Нүктеге қарасты күш моментібет2/2
Дата17.07.2016
өлшемі0.61 Mb.
1   2

E. Нм

$$$ 21 B
Жинақталатын күштердің жазық жүйесінің тепе-теңдік шартты
A. ?X=0

B. ?X=0, ?Y=0

C. ?X=0, ?M=0

D. ?Y=0

E. ?X=0, ?Y=0, ?M=0
$$$ 22 C
Параллель күштердің жазық жүйесі үшін неше тәуелсіз тепе-теңдік шарттарын құруға болады?
A. бір

B. екі


C. үш

D. төрт


E. бес
$$$ 23 B
Екі күш берілген: біреуі – бұл күштер жиынының тең әсерлі күші, екіншісі – теңгеру күші. Сонда бұл күштер өзара қалай бағытталады?
A. бір жаққа

B. бір сызықтың бойымен кері

C. әр түрлі

D. қиылысып

E. параллель
$$$ 24 A
16-cуретте көрсетілген қай жағдайда күштің тіркелген орнын ауыстыру қатты дененің механикалық түріне әсер етпейді?

A. а-сур.

B. б-сур.

C. в-сур.

D. г-сур.

E. барлық жағдайда


16-сур.
$$$ 25 A


Рекциялары әрқашанда жазықтыққа перпендикуляр болатын байланысты (тіректі) көрсетіңіз.
A. тегіс бетті

B. икемді жіп

C. қатаң бекітпе

D. кедір-бұдыр бет

E. топсалы жылжымайтын
$$$ 26 C
Кедір-бұдыр бетке дене сүйеніп тұр. Бұл деттің реакциясы қалай бағытталады?
A. жазықтыққа перпендикуляр

B. жазықтыққа параллель

C. көлбеу

D. барлық жауап дұрыс

E. дұрыс жауап жоқ
$$$ 27 D
Күш пен өс арасындағы бұрыштың ? қандай мәнінде күш проекциясы нольге тең?
A. ?=00

B. ?=600

C. ?=300

D. ?=900

E. ?=450
$$$ 28 C
О нүктесіне қарасты Р күшінің иінін анықтаңыз (17-сур.).

A. ОВ кескіні

B. ОА кескіні

C. ОН кескіні

D. ОК кескіні

E. бәрі

17-сур.
$$$ 29 C


Н нүктесіне қарасты Р күшінің моменті неге тең (17-сур.)?

A. МН (Р) = Р?АН

B. МН (Р) = Р?ВН

C. МН (Р) = 0

D. МН (Р) = Р?КН

E. МН (Р) = Р?ОВ

17-сур.
@@@ Кинематика


$$$ 1 A

      1. Нүктенің радиус-векторы

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .


$$$ 2 B
Нүктенің лездік жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. S=S(t);

D. ;

E. .
$$$ 3 C
Табиғи координаттар жүйесіндегі нүкте жылдамдығы
A. ;

B. S=S(t);

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 4 D
Нүкте қозғалысының векторлық теңдеуі
A. ;

B. S=S(t);

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 5 E
Декарттық координаттар жүйесінде нүкте қозғалысының теңдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. , , .
$$$ 6 B
Табиғи координаттар жүйесінде нүкте қозғалысының теңдеуі
A. ;

B. S=S(t);

C.

D.

E. .
$$$ 7 C
Декарттық координаттар жүйесі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 8 E
Декарттық координаттар жүйесінде нүкте жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 9 C
Декарттық координаттар жүйесінде нүкте үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 10 D
Тбиғи координаттар жүйесінде нүктенің толық үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;  1. E.

$$$ 11 B
Нүктенің бірқалыпты қозғалысының теңдеуі


A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 12 D
Нүктенің тең айнымалы қозғалысының теңдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 13 E
Траектория қисықтығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .

$$$ 14 C
Қатты дененің ілгерлемелі қозғалысының теңдеуі


A. ;

B. ;

C. , , ;

D. ;

E. .
$$$ 15 B
Қатты дененің ілгерлемелі қозғалысының қасиеті
A. ;

B.;

C. ;

D. , ,;

E. .
$$$ 16 D
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуының теңдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. , ,
$$$ 17 E
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында бұрыштық жылдамдық
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. ;
$$$ 18 C
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында бұрыштық үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 19 C
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында қандай да болмасын нүктенің жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 20 B
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында қандай да болмасын нүктенің толық үдеі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 21 D
Айнал үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 22 D
Өске тартқыш үдеу
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 23 C

Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында қандай да болмасын нүктенің толық үдеінің мәні


A. ;

B. ;

C. ;

D.;

E.
$$$ 24 B
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде бірқалыпты айналуынның теңдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .

$$$ 25 A
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде тең айнымалы айналуынның теңдеуі


A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .

$$$ 26 E
Қатты дененің қозғалмайтын өс төңірегінде айналуында қандай да болмасын нүктенің жылдамдығының мәні


A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 27 A
Қатты дененің жазық параллель қозғалысының теңдеуі
A. , , ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 28 C
Қатты дененің жазық параллель қозғалысында қандай да болмасын нүктенің жылдамдығының
A. ;

B. ;

C. ;

D. , ,;

E. .
$$$ 29 B
Қатты дененің жазық параллель қозғалысында қандай да болмасын нүктенің үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 30 D
Қатты дененің жазық параллель қозғалысында қандай да болмасын нүктенің толық айнал үдеуі (толық салыстырмалы үдеуі)
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 31 A
Жазық фигурадағы қандай да болмасын нүктенің жылдамдықтардың лездік центріне қарасты жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. , ,;

E. .
$$$ 32 C
Бір қозғалмайтын нүктесі бар қатты дененің бұрыштық үдеуінің мәні
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .

$$$ 33 B
Бір қозғалмайтын нүктесі бар қатты денедегі қандай да болмасын нүктенің толық үдеуі


A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 34 E
Еркін қатты дененің қозғалыс теңдеуі
A. ., , ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. , , ;, , ?
$$$ 35 D
Еркін қатты денедегі қандай да болмасын нүктенің жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 36 A
Еркін қатты денедегі қандай да болмасын нүктенің толық үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 37 B
Нүктенің абсолют жылдамдығы
A. ;

B.

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 38 C
Нүктенің тасымал жылдамдығы
A. ;

B.

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 39 D
Нүктенің салыстырмалы жылдамдығы
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 40 E
Нүктенің абсолют үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 41 C
Нүктенің тасымал үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 42 B
Нүктенің салыстырмалы үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 43 D
Кориолис үдеуі
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 44 A
Ілгерлемелі қозғалыстарды қосу нәтижесі
A. ілгерлемелі қозғалыс;

B. ;

C. айналмалы қозғалыс;

D. бұрандалы қозғалыс;

E. .
$$$ 45 B
Қилыстын өстер төңірегінде айналуларды қосу нәтижесі
A. ілгерлемелі қозғалыс;

B. айналмалы қозғалыс;

C. ;

D. бұрандалы қозғалыс;

E. .
$$$ 46 C
Параллель өстер төңірегінде айналуларды қосу нәтижесі, егер болса
A. ;

B. айналмалы қозғалыс;

C. жазық қозғалыс;

D. ;

E. бұрандалы қозғалыс;
$$$ 47 D
Параллель өстер төңірегінде айналуларды қосу нәтижесі, егер болса
A. ;

B. айналмалы қозғалыс;

C. ;

D. жазық қозғалыс

E. бұрандалы қозғалыс;

$$$ 48 A
Æîëäûң өëøåì áiðëiãi қàíäàé?


A. ì;;

B. ì/ñ;

C. ì/ñ2;

D. ðàä/ñ2;

E. ðàä/ñ.
$$$ 49 В
Жылдамдықтың өëøåì áiðëiãi қàíäàé?
A. ì;;

B. ì/ñ;

C. ì/ñ2;

D. ðàä/ñ2;

E. ðàä/ñ.
$$$ 50 С
Үдеудің өëøåì áiðëiãi қàíäàé?
A. ì;;

B. ì/ñ;

C. ì/ñ2;

D. ðàä/ñ2;

E. ðàä/ñ.
$$$ 51 Е
Áұðûøòûқ æûëäàìäûқòûң өëøåì áiðëiãi
A. ì;;

B. ì/ñ;

C. ì/ñ2;

D. ðàä/ñ2;

E. ðàä/ñ.
$$$ 52 D
Áұðûøòûқ үдеудің өëøåì áiðëiãi
A. ì;;

B. ì/ñ;

C. ì/ñ2;

D. ðàä/ñ2;

E. ðàä/ñ.
$$$ 53 D
Íүêòåíiң òiê äåêàðòòûқ êîîðäèíàòà өñòåði áîéûíøà қîçғàëûñ çàңäàðû
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 54 С
Íүêòåíiң ïîëÿðëûқ êîîðäèíàòà өñòåði áîéûíøà қîçғàëûñ çàңäàðû
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 55 Е
Íүêòåíiң табиғи әдіспен берілген қîçғàëûñ çàңäàðû
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .

$$$ 56 А
Íүêòå жылдамдығы


A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 57 Е
Íүêòå үдеуі
A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 58 В
Бұрыштық жылдамдық
A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 59 С
Бұрыштық үдеу
A.

B.

C.

D.

E.

@@@ Динамика


$$$ 1 B
Заттық нүкте қозғалысының векторлық теңдеуi.
A. , , ;

B. ;

C. ;,;

D. ;

E. , , .
$$$ 2 B
Заттық нүкте қозғалысының декарт остерiне қатысты дифференциалдық теңдеулерi.
A. ;

B. , , ;

C. ;,;

D. ;

E. , , .
$$$ 3 C
Заттық нүкте қозғалысының табиғи өстер жүйесiне қатысты дифференциалдық теңдеулерi.
A. ;

B. , , ;

C. ;,;

D. ;

E. , , .

$$$ 4 E
Заттық нүктенiң салыстырмалы қозғалысының дифференциалдық теңдеуi.


A. , , ;

B. , , ;

C. ;,;

D. ;

E. .
$$$ 5 C
Механикалық жиын қозғалысының дифференциалдық теңдеулерi.
A. , , ;

B. , , ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 6 B
Қатты дененiң(бiртұтас дене) полярлық инерция (нүктеге қатысты) моментi.
A.

B.

C.

D. ;

E. .
$$$ 7 C
Қатты дененiң оске қатысты инерция моментi.
A.

B. ;

C.

D. ;

E.
$$$ 8 E
Бiртектi шыбықтың инерция моментi.
A. ;

B. ;

C.

D.

E.
$$$ 9 A
Бiртектi дөнгелек дискiнiң инерция моменттерi.
A. ;;;

B. ;

C.

D.

E. .
$$$ 10 E
Күштiң элементар жұмысы.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 11 B
Күштiң элементар импульсi

Элементарный импульс силы.


А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 12 E
Күш қуаты.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E..
$$$ 13 C
Заттық нүктенiң қозғалыс мөлшерi.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 14 B
Механикалық жиынның қозғалыс мөлшерi.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 15 B
Заттық нүктенiң қозғалыс мөлшерiнiң өзгеруi туралы теорема.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 16 C
Механикалық жиынның қозғалыс мөлшерiнiң өзгеруi туралы теорема.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 17 E
Қатты дененiң iлгерiлемелi қозғалысының дифференциалдық теңдеуi.
A. ;

B.;

C. , ,

D. ;

E., ,
$$$ 18 E
Заттық нүктенiң қозғалыс мөлшерінің моментiнiң өзгеруi туралы теорема.
A. ;

B.

C.;

D.;E..
$$$ 19 B
Қатты дененiң тұрақты остi айналуының дифференциалдық теңдеуi.
A. ;

B.;

C. , ,

D. ;

E., ,
$$$ 20 C
Қатты дененiң жазық параллель қозғалысының дифференциалдық теңдеуi.
A. ;

B.;

C. , ,

D. ;

E., ,
$$$ 21 B
Күштiн толық жұмысы.
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 22 A
Ауырлық күшiнiң жұмысы.
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 23 C
Серпiмдiлiк күшiнiң жұмысы.
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.

$$$ 24 D
Қатты дененiң iлгерiлемелi қозғалысы кезiнде iстелiнетiн жұмыс.


A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.
$$$ 25 A
Механикалық жиынның кинетикалық энергиясы.
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 26 B
Кениг теоремасы.
A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .
$$$ 27 A
Қатты дененiң кинетикалық энергиясы.
A.;

B. ;

C. ;

D. ;

E. .


$$$ 28 A
Потенциалдық энергия.
А. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E. ;
$$$ 29 E
Даламбер принципi.
A. , ;

B. ,,...,;

C. ;

D. ;

E. ~0.


$$$ 30 D
Динамиканың жалпы теңдеуi.
A. ~0;

B. ;

C. ;

D. ;

E. , .


$$$ 31 E
Динамиканың жалпы теңдеуi.
A.

B. ,,...,;

C. ;

D. , .

E. ;
$$$ 32 B
Заттық нүктенiң еркiн тербелiсiнiң дифференциалдық теңдеуi.

A. ;

B. ;

C. ;

D. ;

E.


$$$ 33 С
Заттық нүктенiң êèíåòèêàëûқ энергиясы.
A. ;

B. ;

C.

D. ;

E. .
$$$ 34 А
Біртекті шардың инерция моменттері.

A. ;;

B. ;

C.

D.

E. .
№ раздела
    1. Имя раздела


Всего в разделе

Выборка

Вес

1

Статика - формула

32

13

2

2

Статика - определения

29

11

1

3
  1. Кинематика


59

25

2
4
  1. Динамика


34

11

2154

60Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет