Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних І педагогічних працівниківбет9/12
Дата18.07.2016
өлшемі2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Л. М. Мазуренко,

Донецький Обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

З досвіду роботи обласної Школи новаторства методичних кадрів

Інтенсивний розвиток соціально-економічних форм суспільного устрою, безперервність у змінах освітніх технологій, масивність і широта розгортання інформаційних потоків зумовлюють необхідність постійного професійного вдосконалення й особистісного зростання освітян.

Регіональна система післядипломної педагогічної освіти Донецької області постійно розширює спектр освітніх послуг. Зокрема, з ініціативи Університету менеджменту освіти НАПН України в 2013 р. започатковано нову форму підвищення фахового рівня керівних, методичних та педагогічних кадрів у міжкурсовий, міжатестаційний періоди – Обласну школу новаторства, яку націлено на підготовку кадрів нової формації, готових до інноваційної діяльності.

У складі Обласної школи новаторства у 2013 р. розпочала роботу Обласна школа новаторства методичних кадрів (ОШНМК) «Інноваційний менеджмент у системі науково-методичної роботи як вектор удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників».

Діяльність Школи спрямовано на реалізацію акмеологічного, діяльнісного, компетентнісно-орієнтованого підходів у роботі з методичними кадрами області.

Метою діяльності Школи є підвищення фахового рівня методичних кадрів, виявлення інноваційного педагогічного досвіду та поширення його в практичну діяльність методичних служб всіх рівнів, посилення новаторського руху в освітньому просторі регіону.

ОШНМК – неформальне педагогічне об’єднання на основі співробітництва, колегіальності, свободи вибору.

Науково-методичний супровід діяльності Школи здійснює координаційна рада, яку очолює проректор з науково-педагогічної роботи облІППО.

Школа поєднує високоосвічених, прогресивних та ініціативних освітян Донецької області, які займаються методичною роботою з педагогами на різних рінях: обласному, міському (районному), окружному, шкільному.

Зарахування до Школи відбувається згідно із попередньо наданими замовленнями. Удосконалити свій фаховий рівень саме за цією формою підвищення кваліфікації виявили бажання завідувачі (директори), методисти Р(М)МК(Ц), керівники районних (міських) фахових МО, ПМПК, заступники директорів шкіл. Разом - 38 слухачів.

Згідно із Положенням про роботу ОШНМК – Школа працює впродовж 2 років. Заняття відбуваються на базі облІППО, районних (міських) МК(Ц), що мають інноваційний досвід роботи, який є високоефективним в оновленні та модернізації системи освіти.

У межах роботи Школи розглядаються методичні напрацювання, матеріали, що презентують досвід використання сучасних педагогічних технологій, інноваційні методи і форми організації роботи з педагогами, науково-методичного супроводу їхнього професійного зростання.

Організаційно-методичними формами діяльності ОШНМК є науково-практичні семінари, практикуми, парки педагогічних технологій, тренінги, форуми, «круглі столи», творчі звіти, презентації авторських лабораторій, базових закладів освіти, моделювання системи методичної роботи, методичних заходів, розроблювання проектів, виставки педагогічних ідей і технологій, робота творчих, динамічних груп, самостійна робота слухачів у опрацюванні відповідної науково-методичної літератури, індивідуальні консультації тощо.

Протягом першого року навчання проведено п’ять занять Школи.

На базі облІППО – семінар-практикум «Патронат професійної діяльності педагога», на базі МК закладів освіти Димитровської міської ради – методична майстерня «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності». Під час цих занять розглядалися питання науково-методичного супроводу інноваційної діяльності освітян, психолого-педагогічного патронату їхньої професійної діяльності; моделювання, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду на засадах оновлення змісту методичної роботи, ролі методичної служби у формуванні мережевого співтовариства учасників освітнього процесу.

У Школі Волноваського району проведено семінар-практикум з теми «Інформаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогів в умовах освітніх округів», де представлено управлінський аспект організації роботи освітніх округів, презентовано досвід науково-методичного супроводу педагогів в умовах інноваційних освітніх територій. Продемонстрована мережева взаємодія всіх учасників окружної системи.

У Горлівському методичному центрі проведено технопарк «Компетентнісний потенціал педагогічних технологій у системі науково-методичної роботи», де через інноваційну форму роботи якого презентовано досвід методичного центру, закладів освіти міста щодо впровадження педтехнологій у науково-методичній роботі, організації проектної, науково-експериментальної діяльності навчальних закладів, створення єдиного інформаційного простору, розвитку педагогічної творчості, психологічного супроводу професійного зростання педкадрів тощо.

З метою популяризації діяльності ОШНМК роботу її презентовано у рамках Серпневої педагогічної студії – 2013, Форуму лідерів освіти Донеччини «Педагогічний тріумф».

Після кожного заняття слухачі Школи отримують домашнє завдання, пов’язане з темою проведеного заняття. Виконані роботи розміщуються на блозі Школи (http://oblsnmk2013.blogspot.com/), посилання на який знаходиться на сторінці центру координації роботи методичних служб сайта облІППО.

Під час навчання в Обласній школі новаторства методичних кадрів у її слухачів виникла ідея – розробити символіку Школі. Так з’явилась емблема Школи: у центрі лабіринту розташовано символічний образ новатора, який долає перепони, стереотипи, умовності, шукає шлях до нових знань, нових звершень. У культурі народів світу лабіринт – свячений символ, який означає саме шлях, кінцевим пунктом якого є зустріч з істиною. Цей шлях здатний пройти той, хто гармонійно поєднує науку й практику, не зупиняється на досягнутому, творить нове. Саме такими є слухачі Обласної школи новаторства методичних кадрів.

Отже, які ми бачимо перспективи у своїй роботі? Це:


 • розширення сфери діяльності Школи через залучення до неї нових слухачів, зокрема, методистів ПЗО;

 • залучення до участі в роботі Школи працівників методичних служб з інших країн, областей України, які мають ефективний досвід організації методичної роботи з педагогічними кадрами з урахуванням інноваційних змін в освіті;

 • створення, разом з іншими Школами новаторства області, сторінки Шкіл на освітньому порталі Донеччини.

За підсумками роботи ОШНМК очікується:

 • проведення конкурсу професійної майстерності серед слухачів ОШНМК;

 • створення банку даних інновацій у діяльності методичних служб області;

 • видання збірника матеріалів про досвід роботи слухачів Школи;

 • видача сертифікатів ОШНМК за зразком облІППО кращим слухачам Школи.

Обласна школа новаторства Донеччини – ефективна форма підвищення кваліфікації методичних кадрів у міжкурсовий, міжатестаційний період. Вона забезпечує можливість переходу її слухачів до нового рівня професійної компетентності та творчості, дає змогу ефективно поширювати в регіоні інноваційний педагогічний досвід.

С. І. Макаренко,

Донецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

ОБЛАСНА ШКОЛА НОВАТОРСТВА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: перспективи розвитку

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства значно зростає роль післядипломної педагогічної освіти, як системи безперервної освіти та навчання впродовж життя, з постійно оновлюваними напрямами, змістом і формами навчання на основі впровадження результатів сучасних наукових досліджень та широкого використання вітчизняного й зарубіжного досвіду. Одним із важливих аспектів науково-методичної діяльності обласних закладів післядипломної педагогічної освіти є не просто вивчення й упровадження інноваційного педагогічного досвіду, а його дисемінація вже на етапі формування шляхом організації діяльності, що стане імпульсом до певних змін у системі освіти та перетворить запозичену практику в інноваційний ресурс розвитку певної педагогічної системи.

Обласна школа новаторства керівних, методичних та педагогічних працівників Донецької області діє у складі Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників дошкільної освіти і є формою підвищення фахового рівня учасників в умовах безперервності освіти шляхом моделювання, проектування, дисемінації інноваційного освітянського досвіду. Метою діяльності Школи є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення фахового рівня керівних, методичних та педагогічних кадрів Донецької області.

Організацію діяльності Школи забезпечує Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи Чернікової Л. Г. та при науковому консультуванні ректора інституту Чернишова О. І.

Учасниками Обласної школи новаторства є керівні, методичні та педагогічні працівники області, які мають бажання підвищити власний фаховий рівень, ознайомитися з науково-теоретичними і практичними засадами впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти.

У складі Обласної школи новаторства функціонують підрозділи: • Обласна школа новаторства керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Обласна школа новаторства методичних кадрів;

 • Обласна школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти.

Обласна школа новаторства здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових актів у галузі освіти, Положення про післядипломну педагогічну освіту, статуту Донецького ОІППО та Положення про обласну школу новаторства керівних, методичних та педагогічних працівників Донецької області.

Забезпечення організаційної діяльності та науково-методичного супроводу Шкіл здійснюють кафедри інституту та їх керівники.

Партнерами Школи є:

• організаційними – районні та міські методичні кабінети (центри);

• інформаційними – обласні науково-методичні журнали «Наукова скарбниця освіти Донеччини» та «Педагогічна скарбниця Донеччини».

Школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти Донецької області функціонує вже другий рік.

За цей час уточнено модель роботи Школи. Зокрема, якщо спочатку вона представляла окрему постійнодіючу форму підвищення кваліфікації працівників дошкільної освіти в міжкурсовий період, то сьогодні її доповнила форма курсового підвищення кваліфікації – Школа творчого педагога-новатора дошкільної освіти у складі «Відкритого університету інноваційної педагогіки». Ця очно-дистанційна, модульно-пролонгована форма курсового підвищення кваліфікації стала не лише школою професійного зростання, а й школою розроблювання та презентування власних творчих доробок освітян-дошкільників Донеччини.

У поточному 2013 р. слухачі курсів Відкритого університету поповнили ряди учасників Обласної школи новаторства, а її активні учасники, водночас, тепер мають змогу пройти курсове підвищення кваліфікації за цим напрямом і отримати відповідний документ. Це дало можливість реалізувати безперервність освіти учасників Школи в курсовий, між курсовий та міжатестаційний періоди.

Особливістю Обласної школи новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти є різноманітний склад її учасників – від методистів з дошкільної освіти міських (районних) методкабінетів, завідувачів та вихователів-методистів дошкільних закладів до практичних психологів, вихователів, логопедів, музичних керівників, фізінструкторів дитсадків. Тому, якщо у 2012 р. на засіданнях Школи було розглянуто загальні питання інноваційної, експериментальної діяльності дошкільних закладів, систему роботи з перспективним педагогічним досвідом, то в 2013 р. тематика засідань стала більш персоніфікованою, адресною, сприяючи моделюванню найзручнішої для кожного учасника індивідуальної траєкторії саморозвитку. Зокрема, обговорювалися питання про:


 • впровадження інновацій у систему управління дошкільним навчальним закладом;

 • інклюзивну освіту дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору ДНЗ;

 • інновації в освітньо-виховній роботі та організації життєдіяльності дитини в дошкільному закладі – відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти;

 • науково-методичне й управлінське забезпечення процесу підготовки педагога до інноваційної діяльності як фактора підвищення якості освіти в регіоні.

До обговорення й вирішення проблемних питань на засіданнях Школи долучалися науковці Н. В. Гавриш, О. О. Дронова, Л. І. Зайцева, Т. О. Піроженко, Л. В. Павлова, О. Ю. Хартман, працівники кафедри дошкільної та початкової освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Презентувався досвід найкращих педагогів-новаторів із дошкільної освіти, лауреатів і переможців конкурсів (Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»), турнірів (Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист») та ін. Особливо наголошувалося на впровадженні оригінальних новаторських прогресивних ідей, інноваційному змісті ефективного педагогічного досвіду в масову практику, а також на задіянні у дисемінаційному процесі зацікавлених педагогічних працівників, вмотивуванні їх до творчої трансформації індивідуального досвіду з метою досягнення нових ціннісних результатів, рефлексивних особистісних і діяльнісних змін, що в цілому забезпечує системні якісні зміни в освіті.

Протягом року тривав пошук й апробація нових, більш сучасних і ефективних, дієвих форм та методів науково-методичної роботи Школи новаторства: вебінари, конференції, ток-шоу і «круглі столи», педагогічні мости, фестивалі й виставки-презентації тощо, з використанням моделювання, проектування, мозкового атаки, майстер-класів, ділових ігор, міні-конкурсів тощо.

Наприклад, проблемні питання першого року впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти вирішувались у процесі ток-шоу «Крапки над “і”, де на основі інтерв’ювання педагогів, перегляду відеофрагментів занять, home-video з дітьми, стріт-токів sз батьками та працівниками початкової школи «за круглим столом» обговорювалися найефективніші шляхи реалізації основних засад та вимог оновленого Держстандарту.

Питання підготовки педагогів дошкілля до інноваційної діяльності, розвитку їх творчості й креативу вирішувалися на засіданні практично: засобами моделювання, проектування, участі в міні-конкурсах «Вихователь року» та «Моє покликання – методист».

Інноваційні ідеї й досвід, представлені на засіданнях Школи новаторства, презентуються на авторських курсах підвищення кваліфікації та в роботі авторських творчих майстерень, на проблемних семінарах, майстер-класах тощо і готуються до друку. Найактивніші учасники отримали сертифікати Обласної школи новаторства зразком облІППО.

Отже, науково-методична діяльність Школи новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти Донецької області сприяє організації та стимулюванню дисемінаційної діяльності кращих закладів і педпрацівників на основі адресної підтримки передового педагогічного досвіду. А форма роботи Школи є інноваційною й дієвою щодо підготовки нової генерації педагогічних, методичних і керівних кадрів, підвищення їхнього професійного та культурного рівня, безперервного вдосконалення професійної майстерності та розвитку творчості педагогів-новаторів із дошкільної освіти, фундаторів освітніх ініціатив в оновленому освітньому просторі.
Н. А. Мельник,

Рівненський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
РЕГІОНАЛЬНІ ТА ЗОНАЛЬНІ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ

ЯК ВАЖЛИВА УМОВА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ
В умовах модернізаційних змін, що відбуваються в Україні, актуальною є проблема якісного оновлення післядипломної освіти та її складової – системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Від правильної організації діяльності цієї системи, від життєвої позиції і професійної компетентності керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти залежить державна політика у створенні інтелектуального та духовного потенціалу нації, формування людини майбутнього. Саме компетентнісний підхід, створення інноваційного освітнього середовища як необхідної умови його реалізації, розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти. Сучасна нормативно-правова і матеріально-технічна база, науково-методичне і кадрове забезпечення цієї системи потребують значного покращення, що пов`язано як із зовнішніми (інтеграційними), так і з внутрішніми (інноваційними) змінами у вітчизняній системі освіти, адже держава і суспільство підвищили вимоги до педагогічних працівників щодо застосування ними інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання й управління.

З огляду на це, пріоритетним завданням системи післядипломної педагогічної освіти є науково-методичний супровід формування професійної компетентності керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, створення інноваційного освітнього середовища, яке сприяло б прогнозуванню траєкторії фахового зростання, професійному становленню і вдосконаленню суб’єктів освітньої діяльності на основі сучасних підходів до змісту та форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Інноваційний характер розвитку післядипломної освіти, необхідність підвищення рівня професійної компетентності керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників визначають потреби у модернізації науково-методичної роботи з освітянами, надання їй динамічності, гнучкості, мобільності, варіативності у змісті, формах, методах, технологіях, особистісно зорієнтованої спрямованості.

Трансформація нових ідей в педагогічну практику забезпечується ефективною взаємодією і співпрацею наукових установ, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів), педагогів-новаторів, поглибленням експериментальної, пошукової, науково-дослідної роботи. Саме у такий спосіб створюється єдине інноваційне освітнє середовище, в якому відбувається реалізація пріоритетних напрямів та інноваційних моделей формування професійної компетентності керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які, як головний ресурс розвитку педагогічної практики, мають бути суб’єктами якісних змін в освіті та діяти у змінних ситуаціях за рахунок освоєння принципово нової практико-перетворювальної компетенції, що виявляється у здатності до виокремлення актуальних проблем, характерних для конкретної освітньої ситуації, визначення способів та засобів їх нестандартного розв’язання.

Саме з метою поширення інноваційного педагогічного досвіду, який вже існує, переведення його у режим постійно діючих систем, що розвиваються, відбувається його дисемінація в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на базі закладів із питань: післядипломної педагогічної освіти – Рівненського ОІППО, загальної середньої освіти – Луганського ОІППО, дошкільної освіти – Запорізької обласної академії ППО, під керівництвом науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків «УМО» НАПН України. Проведені заходи у межах Школи («круглі столи», майстер-класи, Інтернет-конференції, науково-практичні семінари, педагогічні студії тощо) сприяли поширенню і впровадженню оригінальних самобутніх ідей, творчих знахідок педагогічного досвіду у масову практику навчальних закладів та освітніх установ, визначенню основних завдань науково-методичної роботи в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти. Досвід, презентований у збірниках бібліотечки Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників («Інноваційні підходи до формування та професійного розвитку компетентності педагогічних працівників у системі безперервної освіти», «Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку», «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти», «Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України», «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку») спрямовується не стільки на пристосування до зовнішніх трансформацій, скільки на потребу продукувати нові ідеї відповідно до модернізаційних змін у галузі освіти. Такий досвід спонукає до оновлення змісту, форм і методів діяльності науково-методичних служб України, визначення кожним навчальним закладом та освітньою установою шляхів свого подальшого випереджувального розвитку, пріоритетних напрямів роботи, серед яких: реалізація державних освітніх стандартів, подальше впровадження профільного навчання, розвиток інклюзивної освіти, розбудова освітнього інформаційного середовища як засобу інноваційного розвитку, впровадження в практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних педагогічних технологій та методик, інтерактивних форм навчання тощо.

За роки функціонування Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників накопичено значний педагогічний досвід, який застосовується у конкретній педагогічний практиці, що істотно впливає на якість освіти. Тому сьогодні є потреба у відновленні всеукраїнських інформаційних банків ідей кращої педагогічної практики, поповненні їх новаторськими ідеями, визначенні об’єктивних можливостей використання їх в інших умовах та іншими особами, що потребує певної програми дослідницьких дій, «розробки нових підходів до вивчення окремих питань навчання та виховання, засобів, форм, методів педагогічного впливу» [12], а також уміння працювати по-новому, яке не виникає само собою, а систематично формується [13].

Засідання Всеукраїнської школи новаторства, проведено на базі ОІППО, переконують, що особливої актуальності набуває потреба у дисемінації оригінальних прогресивних ідей педагогів-новаторів, інноваційних практик творчих освітянських колективів, які слід поширювати. Дисемінація педагогічного досвіду обумовлює не просто знайомство з ним, а організацію такої діяльності, що стане імпульсом до ґрунтовних змін у системі освіти та перетворить запозичену практику в інноваційний ресурс розвитку певної педагогічної системи [3].

Нові відношення педагогічної науки і практики, які формуються у межах Всеукраїнської школи новаторства, спрямовані на реалізацію ідей і завдань «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [11]. У різних регіонах створюються регіональні, зональні та окружні школи новаторства, розробляються відповідні положення. Така діяльність має спрямовуватися на досягнення системних ефектів у розвитку освіти, зокрема і на дисемінацію діяльності як педагогів-новаторів, так і педагогічних колективів. Тому науково-методичним службам варто спрямувати діяльність на створення єдиного інноваційного освітнього середовища, яке забезпечуватиме можливість обміну досвідом, знайомство з новими ідеями, здобутками; сприятиме перезавантаженню науково-методичних служб різних рівнів і мобілізації їх на співпрацю, пошук ефективних шляхів науково-методичного супроводу професійної діяльності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників; упровадженню технології веб-квесту (WebQuest), формуванню компетенцій щодо використання інформаційних ресурсів Інтернету та інтеграції їх у вільному режимі в педагогічний процес, здійсненню дистанційного навчання тощо.

Сьогодні Рівненський ОІППО працює над розробленням нової Концепції розвитку закладу, якою буде передбачено створення та функціонування регіональних та окружних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. За аналогією до Всеукраїнської школи новаторства регіональні та окружні школи будуть функціонувати відповідно до: дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Оскільки Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти активно працює в аспекті науково-методичного супроводу освітніх округів, то науково-методичною радою закладу було прийняте рішення створювати не зональні, а окружні школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників. В умовах освітніх округів є всі необхідні умови для вирощення вчителя-новатора, моделювання та вдосконалення його авторського досвіду, щоб згодом презентувати у рамках регіональних шкіл новаторства.

На засіданнях регіональних шкіл новаторства варто розглядати такі актуальні теми, як: науково-методичний супровід та забезпечення профільного навчання, інклюзивного навчання, супровід та забезпечення освіти для сталого розвитку, навчання протягом життя (рекомендації «Нової стратегічної програми європейського співробітництва в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання – 2020»), упровадження нових педагогічних технологій, зокрема ІКТ (технології дистанційного навчання).

У рамках засідань регіональних та окружних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників буде презентовано новаторський підхід до вирішення цих питань, що є важливою умовою для створення інноваційного освітнього середовища регіону.

Таким чином, виявлення та дисемінація ефективних освітніх практик є сьогодні одним із основних завдань Всеукраїнської школи новаторства, актуалізованим дієвим механізмом перетворення педагогічної теорії і практики в умовах новаторського руху у післядипломній педагогічній освіті для підготовки педагогічних працівників до реалізації нововведень.

Для дисемінації інноваційного досвіду регіональних та окружних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників планується: • на сайті Інституту, окрім рубрики «Всеукраїнська школа новаторства», створити рубрику «Регіональні та окружні школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників», де розміщувати матеріали керівних та педагогічних працівників-новаторів, презентованих під час засідань, навчальних закладів-новаторів;

 • започаткувати рубрику «Педагоги-новатори» в електронній газеті «Освіта Рівненщини», яка розміщуватиметься на порталі «Освіта Рівненщини»;

 • ЗМІ – матеріали регіональних та окружних шкіл новаторства будуть публікуватися в ЗМІ для ознайомлення громадськості, а не лише освітянської спільноти;

 • поповнення бази даних педагогічного досвіду.

До основних форм дисемінації регіональних, зональних та окружних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах створення інноваційного освітнього середовища регіону можуть належати: експертиза, трансляція продуктів ефективного та інноваційного досвіду, що включає створення банків збереження, фіксації педагогічного досвіду, узагальнення інформаційних і методичних матеріалів щодо авторських інноваційних освітніх ресурсів, ефективних педагогічних практик; тьюторська підтримка навчальних закладів, які освоюють педагогічний досвід; формування і навчання управлінських команд, які освоюють кращий педагогічний досвід, інновації; організацію, стимулювання та правову підтримку дисемінаційної діяльності кращих навчальних закладів і вчителів; підтримку і розвиток усіх форм мережевої взаємодії навчальних закладів; своєчасне інформування і популяризацію в засобах масової інформації досягнень творчих колективів, педагогів-дослідників, педагогів-новаторів [1; 2].

Дисемінація педагогічного досвіду в межах регіональних, зональних та окружних шкіл новаторства може здійснюватися в умовах інноваційного освітнього середовища регіону за допомогою різних традиційних та інноваційних форм, технологій, підготовленого сучасного глосарію. Це забезпечить перенесення, трансляцію оригінальних новаторських ідей, інноваційного педагогічного досвіду з однієї освітньої системи в іншу, перехід системи у новий якісний стан з найменшими ресурсними затратами та впровадження в масову педагогічну практику з метою досягнення нових результатів, системних якісних змін в освіті. Отже, новими векторами випереджувального розвитку регіональних, зональних та окружних шкіл новаторства є розроблення, апробація та презентація сучасного науково-методичного забезпечення, здійснення супроводу, організація спеціального навчання дорослих фахівців, тобто керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які забезпечать процес поширення педагогічного досвіду на різних рівнях системи освіти з метою формування творчої особистості як основної цінності суспільства; створення розгалуженої інфраструктури методичної служби на принципах мережевої взаємодії й маркетингу; розроблення нових, досконаліших критеріїв експертизи освіти в регіоні, механізмів їх застосування у практичній діяльності, впровадження яких сприятиме забезпеченню стабільного функціонування й сталого розвитку системи освіти регіону, формуванню єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи. Усе це дасть змогу модернізувати діючу систему і створити на її базі нову інноваційну, що забезпечить якісніше надання освітніх послуг педагогічним працівникам і сприятиме розвитку їхньої професійної компетентності й конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Література

1. Букина И. И. Диссеминация инновационного опыта в системе образования как ресурс развития учительского потенциала / И. И. Букина // Методист. – 2010. – №4. – С. 19–21.

2. Бутова Ю. И. Муниципальный ресурсный центр – новая институциональная форма диссеминации инновационного опыта / Ю. И. Бутова, И. А. Штенгауэр // Методист. – 2008. – №5. – С.16–19.

3. Гаргай В. Б. Диссеминация опыта инновационной деятельности учителя [Электронный ресурс] / В. Б. Гаргай, К. А. Кипа, Н. Б. Наприенко // Школьный сайт «Плюс». – Режим доступа : http://vanino3.ucoz.ru/load/o_pedagogicheskom_opyte/disseminacija_pedagogicheskogo_opyta/11-1-0-14

4. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ : учеб. пособие / В. И. Маслов. – К.: МНО УССР, 1990. – 259 с.

5. Національна стратегя розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – К.: Вища шк. – 2013. – №2. – С. 86 – 106.

6. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства: тези доп. міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на підсумк. колегії МОН України (17 серпня 2006 р.)/С. Ніколаєнко // Освіта України.– 2006. – № 60 – 61.

7. Олійник В.В. Безперервна освіта / В. В. Олійник // Світло. – 2000. – № 3 (17). – С. 11– 15.

8. Олійник В. В. Методичні та організаційні засади реформування післядипломної освіти України / В. В. Олійник // Управління якістю професійної освіти: зб. наук. пр. – Донецьк: Лебедь, 2001. – С. 23 – 26.

9. Протасова Н. Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку / Н. Г. Протасова.– К., 1998. – 176 с.

10. Пуцов В. І. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи: навч. пос. / В. І. Пуцов, С. В. Крисюк, А. І. Воловиченко. – К.: УІПКККО, 1995. – 180 с.

11. Романенко М. І. Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти / М. І. Романенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 35 – 37.

12. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна і мистецька : навч. пос. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 360 с.

13. Скаткин М. Н. Методология и теория обобщения передового педагогического опыта / М. Н.Скаткин. – М. : Педагогика, 1979. – 157 с.

14. Сорочан Т. М. Післядипломна освіта як педагогічна система /Т. М. Сорочан // Освіта на Луганщині. – 1998. – № 3. – С. 13 – 16.

15. Сорочан Т. М. Последипломное педагогическое образование ХХІ века – ответ на вызов времени / Т. М. Сорочан // Материалы Международной научно-практической конференции «Образование – ХХІ век: непрерывное образование – основа социализации личности» / под. ред. Н. А. Провоторовой, П. А. Бабкина. – Воронеж, 2004. – С. 98–102.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет