Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіДата25.02.2016
өлшемі219.5 Kb.

Әдістемелік нұсқауларПМУ ҰС Н 7.18.2/05
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технология және жаратылыстану факультеті

География және туризм кафедрасы

050609 – География мамандығы студенттеріне арналған

Географиялық зерттеулер әдістемесі пәнінен
ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстарды

бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Химиялық технология және

жаратылыстану факультетінің деканы

________________ Қ.Қ.Ахметов

«_____»____________20 ж.
Кұрастырушы: аға-оқытушы А.Е.Егінбаева _____________

География және туризм кафедрасы


ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
Географиялық зерттеулер әдістемесі пәні
050609– География мамандығы студенттеріне арналған
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» __________ 20 ж. №___хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________________________ А.А. Калиева

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған


«___» __________20 ж. № ___ хаттама

ОӘҚ төрайымы_________________________Ұ.Д. Бүркітбаева
Андатпа
Географиялық зерттеулер әдістемесі пәні бойынша пәнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар 050609 – География мамандығы бойынша бакалавр дайындауындағы пәнді оқытуы процесінің маңызды оқу жұмысының түрі болып табылады.

«Географиялық зерттеулер әдістемесі» курсы – студенттерді өзіндік кешенді физикалық-географиялық зерттеулерге дайындау және экономикалық география саласында және Қазақстан мен әлемде осы күнгі өндірістік өнеркәсіпті ұйымдастыруда білім беру.


Пәнді оқыту мақсаты: кешенді географиялық зерттеулердің ажырамас бөлігі ретінде физикалық-географиялық әдістердің мазмұнын ашу. «Географиялық зерттеулер әдісі» пәні ландшафтану, биогеография және т.б. сияқты арнайы курстардың толық қатарын алдын алады. Пән екі логикалық байланысқан бөліктен тұрады: «Физикалық-географиялық зерттеу әдістері» және «Экономикалық-географиялық зерттеу әдістері».

Пәннің оқыту міндеттері:


- әдістеме және ғылыми географиялық зерттеулер әдіс-тәсілдерінің жалпы сұрақтарын ашудан тұрады; табиғи және табиғи-антропогендік геожүйелердің кешенді физикалық-географиялық зерттеулер әдістерімен және қазіргі физикалық географияның ақпараттық базасымен таныстыру .

- студенттерді Қазақстан мен әлемдегі өндірістік өнеркәсіптердің және экономиканың қазіргі жағдайымен таныстыру; студенттерге қажетті статистикалық материалдармен және ғылыми экономикалық-географиялық әдебиетпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.
Әдебиет

Негізгі:


 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

Қосымша:

 1. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований /Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 2. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 3. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.


Пәннің мазмұны
1 Тақырып. Кіріспе.

Қазіргі физикалық география міндеттерінің негізгі кластары. Табиғи аумақтық кешеннің (ТАК) кеңістіктік-уақыттық құрылымын зерттеу; ресурстық әлеуетті бағалау; ТАК шаруашылықта пайдалану мүмкіншіліктері мен шектеуліктерін зерттеу; ТАК жағдайын ландшафттық-экологиялық бағалау және даму болжамы; мәдени ландшафтық және т.б. жобалау. Ғылыми таным кезеңдері. Ғылыми таным кезеңіне философиялық тұрғыдан түсінік беру және оның кешенді физикалық-географиялық зерттеулерге қатысты тұжырымдамасы.Ұсынылған әдебиет:

 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

2 Тақырып. Таным кезеңдері бойынша әдістердің жіктелуі. Географиялық ақпарат базасы. Суреттеу әдісі. Салыстырмалы-географиялық әдіс. Картографиялық әдіс.

Зерттеу әдістерінің көптүрлілігі және олардың жіктелу қайшылықтары. Тарихи қағида бойынша әдістердің жіктелуі. Дәстүрлі әдістер (суреттеу, салыстырмалы-географиялық, тарихи-географиялық, картографиялық әдістер); физикалық географияда XXғ. 30-50жж. бастап пайдаланып келе жатқан әдістер (геофизикалық, геохимиялық, аэро әдістер); XXғ. 60-80жж. қолданылып келе жатқан әдістер (ғарыштық, математикалық, модельдеу, геоақпараттық және т.б.). Жаhандық, аймақтық және жергілікті зерттеу деңгейлері. Географиялық ақпараттық база. Салыстырмалы-географиялық әдістің аса маңызды рөлі. Суреттеу әдісі. Картографиялық әдіс.Ұсынылған әдебиет:

 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

3 Тақырып. Кешенді географиялық зерттеулер әдісі. Картографиялық, геохимиялық, геофизикалық, математикалық, аэроғарыштық әдістердің өзара байланысы.

Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің нысаны. Табиғи аумақтық (ТАК) және табиғи-аквалды (ТАК) кешендер (геожүйелер). ТАК құрылымы, қызметі және динамикасы.

Экспедициялық әдістер. ТАК құрылымын зерттеу және жергілікті, аймақтық деңгейдегі ТАК тарихи-эволюциялық көрінісін қалпына келтіру. Ландшафттық картографиялау - ТАК зерттеудің негізгі әдісі.

Экспедициялық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізудің үш мерзімі.


Ұсынылған әдебиет:

 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

4 Тақырып. Қолданбалы кешенді физикалық-географиялық зерттеулер әдісі.

Қолданбалы кешенді физикалық-географиялық зерттеулер. Қолданбалы физикалық-географиялық зерттеулердің өзектілігі және әлеуметтік сұраныстың өсуі. Әдістемелік негіздер және әдістемелік қағидалар. Басты кезеңдер (А.Г.Исаченко бойынша): инвентаризациялық, баға беру, болжамдық, ұсыныстық. Әртүрлі кезеңдерде қолданылатын әдістердің ерекшеліктері.
Ұсынылған әдебиет:


 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

5 Тақырып. Экономикалық-географиялық зерттеулердің мақсаты мен әдістері. Өндіріс нысандарын зерттеу әдістері. Аумақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелерді зерттеу әдістемесі.

Экономикалық-географялық зерттеулерде бірінші нысан туралы түсінік. Кешенді, арнайы, салалық зерттеулердің түрлері. Табиғат пен қоғам арасындағы құбылыстардың өзара байланысы – әртүрлі таксономиялық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық жүйелерді қалыптастыратын өндіргіш күштерінің аумақтық үйлесуін анықтау және талдау үшін негізгі теориялық алғышарт болып табылады. Кеңістіктік-уақыттық талдау – экономикалық-географиялық зерттеулердің негізгі қағидаларының бірі ретінде. Зерттеу көлемі туралы түсінік.
Ұсынылған әдебиет:


 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

6 Тақырып. Әртүрлі аумақтық-экономикалық жүйелерді зерттеу әдістері. Әлеуметтік-экономикалық зерттеулерде баланстық, статистикалық, картометрикалық әдістерді қолдану. Геожүйелерді модельдеу.Тарихи әдіс. Экономикалық географиядағы оның мәні және қолданылуы. Картографиялық және картометриялық зерттеу әдістері. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Математикалық зерттеу әдісі, оның мүмкіншіліктері мен қолдану салалары. Визуалды бақылау экономикалық-географиялық зерттеу әдісі ретінде. Бұл әдісті қолдану өзгешелігі. Маршруттық және негізгі визуалды бақылаулар.

Ұсынылған әдебиет:

 1. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г.Пузаченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -407с.

 2. Паромов В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-геодезические работы: Практическое руководство / В.В.Паромов. – Томск: ТГПУ, 2004. - 48с.

 3. Пугачева Е.Е. Полевая практика по физической географии: Учебно-методическое пособие / Е.Е.Пугачева. - Томск: ТГПУ, 2004. - 68с.

 4. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических исследований. / Ю.Г.Симонов, С.И.Болысов. – М.: Аспект пресс, 2002. - 191с.

 5. Атлас в двух частях для общеобразовательных учреждений 9 класс. География России.

 6. Природа и человек. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. - 72с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет