науки и образования республики казахстанжүктеу 0.55 Mb.
бет1/4
Дата25.06.2016
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РУДНЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Факультет: ФЭиИС, ГСФ, ЭМФ
Для всех специальностей дневного обучения
Язык обучения казахский
Дисциплина «Философия»
Семестр 2
Кафедра социально – гуманитарных дисциплин
Составитель: В.А.Ломакович, Р.И.Шамсутдинов
Подписи ____________
Ответственный за перевод Суюбаева Ж.Т.
Подпись _____________

Утверждены на заседании кафедры протокол №5 от 9 января 2007 г.


Зав.кафедрой ___________
Количество тестовых заданий 400

Рудный 2007 г.

1Нұсқау б.д.д.ІІІ ғасырда Үндістанның ресми идеологиясы болды:

А.Жайнизм

Б.Буддизм

В.Упанишада

Г.Брахманизм

Д.Локаята


2.Әлемнің ритмі:

А.Идея


Б.Құдай

В.Инь және Янь

Г.Табиғат

Д.Рух
3.Ортағасырдағы негізгі мәселе-номализм мен реализм арасындағы Талас мәселесін үлесімді шешкен:

А.Әл-Бируни

Б.Ибн-Сина

В.Әл-Кинди

Г.Ибн-Рушд

Д.Әл-Фараби
4.Н.Коперник, Д.Бруно,Г.Галилейдің қайта өрлеу дәуірі философиясына қосқан үлесің анықтаңыз:

А.Христиан дінінің әлемнің п.б.және оның құрылысы туралы іліміне қарсылық білдіруі

Б.Жер өсімен күнді айналып жүреді деген пікірлер айтты

В.Табиғаттан тыс ешқандай күш жоқ деді

Г.Табиғат құбылыстарың өз зандылықтарына сүйеніп түсіндуруге болатын көз қарастын дамуына үлкен әсер етті

Д.Күн жүйесі сияқты аспанда сансыз жұлдыздар жүйесі көп деген пікірді үшеүі де қолдады


5.Диалектиканың қос категориясың айқындаңыз:

А.Форма-мазмүн

Б.Қозғалыс –тыныштық

В.Уақыт пен кеңістік

Г.Оң және теріс

Д.Жамандық-жақсылық


6.Қоғамдық сананың функциялары:

А.Ғылымды дамыту

Б.Білім беру

В.Мәдениетті трансляциялау

Г.Танымдық

Д.Техниканы дамыту


7.Антропология ілімі-бүл:

А.Тропикалык белдеу фауналар жайлы ілім

Б.Адам жайлы ілім

В.Трансендентальдікжайлы

Г.Тірі организмдердің генезисі жайлы ілім

Д. Тұлға жайлы ілім


8.Тілдің пайда болуының дамуын Гердер немен байланыстырады:

А. Мәдениет

Б.Адамгершілік

В.Отбасы


Г.Саясаттын дамуы

. Д .Мемлекет


9.Анимизмнін мәні неде:

А.Рух, Жан тек адамдарға тән

Б.Рух,Жан тек адамдарға және жануарларға тән

В.Рух, Жан тек адамдарға ғана емес,және де барлық тірі жандыларға дүниедегі барлық заттарға тән

Г.Рух ,Жан тек құдайдің үлесіне тән

Д.Танымда ол туралы тусісінік болған жок


10.Номинализм концепциясы бойынша ерік мыналарға қарағанда бірінші орында:

А.Опасыздық

Б.Ақыл

В.Наным


Г.Қайырымдылық

Д.Ес


11.Білімнің үш түрі:

1.Білім,ойлаудің негізгісі

2.Жадылық білім

3.Интуиция деп кім бөлді:

А.Ньютон

Б.Беркли


В.Фихте

Г.Юм


Д.Спиноза
12.Фейербах бойынша қандай категория қоғамдық дамуды айқындайды:

А.Сүйіспеншілік

Б. Ұлттің өзі -өзің тануы

В. Міндет

Г. Ойлау

Д.Ұждан
13.Таза сана ілімі ретінде феноменологияның интенционалды актілерің сезіну деп түсіндірген кім:

А.Фромм

Б.Фрейд


В.Гуссерль

Г. Маркузе

Д.Юнг
14. Иррационалдылықтың өкілдері:

А.Лейбниц-Гегель-Фейербах

Б..Лейбниц-Гегель-Маркс

В. Лейбниц-Гегель

Г. Лейбниц-Фейербах-Маркс

Д.Шопенгауэр,Кьеркегор,Ницше


15.Төмендегі нұсқалардің қайсысы Ы.Алтынсариннің қоғамдық-саяси қөзкарасына тән:

А. Капитализм

Б.Социализм

В.Терең демократизм

Г.Анархизм

Д.Коммунизм


16.В.Соловьев философиясының орталық идеясы:

А.Тарихи қабылдау

Б.Ғылымдық

В. Рационализм

Г.Әлемнің материалдық бірлік идеясы

Д.Жалпы бірлік


17.Полани,Кун, Лакатос,Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды:

А.Кейінгі позитивизмнің

Б. Эмпириокритицизмнің

В.Махизмнің

Г.Логикалык позитивизмнің

Д.Лингвистикалық талдаудың


18.20 ғасырдағы философиялық ойлардың негізгі бағыттары :

А.Герменевтика,постструктурализм

Б.Неотомизм және модернизм

В. Феноменология,экзистенционализм

Г.Структурализм және постструктурализм
19.Гадамер-өкілі:

А.Герменевтика

Б.Пост модернизм

В.Феноменология

Г. Постструктурализм

Д.Экзистенциализм


20.Ара қашықтықта оның обьектілерің ,олардің құрылысы ,олардің элементтері мен бөліктерінең көрінетің материяның өмір сүру формасы-бүл:

А.Уақыт


Б.Континуум

В.Субстанция

Г.Кеністік

Д.Ой
21.Этникалык сананын уақыт категориясына негізделген халықтын әлауқат,жағдайын анықтайтын топтасу үшің аса ыңғайлы индикаторлардің бірі болып табылатың деп кім жазды:

А.Ш.Уалиханов

Б.М.Қашғари

В.Ж.Баласағүн

Г.Л.Гумилев

Д. Әл-Фараби

22.Қандай әрекет барысында адам дұрыс қалыптасады:

А.Практикалық

Б.Даму барысында

В.Социализация негізінде

Г.Нақты тарихи уақытта және әлеуметтік кеңістікте ,тәрбие мен практикалық әрекет барысында

Д.Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу
23.Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні:

А.Дүниенің субстанциялық бастамасың мойындау

Б.Дүниені ұғынудің әпсаналығы,бірлігі,біртүтастығында

В..Адам мен табиғатты бір-біріне қарсы қою

Г.Бір құдайдің әлемдік кұшіне сенуде

Д.Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу


24.Тациан Грек философиясынан тысқары қандай идеяны уағыздады:

А.Жалпы ой

Б.Цикльдік

В.Политеизм

Г.Жалпы жан

Д.Дүниеге қайта келү


25.Қоғамның барлық сферасың ,мәдениет формаларын,қоғамның рухани негізің құрастыратың бір бөлігің қамтитің және бүтіндікті бекітудің нақты механизмі бар субстанция нені білдіреді:

А Мәдениет

Б.Құқық

В.Саясат


Г.Экономика

Д.Өркениет


2 Нұсқау

26.Мифологиялық көзқарасқа тән емес:

А. Теоцентризм – құдайды дүниенің жаратушысы деп түсіну

Б Социоморфизм – қоғамның ерекшеліктерін табиғатқа беру

В Антропоморфизм-адамның қасиетерін табиғатқа беру

Г Анимизм- табиғаттың жаны бар деп түсіну

Д Тотемизм- жалпыға бірдей арғы атаға табыну
27. Философия қай кезде пайда болды?

А б.д.д. ІХ-VIғғ

Б б.д.д. VII-VIғғ

В б.д.д. VI-Vғғ

Г б.д.д. VIII-VIIғғ

Д б.д.д. IV-IIIғғ


28.Шығыс философиясы дәстүріндегі ең көне болмыс талқыламасы:

А Ригведада

Б Құранда

В Авестада

Г Тауратта

Д Хадистерде


29.Конфуций қандай философиялық бағыттың өкілі?

А Ежелгі Қытай Философиясы

Б Ежелгі Үнді философиясы

В Структурализм

Г Постмодернизм

Д Экзистенциализм


30.Жан-жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

А Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу

Б Адамның рухани бостандығы

В Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу

Г Адам тағдыры

Д Молальді дінінің қамқорлығына азат ету


31.Түгендеп көрсетілген пікірдің қайсысы дұрыс:

А Сана қоғамдық жағдайға тәуелсіз пайда болады

Б Адамның қоғамдық жаратылысын, оның еңбнгінің қоғамдық сипатын талдай сананың мәнін түсіну мүмкін емес

В Адамның бас миын зерттеп,сананың мәнін толық түсінуге болады

Г Машинада (кибернетикалық) санамен ұғып, ойлай алатынын білдіреді

Д Адамның психикасын миды есепке алмай зерттеуге болады


32.Тарихты идеалистік тұғырдан түсінудің мәні неде:

А Идеялар дүниені басқарады

Б Қоғамның тарихын ұлы тұлғалар жасайды

В Өндіргіш күштердің даму дәрежесі қоғамдық проресті қамтамасыз етеді

Г Адамдардың қоғамилық тарихы қашанда болса олардың жеке дамуының тарихы,оны олар түсінсе де, түсінбеседе

Д Табиғи заңдылықтар қоғамның дамуына себепші болады


33.Г.Риккерт құндылықтың алты саласын көрсетеді:

А Ғылым,дін,өнер,мораль,жетілген өмір және құдіретті сүіспеншілік

Б Әлеуметтік статус,жағдай,байлық,ғылым,жақсылық

В Мемлекет, денсаулық,жақсы өмір,ритуал,сенім,құдай

Г Сұлулық,үйлесімділік,конституция,заңдылық,махаббат,жақсылық

Д Ғылым,саясат,өнер,наным,достық,отбасы


34.Көне грек философиясы ол білімдердің бастама болып дамыған:

А Біздің дәуірге дейінгі Iғ.б.ғ.VІғ..

Б Біздін дәуірге дейінгі Vғ.б.ғ VІғ..

В Біздің дәуірге дейінгі Viғ.б.ғ Vғ..

Г Біздің дәуірге дейінгі Viғ.б.ғ VІғ..

Д біздің дәуірге дейінгі VIIғ.б.ғ Vғ.


35.Орта ғасырлық философиясының мінездемесін көрсет:

А Гедонистік

Б Сциентистік

В Атропологиялық

Г Теоцентристік

Д Дінге қарсылық


36.Кордова халифаты тұсында Испания өмір сүрген ортағасырлық араб фиолософы және ғалымы:

А Аль-Фараби

Б Ибн-Рушид

В Ибн-Сина

Г Аль Ғазали

Д Омар Хайям


37.Пикко делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:

А Ақылдылығы,парасаттылығы

Б Мырзалар жолмен жүруге бейімділігі

В Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі

Г Адамгершілік қабілеттілігі

Д Өз тағдырын айқындауғы еркіндігі


38 «Өмір сүру, демек қабылдану» деген методологиялық принципті кім тұжырымдады?

А Г.Гоббс

Б Д.Юм

В Дж.БерклиГ Ф.Бэкон

Д Р.Декарт


39. Кімнің көзқарасы бойынша білім жүйесін қалыптастыруға септігін тигізетін логика формасы диалектикалық логика деп аталады.

А Юм


Б Бэкон

В Беркли


Г Фейербах

Д Кант
40. Феноменологияның негізін салушы кім?

А Ницше

Б ШопенгауэрВ Дильтей

Г Кьеркегор

Д Гуссерль

41.Мына экспортардің қайссысы өзіне қазақтардің ислам дініне көшуің көрсететің тәңірлік пен шаманизмнің көптеген элементтерің енгізеді?

А Қобыланды

Б Айман-Шолпан

В Алпамыс

Г Қозы-Көрпеш

Д Манас
42.Ресейдің европалық үлгі бойынша қажеттілікті мойындауы қайссысына тән:

А Словяно-фильмдік

Б Евразиялық

В Халықтық

Д Анархизм

Е Батыстық


43.Гносеологияның қандай бағытының негізгі мәселесі ретінде генезис және тану дамуының кезендерің айқындау болады?

А Феноменологияның

Б Махизмның

В Эволюциялық эпистемологияның:

Г Кейінгі позитивизмнің

Д Логикалық позитивизмнің


44.Антикалық философтар физика деген,орта ғасыр философтары оны былай атаған:

А Софистика

Б Метофизика

В Диалектика

Г Схоластика

Д Онтология


45.Христиандардің басты идеясы:

А Өнегелік

Б Бейбітшілік

В Адамгершілік

Г Креационистік

Д Дүниеге танымдық


46.Этногенез теориясының авторы:

А Бруно


Б Гумилев

В Галилей

Г Дарвин

Д Пригожин


47.Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлік уақытқа сай сананың басындағы формасы не болып табылады ?

А Жыраулардің шығармалары

Б Аңыз

В Ақындардің өнеріГ Батырлық эпос

Д Күй


48.«Постиндустриалдық қоғам» терминнің авторы кім?

А Д.Белл


Б.К.Поппер

В М.Вебер

Г Э.Фромм

Д.Э.Дюркгейм

49.Психоанализді жасаған :

А.Бубер


Б.Фрейд

В Юнг


Г Фромм

Д Адлер
50.Диалектиканың мәселесі неде?

А Ойлаудің логикалық зандарының дамуында

Б Ойлау мен шындықты қарама-қарсы қойып түсіндірүде

В Обьективтік шындықтың жалпы даму зандылықтарың анықтауда

Г Табиғи және әлеуметтік процестердің байланыстарың зерттеуде

Д Табиғаттың даму зандарын анықтауда

3 нұсқау


51.Қай ежелгі үнді философиясы бойынша дүние екі бастамадан түрады:

бірі-зат, екіншісі-жан:

А Йога

Б ВайшешикаВ Миманса

Г Ньяя


Д Санкхья
52.Мейірімділік пен адамгершілік –қылмысқа жол,ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады-деп уағыздаған мектеп:

А Конфуцийшылдық

Б Моизм

В ДаосизмГ Инь және Янь

Д Легизм
53.Магиялық – мистика философиясының өкілі, дәрігер:

А Декрат

Б Кузанский

В Телезио

Г Парацельс

Д Патрицин
54. ХУШ ғасырдың ағартушылық философиясының басты шарты неде:

А ғылыми зередеден үміт күту және әлеуметтік прогреске сену

Б Діни мифологиялық санаға сын тұрғыдан қарау

В ғылымның практикамен байланысы, оныың қоғамдық пайдалығы

Г жетілген провалық мемлекет жайындағы идея

Д Гуманизм идеясын насихаттап тарту


55. Фрейд қарастырған негізгі мәселе:

А Болмыс


Б Сана

В Таным


Г Санасыздық

Д шексіздік


56. Бейнелеу:

А адам санасының қасиеті

Б Тірі табиғаттың қасиеті

В Материяның жалпы қасиеті

Г Мидың қасиеті

Д Өлі табиғаттың қасиеті


57. Диалектикалық – материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:

А қоғам жеке адамдарының жиындығы емес, олардың бір – бірі мен әлеуметтік байланыстары қатынастарының жиындығын білдіреді

Б Қоға дегеніміз фикция (ойдан шығарылған сөз ол мүлдем жоқ нәрсе)

В Барлық қоғамдық қатнастардың маңызы бірдей

Г Қоғам адамдардың жиынтығы

Д Қоғамдық қатынатар адамдардың арасындағы табиғи байланыстардың жалғасы


58. «Аксиология»терминін тұнғыш енгізген кім?

А Виндельбанд

Б Перри

В Мейног


Г Гартман

Д Дж. Дьюи


59. Философияның пәні мен объектісін анықтаңыз:

А Дүние бір тұтас, әлем

Б Адам және оның әлемдегі орны

В Әмбебап заңдар мен принциптер

Г Қоғамдық –тарихи процестер

Д Табиғат және оның заңдары


60. Көне грек философиясының соңы мына атпен байланысты:

А 12 заңдарды қабылдаумен

Б Перипатетик мектептердің жабылуымен

В санеканың ілімі

Г Рим императоры Юстиниан Афинадағы философия мектептерін жабуымен

Д Августиннің ілімі


61.Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған жерде теология болады деп санады?

А Скотт


Б Р. Бэкон

В Авенариус

Г Ф. Бэкон

Д Бонавентура


62 Ислам діні мыналарды қайсысына тыиым салады?

А Өнерге


Б Ғылымға

В Пұтқа табынушылыққа

Г Философияға

Д Кибернетикаға


63 Кім түсінік құрлымын нағыз индукция арқылы адасу мен жалаң есті жеңіп

А Кант


Б Бэкон

В Декарт


Г Ньютон

Д Гегель
64.Табиғаттың диалектикасындағы материяның қозғалысын классификациялап құрастырған,яғни жаратылыстың субстанциясын материя деп атаған кім?

А Энгельс

Б Кант


В Фейербах

Г Маркс


Д Кьеркегор
65.Таза сана ілімі ретінде феноменологияның интенционалды актілерін сезіну деп түсіндірген кім?

А Юнг


Б Маркузе

В Фрейд


Г Фромм

Д Гуссерль


66.Волютаризімнің негізгі идеясын атаңыз;

А Халық қоғамның обьективтік даму заңдарына сәйкес материалдық жағдайларға сүйене отырып тарихты жасайды

Б Атақты жеке тұлғалар,обьективті жағдайлармен санаспай тарих өзі ерік әрекетімен жасайды

В Тарих барысы жеке тұлғалар әрекетіне,сол сияқты көпшілік халықтың іс әрекетіне тәуелсіз

Г Тарих дүниежүзілік ақыл ойдың қызметінің жемісі

Д Тарих құдайдың ойлау жемісі


67.Абай идеялары төмендегі келтірілген қай философтың идеясымен сәйкес келеді

А Әл-Кинди

Б Ибн-Сина

В Әл-Фараби

Г Әл-Газали

Д Әл-Бируни


68.Орыс философиясының ортақ идеясы;

А Ұлттық рухани тәжірбиесінің көрінісі

Б Әлемдік философиямен байланыс идеясы

В Орыс философиясының өзіндік тұрмысы

Г Адамзаттық қоғамдық тағдырының ролі және орыстың ерекше орнын іздеу және орнығу

Д Философиялық және тарихи білім синтезі

69.Өзіндік референция және ерекшелену өзге атты еңбектерінің авторы:

А Деррида

Б Фуко

В Кун


Г Рорти

Д Делиз
70. «Болмыс» түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген кім?

А Платон

Б Кратил


В Аристотель

Г Парменид

Д Гераклит
71.Қандай әрекет барысында адам дұрыс қалыптасады?

А Нақты тарихи уақытта және әлеуметтік кеңістікте,тәрбие мен практикалық әрекет барысында

Б Практикалық

В Оқу процесі

Г Даму барысында

Д Социализация негізінде


72.Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлік уақытқа сай сананың басындағы формасы не болып табылады?

А Ақындардың өнері

Б Күй

В Батырлық эпосГ Аңыз

Д Жыраулардың шығармалары

73 Дүниеге мифологиялық көз қарастың мәні

А бір құдайдың әлемдік күшіне сенуде

Б Дүниенні ұғынудың әпсаналығы, бірлігі, бір тұтастығында

В Дүниені жоғарғы ж/е төменгі өмір сүру салаларына бөлу

Г Адам мен табиғатты бір – біріне қарсы қою

Д Дүниенің субстанциялық бастамасың мойндау


74.Постиндустриальды қоғам терминінің авторы кім?

А Э.Фромм

Б Э.Дюркгейм

В Д.Белл


Г К.Поппер

Д.М.Вебер


75.Диалектиканың мәні неде?

А Табиғи және әлеуметтік процестердің байланыстарын зерттеуде

Б Ойлау мен шындықты қарама-қарсы қойып түсундіруде

В Ойлаудын логикалық зандарының дамуында

Г Табиғаттың даму зандарың анықтауда

Д Обьективтік шындықтың жалпы даму зандылықтарың анықтауда

4 Нұсқау

76. Философия қай кезде пайда болды?

А б.д.д.VII – Viғғ

Б б.д.д.IV – IIIғғ

В б.д.д.VIII – VIIғғ

Г б.д.д.VI –Vғғ

Д б.д.д. IX – Viғғ

77. Джайнизм бойынша жанның басты белгісі:

А Сана

Б бір денеден екінші денеге аусып отырғандығыВ Мүмкіндіктерінің шексіздігі

Г Денеден ажырау, оған еркіндік беру

Д Бір денемен бірге өмір сүретіндігі
78. Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады?

А Лао –Цзы

Б Платон

В Аристотель

Г Сократ

Д Конфуций


79. XVIIIғасырдың ағартушылық дәуірінің саяси –құқықтық теорияларында кездеспейтін:

А Табиғи құық жайындағы ілім

Б Жеке адамның белсенді, ынталы әрекетінің принципі

В Адамның қоғамдық тарихилығы туралы пікір

Г Юридикалық заңдардың бүкіл адамзатқа бірдей болуы жайындағы пікір, яғни діни, ұлттық, топтық айырмашылықтарды жою туралы талап қою

Д Құқықтың мемлекет жайындағы көзқарастар жүйесі


80. Ақиқат болмысы – бұл:

А Өзгермейтін болмыс

Б Пікірлер болмыс

В Ақылға сиятын болмыс

Г Бөлінбейтін болмыс

Д Әрқашан болатын бейболмыс


81. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез – құлқын қандай мотивитер айқындайды:

А Санасыздық

Б Әлеуметтік

В Діни


Г Саналық

Д Этикалық


82. Социогенездің маңызды факторы болып саналады:

А Көру мүшесінің дамуы

Б Тілдің дамуы

В адамның өмір сүру жағдайларына бейімделуі

Г Есту қаблеті

Д Адамның алдынғы аяқтарының еңбек етуге икімділігі


83. Виндеьбанд бойынша абсалюттік құндылықтар

А Мәдениет, дін игілік, әсемділік

Б Мейірімділік, дербестік, достық, құқық

В Ақиқат, игілік, әсемдік және қасиеттілік

Г Құқық, мемлет, адамгершілік
84. Философияның негізгі мәселесінің дәл мағынасын көрсетіңіз:

А Дүниені тану қажетпе.

Б Философиялық бағыттардың, өз қарастарын насихаттау күресі.

В Материя және сана ұғымдарын қарсы қою

Г Материяның бастапқы екендігі ж»әне рухтың одан тәуелділігі

Д ойлаудың болмысқа қатысы


85. Антика заманында философиясының қандай түрі қалыптасты?

А Мәдени


Б Ғылыми

В Діни


Г Қиялы

Д Атеистік


86. Пьер Абеляр нені жақтады?

А Корпорациялық позицияны

Б Теологиялық позицияны

В Креционистік позицияны

Д Номанилистік позицияны

Е Реалистік позицияны (көзқарас)


87. Аль – Газали қандай идеяны бөлді?

А Шығыс перипатетизм

Б Қалам

В Неполитизм

Г Неоаристотелизм

Д Суфизм
88. Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:

А Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

Б Ақылдылығы, парасаттылығы

В Адамгершілік қаблеттілігі

Г Шығармашылық еңбектенуге қаблеттілігі

Д мырзалар жолымен жүруге бейімділігі
89. Мына сөздер кімдікі «Барлық философияға ағашқа ұқсайды, тамыры – метафизика, орта бұтағы – физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшылыр басқа ғылымдар?»

А Беркилидікі

Б Бэкондікі

В Лейбництікі

Г Ньютондікі

Д Декарттікі


90. Адамның жеке максимасы жалпы қоғамдық максимасы болғаны жөн идеясын кім айтты?

А Фихте


Б Кант

В Руссо


Д Гегель

Е Фейербах


91. «Өзге болымыс» атты шығармасында «адамның әлемдегі болмысын және адамның тіршілік ету шарттарын сипаттаған»

А Хайдеггер

Б Сартр

В Камю


Г Ясперс

Д Кафка
92. Қазақ қоғамының даму принциптеріндегі, яғни өмірлік ядро болып табылатын тарихи принциптердің ең негізгісі қайсы?

А Дәстүрі

Б Универсалды

В Өзін танулығы

Г Өзгешелігі, өзіндігі

Д Құндылықтары
93. Илларион XI ғ. Нені дамытады?

А Қасиетті дүние құдіретінің сәлесін асқақтау идеясы және «Орыс жерінің қоғамдық - әлемдік процеске қосылғандығының тарихи құдайлық идея»

Б Ресейдің мақсатымен ерекше тағдыры идеясы

В Ресейдің христиандық негізінде жалпыадамзаттық өркениетке басқарушы рөлі туралы идея

Г Батыстық дамуының тарихи жолына өту Ресей үшін қажеттілігі туралы идея

Д «Москва – Үшінші Рим» доктринасы


94. Полани, Кун, Лакатос, Фейрабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды?

А Логикалық позитивизімнің

Б Эмпириокритицизмнің

В Маханизмнің

Г Лингвистикалық талдаудың

Д Кейінгі позитивизмнің


95. XX ғасырдағы философиялық ойлардың негізгі бағыттары:

А Неотомизм және персонализм

Б Структурализм және модернизм

В Герменевтика, постструктурализм

Г Структурализм және постструктурализм

Д Феноменология ,экзистенциализм


96.Заттар мен сөздер археологиялық гуманитарлық ғылым кітабінда қайта өрлеу, классиктік және қазіргі кездегі эпистеманыкім қарастырді?

А Витгенштейн

Б Фуко

В ДерридаГ Дарида

Д Рорти
97.Христиандардің басты идеясы:

А Өнегелік

Б Адамгершілік

В Дүние танымдық

Г Креационистік

Д Бейбітшілік
98.Болмыс ұғымы-ол:

А Болмыс- субьектіге қарсы қойылған обьект

Б Рухани субстанцияның іс-әрекетінің бейнесі

В Ұғымдар мен түсініктердің байланысы

Г Тіршілік түралы абстрактты жалпы ұғым

Д Дүниенің, заттық бірлігі мен жанжақтылығы


99.Қандай философиялық бірлестіктің өкілдері адам мен қоғам ара-қатынасы адамзаттық мәселесің болашақтығы орны түралы проблеманы бірінші орынға қойды?

А Львов-Варшава мектебі

Б Вена үйірмесі

В Рим клубы

Г Марбург мектебі

Д Франкфурт мектебі

100.Қоғамның барлық сферасың,мәдениет формаларының,қоғамның рухани негізің құрастыратың бір бөлігің қамтитің және бүтіндікті бекітудің нақты механизмі бар субстанция нені білдіреді?

А Мәдениет

Б Саясат

В Өркениет

Г Экономика

Д Құқық


5 Нұсқа

101.Араб философиясы:

А.Грек философиясы мен таныс емес.

Б.Аристотель мен таныс емес

В.Грек философиясын теріске шығару

Г.Аристотель мұрасын теріске шығару

Д.Аристотельге сүйену
102. «Күн қаласы» деген енбегінің авторы кім ?

А.Н.Макиавелли

Б.Т.Кампанелла

В.Данте А.

Г. П.Абеляр

  1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет