Община батакжүктеу 11.54 Kb.
Дата07.07.2016
өлшемі11.54 Kb.

ОБЩИНА БАТАК
гр.Батак - 4580, пл.”Освобождение” №5

тел. 03553/22 60; факс 03553/20 30е-mail : mncplt_batak@abv.bgНа основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Комисия, назначена със Заповед № 35/22.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, за разглеждане, оценка и класиране на получените офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Заснемане на аудио-визуални елементи /филми/, представящи местното природно, културно и историческо наследство”, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13/313/00184 от 19.11.2012 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г., Ви уведомява, че на 30.06.2014 г. от 11:00 часа в заседателна зала на първи етаж в административната сграда на община Батак ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участниците. Право да присъстват на заседанието имат всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Инж. МАРИЯ БАТАКЛИЕВА


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет