Название курса: 1 курс 3 года обучения, 1 курс 2 года обученияДата03.07.2016
өлшемі197 Kb.

  1. Метаданные теста

  • Название теста: Деньги, кредит, банки

  • Предназначено для студентов специальности: Финансы

  • Семестр: 1

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест: 30 минут  1. Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Тауар дегеніміз не?
сату және айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі;
адам еңбегінің өнімі;
тауар өндіруге жұмсалынған еңбек шығыны;
тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

айналыс құралы;

2

Зат дегеніміз не?
адам еңбегінің өнімі;
сату және айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі;

 

тауар өндіруге жұмсалынған еңбек шығыны;

 

тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

айналыс құралы;

3

Құн дегеніміз не?
тауар өндіруге жұмсалынған еңбек шығыны;
сату және айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі;

 

тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

барлық тауарлардың бағаларын бейнелеуге қызмет ететін, заңды түрде бекітілген ақша белгісі;

 

адам еңбегінің өнімі;

4

Капитал дегеніміз не?

 

қосымша құн әкелетін құн;

 

адам еңбегінің өнімі;

 

тауар өндіруге жұмсалынған еңбек шығыны;

 

тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

сату және айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі;

5

Ақша дегеніміз не?

 

Барлық жауап дұрыс;

 

Ақша – бұл тауар өндірісінің тарихи категориясы;

 

Ақша – қоғамдық еңбек бөлінісі арқылы жекелеген тауар өндірушілерді және нарықты ортақ экономикалық организмге біріктіруші айналысқұралы;

 

Тауарларды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

Қолма-қол және қолма-қолсыз формада болатын төлем құралы;

6

Баға дегеніміз не?

 

құнның ақшалай көрінісі;

 

адам еңбегінің өнімі;

 

тауар өндіруге жұмсалынған еңбек шығыны;

 

тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз формада болатын төлем құралы;

7

Баға масштабы дегеніміз не?

 

ақша бірлігінің құрамындағы алтынның ресми мөлшері;

 

құнның ақшалай көрінісі;

 

адам еңбегінің өнімі;

 

барлық тауарлардың бағаларын бейнелеуге қызмет ететін, заңды түрде бекітілген ақша белгісі;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз формада болатын төлем құралы;

8

Монета дегеніміз не?

 

бұл металдан дайындалған, заң бойынша белгіленген нысаны, сыртқы түрі, салмақ мөлшері бар ақша белгісі;

 

барлық тауарлардың бағаларын бейнелеуге қызмет ететін, заңды түрде бекітілген ақша белгісі;

 

бұл – толыққұнсыз ақша;

 

тауарды айырбастау кезінде жалпыға бірдей балама рөлін атқаратын ерекше тауар;

 

ақша бірлігінің ресми алтындық құрамы;

9

Аверс, реверс, гурт дегеніміз не?

 

монетаның жақтары ;

 

бағалы қағаздар;

 

адам еңбегінің өнімі;

 

толыққұнсыз ақшалар;

 

ақша бірлігінің ресми алтындық құрамы;

10

Толыққұнды ақшалар дегеніміз не?

 

номиналды құны нақты құнымен сәйкес келетін ақшалар;

 

қағаз ақшалар;

 

алтын және күміс ақшалардан басқаларының барлығы;

 

сатып алу құны ақша қатынастарының тасымалдаушысы ретіндегі тауар құнынан асатын ақшалар;

 

ақша бірлігінің ресми алтындық құрамы;

11

Биллонды ақшалар дегеніміз не?

 

сатып алу құны ақша қатынастарының тасымалдаушысы ретіндегі тауар құнынан асатын ақшалар;

 

номиналды құны сатып алу құнымен сәйкес келетін ақшалар;

 

қағаз ақшалардан басқаларының барлығы;

 

алтын және күміс ақшалар;

 

ақша бірлігінің ресми алтындық құрамы;

12

Ақша агрегаттары дегеніміз не?

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

 

барлық тауарлардың бағаларын бейнелеуге қызмет ететін, заңды түрде бекітілген ақша белгісі;

 

ақшаны топтап жинастыру;

 

ақша жиынындағы өзгерістер арқылы экономикаға ықпал ету тәсілі;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың жиынтығы;

13

Ақша айналысы дегеніміз не?

 

қолма-қол ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың жиынтығы;

 

бұл тарихи қалыптасқан және ұлттық заңдылықтармен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру нысаны;

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

14

Ақша айналымы дегеніміз не?

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

қолма-қол ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

бұл тарихи қалыптасқан және ұлттық заңдылықтармен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру нысаны;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың жиынтығы;

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

15

Ақша массасы дегеніміз не?

 

жеке тұлғаларға, кәсіпорындарға және мемлекетке тиісті және шаруашылық айналымына қызмет ететін сатып алу және төлем құралдарының жиынтық көлемі;

 

қолма-қол ақшалардың жиынтығы;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

бұл тарихи қалыптасқан және ұлттық заңдылықтармен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру нысаны;

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

16

Ақша базасы дегеніміз не?

 

айналымда жүрген қолма-қол ақшаның, екінші деңгейлі банктердің кассаларындағы, корреспонденттік шоттарындағы ақшаның және олардың Ұлттық Банкте сақталатын міндетті қорларының қосындысы;

 

қолма-қол ақшалардың бір заңды немесе жеке тұлғадан екіншісіне үздіксіз қозғалысы;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалардың жиынтығы;

 

бұл тарихи қалыптасқан және ұлттық заңдылықтармен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру нысаны;

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

17

Ақша мультипликаторы дегеніміз не?

 

барлық жауап дұрыс;

 

ақша-несие жүйесіндегі салымдарды ұлғайту немесе қысқарту нәтижесінде қанша мөлшерде ақша ұсынысының көбеюін немесе азаюын көрсететің сандық коэффициент;

 

шамасы ақша-несие жүйесінде пайдаланылатын резервтеу нормасына кері пропорционал болатын көрсеткіш;

 

ақша массасының ақша базасына қатынасы;

 

депозиттік және несиелік түрлері бар;

18

Банктік мультипликатордың қандай түрлері бар?

 

депозиттік және несиелік;

 

активтік және пассивтік;

 

ақшалай және ақшалай емес;

 

қолма-қол және қолма-қолсыз;

 

банктік және банктік емес;

19

М0 дегеніміз не?

 

банк жүйесінен тыс айналыстағы барлық қолма-қол ақшалар;

 

М0 заңды және жеке тұлғалардың теңгедегі аудармалы депозиттері;

 

М1 теңгедегі басқа депозиттер және заңды, жеке тұлғалардың шетел валютасындағы аудармалы депозиттері;

 

М2 заңды және жеке тұлғалардың шетел валютасындағы басқа депозиттері;

 

ақша массасының құрамын көрсететін сандық көрсеткіш;

20

М1 агрегатының құрамына не кіреді?

 

М0 заңды және жеке тұлғалардың теңгедегі аудармалы депозиттері;

 

М1 теңгедегі басқа депозиттер және заңды, жеке тұлғалардың шетел валютасындағы аудармалы депозиттері;

 

М2 заңды және жеке тұлғалардың шетел валютасындағы басқа депозиттері;

 

банк жүйесінен тыс айналыстағы барлық қолма-қол ақшалар;

 

банктік және ақшалай мультипликатор;

21

М2 агрегатының құрамына не кіреді?

 

М1 теңгедегі басқа депозиттер және заңды, жеке тұлғалардың шетел валютасындағы аудармалы депозиттері;

 

М2 заңды және жеке тұлғалардың шетел валютасындағы басқа депозиттері;

 

банк жүйесінен тыс айналыстағы барлық қолма-қол ақшалар;

 

М0 заңды және жеке тұлғалардың теңгедегі аудармалы депозиттері;

 

банктік және ақшалай мультипликатор;

22

М3 дегеніміз не және оның құрамына не кіреді?

 

М2 заңды және жеке тұлғалардың шетел валютасындағы басқа депозиттері;

 

банк жүйесінен тыс айналыстағы барлық қолма-қол ақшалар;

 

М0 заңды және жеке тұлғалардың теңгедегі аудармалы депозиттері;

 

М1 теңгедегі басқа депозиттер және заңды, жеке тұлғалардың шетел валютасындағы аудармалы депозиттері;

 

банктік және ақшалай мультипликатор;

23

Депозит дегеніміз не?

 

бұл клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа пайыз түрінде пайда табу мақсатында салған және өздері пайдалана алатын уақытша бос қаражаттары;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

 

ағымдық шотқа аудару туралы өзінің банкіне берген жазбаша бұйрық;

 

бұл банктің қарыз түрінде немесе өз меншікті қаражаттарын сату жолымен тарататын қаражаттары;

 

банктің салымдары;

24

Аудармалы депозит дегеніміз не?

 

әрқашан шектеусіз номиналды құнымен қолма-қол ақшаға ауыстырылатын депозиттер;

 

чектің және басқа да төлем құралдарының көмегімен есеп айырысулар жүргізуге қолданылатын депозиттер;

 

барлығы дұрыс;

 

төлемдерді жүргізуде кеңінен қолданылатын депозиттер;

 

талап етуіне дейінгі депозиттер;

25

Мерзімді депозит дегеніміз не?

 

белгілі уақыт аралығынан кейін ғана алынатын және төлемдер жүргізуде қолданбайтын депозиттер;

 

әрқашан шектеусіз атаулы құнымен ақшаға ауыстырылатын депозиттер;

 

чектің және басқа да төлем құралдарының көмегімен есеп айырысулар жүргізуге қолданылатын депозиттер;

 

төлемдерді жүргізуде кеңінен қолданылатын депозиттер;

 

талап етуіне дейінгі депозиттер;

26

Кредиттік карточка дегеніміз не?

 

оның эмитенті мен карточка иесі арасындағы келісімшартқа сәйкес, несие көлемінде тауарлар мен қызметтер үшін төлемді жасауға немесе қолма-қол ақша алуға арналған карточка;

 

банкте арнайы карточкалық қаражаты бар, клиент арасындағы келісімшартқа сәйкес шоттағы қаражатты пайдалануға, банкомат арқылы қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ, тауарлар мен қызметтер үшін төлеуге арналған төлем құралы;

 

бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының банкісінің жабдықтаушының банкісіне төлемді төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

27

Дебеттік карточка дегеніміз не?

 

банкте арнайы карточкалық қаражаты бар, клиент арасындағы келісімшартқа сәйкес шоттағы қаражатты пайдалануға, банкомат арқылы қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ, тауарлар мен қызметтер үшін төлеуге арналған төлем құралы;

 

бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының банкісінің жабдықтаушының банкісіне төлемді төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі;

 

оның эмитенті мен карточка иесі арасындағы келісімшартқа сәйкес, несие көлемінде тауарлар мен қызметтер үшін төлемді жасауға немесе қолма-қол ақша алуға арналған карточка;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

28

Аккредитив дегеніміз не?

 

бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының банкісінің жабдықтаушының банкісіне төлемді төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі;

 

оның эмитенті мен карточка иесі арасындағы келісімшартқа сәйкес, несие көлемінде тауарлар мен қызметтер үшін төлемді жасауға немесе қолма-қол ақша алуға арналған карточка;

 

банкте арнайы карточкалық қаражаты бар, клиент арасындағы келісімшартқа сәйкес шоттағы қаражатты пайдалануға, банкомат арқылы қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ, тауарлар мен қызметтер үшін төлеуге арналған төлем құралы;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

 

қарыздық бағалы қағаз;

29

Вексель дегеніміз не?

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы қарыз алушының қарыздық жазбаша міндеттемесі;

 

оның эмитенті мен карточка иесі арасындағы келісімшартқа сәйкес, несие көлемінде тауарлар мен қызметтер үшін төлемді жасауға немесе қолма-қол ақша алуға арналған карточка;

 

банкте арнайы карточкалық қаражаты бар, клиент арасындағы келісімшартқа сәйкес шоттағы қаражатты пайдалануға, банкомат арқылы қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ, тауарлар мен қызметтер үшін төлеуге арналған төлем құралы;

 

бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының банкісінің жабдықтаушының банкісіне төлемді төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі;

 

ағымдағы шот иесінің оны ұстаушыға белгілі бір ақшалай соманы төлеу туралы немесе басқа ағымдық шотқа аудару туралы өзінің банкісіне берген жазбаша бұйрығы;

30

Чек дегеніміз не?

 

ағымдағы шот иесінің оны ұстаушыға белгілі бір ақшалай соманы төлеу туралы немесе басқа ағымдық шотқа аудару туралы өзінің банкісіне берген жазбаша бұйрығы;

 

бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының банкісінің жабдықтаушының банкісіне төлемді төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі;

 

белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі;

 

оның эмитенті мен карточка иесі арасындағы келісімшартқа сәйкес, несие көлемінде тауарлар мен қызметтер үшін төлемді жасауға немесе қолма-қол ақша алуға арналған карточка;

 

қарыздық бағалы қағаз;

Каталог: upload -> userfiles -> files
files -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы
files -> Бекітемін: Сырдария аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы Н. Әзірбек 2015 жыл
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> 5В020200 «Международные отношения» Перечень изучаемых дисциплин по специальности 5В020200 «Международные отношения»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет